aplikace_alergie.png
Jak bojovat s alergií?
S aplikací AlergoStop můžete na alergii zapomenout
Připomíná léčbu a varuje před aktuálními alergeny. Více informací zde.
Zuby_180x115.jpg
Nakupte v akci a zásobte se! Zubní kartáčky, pasty, vody a další. Více informací zde.

karusel_poradny_196px.jpg
POTŘEBUJETE RADU LÉKAŘE?
Nabízíme vám možnost jak ji rychle a pohodlně získat. Zeptejte se sami, nebo se podívejte na dotazy, které jsme již zodpověděli.

Novinky při vyšetření novorozenců

Právě teď si můžete povídat s prim. MUDr. Sylvií Šťastnou, CSc., odbornicí na METABOLISMUS z Ústavu dědičných metabolických poruch VFN.

Chat na téma „Novinky při vyšetření novorozenců“ proběhl 12. června 2004

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

mistnost byla uzavrena

01:40:32   admin --> Niky (neregistrovaný uživatel) » Niky

Vítejte v živé diskusi!

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Niky vstoupil do mistnosti

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Niky vstoupil do mistnosti

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Sylvie Šťastná se odhlasil

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Sylvie Šťastná se odhlasil

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Ještě jednou děkuji a přeji všem krásný den.

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Danu: V naší nemocnici je obezitologická ambulance, která je součástí III. interní kliniky. Léčba obezity je vždy problém, trvalých úspěchů není mnoho. Základem je vyloučit onemocnění, které by sekundárně vedlo k obezitě a toto onemocnění léčit. Těchto případů je ale jen velmi málo. Z 99 % obezita vzniká při nesouladu mezi příjmem a výdejem energie. Zda jsme nebo nejsme obesní ovlivňuje jistě i mnoho genů, ale základ léčby obezitý je vždy stejný - méně jíst (nehladovět !!) a více se hýbat. Při výrazné obezitě je vhodné hubnout pod dohledem lékaře a za spolupráce s psychologem.

01:40:32   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Děkuji vsem a loucím se. Dekuji, pani primarko za trpelivost a snad nekdy na shledanou. Hezky den vsem.

01:40:32   dana (neregistrovaný uživatel)

Mnohokrát děkuji a poslední dotaz: kdo patří mezi naše přední odborníky na obezitu,léčila jste ji u někoho a s jakým výsledkem?

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura se odhlasil

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura se odhlasil

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Danu: Incidence fenylketonurie u nás je asi 1:10 000. Na tuto chorobu se dělá novorozenecký screening a choroba se léčí speciální dietou. Druhou nejčastější chorobou je cystinurie, o které jsem již mluvila.

01:40:32   admin --> Daniela (neregistrovaný uživatel) » Daniela

Vítejte v živé diskusi!

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Daniela vstoupil do mistnosti

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Daniela vstoupil do mistnosti

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Julie se odhlasil

01:40:32   admin (neregistrovaný uživatel)

Julie se odhlasil

01:40:32   dana (neregistrovaný uživatel)

Děkuji a jaká je incidence fenylketonurie u nás a která choroba je druhá nejčastější?

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Všem: Děkuji všem za Vaše inspirativní otázky. Po skončení chatu se můžete ptát na udmp@vfn.cz. Pokud by Vás zajímala problematika dědičných metabolických poruch, podívejte se na www.vfn.cz/udmp

01:40:32   M (neregistrovaný uživatel)

Děkuji za odpovědi a přeji hezký den

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Danu: Ano, pokud přijímáme příliš mnoho cukrů, část z nich se přeměňuje na tuky a ukládá se do našich tukových zásob.

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro M: Metabolismus je souhrn všech biochemických pochodů v organismu. Každou minutu, každou vteřinu se látky v nšem organismu přeměňují, vzájemně se ovlivňují. Metabolismus bych přirovnala k dobře fungujícímu orchestru.

01:40:32   dana (neregistrovaný uživatel)

díky a ještě jeden dotaz:mohou se cukry přeměnit na tuky?

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Lauru: Určitě ano. Nejdůležitější je, že snížená funkce štítné žlázy u matky může vést k poškození vývoje mozku u plodu.

01:40:32   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Julii: Nepochybně ano, ale nejsem odborník na tuto oblast. Nejlépe by Vám asi odpověděl gynekolog, který se věnuje hormonální léčbě.

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Danu: V různých populacích se vyskytují DMP různě často. Nejvyšší incidenci mají buď DMP vyskytující se celosvětově (např. uvedená fenylketonurie), některé DMP se mohou vyskytovat v neobvykle vysoké incidenci v uzavřených populacích s vyšší frekvencí příbuzenských sňatků. Jako příklad bych uvedla alkaptonurii, nejvyšší incidence na světě je na Slovensku, konkrétně v severozápadním Slovensku.

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

petri se odhlasil

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

petri se odhlasil

01:40:31   M (neregistrovaný uživatel)

Co je to vlastně metabolizmus?

01:40:31   Laura (neregistrovaný uživatel)

Má vliv činnost štítné žlázy na otěhotnění?

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro M: Enzymopatie znamená poruchu funkce enzymu. Např u uvedené fenylketonurie je porucha funkce enzymu, který se jmenuje fenylalaninhydoxyláza, ta katalyzuje přeměnu aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin. Stoupá koncentrace fenylalaninu v krvi a to vede k těžkému mentálnímu postižení u dítěte a ke křečím. Porucha transportní bílkoviny se projevuje podobně. Transportní bílkovina transportuje nějakou látku přes membránu do jiné části buňky. Pokud je tato funkce porušena, zmíněná látka není transportována na určené místo a nemůže být dále metabolizována, což zase může vést k řadě problému. Jako příklad bych uvedla cystinurii. To je porucha transportu aminokyseliny cystinu z moči zět do ledvinných buněk a vede k vysokému vylučování cystinu močí. Cystin je v moči málo rozpustný a důsledkem je vznik močových kamenů.

01:40:31   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Mám pouze povinnost upozornit na poslední čtvrthodinku. Nenechte se rušit.  

01:40:31   admin --> Laura (neregistrovaný uživatel) » Laura

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:40:31   Julie (neregistrovaný uživatel)

Má vliv na metabolismus užívání HST u žen v přechodu?

01:40:31   Soník (neregistrovaný uživatel)

Děkuji a přeji krásný jarní den:o)

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

radek se odhlasil

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

radek se odhlasil

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Soníka: Cca za několik týdnů.

01:40:31   admin --> radek (neregistrovaný uživatel) » radek

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

radek vstoupil do mistnosti

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

radek vstoupil do mistnosti

01:40:31   dana (neregistrovaný uživatel)

jaká je nejčastější metabolická porucha u nás a např. v rozvojových zemích?

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Julii: Otázka je, čemu říkáte "běžné vyšetření krve". Jak jsem již uvedla, k základnímu posouzení funkce štítné žlázy je indikované vyšetření TSH a volného FT4. Vyšetření může zajistit praktický lékař, internista apod.

01:40:31   M (neregistrovaný uživatel)

Co je to enzymopatie a porucha transportních bílkovin

01:40:31   Soník (neregistrovaný uživatel)

Za jak dlouho asi?

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Soníka: Při takových nálezech bych zopakovala vyšetření s časovým odstupem. Navrhuji požádat lékařku o vysvětlení, pokud nebudete spokojena, hledejte jiného lékaře.

01:40:31   admin --> M (neregistrovaný uživatel) » M

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

M vstoupil do mistnosti

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

M vstoupil do mistnosti

01:40:31   admin --> dana (neregistrovaný uživatel) » dana

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

dana vstoupil do mistnosti

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

dana vstoupil do mistnosti

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Becketa: Jsou možnosti, jak metabolismus urychlit, návod , jak to udělat, se ale od mne nedozvíte. Tyto situace jsou velice řídké a taková akce musí probíhat pod lékařským dohledem. Jinak byste si mohl hodně ublížit.

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Petriho (nebo Petru ?): Dědičné metabolické poruchy je skupina několika set různých chorob, které mají společné 2 věci - jsou dědičné a jde o poruchu metabolismu. V širším slova smyslu by do této skupiny mohla být zařazena i cukrovka nebo porucha funkce štítné žlázy apod., ale název dědičné metabolické poruchy se používá spíše v užším slova smyslu pro skupinu vzácných enzymopatií nebo poruch transportních bílkovin. Nejčastější dědičnou metabolickou poruchou (dále DMP) je fenylketonurie.

01:40:31   Julie (neregistrovaný uživatel)

Děkuji za odpověď a chci se zeptat, kde je možno nechat si vyšetřit štítnou žlázu .

01:40:31   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Julii: Každý by měl vědět, zda někdo v nejbližším příbuzenstvu nemá nebo neměl problémy se štítnou žlázou. Jako laik byste mohla mít podezření na zvýšení funkce štítné žlázy, pokud by Vám hodně bušilo srdce, bylo Vám neustále horko a potila jste se. Nebo byste mohla mít podezření na snížení funkce štítné žlázy, pokud byste byla stále unavená, zimomřivá.

01:40:31   admin --> nika (neregistrovaný uživatel) » nika

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

nika vstoupil do mistnosti

01:40:31   admin (neregistrovaný uživatel)

nika vstoupil do mistnosti

01:40:31   Julie (neregistrovaný uživatel)

Lze s běžného vyšetření krve zjistit špatnou funkci štítné žlázy nebo se dělá jiné vyšetření? Děkuji.

01:40:30   Soník (neregistrovaný uživatel)

TSH mám sníženo,ft4 nižší norma.Lékařka mě ani vidět nechtěla.Podle čeho se to tedy posuzuje?

01:40:30   Becket (neregistrovaný uživatel)

Dobrý den, lze "zrychlit metabolismus"?

01:40:30   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Pro Soníka: Pro vyšetření funkce štítné žlázy je vhodné současné vyšetření STH a volného FT4. Bez těchto výsledků nelze funkci štítné žlázy hodnotit. Zda Vaše obtíže souvisí se štítnou žlázou, je obtížné takto na dálku říci.

01:40:30   petri (neregistrovaný uživatel)

Co jsou to dědičné metabolické poruchy?

01:40:30   admin --> Becket (neregistrovaný uživatel) » Becket

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Becket vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Becket vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin --> petri (neregistrovaný uživatel) » petri

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

petri vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

petri vstoupil do mistnosti

01:40:30   Julie (neregistrovaný uživatel)

Jak zjistím jako laik, že mě špatně funguje štítná žláza.

01:40:30   Soník (neregistrovaný uživatel)

Lékařka mi řekla,že pokud nemám horší potíže a když mám FT4 v normě, na léčbu to není.Je mi 26let a mám akné.Může to s tím souviset?

01:40:30   Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)

Dobrý den, děkuji za přivítání. Už tady mám první otázku od Soníka. Snížení TSH, pokud vede i ke snížení funkce štítné žlázy, může vést k přibírání na váze.

01:40:30   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Vítám Vás, paní primářko, a přeji Vám příjemnou hodinku mezi zvídavými čtenáři.

01:40:30   Soník (neregistrovaný uživatel)

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli může ovlivnit snížení hormonu TSH přibírání na váze.Děkuji

01:40:30   admin --> Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel) » Sylvie Šťastná

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Sylvie Šťastná vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Sylvie Šťastná vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin --> Soník (neregistrovaný uživatel) » Soník

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Soník vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Soník vstoupil do mistnosti

01:40:30   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Vítám Vás a prosím o chvilk strpení.  

01:40:30   admin --> Julie (neregistrovaný uživatel) » Julie

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Julie vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Julie vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin --> Moderátor (neregistrovaný uživatel) » Moderátor

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:40:30   admin (neregistrovaný uživatel)

mistnost byla otevrena

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce
Chcete zdravě spát?
Stáhněte si voucher s 10% slevou na zdravotní matrace a polštáře Magniflex a využijte jej při nákupu v Showroomech Magniflex nebo v síti certifikovaných obchodních partnerů Magniflex po celé ČR.

banner_voucher_sleva_magniflex

Anketní otázka

Plánujete očkování proti žloutence?

Zatím hlasovalo 66 lidí

Mohlo by vás zajímat

Alergická reakce na hmyzí bodnutí. Jak vypadá a jak se hmyzu vyhnout?

Pikniky, venkovní grilovačky, koupaliště a procházky ve volné přírodě. To vše patří k létu. Všechny tyto aktivity přitahují bohužel kromě dobré společnosti i hmyz, který může být pro alergika ohrožením – v některých případech i na životě. Jak vypadá alergická reakce na hmyzí bodnutí a jaké zásady dodržovat, aby se mu alergik vyhnul, radí specialista z portálu ProAlergiky.cz, Michal Závacký.

Letní migrény: Jak si užít sezónu s menší bolestí

Pro mnoho migreniků může být léto velmi nepříjemným a bolestivým obdobím roku. To, co by mělo být časem venkovní zábavy, může ve skutečnosti sloužit jako spouštěč migrény, protože výzkumy naznačují, že teplo má dopad i na jedince náchylné k migréně.

Úžeh, úpal, angína, nebo nemocné srdce? Jak poznat, že vám hrozí srdeční kolaps?

Podle kardiologů je v létě nebezpečná především kombinace horkého a vlhkého prostředí. Tehdy se infarkt nevyhýbá ani dosud zdravým lidem. Jak poznat, že jsou lidé pouze přehřátí kvůli horku, nebo že už jim hrozí srdeční kolaps? Podle předsedy českých kardiologů prof. MUDr. Aleše Linharta, DrSc., o sobě nemocné srdce v létě dává vědět čtyřmi nejčastějšími způsoby.

Brigáda v zahraničí a zdravotní pojištění

Chystáte se odjet na letní brigádu do zahraničí? Co musíte zařídit před odjezdem z hlediska zdravotního pojištění?

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

20. ledna 2008, 12:04:30

ahoj...jsem v prváku na konzervatoři, hra na flétnu..asi pře 14ti dny mě začala pobolívat…

19. října 2010, 18:39:30

Stando, naštvat nás vždy může jen inteligent. A to bohužel zde není splněno. Zkusím…

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce