Inzerce https://www.lekarna.cz/vanocni-atmosfera/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=vanocni-atmosfera

Inkontinence není důvod ke studu, ale řešitelný problém

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 790x )

Nechtěný únik moči může člověka potrápit v každém věku, i když podle statistik jím trpí především starší populace a dvakrát více ženy než muži.

shutterstock.com

Inkontinence je samovolný únik moči nebo stolice z důvodu ztráty kontroly nad močovým měchýřem nebo střevy. Močová inkontinence je porucha funkce močového měchýře nebo svěrače močového měchýře provázená samovolným únikem moči. Množství úniku moči může být různé od občasných, nepatrných úniků několika kapek moči až k naprosté ztrátě kontroly a stálému nekontrolovatelnému pomočování.

Inkontinence moči je nejen medicínským a psychologickým problémem, ale i sociálním. Postihuje stovky miliónů lidí na celém světě, přičemž stále vysoké procento z nich nevyhledá pomoc lékaře. Její terapie se skládá z mnohých konzervativních a operačních metod, ale kromě úzké spolupráce s lékařem vyžaduje hlavně aktivní přístup samotného pacienta, trpělivost a mnohdy změnu jeho životního stylu.
„Jakmile začne močová inkontinence zasahovat do běžných denních aktivit, je nutné vyhledat lékaře. Ve většině případů lékař výrazně uleví od obtíží nebo dokonce zcela uzdraví“
, říká Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., primář z Thomayerovi nemocnice v Praze.

Je to opravdu inkontinence?

Zkuste si odpovědět na několik následujících otázek, pokud na některou z nich odpovíte kladně, pak je důležité váš problém okamžitě řešit. Navštivte svého lékaře, který posoudí, zda se jedná o inkontinenci a doporučí nejvhodnější způsob léčby a pomůcky, které vám budou vyhovovat.

 • Chodíte více než šestkrát za den na toaletu?
 • Musíte v noci vícekrát kvůli nucení na toaletu vstát?
 • Cítíte náhlé nutkání na močení, které nemůžete dostatečně dlouho vydržet?
 • Máte mokré či vlhké prádlo?
 • Máte často obtíže s močením nebo je močení bolestivé?
 • Dochází u Vás k úniku moči při smíchu, kýchání nebo kašli?

Jaké jsou nejčastější typy inkontinence

Stresová – nejčastější především u žen. Není spojena s psychickým stresem. Únik moči může způsobit třeba zakašlání, kýchnutí, smích, fyzická zátěž, náhlé zvednutí těžkého předmětu, náročnější sport. V takových situacích se prudce zvýší nitrobřišní tlak, a tím i tlak na močový měchýř. Často se vyskytuje i před menstruací, protože nedostatek estrogenu snižuje svalový tlak kolem močové trubice. Při prvním těhotenství trpí stresovou inkontinencí více než polovina žen a při dalších těhotenstvích čtyři z pěti žen. Vyskytuje se také u 12 až 14 procent v populaci žen starších 65 let.

Urgentní (nutkavá) – močový měchýř reaguje nepřiměřeně například ve chvíli, kdy člověk uslyší téct vodu nebo si do ní namočí končetiny či vypije větší množství tekutiny. Náhle se dostaví silné nucení na močení, neschopnost ovládnout svěrače, a než člověk stihne doběhnout na nejbližší toaletu, zpravidla již samovolně odteče větší množství moči. Nervy, které kontrolují reflexy močového měchýře, jsou hyperaktivní a nestabilní a vyvolávají zvýšenou dráždivost. Takové stavy se mohou vyskytovat v případě poškození nervového systému, např. po úrazu míchy, po mozkové mrtvici, při neurologickém postižení, roztroušené skleróze, Parkinsonově nemoci, Alzheimerově nemoci apod.

Smíšená inkontinence - pacienta trápí jak stresová, tak i urgentní inkontinence.

Funkční inkontinence – může komplikovat život stejným pacientům jako v případě urgentní inkontinence, ale často také lidem imobilním.

Inkontinence z přeplnění – dochází k ní v důsledku přeplněného močového měchýře, nejčastějším projevem je trvalé odkapávání moči. Důvodem bývají různé nemoci, ale také např. zablokovaná močová trubice, tumory nebo močové kameny či nervové poškození při cukrovce.

Reflexní inkontinence – při neurologickém onemocnění nebo poranění mozku či míchy. Není provázena nucením na močení, protože pacient naprosto ztratil kontrolu nad vyprazdňováním a močový měchýř se vyprazdňuje bez nutkání a reflexně jako u kojence.

Příčiny inkontinence se liší podle pohlaví i podle druhu

Nejčastější příčinou úniku moči u mužů je hyperaktivní močový měchýř, kdy se jedná o složitou poruchu funkce svalů a nervů močového měchýře a dochází k opakovaným, stále se zesilujícím nervovým signálům vyžadujícím okamžité vymočení. U mužů je také častější urgentní inkontinence s výskytem hlavně po 60. roce života, která souvisí se zhoršenou průchodností při nezhoubné zvětšené prostatě. Stresová inkontinence u mužů je často spojována s operacemi prostaty. Asi u poloviny žen, které trpí inkontinencí, jde o stresovou formu, v 11 % o urgentní a u 36 % o smíšenou. Vznik stresové inkontinence u žen souvisí s věkem, fyzickou námahou, počtem a průběhem porodů, a dokonce i rasou.
 „Samostatnou kapitolou je inkontinence u dětí, kde se mimo fyziologický výskyt pomočování do asi 1 roku až 2 let, většinou potýkáme s nočním pomočováním, které může přetrvávat i ve vyšším věku. To je spojeno s pomalejším dozráváním reflexu močení nebo může být formou hyperaktivního močového měchýře,“ dodává MUDr. Václav Hynek.

Příčiny inkontinence

 • Krátkodobé příčiny úniku moči: Záněty močového měchýře a močových cest, zácpa nebo nežádoucí účinky léků jsou některými z příčin krátkodobé inkontinence. Po návštěvě lékaře většinou následuje rychlá pomoc.
 • Dlouhodobé příčiny úniku moči: Úraz, autonehoda nebo chirurgický zákrok jsou příčiny, které mohou někdy vést k dlouhodobému úniku moči. Léčba těchto příčin může mít vliv na to, jak brzy a do jaké míry bude funkce močového měchýře obnovena. Únik moči zapříčinit i nadváha. Dokonce i několik kilogramů nadváhy může zapříčinit únik moči. Snížení váhy o 5-10% může mít pozitivní vliv na únik moči, protože se zmírní tlak na svaly pánevního dna.
 • Chronické příčiny úniku moči: Mezi chronické příčiny inkontinence můžeme zařadit například vrozené vady, progresivní nemoci, jako Alzheimerova choroba a jiné chronické problémy, vyžadující dlouhodobé zvládání úniku moči. Kromě výše uvedených příčin úniku moči můžeme ještě rozlišit další příčiny úniku moči, které se zvlášť vyskytují u žen a u mužů.

Příčiny inkontinence u žen

Nejčastější příčiny inkontinence u žen:

 • Menopauza – Riziko výskytu inkontinence se zvyšuje s přibývajícím věkem kvůli poklesu hladiny estrogenu a ochabováním svalů pánevního dna.
 • Porod a četná těhotenství – Častou příčinou poškození svalů pánevního dna u žen mohou být také porody. Během porodu je dítě protlačováno porodními cestami. Tlakem, který přitom vzniká, může dojít k natažení některých orgánů v pánvi. Některé ženy tím trpí méně než ostatní.
 • Záněty močového měchýře

Příčiny inkontinence u mužů

Výskyt inkontinence u mužů je méně častý než u žen. V důsledku zvyšujícího se průměrného věku lidského života a nesprávného životního stylu (často sedavá zaměstnání) dochází v posledních letech k nárůstu výskytu inkontinence také u mužů. Problémy s prostatou a léčba prostaty jsou u mužů těmi nejčastějšími příčinami úniku moči. U většiny mužů se jedná o dočasnou inkontinenci v důsledku operace prostaty. Závažnost úniku moči u mužů se pohybuje od krátkodobého až po totální únik moči. Míra úniku moči je u každého individuální a mění se v průběhu času. U mužů s lehkou inkontinencí dochází občas k úniku několika kapek moči při smíchu nebo kašli, zatímco u mužů s těžkou inkontinencí jde o permanentní únik. Každý je jiný a každý pociťuje problémy s inkontinencí jiným způsobem.

Neodkládejte řešení problémů s inkontinencí

Pacienti, kteří trpí inkontinencí moči, by neměli v žádném případě tyto problémy podceňovat, a naopak by měli zavčasu vyhledat odborníka. Velmi významně tak mohou ovlivnit kvalitu svého života. Pokud se obtíže vyřeší či se zmírní únik moči, značně se zlepší psychický a fyzický stav pacienta i jeho uplatnění v profesionálním a soukromém životě.
„Únik moči je totiž limitujícím faktorem při kontaktu s okolím, neřešená inkontinence tedy vede k izolaci jedince. Abychom těmto nepříjemnostem zabránili, doporučujeme v první řadě snažit se problémům předejít a zavést preventivní opatření. V situaci, kdy obtíže nastanou, je nutné si problém přiznat, neodkládat jeho řešení a co nejdříve navštívit lékaře,“ uzavírá MUDr. Václav Hynek.

Vše záleží tedy na tom, aby pacient vyhledal lékaře a svůj problém mu popsal. Dalším vyšetřováním se zjistí, o jaký druh inkontinence se jedná.
„Součástí vyšetření specialistou – urologem či gynekologem – jsou sonografické vyšetření, rozbor moči, měření tlaků v močovém měchýři, případně cystoskopie k prohlédnutí močového měchýře,“ vysvětluje MUDr. Václav Hynek.

Jak se inkontinence léčí?

Pokud žena trpí větším únikem moči, kdy je potřeba používat inkontinentní vložky každý den, je vhodná léčba chirurgická. Urgentní inkontinence se léčí užíváním léků, zatímco u smíšeného typu lze kombinovat léčbu operační s podáváním léků.
„Například operační řešení stresové inkontinence u žen je velmi efektivní, při správně zvolené a provedené metodě je úspěšnost až 85–90%. Nejčastěji prováděnou metodou jsou mini-invazivní operační zákroky, kdy se zavedou pásky pod močovou trubici. Jde o zhruba dvacetiminutovou operaci, po níž si však pacientka musí dávat pozor, aby se nadměrně nenamáhala a aby si hlídala váhu,“ uvádí MUDr. Václav Hynek.

Inkontinenční pomůcky - spolehlivé a diskrétní

Pokud trpíte samovolným únikem moči, je důležité správně dbát na osobní hygienu. Klasické vložky při tomto onemocnění nepomohou. Inkontinenční vložky by měly být v rámci možností maximálně tenké, zajišťovat pocit sucha, dlouhodobě chránit a zcela pohlcovat pach. Inkontinenční vložky jsou často baleny jednotlivě, takže je můžete diskrétně přenášet v kabelce nebo zakoupit v lékárně po kusech.

Správně zvolené inkontinenční pomůcky vám pomohou i při potížích s únikem moči žít běžný život. Při lehčím typu potíží jsou vhodné inkontinenční vložky. Nabízí se ve variantě pro ženy i muže. Střední až těžší typ inkontinence lze řešit jednorázovými plenkovými kalhotkami pro dospělé. Pro ležící a handicapované pacienty s inkontinencí jsou dobrou volbou zalepovací kalhotky. Ochranu matrace zajistí inkontinenční podložky.

Absorpční pomůcky pro inkontinenci na rozdíl od běžných hygienických výrobků absorbují několikanásobně vyšší množství tekutiny a navíc díky speciální látce účinně neutralizují zápach. Pokud si zvolíte správnou velikost pomůcky, získáte spolehlivou ochranu při všech stupních inkontinence. Inkontinenční pomůcky jsou hrazeny i zdravotními pojišťovnami a jsou k dostání v lékárnách a zdravotnických potřebách.

Účinná prevence existuje

I u inkontinence moči lze zavést určitá preventivní opatření.
„Vzniku stresové inkontinence či zlepšení mírných stupňů u žen se dá do jisté míry předcházet posilováním svalů pánevního dna. Aby bylo cvičení efektivní, je nejlepší poradit se s rehabilitačním pracovníkem a naučit se provádět cviky správně,“ doporučuje MUDr. Václav Hynek. Velmi důležité je i dodržování správného pitného režimu. Některé ženy ze strachu z pomočení raději nepijí, ale tím situaci ještě zhoršují. Koncentrovaná moč totiž neúměrně dráždí sliznici močového měchýře a nutkání na močení se tak může zintenzivnit. Vhodné je samozřejmě i přestat pít velké množství alkoholu a zcela ze svého života vyřadit cigarety.

Češi jsou mistři ve vymýšlení triků, jak skrýt únik moči

I když je inkontinence častým problémem, a to nejen u seniorů, většina Čechů, kteří inkontinencí trpí, si nechává toto intimní tajemství pro sebe a v tichosti se trápí. Přitom 69 % z nich přiznává, že má únik moči negativní dopad na jejich celkový život. Ukázala to studie provedená pro společnost HARTMANN v několika evropských státech, včetně České republiky. 

Češi nejčastěji zatloukají a maskují 

Z průzkumu vyšlo najevo, že Češi se nejčastěji ze všech zúčastněných národností pokoušejí s inkontinencí vypořádat na vlastní pěst. Celých 43 % z nich nikdy nenavštívilo lékaře, i když se s nechtěným únikem moči potýkají. Nejméně ze všech pěti zemí, které se průzkumu zúčastnily, se Češi se svým problémem svěřili partnerovi (30 %). Mezi běžné součásti života lidí bojujících s inkontinencí patří častá návštěva toalet, které hledají okamžitě po příchodu na neznámé místo, aby věděli, kam zamířit v případě naléhavé situace. Z nenadálých inkontinenčních nehod mají takové obavy, že často úmyslně zanedbávají pitný režim. Češi navíc vynikají ve vymýšlení nejrůznějších triků, které jim pomáhají skrýt neplánované nehody před okolím. Celých 96 % lidí s inkontinencí si několikrát za den mění spodní prádlo a více než polovina (55 %) u sebe dokonce neustále nosí náhradní. Aby případný únik moči nebyl vidět, do šatníku nejčastěji sahají pro černé kousky oblečení. I když na trhu je k dostání velké množství kvalitních absorpčních pomůcek, mnoho lidí si do spodního prádla vkládá toaletní papír, nebo používají dámské menstruační vložky. Ty jsou však pro únik moči nevhodné, protože nejsou svým složením na moč uzpůsobené. Oproti tomu inkontinenční vložky jsou mnohonásobně savější a dokážou pojmout mnohem více tekutiny. Navíc mají speciálně upravený povrch, který dokáže eliminovat bakterie a zápach moči.

Prvotní šok

Při prvních příznacích inkontinence více než polovina lidí (56 %) pocítila stud a uvědomila si, že nechtěný únik moči je součást stárnutí (52 %). Větší část dotázaných (53 %) si rovněž myslela, že jde pouze o dočasný problém, který sám odezní a skoro tři čtvrtiny (72 %) byly dokonce přesvědčeny, že zvládnou situaci vyřešit samy bez jakékoli pomoci. Útěchou nám může být fakt, že Češi se o svůj stav zajímají a o inkontinenci zjišťují informace ze všech zúčastněných národů nejčastěji, ať už na internetu, v odborných publikacích, nebo od lékaře. 

Konec s koníčky i sexem

Ztráta kontroly nad močovým měchýřem se výrazně projevuje na sebevědomí, které podle průzkumu kleslo celé třetině dotázaných. Skoro polovina (49 %) respondentů přiznává, že se kvůli inkontinenci cítí staří a necelá třetina (30 %) se domnívá, že již nemohou být tak atraktivní jako dřív. Většinou se stahují ze společenského života a vyhýbají se situacím, kde by se mohl jejich handicap prozradit. Tím samozřejmě trpí nejen jejich společenský život, ale zároveň se vzdávají aktivit, které pro ně byly dříve samozřejmostí a přinášely jim radost. S únikem moči tak ze svého života často vyřazují sport a cvičení (45 %) a v létě raději zůstávají doma, místo aby zašli na pláž nebo do bazénu (36 %). Stejně přísní na sebe jsou i ohledně dovolených, které si kvůli inkontinenci odpírá 39 % dotázaných ze strachu, že by svůj močový měchýř nezvládli při cestování na delší vzdálenost uhlídat. Smutné prvenství získali v průzkumu Češi i co se týká intimních chvilek s partnerem. Sexu se kvůli inkontinenci vzdává celých 52 % dotázaných, což je nejvíce ze všech zemí.

Větší společenské povědomí o této problematice vede k tomu, že inkontinence je v naší moderní společnosti lépe přijímána. Lidé s inkontinencí mohou vést plnohodnotný aktivní život a mohou dělat všechny věci, po kterých touží.

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/vanocni-atmosfera/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=vanocni-atmosfera

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 16 lidí

Mohlo by vás zajímat

Prostata - Zbytnění prostaty

Nejčastějšími projevy zbytnění prostaty jsou obtíže při močení. Zbytnění prostaty může močení ovlivnit mnoha způsoby.

Gynekologické vyšetření

Gynekologické vyšetření zahrnuje vyšetření zevních a vnitřních pohlavních orgánů ženy. Mezi zevní pohlavní orgány patří zevní rodidla.

Ultrazvukové vyšetření malé pánve

Ultrazvuk malé pánve je nebolestivé vyšetření orgánů v malé pánvi. Mezi vyšetřované orgány patří močový měchýř, slepé střevo, děloha, vaječníky a u mužů prostata.

Inkontinence žen pohledem gynekologa

MUDr. Jaromír Mašata, Gynekologicko-porodnická klinika, 30. května 2002

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce