Získání slevového voucheru na matrace Magniflex.

Email

Zadáním e-mailové adresy, uděluji v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, souhlas společnosti PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, zapsána v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69981, jakožto správci ke zpracování osobních údajů v rozsahu tohoto formuláře za účelem zasílání odborných informací včetně informací o odborných akcích, nabízení výrobků a služeb, jakož i zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb.. Jsem si vědom/a, že souhlas uděluji na dobu neurčitou a mohu jej kdykoliv písemně na adrese správce odvolat, respektive mohu kdykoli požádat o likvidaci mých osobních údajů a stejně tak se mohu zdarma odhlásit ze zasílání informací uvedených výše v rámci každého obdrženého e-mailu.