Inzerce https://www.lekarna.cz/doprava-zdarma/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=doprava-zdarma

Vrácení přeplatku na doplatcích za léky

(13. září 2023, Redakce Ordinace.cz | přečteno: 2172x )

Kupujete léky na předpis, na které musíte doplácet? Pokud utratíte více, než určuje zákonný limit, zdravotní pojišťovny vám peníze pošlou zpátky. Přeplatky za léky vrací zdravotní pojišťovny čtyřikrát do roka. Výplatu si klienti hlídat nemusí, pojišťovny to dělají automaticky. Přesto by si lidé měli zkontrolovat, jestli má pojišťovna k dispozici aktuální údaje, včetně adresy a bankovního účtu.

shutterstock.com

Jaký je ochranný limit na doplatky u léků

Oficiálně existují tzv. ochranné limity, jejichž cílem je zabránit situaci, kdy by bylo zdraví člověka ohroženo jen proto, že by neměl dostatek peněz na pořízení daného léku. Ochranné limity se týkají pouze léků na předpis, tedy nikoli léků, které si zakoupíte v lékárně ve volném prodeji. Ochranný limit znamená, že vaše pojišťovna na vaše rodné číslo eviduje, kolik jste dopláceli, když jste si vyzvedli lék na recept nebo třeba tzv. potravinu pro zvláštní lékařské účely, kterou vám pojišťovna zčásti hradí.

Limity se liší např. dle věku. Neboli ochranný limit se vztahuje na každého z nás včetně novorozenců. Dokonce i na osoby, které během roku zemřou – v takovém případě je nadlimitní doplatek součástí dědického řízení a pojišťovny jej do něj posílají automaticky. 

Roční limit na doplatky je stanoven zákonem o veřejném zdravotním pojištění a činí:

  • u dětí mladších 18 let 1000 korun,
  • u dospělého člověka 5000 korun,
  • u pojištěnců nad 65 let 1000 korun,
  • u pojištěnců nad 70 let a invalidních pojištěnců, kteří svou invaliditu doložili zdravotní pojišťovně 500 korun.

Co se počítá do limitu na léky

Do ochranného limitu se započítávají zaplacené doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky s obsahem stejné léčivé látky a stejné cesty podání pouze ve výši vypočtené podle doplatku na léčivý přípravek, jehož doplatek na množstevní jednotku této léčivé látky je nejnižší (a u kterého nebylo zjištěno přerušení nebo ukončení dodávání). Výjimkou je situace, kdy předepisující lékař na receptu vyznačil, že předepsaný léčivý přípravek nelze nahradit – pak se doplatek do pacientova limitu započítává v plné výši.

Zdravotní pojišťovna uznává doplatky podle speciálního číselníku Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Je aktualizován každý měsíc a obsahuje jak seznam léčivých produktů, které se započítávají, tak jejich maximální možnou cenu od výrobce i výši doplatku.

Co se do ochranných limitů nezapočítává:

  • Doplatky na částečně hrazené léčivé přípravky obsahující léčivé látky určené k podpůrné nebo doplňkové léčbě; to neplatí, pokud byly předepsané na recept pojištěncům starším 65 let (včetně dne, ve kterém dovršili 65. rok věku). Seznam léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě stanoví MZ vyhláškou.
  • Regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití pohotovostní služby.

Pro vás je zásadní vědět, že vaše doplatky se počítají podle toho, kolik v dané lékárně skutečně zaplatíte. To, zda už jste překročili stanovený limit a měli byste dostat přeplatek zpátky, nemusíte nijak hlídat, je to povinnost pojišťoven. I tak si ale při nákupu léků můžete vyžádat doklad o zaplacení započitatelného doplatku s uvedením názvu léku, částky, vašeho čísla pojištěnce, razítkem lékárny a podpisem toho, kdo od vás doplatek převzal.

Kdy se vracejí přeplatky za léky

Zdravotní pojišťovny jednou za čtvrtletí vyčíslují, kolik každý pacient vydal v lékárně jako doplatky za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Jestliže tato částka překročí zákonem stanovený limit alespoň o 200 Kč, jsou peníze vráceny po uplynutí daného čtvrtletí. Pokud v tomto období součet doplatků 200 Kč nepřekročí, pak přeplatek dostanete až najednou v ročním vyúčtování. A jestliže suma doplatků nepřevýší limit o dvě stovky ani za celý rok, přesune se do dalšího zúčtovatelného období a peníze vám vyplatí, až částka těchto 200 Kč přesáhne.

K vyplacení má podle zákona dojít nejpozději do 60 dní od uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit na léky překročen.

Kde a jak o vyplacení přeplatku žádat?

O přeplatky se starat nemusíte ani o ně nemusíte žádat. Vše za vás dělá vaše zdravotní pojišťovna: na základě podkladů z lékáren vyhodnocuje, zda nedošlo k překročení limitu. Pokud ano, pak vám peníze buď pošle na účet, nebo formou peněžní poukázky, podle toho, jak jste se s pojišťovnou dohodli. Spolu s částkou by vám měl dorazit i informační dopis. Na vyžádání vám může zdravotní pojišťovna poslat výpis vašeho osobního účtu, který bude částky započitatelných doplatků obsahovat.

Na to ale pojišťovna potřebuje mít vaše aktuální údaje, tedy minimálně adresu, kam poslat peněžní poukázku, nebo číslo účtu, jestliže chcete přeplatek posílat tam. Proto se u své pojišťovny ujistěte, že to máte v pořádku. Mnohde to zvládnete i přes internet: na stránkách pojišťoven jsou formuláře pro pojištěnce.

Opakované vyplacení přeplatku

Pokud nestihnete uplatnit poštovní poukázku na České poště v termínu její platnosti, o přeplatek nepřijdete. Nevyplacené přeplatky za 1.-3. čtvrtletí příslušného kalendářního roku jsou vyplaceny souhrnně ve 4. čtvrtletí (vypláceno v únoru následujícího roku). 

V případě, že jste si nestihl vyzvednout na poště poštovní poukázku s přeplatkem za 4. čtvrtletí lze podat žádost o opakované vyplacení přeplatku. Můžete ji podat elektronicky, nebo poštou, případně na nejbližším klientském pracovišti.

Pro úhradu přeplatku doporučujeme využít možnost platby na bankovní účet, jehož číslo uvedete v žádosti. Po podání a zpracování žádosti vám už i všechny další nadlimitní částky budou zasílány na bankovní účet a nebudete muset na poštu s poštovní poukázkou.

Upozorňujeme, že je potřeba číslo účtu pro vracení přeplatků sdělit i v případě, že pojišťovna na klienta má číslo účtu ve svém informačním systému (např. u OSVČ), nebo i když klient už svůj účet pojišťovně v minulosti oznámil pro jiný účel, třeba pro vyplacení příspěvku z fondu prevence.

Jak je to s doplatky za léky u dětí

Doplatky jsou evidovány na číslo pojištěnce (většinou to bývá rodné číslo), což platí i pro děti. Přeplatky jsou zaslány na jméno dítěte, ale na poště je samozřejmě vyplatí jeho zákonnému zástupci, opatrovníkovi nebo poručníkovi – po prokázání občanským průkazem, rodným listem dítěte nebo rozhodnutím soudu či ověřenými kopiemi těchto dokladů. Můžete si nechat vystavit i průkaz příjemce či zmocněnce a pak je to jednodušší.

Částky započitatelných doplatků, které přesáhnou ochranný limit, jsou evidovány a vypláceny vždy konkrétnímu pojištěnci na tzv. číslo pojištěnce. V případě pojištěnců do 18 let jsou přeplatky vypláceny jejich zákonným zástupcům.

Aby přeplatky mohly být zákonnému zástupci (rodiči), případně opatrovníkovi či poručníku, vyplaceny, musí doložit svůj vztah k dítěti – tzn. musí předložit svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, případně rozhodnutí soudu apod., nebo ověřené kopie těchto dokladů.

Jakým způsobem je přeplatek pojištěnci vyplacen?

Přeplatek evidovaný na nezletilé dítě může zdravotní pojišťovna zaslat na bankovní účet jeho zákonného zástupce nebo případně také poštovní poukázkou na adresu evidovanou u zdravotní pojišťovny.  

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro variantu zasílání poštovní poukázkou, je potřeba, aby si nechal vystavit Průkaz příjemce (zmocněnce) na kterékoliv pobočce České pošty. Tento průkaz opravňuje k vyzvedávání zásilek i finančních částek pro nezletilého.

Jaká je výše ročního limitu u dětí?

U dětí mladších 18 let je hranice ročního limitu na započitatelné doplatky stanovena na 1 000 Kč. Výši ročních limitů na započitatelné doplatky za předepsané léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely, které jsou částečně hrazené ze zdravotního pojištění, rovněž stanovuje zákon o veřejném zdravotním pojištění (č. 48/1997 Sb.).

Zdroj: vzp.cz

 Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Očekáváte příchod miminka? 10 + 1 tip, jak se připravit na porod

Příprava na narození miminka je důležitou součástí těhotenství, která může významně ovlivnit průběh a zážitek ze samotného porodu. „Každé ženě pomáhá něco jiného. Někomu vyhovuje například gravidjoga a jiné ženě procházky. Způsob přípravy na porod je velmi individuální,“ říká porodní asistentka Kateřina Aronová z gynekologicko-porodnického oddělení nemocnice ve Slaném.

Jak zvládnout letní vedro při hypertenzi

Letošní urychlené jaro bylo pro mnohé z nás náročné. Neustálé kolísání počasí způsobovalo pocity únavy, zatímco teplejší dny působily jako náhlá zátěž pro kardiovaskulární systém, především u osob se zvýšeným krevním tlakem. Extrémní teploty ale teprve začínají, horké letní dny klepou na dveře a je třeba se na ně dobře připravit.

Lék na inkontinenci: sakrální neuromodulace

Inkontinence neboli samovolný únik moči, trápí až desetinu obyvatel ČR. Přesto je pro většinu z nich velkým společenským tabu, které často nechtějí odkrýt ani před svým lékařem. Přitom se v mnoha případech dá řešit. Vedle posilování pánevního dna i svěrače a jiných možností léčby, nabízí trvalé řešení moderní a miniinvazivní zákrok sakrální neuromodulace. Pacientovi se do těla zavede malý implantát, který pomocí elektrických impulzů stimuluje nervy nad kostrčí. Zákrok může pacienta zbavit potíží, nebo je alespoň velmi sníží. Plně jej hradí zdravotní pojišťovny a je možné ho podstoupit v šesti specializovaných centrech v Česku.

Plná krev, plazma, krvetvorné buňky, pupečníková krev… Víte, jaké složky „nejvzácnější tekutiny“ můžete darovat?

Je všeobecně známo, že dárcovství krve je velmi potřebné, protože pomáhá zachraňovat zdraví a životy. Kromě odběru plné krve lze ale darovat také její jednotlivé složky, jako je plazma, červené krvinky, krevní destičky či krvetvorné buňky. Jak tyto různé odběry probíhají, k čemu slouží a můžete se i vy stát dárcem?

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce