Inzerce https://www.lekarna.cz/opalovaci-prostredky/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=opalovaci-prostredky

"Hučení" v uších - tinnitus

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 204329x )

Hučení, pískání, šumění, šum svistu, lupání, bručení, syčení, znění, přirovnávané k různým zvukům jako je cvrček, lokomotiva, monoskop televize... těmito různými slovy je vyjádřeno vnímání jediného příznaku - tinnitu.

shutterstock.com

V civilizovaných zemích jej zažije krátkodobě nebo dlouhodobě minimálně 15 % populace.Existoval vždy, ale jeho výskyt se zvyšuje díky zrychlujícímu se životnímu tempu. Je součástí řady civilizačních chorob. Jeho výskyt se rovněž zvyšuje s věkem.
Zatímco v minulých stoletích byl znám jen u malého počtu osobností, zejména u umělců (B. Smetana, L. van Beethoven, V van Gogh, F. J de Goya), dnes se prakticky každý z nás setkal s osobou trpící tinnitem.

Tinnitus je příznak a je definován jako: sluchový vjem
, pro než neexistuje zvukový zdroj v zevním prostředí. Vzniká ve zvukovém orgánu samém nebo v jeho okolí.

Základní dělení :


* Objektivní:
může být zaslechnut i druhou osobou, vzniká v blízkosti sluchového orgánu. Rozděluje se na šelesty cévní, mají rytmický charakter synchronní s tepem srdce. Jsou způsobeny změnami v cévním řečišti v oblasti ucha.
Druhou skupinou jsou šelesty svalové vznikající ve svalech středouší. Jsou krátké praskavé, mlaskavé, vyskytují se v salvách.
* Subjektivní:
vnímání zvuku bez vnějšího zdroje, neslyší jej nikdo jiný, jde o sluchovou halucinaci. Porucha sluchového vnímání vzniká v kterékoliv části sluchového orgánu, tj. od vláskových buněk v hlemýždi, sluchové dráhy až po centrum ve spánkovém laloku kůry mozkové.
Dál může být subjektivní tinnitus vyvolán změnami v oblasti středouší: záněty, porušení celistvosti bubínku, onemocněním zvaným otosklerosa (porucha převodu zvukových vln z převodního systému kůstek na oválné okénko v hlemýždi), přerušení řetězu kůstek např. úrazem, nefunkcí Eustachovy tuby při rýmě nebo infektu horních cest dýchacích.
Nejlepší prognózu má pak tinnitus způsobený překážkou v oblasti zevního zvukovodu. Tou může být cizí těleso, ušní maz (cerumen), nebo i těžký zánět zvukovodu. Jejich odstranění či zaléčení pak rychle odstraní i tinnitus.
Všechny tyto případy spadají do kategorie šelestů ušních.

Tinnitus mimoušní


Jedná se o abnormální vnímání, při kterém se do sluchového systému promítá porušená funkce kteréhokoliv jiného smyslového orgánu nebo systému.
* Krční
(cervikální - vertebrogenní) má souvislost s postavením hlavy a krku. Změny v postavení krční páteře, porušená funkce svalového systému.
Cíleně a zodpovědně prováděná rehabilitace může vést k opětnému vymizení tinnitu.
* Cévní - ateroskleróza, deformity cévního řečiště, zúžení průtoku na velkých krčních nebo cévní stahy (spasmy) menších mozkových cév.
* Costenův syndrom – porucha funkce čelistního kloubu, tzv. lupavý kloub (provázen bolestí, závratěmi, plností v uchu).
Ušní typ tinnitu se může vyskytnout zcela samostatně, ale často je provázen poruchou sluchu.

Další příznak
, který tvoří charakteristického společníka, je závrať.

Porucha sluchu a šelest mohou být vyvolány řadou faktorů:

stres, vyčerpání, hluk, sluchové trauma (výstřel nebo výbuch v bezprostřední blízkosti ucha), ototoxické látky – salicyláty (Acylpyrin), aminoglykosidová antibiotika (gentamycin), chinin.
Infekční onemocnění
- pásový opar v oblasti ucha.
Poruchy funkce
žláz s vnitřní sekrecí, metabolické poruchy (cukrovka), poruchy tukového metabolismu.
Menierova choroba
s typickou poruchou sluchu, pocitem zalehnutí ucha a prudkou závratí. Ta je způsobena poruchou rovnováhy tekuti ve vnitřním uchu.

Aspekty pro hodnocení tinnitu


K určení příčiny a lokalizaci jeho vzniku zjišťujeme, zda jde o čistý tón, hluk či šum a zda je možno jej maskovat. Toto vše se určuje při vyšetření sluchu tónovou audiometrií. Intenzitu zjistíme dle subjektivního hodnocení pacienta v rozsahu škály (0- žádný, 10- nesnesitelný).

Dále pátráme po stupni nepříjemnosti, tj. jak ovlivňuje činnost během dne: při práci, při odpočinku, při usínání – je intenzita taková, že pacient nemůže usnout? Jak ovlivňuje celkový psychický stav? Při vyšších intenzitách šelestů může dojít k rozvoji neurózy nebo až k depresivním stavům. Ke zjištění stupně depresivního ladění jsou k dispozici mezinárodně uznávané dotazníky. Pokud vyhodnotíme vysoké skóre, pak je na místě konzultace s psychologem nebo psychiatrem a nasazení patřičných léků (anxiolytika, antidepresiva).

Neméně důležité k určení charakteru šelestu je: kde jej pacient vnímá?
Zda v jednom nebo v obou uších? Přitom mohou být charakter i intenzita v každém uchu rozdílné. Jak ovlivňuje hluk a ticho vnímání tinnitu? Doba trvání – tj. zda je trvalý nebo přerušovaný?

Vyšetření a léčebné ovlivnění

U pacientů s tinnitem je nutné podrobné audiologické vyšetření – zaznamenat sluchovou křivku, určení a maskování tinnitu , dále objektivní vyšetření sluchu (tzv. BERA), vyšetření funkce rovnovážného ústrojí - i když závratě nejsou přítomny, použít zobrazovací metody (CT, MRI mozku).
Dále dle konkrétní potřeby: interní, neurologické, oční a psychiatrické vyšetření.
Když je určen typ tinnitu, vyloučena porucha ve sluchovém orgánu, která by se dala řešit chirurgicky nebo jinou cestou (ozáření nezhoubného nádoru sluchového nervu Gama nožem), přichází na řadu pokus o léčebné ovlivnění.
Často jsou však léky nasazeny již při první návštěvě pacientů v ordinacích dle empirických zkušeností. Za dlouhou dobu celosvětového výzkumu nebyl zatím nalezen lék, který by měl vysokou účinnost. Je to dáno nejen rozmanitostí typů šelestů, ale zároveň nedostatečným prozkoumáním přesné lokalizace původu a příčiny tohoto jevu. Maximální dosažená účinnost jednotlivých metod je do 50 %. Každá nová možnost je nadějí pro mnohé pacienty.

Současné přístupy k terapii


*
Léčiva

Užíváme slupinu léčiv způsobující rozšíření cév a tím i zlepšení krevního zásobení v oblasti mozku i vnitřního ucha (např. rostlinné látky s výtažky z Gingo biloba). Byly zkoušeny i léky s jiným původním určením (látky k místnímu znecitlivění, kontrastní látky). Jejich aplikace je buď do krevního oběhu nebo místně do oblasti středního ucha.
Další skupiny léčiv - vitaminy B řady, nootropika - to jsou látky zlepšující funkci mozkových buněk (piracetam), léky ovlivňující svalové napětí (mydocalm), léky proti epilepsii (biston).
Betahistin – lék se základní funkcí stabilizace rovnovážného ústrojí, léčba závratí působením rozšíření cév v oblasti vnitřního ucha a sluchově - rovnovážných center.
Psychofarmaka
(diazepam, xanax) po konzultaci s psychiatrem, autogenní trénink a biofeedback vedený zkušeným psychologem.

* Chirurgická léčba

Kromě léčby neurinomu (nezhoubný nádor sluchového nervu) byla chirurgická léčba prakticky opuštěna. Některé metody nepřesáhly experimentální rozměry. Přetětí sluchového nervu nebo ultrazvukové rozbití orgánů vnitřního ucha (labyrintu), stejně jako jeho alkoholizace, byly prováděny v omezené míře, a to jen na hluchém uchu. Tyto metody samozřejmě způsobí úplné zničení sluchu na dané straně.

* Přístrojové ovlivnění

Před několika lety se objevila naděje na zmírnění intenzity šelestů pomocí neinvazivního laseru na oblast zevního zvukovodu a kostí za uchem. Kombinace s rehabilitací krční páteře a užívání léků zvyšujících prokrvení. Metoda přinesla úspěch v menší míře než se očekávalo.
Podobnou zkušenost učinili pacienti i s přístrojem Phase out. Metoda je založena na principu vysílání zvukové vlny, která má opačný průběh než vlna subjektivního tinnitu.
Akupunktura ani akupresura rovněž nepřinesly zajímavé výsledky.
Při vzniku tinnitu provázejícího náhlou nedoslýchavost mívá dobrý efekt léčba v hyperbarické komoře, kde na pacienta během několika sezení působí kyslík pod zvýšeným tlakem.
Přístrojové ovlivnění je účinné u pacientů s maskovatelným typem šelestu a lehkou sluchovou vadou sluchadlem. To zesílí zvuk a překryje šelest. Stejný efekt má i tinnitus masker, který vydává zvuk (vypadá podobně jako sluchadlo) a vkládá se do zvukovodu. Oba přístroje sluchadlo i masker mohou být užívány současně. Jako masker mohou posloužit i jiné přístroje vytvářející hluk o nízké intenzitě - např. hudba z rádia nebo z přehrávače.
Kochleární implantát
, který stimuluje sluchový nerv pomocí elektrody přímo v hlemýždi vnitřního ucha, má podobný efekt, avšak jeho cena je tak vysoká, že se používá jen u vybraných jedinců s náhle vzniklou úplnou hluchotou.
V poslední době je ve fázi klinického zkoušení metoda ovlivnění chronického tinnitu pomocí nízkofrekvenční opakované magnetické stimulace mozkové kůry v oblasti levého spánkového laloku (rTMS). Metoda prokazuje schopnost snížit aktivitu kůry a ovlivnit vlastnosti CNS. Metoda rTMS je již delší dobu používána u některých diagnóz v psychiatrii. Snížení aktivity sluchového centra vede ke zmírnění intenzity až k vymizení tinnitu.

* Doporučení pro životní styl

V léčebném režimu vedoucího k ovlivnění šelestů je i dodržení dietních opatření. Mezi látky vyvolávající nebo zhoršující tinnitus patří: čokoláda, silná káva i čaj, alkohol typu whisky i vodka, červené víno. Samozřejmě se nesmí zapomenout na negativní vliv kouření.
Opatrnosti je třeba dbát při užívání různých léků, na seznamu jsou desítky léčiv, u kterých se objevuje vznik nebo zhoršení tinnitu jako nežádoucí účinek.
Vyvarování se nadměrnému hluku
je samozřejmostí.

Cílem snažení odborníků zabývajících se ušním šelestem je: určení charakteru tinnitu, odhalení jeho příčiny, a pokud je to možné, jeho odstranění. Za úspěch považujeme jeho zmírnění na únosnou míru nezasahující do běžných denních činností, zabránění vzniku psychických obtíží a z nich plynoucích psychosociálních aspektů.


MUDr. Lucie Rathová

Oddělení otorinolaryngologie

Všeobecné fakultní nemocnice a 1. LFUK v Praze

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Diskuse k článku
Evcule
26x

Příspěvek byl odstraněn administrátorem diskuse z důvodu porušení Pravidel diskuse Ordinace.cz.

Jan
13x

Ahoj jsem Jan mam problem zacalo to asi pred tremi lety, mi zacalo hucet v usich dostal sem silnou anginu a pak sem s angyny dostal zahnet v dutinach tak mi delali punkce ale ne zrentgenovali mi celou hlavu a ted jsem v Canade a tady mi zjistili po trech letech ze mam chornickej zanet v zatylku a v prednich dutinach a rekli ze stim nic neudelaj zrovna dneska sem se to dozvedel mam sylne bolesti hlavy hlavne v zatylku a na cele spatne se mi dycha nosem a porad smrkam takovy hleny kdyz je venku zima tak me zacne bolet hlava dvojnasobek a kdyz je slunce tak mi tam zase huci a boli cela hlava nevim si rady docela me to dostalo ani nevim proc to sem pisu rika se ze canadsti doktori sou nejlepsi nevim noo nevite nahodou nejakeho lecitele nebo neco co by mi pomohlo jedu domu do Cr tak dekuji a omlouvam se za pravopys Jan

Karel Javořík
17x

Jak je to s tím zacpat nos fouknout a pustit ?


Celkový počet příspěvků v diskusi: 78. Vstoupit do diskuse.

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Alergická reakce na antibiotika

Dobrý den, prave jsem dobrala antibiotika (angina) a na obličeji a na hrudi se mi udělaly male cervene pupínky,ze kterých vyteče po zmáčknutí čirá tekutina, na akné netrpím. Může to být reakce na oslabení organismu? Můj druhý dotaz se týká mé práce-pracuji v biochemické laboratoři, kde se užívají izotopy. Mám strach, že v případě těhotenství bude ohrožen můj plod, než těhotenství zjistím a z práce odejdu. Je to tak? Děkuji

Otoskopie

Pro úplnost je třeba dodat, že existuje ještě vnitřní ucho složené z blanitého a kostěného hlemýždě.

Sluch

Vyšetření sluchu pomocí jednoduchých testů nebo podrobnější vyšetření sluchu ve sluchové komoře umožní lékaři stanovit stupeň a charakter poruchy sluchu.

Akutní zánět středního ucha (otitis media acuta)

Akutní zánět středního ucha je náhle vzniklé prudké onemocnění způsobené bakteriální nebo virovou infekcí. Zánět postihuje střední ucho.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce