Inzerce

Novinky při vyšetření novorozenců

Právě teď si můžete povídat s prim. MUDr. Sylvií Šťastnou, CSc., odbornicí na METABOLISMUS z Ústavu dědičných metabolických poruch VFN.

Chat na téma „Novinky při vyšetření novorozenců“ proběhl 12. června 2004
01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

mistnost byla uzavrena

01:40:32 admin --> Niky (neregistrovaný uživatel) » Niky
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Niky vstoupil do mistnosti

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Niky vstoupil do mistnosti

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Sylvie Šťastná se odhlasil

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Sylvie Šťastná se odhlasil

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Ještě jednou děkuji a přeji všem krásný den.

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Danu: V naší nemocnici je obezitologická ambulance, která je součástí III. interní kliniky. Léčba obezity je vždy problém, trvalých úspěchů není mnoho. Základem je vyloučit onemocnění, které by sekundárně vedlo k obezitě a toto onemocnění léčit. Těchto případů je ale jen velmi málo. Z 99 % obezita vzniká při nesouladu mezi příjmem a výdejem energie. Zda jsme nebo nejsme obesní ovlivňuje jistě i mnoho genů, ale základ léčby obezitý je vždy stejný - méně jíst (nehladovět !!) a více se hýbat. Při výrazné obezitě je vhodné hubnout pod dohledem lékaře a za spolupráce s psychologem.

01:40:32 Moderátor (neregistrovaný uživatel)
 

Děkuji vsem a loucím se. Dekuji, pani primarko za trpelivost a snad nekdy na shledanou. Hezky den vsem.

01:40:32 dana (neregistrovaný uživatel)
 

Mnohokrát děkuji a poslední dotaz: kdo patří mezi naše přední odborníky na obezitu,léčila jste ji u někoho a s jakým výsledkem?

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Laura se odhlasil

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Laura se odhlasil

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Danu: Incidence fenylketonurie u nás je asi 1:10 000. Na tuto chorobu se dělá novorozenecký screening a choroba se léčí speciální dietou. Druhou nejčastější chorobou je cystinurie, o které jsem již mluvila.

01:40:32 admin --> Daniela (neregistrovaný uživatel) » Daniela
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Daniela vstoupil do mistnosti

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Daniela vstoupil do mistnosti

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Julie se odhlasil

01:40:32 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Julie se odhlasil

01:40:32 dana (neregistrovaný uživatel)
 

Děkuji a jaká je incidence fenylketonurie u nás a která choroba je druhá nejčastější?

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Všem: Děkuji všem za Vaše inspirativní otázky. Po skončení chatu se můžete ptát na udmp@vfn.cz. Pokud by Vás zajímala problematika dědičných metabolických poruch, podívejte se na www.vfn.cz/udmp

01:40:32 M (neregistrovaný uživatel)
 

Děkuji za odpovědi a přeji hezký den

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Danu: Ano, pokud přijímáme příliš mnoho cukrů, část z nich se přeměňuje na tuky a ukládá se do našich tukových zásob.

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro M: Metabolismus je souhrn všech biochemických pochodů v organismu. Každou minutu, každou vteřinu se látky v nšem organismu přeměňují, vzájemně se ovlivňují. Metabolismus bych přirovnala k dobře fungujícímu orchestru.

01:40:32 dana (neregistrovaný uživatel)
 

díky a ještě jeden dotaz:mohou se cukry přeměnit na tuky?

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Lauru: Určitě ano. Nejdůležitější je, že snížená funkce štítné žlázy u matky může vést k poškození vývoje mozku u plodu.

01:40:32 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Julii: Nepochybně ano, ale nejsem odborník na tuto oblast. Nejlépe by Vám asi odpověděl gynekolog, který se věnuje hormonální léčbě.

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Danu: V různých populacích se vyskytují DMP různě často. Nejvyšší incidenci mají buď DMP vyskytující se celosvětově (např. uvedená fenylketonurie), některé DMP se mohou vyskytovat v neobvykle vysoké incidenci v uzavřených populacích s vyšší frekvencí příbuzenských sňatků. Jako příklad bych uvedla alkaptonurii, nejvyšší incidence na světě je na Slovensku, konkrétně v severozápadním Slovensku.

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

petri se odhlasil

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

petri se odhlasil

01:40:31 M (neregistrovaný uživatel)
 

Co je to vlastně metabolizmus?

01:40:31 Laura (neregistrovaný uživatel)
 

Má vliv činnost štítné žlázy na otěhotnění?

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro M: Enzymopatie znamená poruchu funkce enzymu. Např u uvedené fenylketonurie je porucha funkce enzymu, který se jmenuje fenylalaninhydoxyláza, ta katalyzuje přeměnu aminokyseliny fenylalaninu na tyrosin. Stoupá koncentrace fenylalaninu v krvi a to vede k těžkému mentálnímu postižení u dítěte a ke křečím. Porucha transportní bílkoviny se projevuje podobně. Transportní bílkovina transportuje nějakou látku přes membránu do jiné části buňky. Pokud je tato funkce porušena, zmíněná látka není transportována na určené místo a nemůže být dále metabolizována, což zase může vést k řadě problému. Jako příklad bych uvedla cystinurii. To je porucha transportu aminokyseliny cystinu z moči zět do ledvinných buněk a vede k vysokému vylučování cystinu močí. Cystin je v moči málo rozpustný a důsledkem je vznik močových kamenů.

01:40:31 Moderátor (neregistrovaný uživatel)
 

Mám pouze povinnost upozornit na poslední čtvrthodinku. Nenechte se rušit.  

01:40:31 admin --> Laura (neregistrovaný uživatel) » Laura
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Laura vstoupil do mistnosti

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Laura vstoupil do mistnosti

01:40:31 Julie (neregistrovaný uživatel)
 

Má vliv na metabolismus užívání HST u žen v přechodu?

01:40:31 Soník (neregistrovaný uživatel)
 

Děkuji a přeji krásný jarní den:o)

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

radek se odhlasil

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

radek se odhlasil

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Soníka: Cca za několik týdnů.

01:40:31 admin --> radek (neregistrovaný uživatel) » radek
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

radek vstoupil do mistnosti

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

radek vstoupil do mistnosti

01:40:31 dana (neregistrovaný uživatel)
 

jaká je nejčastější metabolická porucha u nás a např. v rozvojových zemích?

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Julii: Otázka je, čemu říkáte "běžné vyšetření krve". Jak jsem již uvedla, k základnímu posouzení funkce štítné žlázy je indikované vyšetření TSH a volného FT4. Vyšetření může zajistit praktický lékař, internista apod.

01:40:31 M (neregistrovaný uživatel)
 

Co je to enzymopatie a porucha transportních bílkovin

01:40:31 Soník (neregistrovaný uživatel)
 

Za jak dlouho asi?

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Soníka: Při takových nálezech bych zopakovala vyšetření s časovým odstupem. Navrhuji požádat lékařku o vysvětlení, pokud nebudete spokojena, hledejte jiného lékaře.

01:40:31 admin --> M (neregistrovaný uživatel) » M
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

M vstoupil do mistnosti

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

M vstoupil do mistnosti

01:40:31 admin --> dana (neregistrovaný uživatel) » dana
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

dana vstoupil do mistnosti

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

dana vstoupil do mistnosti

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Becketa: Jsou možnosti, jak metabolismus urychlit, návod , jak to udělat, se ale od mne nedozvíte. Tyto situace jsou velice řídké a taková akce musí probíhat pod lékařským dohledem. Jinak byste si mohl hodně ublížit.

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Petriho (nebo Petru ?): Dědičné metabolické poruchy je skupina několika set různých chorob, které mají společné 2 věci - jsou dědičné a jde o poruchu metabolismu. V širším slova smyslu by do této skupiny mohla být zařazena i cukrovka nebo porucha funkce štítné žlázy apod., ale název dědičné metabolické poruchy se používá spíše v užším slova smyslu pro skupinu vzácných enzymopatií nebo poruch transportních bílkovin. Nejčastější dědičnou metabolickou poruchou (dále DMP) je fenylketonurie.

01:40:31 Julie (neregistrovaný uživatel)
 

Děkuji za odpověď a chci se zeptat, kde je možno nechat si vyšetřit štítnou žlázu .

01:40:31 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Julii: Každý by měl vědět, zda někdo v nejbližším příbuzenstvu nemá nebo neměl problémy se štítnou žlázou. Jako laik byste mohla mít podezření na zvýšení funkce štítné žlázy, pokud by Vám hodně bušilo srdce, bylo Vám neustále horko a potila jste se. Nebo byste mohla mít podezření na snížení funkce štítné žlázy, pokud byste byla stále unavená, zimomřivá.

01:40:31 admin --> nika (neregistrovaný uživatel) » nika
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

nika vstoupil do mistnosti

01:40:31 admin (neregistrovaný uživatel)
 

nika vstoupil do mistnosti

01:40:31 Julie (neregistrovaný uživatel)
 

Lze s běžného vyšetření krve zjistit špatnou funkci štítné žlázy nebo se dělá jiné vyšetření? Děkuji.

01:40:30 Soník (neregistrovaný uživatel)
 

TSH mám sníženo,ft4 nižší norma.Lékařka mě ani vidět nechtěla.Podle čeho se to tedy posuzuje?

01:40:30 Becket (neregistrovaný uživatel)
 

Dobrý den, lze "zrychlit metabolismus"?

01:40:30 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Pro Soníka: Pro vyšetření funkce štítné žlázy je vhodné současné vyšetření STH a volného FT4. Bez těchto výsledků nelze funkci štítné žlázy hodnotit. Zda Vaše obtíže souvisí se štítnou žlázou, je obtížné takto na dálku říci.

01:40:30 petri (neregistrovaný uživatel)
 

Co jsou to dědičné metabolické poruchy?

01:40:30 admin --> Becket (neregistrovaný uživatel) » Becket
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Becket vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Becket vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin --> petri (neregistrovaný uživatel) » petri
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

petri vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

petri vstoupil do mistnosti

01:40:30 Julie (neregistrovaný uživatel)
 

Jak zjistím jako laik, že mě špatně funguje štítná žláza.

01:40:30 Soník (neregistrovaný uživatel)
 

Lékařka mi řekla,že pokud nemám horší potíže a když mám FT4 v normě, na léčbu to není.Je mi 26let a mám akné.Může to s tím souviset?

01:40:30 Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel)
 

Dobrý den, děkuji za přivítání. Už tady mám první otázku od Soníka. Snížení TSH, pokud vede i ke snížení funkce štítné žlázy, může vést k přibírání na váze.

01:40:30 Moderátor (neregistrovaný uživatel)
 

Vítám Vás, paní primářko, a přeji Vám příjemnou hodinku mezi zvídavými čtenáři.

01:40:30 Soník (neregistrovaný uživatel)
 

Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, jestli může ovlivnit snížení hormonu TSH přibírání na váze.Děkuji

01:40:30 admin --> Sylvie Šťastná (neregistrovaný uživatel) » Sylvie Šťastná
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Sylvie Šťastná vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Sylvie Šťastná vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin --> Soník (neregistrovaný uživatel) » Soník
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Soník vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Soník vstoupil do mistnosti

01:40:30 Moderátor (neregistrovaný uživatel)
 

Vítám Vás a prosím o chvilk strpení.  

01:40:30 admin --> Julie (neregistrovaný uživatel) » Julie
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Julie vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Julie vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin --> Moderátor (neregistrovaný uživatel) » Moderátor
 

Vítejte v živé diskusi!

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:40:30 admin (neregistrovaný uživatel)
 

mistnost byla otevrena

Nové články emailem
Inzerce
Chcete zdravě spát?
Stáhněte si voucher s 10% slevou na zdravotní matrace a polštáře Magniflex a využijte jej při nákupu v Showroomech Magniflex nebo v síti certifikovaných obchodních partnerů Magniflex po celé ČR.

banner_voucher_sleva_magniflex
Anketa
Znáte hladinu cukru ve vaší krvi?
Zatím hlasovalo 25 lidí.
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Aktuální diskuse
  • Lidna (Křivice - vitamín D) 15. listopadu 2019, 12:22:20

    Já jsem ho dostala u doktorky na předpis a dávala jsem ho poctivě. Hodně jsem četla, že… Diskutovat

  • Katarínka (Citalec a Neurol-zkušenosti s užíváním) 15. listopadu 2019, 18:40:52

    Ahojte na dovolenke bolo super... mala som ešte napätia a občas úzkosti ale zvládla som to aj… Diskutovat

  • Markéta (Mé zkušenosti s elektronickou cigaretou (e-cigartou)) 15. listopadu 2019, 13:02:28

    Pořídila jsem si elektronickou cigaretu, a straně mne to chytlo, akorát se moc nevyznám v… Diskutovat

Inzerce
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.