Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=pece-o-zuby

Vady řeči, sluchu či hlasu mohou zapříčinit psychické problémy

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 11225x )

Řeč, hlas a sluch mají zásadní význam v lidské komunikaci. Tyto schopnosti se vyvíjely v průběhu lidské evoluce a díky nim se dorozumíváme. Jako všechny lidské schopnosti i řeč, sluch a hlas mohou mít své poruchy, které mohou zapříčinit i psychické problémy. Díky vývoji medicíny je však lékaři dokážou lépe diagnostikovat. Moderní metody léčby pak dnes zahrnují poznatky hned z několika lékařských a nelékařských oborů, jako je foniatrie, neurologie, otorinolaryngologie, psychiatrie, gastroenterologie, klinická logopedie a psychologie.

shutterstock.com

Poruchy hlasu může zapříčinit i alergie nebo kouření

Hlas vzniká rozkmitáním hlasivek pomocí výdechového proudu. Čím je proud silnější, je silnější i hlas. Výška závisí na délce hlasivek, čím jsou kratší, tím je i hlas vyšší. Barvu hlasu ovlivňuje rezonance v dutinách hlasového ústrojí.

Poruchy hlasu mohou být organického nebo funkčního původu. Organické poruchy jsou zapříčiněny mnoha faktory. Zpravidla jsou způsobeny zánětlivými změnami hrtanu vyvolané infekcí, alergiemi nebo kouřením. Dále nádorovými změnami, poraněním mozku či periferních nervů, poraněním hrtanu, poruchami žláz s vnitřní sekrecí a v ojedinělých případech i vrozenou vývojovou vadou.
Poruchy hlasu mohou u pacientů způsobit psychické problémy až depresivní stavy, zejména pokud se jedná o náhlé poruchy, například po operaci. Platí ovšem i naopak, že psychické potíže mohou vyvolat poruchy hlasu,“ říká MUDr. Libor Černý, lékař Foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK.

Takzvané funkční poruchy jsou způsobeny špatným používáním hlasu. „Nejčastěji řešíme hlasové poruchy způsobené přemáháním; v těchto případech bez léčby hrozí tvorba hlasových uzlíků. Dále se hojně setkáváme se zánětlivými poruchami u hlasových profesionálů a s obrnou hlasivek po operacích,“ uvádí MUDr. Libor Černý.

Ženy mívají častěji psychosomatické poruchy hlasu, více se u nich také vyskytují poruchy kvůli poranění hrtanových nervů. Oproti mužům totiž častěji podstupují operace štítné žlázy, při níž může k poškození dojít. Příznaky poruch hlasu jsou hlasová únavnost, slabost, chrapot, dyšnost, porucha polohy hlasu.

„Prevence hlasových poruch spočívá ve správné „hygieně hlasu“ – hlasové technice a množství hlasové zátěže. Důležité je výrazné omezení hlasové zátěže při zánětech horních cest dýchacích a léčba alergií a  vracení se žaludečních šťáv způsobené chronickým zánětem jícnu. Podceňovat by pacienti neměli ani léčbu závislosti na kouření,“ uvádí doc. Olga Dlouhá a doplňuje: u hlasových profesionálů, mezi něž patří učitelé, herci, zpěváci, jsou důležité také pravidelné kontroly u foniatra.“

Diagnostické i léčebné postupy se neustále vyvíjí

Na vyšetření hlasu se používá soubor optických a akustických metod, z nichž je nejdůležitější  laryngostroboskopické vyšetření. To umožňuje lékařům sledovat hlasivky zpomaleně a posoudit kvalitu jejich kmitání z hlediska několika parametrů.

V dnešní době existuje široká škála léčebných postupů a hlasových cvičení pro jednotlivé typy hlasových poruch.
„Pokud je to nutné, musí se porucha řešit chirurgicky na otorinolaryngologickém pracovišti: drobné laserové výkony na hlasivkách, plastické operace hrtanu až radikální (např. onkologické) výkony,“ vysvětluje doc. MUDr. Olga Dlouhá, CSc., přednostka Foniatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. LF UK a dodává: „Pro pacienty s oboustrannou obrnou hlasivek se aktuálně blíží možnost implantace hrtanového pacemakeru, který umožní dobré dýchání, aniž by došlo k poruše kvality hlasu, jak tomu bylo po dosavadních operačních postupech.“

Poruchy řeči mají různé příčiny a mohou se objevit v různém věku

Řečové poruchy a vady mohou být jak vývojové tak získané. Dětští i dospělí pacienti vyžadují dlouhodobou péči odborníků několika lékařských oborů – neurologů, foniatrů, ORL specialistů, endokrinologů a rehabilitačních lékařů. Léčba se zaměřuje především na řečovou rehabilitaci (obor klinické logopedie). Používá se individuální i skupinová péče; záleží na konkrétním problému pacienta. U některých diagnóz lékaři přistupují i k medikamentózní péči.

  • Vývojové poruchy řeči – s příznaky opožděného vývoje řeči při poruše maturace mozkových struktur nebo i s poruchami sociální integrace
  • Symptomatické poruchy – u vad sluchu, zraku, u mentálního opoždění, u dětské mozkové obrny
  • Získané poruchy řeči – po cévních mozkových příhodách, úrazech (afázie) nebo získané věkem
  • Poruchy plynulosti řeči – neurogenního původu (např. koktavost)

Vznik sluchové poruchy může ovlivnit i porodní váha

V dětství může vada sluchu bez optimální péče významně omezit nebo dokonce znemožnit normální vývoj řeči. Následně má vliv na možnost školního vzdělávání, intelektový vývoj a zaměstnatelnost. V dospělosti může vzniklá vada ovlivnit profesní uplatnění, rodinné i další sociální vazby. V seniorském věku snižuje samostatnost a sociální integraci.

  • Při narození trpí vadou sluchu 1–2 děti na 1000 narozených
  • Mezi novorozenci s velmi nízkou porodní hmotností trpí sluchovou vadou až 1–2 na 100 dětí
  • V 60 letech věku má vadu sluchu 1/3 populace
  • Po 70. roce věku jsou to 2/3 populace
  • Středně těžká a těžká vada se předpokládá celosvětově asi u 4–5 % populace, tj. 400–500 tis. lidí v ČR

Většina sluchových vad je podmíněna geneticky, proto je u dětí možná pouze sekundární prevence v podobě screeningového vyšetření u novorozenců.
Včasnou diagnostikou zabráníme poškozením řečového a intelektového rozvoje,“ vysvětluje doc. Dlouhá. Dospělí by pak měli dbát na tzv. primární prevenci, tedy používání ochranných pomůcek v hlučném prostředí, a včasnou diagnostiku nemocí, které zvyšují riziko předčasných cévních změn. K těmto chorobám se řadí například diabetes.

„V dospělosti bývá prvním příznakem většinou dojem, že více lidí v okolí hovoří méně srozumitelně, nejasně, též televizi je nutno dávat více nahlas. Dalším průvodním jevem může být trvalejší ušní šelest – pískání, hučení, šumění v uších či hlavě,“ uzavírá MUDr. Černý z Foniatrické kliniky VFN v Praze.

Přečtěte si také

V zimně je potřeba věnovat kloubům kvalitní péči

Mýty a skutečnost v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění

Čtvrt milionu Čechů neví, že mají cukrovku

Poraďte se s našimi předními odborníky v online poradně.
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=pece-o-zuby

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 573 lidí

Mohlo by vás zajímat

Typy sluchových vad a jejich příčiny

Víme už, že ke zhoršení nebo ztrátě sluchu může vést celá řada poruch postihujících zevní, střední i vnitřní ucho, nebo i sluchový nerv.

Sluchové vady a jejich typy

Stejně jako u jiných vad, platí i u vad sluchových, že se mohou lišit stupněm závažnosti -- od lehkých přes středně těžké a těžké až po velmi těžké; navíc však v tomto případě musíme rozlišovat i různé typy vad...

Jak se vyrovnat se zhoršením nebo ztrátou sluchu?

Podobně jako ztráta jiného důležitého smyslu, zraku, představuje i ztráta sluchu především zásadní změnu až úplné přerušení kontaktu s okolním světem ...

Jak časté jsou poruchy sluchu

Sedíš si na uších?" zlobila se moje babička, když jí děda místo splnění jejího příkazu kontroval otázkou: "Cože? Cos říkala?"...

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce