Inzerce https://www.lekarna.cz/pripravte-se-na-leto/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=pripravte-se-na-leto

Politika ochrany osobních údajů PHC

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 81408x )

Provozovatelem stránek Ordinace.cz je společnost Pears Health Cyber s.r.o.

Posláním společnosti Pears Health Cyber s.r.o. je inovovat komunikaci ve zdravotnictví a tím umožnit jak zákazníkům, tak i zdravotnickým profesionálům (lékařům, farmaceutům a střednímu zdravotnickému personálu) možnost volby při čerpání zdravotní péče a při rozvoji odbornosti na základě nových, zejména digitálních technologií.

Pro toto poslání je klíčové, abychom Vás dokázali jasně a srozumitelně informovat, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké osobní údaje shromažďujeme a jak je používáme.

Představení

Provozujeme první internetovou lékárnou v České republice www.lekarna.cz a na Slovensku www.mojalekaren.sk, první elektronickou univerzitu pro lékaře, farmaceuty a střední zdravotnický personál www.euni.cz, digitální řešení a aplikace pro odborný rozvoj zdravotníků a pro pacienty. Lidé používají naše služby, abychom jim pomohli najít nejlepší nabídku v oblasti léků, potravních doplňků, kosmetiky a všeho, co souvisí se zdravím, současně se snažíme nabídnout odbornou službu, která Vám napomůže se orientovat v řešeních pro Vaše zdraví včetně prevence a pro Váš odborný rozvoj. Abychom v tomto našem poslání byli opravdu jedineční, přijali jsme tuto Politiku ochrany osobních údajů vztahující se na jakéhokoli zákazníka, partnera či návštěvníka našich portálů a on line řešení.

Naši registrovaní uživatelé se díky uložení svých informací mohou vracet ke svým objednávkám, seznamovat se s novinkami a aktuálními nabídkami podle jejich zájmů, mohou si ohodnotit své znalosti a získávat kredity pro celoživotní vzdělávání, popř. si vyměňují své zkušenosti, zveřejňují a prohlížejí si relevantní obsah, osvojují si nové dovednosti v oblasti zdraví. Obsah v některých našich službách je také dostupný pro neregistrované uživatele.

Informace o zpracování osobních údajů

Společnost PEARS HEALTH CYBER, s.r.o., IČO: 25784684, se sídlem Voctářova 2449/5, Praha 8 – Libeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 69981 (dále také jen jako “PHC“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů které provádí, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností PHC.

Kontrola nad daty

Všechna data jsou zpracovávána společností Pears Health Cyber, s.r.o., v České republice.

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

PHC zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také jako Nařízení), přičemž tyto osobní údaje PHC shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a/nebo existence platného souhlasu subjektu údajů a/nebo po dobu uplatňování oprávněného zájmu a následně po dobu určenou ostatními legislativními požadavky. Osobní údaje jsou PHC vždy zpracovávány korektně a zákonným a transparentním způsobem při dodržení podmínky minimalizace osobních údajů na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány.

PHC nezpracovává zvláštní kategorie osobních údajů ve významu čl. 9 Nařízení.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě souhlasu

Na základě Vašeho souhlasu zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám předali): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, email, položky objednávky, datum narození, datum registrace, data objednávek, datum posledního přihlášení, marketingovou segmentaci. Data na základě Vašeho souhlasu zpracováváme pro účely cílené komunikace s Vámi. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě souhlasu, zpracováváme pouze po dobu platnosti Vašeho souhlasu.

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat (konkrétní postupy jsou uvedeny zde). Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Plnění smluv vč. poskytnutí služeb PHC není nikdy ze strany PHC podmíněno souhlasem se zpracováním osobních údajů, které není pro plnění dané smlouvy nutné.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění smlouvy

Pro účely plnění smlouvy s Vámi zpracováváme tyto osobní údaje (konkrétní rozsah závisí na tom, jaké osobní údaje jste nám sdělili): Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, email, položky objednávky, IP adresu, datum registrace, data objednávek. Data zpracováváme pro účely dodání objednaného zboží/služeb a vyřízení případných reklamací. Osobní údaje, jejichž zpracování je prováděné na základě plnění smlouvy, zpracováváme* po dobu 2 let.

*i pouhé uložení dat v našich databázích je podle GDPR považováno za zpracování

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě oprávněného zájmu PHC

Pro účely uplatnění oprávněného zájmu PHC zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, email, položky objednávky, IP adresu, informace o použitém webovém prohlížeči, datum registrace, data objednávek, datum posledního přihlášení, marketingovou segmentaci (bez zahrnutí citlivých položek objednávek) a pro EUNI.cz také informace o pracovišti uživatele-lékaře, jeho specializaci a ID ČLK. Data zpracováváme za účelem přímé komunikace, případných právních sporů, zabezpečení našich informačních systémů a předcházení podvodům. Oprávněný zájem uplatňujeme u zákazníků, kteří u PHC realizovali objednávku v posledních 2 letech.

Osobní údaje a jejich zpracování prováděné na základě plnění legislativních požadavků

Pro účely plnění legislativních požadavků zpracováváme tyto osobní údaje: Jméno a příjmení, dodací adresu, fakturační adresu, telefon, email, položky objednávky, IP adresu, data objednávek. Data zpracováváme za účelem správy daní a předání případné informace ze strany státních orgánů (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Osobní údaje za účelem plnění legislativních požadavků zpracováváme po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se daňové plnění uskutečnilo.

Profil

Máte mnoho možností nastavení týkající se informací na vašem profilu, jako jsou položky oblast zdravotního zájmu, preference produktových kategorii, zájmů o novinky. Zdravotničtí profesionálové si mohou vytvořit zvláštní profil ve smyslu specializace, pracoviště, oblastech profesního zájmu a mohou tak díky těmto informacím získat více z našich služeb. Je vaším rozhodnutím, zda nám poskytnete tyto osobní údaje na vašem profilu, které slouží jen a pouze pro vytvoření lepších služeb a nabídky pro Vás.

Používání našich služeb

V případě existence právního důvodu zpracování (viz výše) zaznamenáváme Vaše návštěvy a používání našich služeb, včetně mobilních aplikací.

Zaznamenáváme data o používání, když navštěvujete nebo jinak používáte naše Služby, včetně našich webů, aplikací a technologií jako např. když si prohlížíte obsah (např. výukové či produktové video) nebo reklamu (na našem webu a v našich aplikacích nebo mimo ně), nebo na ně kliknete, když provádíte vyhledávání, nainstalujete si některou z našich mobilních aplikací nebo sdílíte své zkušenosti. Za účelem vaší identifikace a zaznamenávání vašeho používání našich Služeb používáme přihlašovací údaje, soubory cookie, informace o použitém zařízení a adresy internetového protokolu („IP“).

Jak používáme Vaše data

Vaše data používáme vždy pouze v souladu s platnou legislativou k poskytování, podpoře, přizpůsobování a rozvoji našich Služeb.

To, jak budeme používat vaše osobní data, záleží na tom, které Služby používáte, jak je používáte, k čemu nám dáte souhlas. Data o vás, která máme, používáme k tomu, abychom mohli poskytovat, podporovat a přizpůsobovat naše Služby (včetně reklam) a abychom je učinili relevantnější a užitečnější pro vás i ostatní.

Zdroje osobních údajů

PHC získává osobní údaje od Vás, subjektu údajů, při realizaci objednávky a při registraci do jedné z našich služeb

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle PHC a jejích zaměstnanců zpracovávány také Zpracovateli PHC, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením. PHC využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.

Aktuální seznam Zpracovatelů osobních údajů naleznete zde.

PHC zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena v souladu s požadavky Nařízení a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a s využitím požadavků normy ISO/IEC 27001. Minimálně stejné zabezpečení vyžaduje PHC i od svých Zpracovatelů osobních údajů.

PHC informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů.

Technicko organizační zabezpečení osobních údajů

PHC, vědoma si významu zajištění ochrany spravovaných osobních údajů z pohledu důvěrnosti, integrity a dostupnosti, interně přijala sadu pravidel vycházejících z požadavků normy ČSN ISO/IEC 27001:2014 a realizované analýzy rizik. Mezi hlavní zásady implementované do systému řízení PHC patří:
 • přístup k informacím mají pouze osoby, které dané informace potřebují pro výkon své práce,
 • nejsou neoprávněně vytvářeny kopie osobních údajů,
 • je implementován princip oddělení neslučitelných povinností a odpovědností u relevantních procesů,
 • přístupy k osobním údajům je uchovávány v auditních záznamech informačních systémů a pravidelně analyzovány,
 • jsou implementována síťová opatření zajišťující omezení přístupů k systémům obsahujícím osobní údaje,
 • se všemi zpracovateli jsou nastaveny mechanismy bezpečného (šifrovaného) přenosu osobních údajů (vaše osobní údaje nejsou nikdy a nikde přenášeny bez patřičného šifrování),
 • používáme pouze interně schválený a otestovaný software s pravidelně aplikovanými bezpečnostními záplatami,
 • pravidelně ověřujeme kvalitu zabezpečení našich Informačních systémů a sítí s využitím penetračních testů,
 • neprovádíme testování našich systémů s využitím reálných dat, pokud to není nezbytně nutné,
 • detailně a pečlivě řídíme přístupová oprávnění k informačním systémům obsahujícím osobní údaje a pravidelně přezkoumáváme správnost jejich nastavení,
 • od našich zaměstnanců a dodavatelů vyžadujeme používání kvalitních a neuhodnutelných hesel, která pravidelně měníme,
 • dodržujeme politiku čistého stolu a prázdné obrazovky,
 • dokumenty v papírové podobě obsahující osobní údaje ukládáme v zabezpečených (uzamčených) prostorách,
 • neukládáme osobní údaje v nešifrované podobě na nešifrovaná média,
 • řídíme fyzické přístupy jak našich zaměstnanců, tak případných dodavatelů a návštěv do prostor PHC,
 • informace uložené na noteboocích vždy šifrujeme,
 • prověřujeme všechny zaměstnance, kteří mají přístup k osobním údajům ještě před tím, než jim přístup přidělíme,
 • máme definován proces řízení bezpečnostních událostí a incidentů,
 • máme nastavený proces interního auditu v oblasti zabezpečení osobních údajů, podobným způsobem vykonáváme dohled i u svých zpracovatelů.

Práva subjektů údajů

Máte právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz, omezení zpracování i přenos k jinému subjektu. Také můžete vznést námitku proti zpracování, případně podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jak svá práva uplatit najdete podrobně popsané na našich stránkách – Postupy pro uplatnění práv.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Pro zajištění maximální ochrany Vašich osobních údajů po celou dobu zpracování společností PHC jmenovala PHC Pověřence pro ochranu osobních údajů. Je jím Petr Sunek a můžete ho kontaktovat pomocí emailu na adrese [email protected].


Kam dál?Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce

Chcete zdravě spát?
Stáhněte si voucher s 10% slevou na zdravotní matrace a polštáře Magniflex a využijte jej při nákupu v Showroomech Magniflex nebo v síti certifikovaných obchodních partnerů Magniflex po celé ČR.

2024_Magniflex_OrdinaceCZ_voucher_300x300_sleva.jpg

Mohlo by vás zajímat

Vypadávání vlasů u žen v menopauze

Můžete doporučit vhodný šampón na vlasy, který je vhodný proti vypadávání vlasů u žen v menopauze?

Kovová pachuť v ústech má většinou jednoduché vysvětlení

Kovovou pachuť v ústech může způsobovat řada faktorů, od špatné ústní hygieny až po vedlejší účinky léků nebo těhotenství. Jestliže tento stav přetrvává delší dobu, může být příznakem vážnějšího onemocnění.

Antibiotika versus sluneční záření

Léčba antibiotiky s sebou nese několik omezení. Od dodržování klidového režimu, abstinenci až po ochranu před sluncem. Některé typy zvyšují citlivost kůže na slunce, proto je třeba před pobytem na slunci dbát zvýšené opatrnosti. Při užívání určitých typů léků dochází ke změnám na kůži, která se stává citlivější k působení UV paprsků.

Zasažení bleskem a jak se správně chovat za bouřky?

I když k přímému zásahu člověka bleskem dochází jen zřídka, končívají podobné případy mnohdy tragicky a proto je dobré chovat se za bouřky rozumně.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce