Inzerce https://www.lekarna.cz/maminka-a-pece-o-dite/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=maminka-a-pece-o-dite

Nepovinná očkování: Která jsou nově hrazena zdravotní pojišťovnou?

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 1141x )

Očkování se dělí do několika kategorií – povinná (tzv. pravidelná), která jsou hrazená z veřejného zdravotního pojištění buď plošně, nebo vybraným skupinám pojištěnců, dále nepovinná hrazená ve stanovených případech z veřejného zdravotního pojištění a nepovinná pojišťovnami nehrazená.

shutterstock.com

Povinná očkování

Mezi pravidelná očkování dětí podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem patří:

 • očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli,
 • invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b,
 • přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B,
 • proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a u rizikových dětí proti tuberkulóze.

Očkování probíhají u praktického lékaře pro děti a dorost podle očkovacího kalendáře v termínech stanovených vyhláškou. Není-li možné provést pravidelné očkování ve stanovených termínech z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje podání očkovací látky, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte.

Pravidelná očkování včetně přeočkování jsou pojišťovnou plně hrazena, pokud je dítě očkováno stanovenou vakcínou. V opačném případě hradí pojišťovna jen cenu aplikace, nikoli vakcínu, tu si musí zaplatit klient (zákonný zástupce dítěte). Čerpat na ni příspěvek z fondu prevence ale není možné – ten se vztahuje jen na očkování, které si pojištěnec plně zaplatil.

Vyhláška stanovuje i tzv. zvláštní očkování (např. proti hepatitidě nebo proti vzteklině) povinná u konkrétních skupin osob, např. u příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému, a mimořádná očkování pro prevenci infekčních chorob v mimořádných situacích (např. očkování proti žloutence typu A po povodních). U nich je vakcína hrazena ze státního rozpočtu a pojišťovna hradí aplikaci; pro klienta je tedy očkování bezplatné.

Nepovinná očkování jsou aktuálně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Mezi tyto patří očkování:

 • proti chřipce u vybraných skupin pojištěnců;
 • proti pneumokokové infekci u kojenců;
 • proti pneumokokové infekci u pojištěnců nad 65 let věku;
 • proti pneumokokové infekci u rizikových pojištěnců;
 • proti lidskému papilomaviru u pojištěnců zahájené od 13. do 14. roku věku;
 • proti invazivním meningokokovým infekcím u rizikových pojištěnců;
 • proti meningokokovým infekcím u kojenců a starších dětí;
 • proti invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae typ b;
 • proti klíšťové encefalitidě u pojištěnců nad 50 let;
 • proti onemocnění covid-19.

Změny u nepovinného očkování od roku 2022

Novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, rozšiřuje od 1. 1. 2022 spektrum nepovinných očkování hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění a skupiny pojištěnců, kteří mají nárok na některá další očkování hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Níže jsou popsány změny a nově hrazená očkování.

Očkování proti klíšťové encefalitidě

Od roku 2022 mají všichni pojištěnci starší 50 let hrazené očkování proti klíšťové encefalitidě, a to do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky. Dosud nebylo z veřejného zdravotního pojištění hrazeno vůbec.

Očkování proti meningokokům

Další změna se týká meningokokových nákaz. U očkování proti meningokoku B mají nově nárok na úhradu všech dávek vakcíny děti, pokud je očkování zahájeno do 12 měsíců věku nebo od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. U očkování proti meningokoku A, C, W, Y mají nárok na úhradu jedné dávky děti od dovršení 1. do dovršení 2. roku věku nebo pak od dovršení 14. do dovršení 15. roku věku. Ve všech případech očkování proti meningokoku je opět vakcína hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově je také hrazeno očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Očkování proti chřipce

Ke změně dochází v případě výše úhrady očkovací látky v rámci očkování proti chřipce u pojištěnců nad 65 let, u kterých byly doposud očkovací látky hrazeny do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Pojištěncům nad 65 let je nově plně hrazeno nepovinné očkování proti chřipce, a to v České republice všemi dostupnými vakcínami proti tomuto onemocnění.

Nárok na vakcínu proti chřipce pak nově mají také zdravotníci a další odborní pracovníci ve zdravotnictví. Ti mají vakcínu hrazenu pouze do výše ekonomicky nejméně náročné varianty očkovací látky.

I nadále zůstává, že očkování proti chřipce mají hrazeno z veřejného zdravotního pojištění (zákonem stanovené) čtyři skupiny pacientů bez věkového omezení. Nově do skupiny těchto rizikových pacientů byly zařazeny osoby, které mají před plánovaným chirurgickým odstraněním sleziny.

Očkování proti lidskému papilomaviru

Ke změnám dochází také u očkování proti lidskému papilomaviru, u kterého byly doposud očkovací látky hrazeny také do výše ekonomicky nejméně náročné varianty. Nově jsou vakcíny plně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění (tzn. jsou hrazeny všechny očkovací látky, které jsou aktuálně pro toto očkování v ČR dostupné), pokud je očkování u dívek i chlapců zahájeno od dovršení 13. do dovršení 14. roku věku. Kromě očkovací látky je hrazena i její aplikace. Od letošního roku je nově také hrazeno toto očkování provedené i po uplynutí stanovené věkové hranice, pokud došlo k odložení aplikace jedné nebo více dávek z důvodu nepříznivého zdravotního stavu pojištěnce.

Ve všech výše uvedených případech je aplikace očkovací látky uhrazena plně pojišťovnou poskytovateli zdravotní péče. Pokud je vakcína poskytovateli hrazena do výše ekonomicky nejméně náročné varianty a klient si vybere vakcínu jinou než ekonomicky nejméně náročnou, musí si uhradit rozdíl v ceně (doplatek). Tento doplatek hradí přímo poskytovateli, který očkování provede.

Pokud se pro některé z těchto očkování rozhodnete, požádejte o ně svého všeobecného praktického lékaře nebo jiného smluvního poskytovatele zdravotních služeb (tj. takového, který má s danou pojištovnou uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb). Všeobecní praktičtí lékaři a další smluvní poskytovatelé zdravotních služeb by měli svým pacientům hrazené očkování nabídnout a být dle poptávky svých pacientů vakcínou zásobeni. Ve výše uvedených případech jsou očkovací látka i její samotná aplikace lékařem hrazeny přímo poskytovateli, který očkování provádí (nikoliv např. lékárně či pacientům).

Klienti, kteří mají nově nárok na hrazená očkování z veřejného zdravotního pojištění (tzv. „zdarma), nemohou čerpat příspěvky z fondu prevence na zmíněná očkování, a to ani na doplatky v případě úhrady rozdílu pořizovací ceny vakcíny a ceny stanovené podle ekonomicky nejméně náročné varianty pro daný typ očkování.

Klienti, kteří nepatří do žádné z uvedených věkových kategorií, a tím pádem nemají nárok na úhradu uvedených očkování z veřejného zdravotního pojištění, mohou čerpat příspěvky na další typy očkování u svých zdravotních pojišťoven.

thermeeno_500x150_3_v2.jpg
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/
Partner rubriky Chřipka
Partner rubriky Chřipka

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/vzdalena-odborna-pece/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=vzdalena-odborna-pece

Mohlo by vás zajímat

Horečka

Horečka není nemocí v pravém slova smyslu. Je to příznak onemocnění, výstražný signál, které tělo vysílá a říká: "Pozor, asi budu nemocné."

Chřipka - léky

Ucpaný nos, urputná rýma nebo naopak bolest hlavy, kloubů a strašlivá únava provázející chřipku, to jsou nepříjemnosti, které vás mohou přepadnout kdykoli. Je dobré začít s nimi bojovat co nejrychleji a mít doma po ruce některý z přípavků, který pomůže zmírnit všechny průvodní potíže.

Chrapot

Chrapot může být příznakem celé řady různých onemocnění. Základem pro vznik hlasu je zvuk, který vzniká v důsledku vibrace hlasivek. A právě při porušení vibračních vlastností hlasivek vzniká chrapot. Jeho tíže může kolísat od lehkého zastření hlasu až po slabý dyšný chraplavý hlas.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce