Inzerce https://www.lekarna.cz/vyprodej-opalovani/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=vyprodej-opalovani

Asistovaná reprodukce: metody umělého oplodnění

( Nina Šeblová | přečteno: 65133x )

Nedostatečně vyvinuté či pomalé spermie, jejich malý počet, vyšší věk ženy, nervozita, stres, gynekologické problémy, potrat, kouření, alkohol, nežádoucí účinky některých léků, nezdravý životní styl - tyto a další problémy zapříčiňují neplodnost. Ta postihuje v České republice přibližně 15 % párů v reprodukčním věku. Moderní medicína však nabízí celou řadu řešení.

shutterstock.com
Tento článek vznikl na přání Lipy a Borka , kteří se vedle Pavlíny a Luboše s vámi dělí o své zkušenosti a problémy s početím. Jaké má Lipa, Borek, Pavlína a Luboš možnosti?

Co je neplodnost


O diagnóze neplodnosti byste měli uvažovat po jednom roce pravidelného nechráněného sexu, kdy nedošlo k otěhotnění. Ve 35 % bývá příčina na straně ženy, u stejného procenta případů je problém u muže. U 25 % párů se na neplodnosti podílí kombinace příčin obou partnerů. U muže jde téměř výhradně o poruchu tvorby spermií, což bývá v posledních letech čím dál častější. U žen jde o poruchy v ovulačním cyklu, abnormální funkci vejcovodů, poruchy děložního hrdla či dělohy. Příčiny neplodnosti se nepodaří zjistit pouze u 5 % párů. Jen asi 3 % párům nelze pomoci žádnými prostředky moderní medicíny.

Diagnostika neplodnosti: začátek řešení problému


Před začátkem léčby je třeba najít příčinu problému každého onemocnění, tedy i příčinu neplodnosti. Během diagnostiky je třeba absolvovat celou řadu vyšetření: např. hormonální vyšetření, endoskopická vyšetření (hysteroskopie, laparoskopie, transvaginální hydrolaparoskopie), ultrazvuková vyšetření, genetické vyšetření, vyhodnocuje se ovulace, ovariální rezervy, vyšetřuje se stav vejcovodů, malé pánve, dělohy, analyzuje se ejakulát a provádí se imunologické vyšetření. Neplodnost může mít mnoho příčin, některé páry nemusí projít všemi zmíněnými vyšetřeními. Jiné páry podstoupí i některá další. Léčba je u každého páru navržena podle individuálních potřeb a konkrétních výsledků jednotlivých vyšetření.


Metody léčby neplodnosti


Reprodukční medicína se stále vyvíjí díky rozvoji jednotlivých podoborů, např. embryologie, chirurgie, ale i díky výpočetní technice. Mezi hlavní metody asistované reprodukce patří: hormonální léčba, hormonální léčba spojená s inseminací (IUI) a mimotělní oplodnění (IVF).


Hormonální léčba u žen


Při hormonální léčbě se používají léky zvyšující plodnost, jimiž se upravuje nepravidelná ovulace a menstruační cyklus. Hormonální léčbou se stimuluje podvěsek mozkový (hypofýza), aby produkoval více hormonů ovlivňujících ženský cyklus a těhotenství (luteinizační hormon - LH, prolaktin, folikuly stimulující hormon - FSH a oxytocin). Pokud nepomohou léky, přistoupí se k přímé stimulaci vaječníků, které produkují estrogen. Tato stimulace se provádí injekční aplikací hormonů FSH do břicha. Je také možné použít infuzní pumpu - v tomto případě je pod kůži aplikována cévka, z níž se nepřetržitě uvolňuje malé množství hormonu, což nahrazuje přirozené uvolňování hormonů z mozku při správně fungující ovulaci. V některých případech hormonální léčba navazuje na chirurgické zákroky, které žena předtím podstoupila kvůli odstranění anatomických překážek v ženských pohlavních orgánech (např. odstranění cyst na vaječnících, při léčbě endometriózy, odstranění děložních srůstů či odstranění nádorů na děložní sliznici). Rizikem hormonální léčby jsou vícečetná těhotenství.


Metody asistované reprodukce


Léčba neplodnosti zahrnuje celou řadu variant a postupů, které se liší podle potřeb konkrétního páru. Nejčastější metodou asistované reprodukce je IUI: Intrauterinní inseminace (podmínkou jsou zdravé vejcovody) a IVF: In vitro fertilizace.


IUI - Intrauterinní inseminace


Metoda intrauterinní inseminace je relativně jednoduchá, a pokud je správně indikovaná, je také velice účinná. Spermie partnera jsou upraveny (opakovaně omyty a zbaveny seminální plazmy) a poté jsou tenkým katetrem zavedeny přímo do dělohy ženy. Tím se snižují zráty spermií při jejich stoupání vnitřními rodidly ženy a dosahuje se tak velké koncentrace spermií v místě, kde dochází k oplodnění vajíčka. Samotný zákrok je pro ženu zcela nebolestivý. Při IUI se také zároveň používá výše zmiňovaná hormonální terapie, aby se zvýšil počet vajíček (oocytů). Inseminací v kombinaci s hormonální léčbou se zvyšuje možnost kontaktu spermie a vajíčka. Při úplné sterilitě muže (azoospermii) se musí pro inseminaci použít spermie dárce. Metodu IUI je třeba správně načasovat, aby kontakt vajčka se spermií byl co nejpravděpodobnější, protože životnost spermií i vajíček je omezená.


IVF - In vitro fertilizace

Je druh mimotělního oplodnění vajíček (oocytů), který byl vyvinut původně pro ženy s poškozenými či zcela chybějícími vejcovody, ale následně se zjistilo, že je tato metoda vhodná pro řešení většiny příčin neplodnosti. In vitro fertilizace je doporučena v následujících případech:

 • pokud jsou poškozeny nebo zcela chybí vejcovody
 • pokud je snížená plodnost muže
 • u onemocnění endometriózou (Endometrióza často způsobuje ženskou neplodnost. Je to onemocnění, při němž se malé části výstelky dutiny děložní nacházejí mimo dutinu děložní - v pobřišnici, ve vejcovodech, ve stěně děložní, v děložních vazech nebo na přepážce mezi pochvou a konečníkem a vzácněji ve stěně močového měchýře či střeva. Toto onemocnění je provázeno bolestivou menstruací, chronickými bolestmi v podbřišku, bolestivým pohlavním stykem a přítomností krve v moči).
 • pokud je neplodnost podmíněna imunologicky
 • při tzv. nevysvětlitelné sterilitě
 • při sterilitě vyžadující dárcovství vajíčka

IVF má několik etap:


1. Výběr správného páru

Metoda oplodnění IVF je doporučena takovému páru, který by jinak nemohl mít vlastní dítě (např. při neprůchodnosti vejcovodů či při malém počtu spermií) nebo v případě, že dosavadní průběh léčby neplodnosti nepřinesl výsledky. Páry zařazené do projektu asistované reprodukce by měly podstoupit genetické vyšetření.


2. Hormonální příprava a monitorování první fáze cyklu

Žena od počátku menstruačního cyklu bere hormonální léky. Díky nim dozrává ve vaječníku více vajíček. Iniciování ovulace se provede injekčním podáním gonadotropinu. Žena pravidelně chodí na odběry krve, aby se zjistila hladina hormonů. Počet vajíček se sleduje pomocí ultrazvuku.


3. Odběr vajíček a oplodnění vajíček spermiemi partnera

Pomocí jednoho i více hormonálních a ultrazvukových vyšetření se stanoví správná chvíle pro odběr vajíček, která se nacházejí ve folikulární tekutině. Odběr folikulární tekutiny probíhá v celkové anestezii, která trvá přibližně 10 minut. Zákrok se provádí ultrazvukovou sondou poševní cestou. Z folikulů se poté opatrně odeberou vajíčka. V další etapě jsou v laboratoři vajíčka přenesena do výživného roztoku (média), kde po přidání spermií dojde k oplození - vlastní in vitro fertilizaci - a vývoji časného embrya.


4. Kultivace oplozených embryí

Ve speciálním médiu jsou některá embrya ponechána až do nejvyššího možného stádia vývoje, kterého lze v laboratoři dosáhnout (do stádia zvané blastocysta). Dosažení tohoto stádia trvá přibližně 5 až 6 dní - to je tzv. prodloužená kultivace. Pokud se nechají embrya ve speciálním médiu po tuto dobu, je vývoj embryí bedlivěji sledován a díky tomu lze vybrat nejkvalitnější embrya pro přenos do dělohy. Tím se sníží možnost zavedení hůře vyvinutých embryí.


5. Embrya se přenesou zpět do dělohy (ET: embryotransfer)

Ve většině případů nejsou však embrya ponechána v médiu tak dlouho. Obvykle jsou oplodněná vajíčka přenesena pomocí tenkého katetru zpět do dělohy po 48 až 72 hodinách. S rostoucím počtem přenesených embryí stoupá do určité míry pravděpodobnost úspěchu, zároveň se však zvyšuje riziko mnohočetného těhotenství. V České republice jsou proto pacientkám přenášena maximálně čtyři embrya - to je počet zajišťující optimální šanci na úspěch při minimálním riziku vícečetného těhotenství.


Pravděpodobnost úspěšného těhotenství se zvyšuje, pokud je do dělohy přeneseno více než jedno embryo. Při přenosu 1 embrya otěhotní 8,5 % žen, pokud se přenesou 3 embrya, zvyšuje se pravděpodobnost úspěchu na 25 %. Úspěšnost také závisí na věku ženy - je-li žena mladší 30 let, je pravděpodobnost úspěchu 20 % u jednoho přeneseného embrya a 30 % u dvou přenesených embryí. Pokud je však žena starší 39 let, je naděje na otěhotnění jen 10 % bez ohledu na počet přenesených embryí.


Zvýšit účinnost léčby lze také zmražením (kryokonzervací) nadpočetných embryí. Všechna zdravá nadpočetná embrya jsou zamrazena a nedojde-li k otěhotnění po přenosu čerstvých embryí, jsou v některém z dalších cyklů po rozmrazení přenesena embrya do dělohy (KET: kryoembryotransfer). Pacientka tak nemusí podstupovat celý proces od začátku. Při použití rozmrazených embryí je však úspěšnost otěhotnění o něco nižší.


6. Sledování druhé fáze cyklu a diagnostika časného těhotenství

Po zavedení oplodněních vajíček do dělohy se sleduje, zda se embrya ujmou a jestli se vyvíjejí normálně. Poté je diagnostikováno těhotenství.


Ceny umělého oplodnění v ČR


Klienti zdravotních pojišťoven mají nárok celkem na 3 cykly mimotělního oplodnění s transferem embryí (IVF). Pojišťovna hradí léky na stimulaci, základní výkony spojené se ziskem a oplozením oocytů a transfer embryí. Pokud v některém z prvních tří cyklů nedošlo k přenosu embryí do dělohy, hradí pojišťovna ještě 4. cyklus včetně léků. IVF cyklus zahrnuje léky na stimulaci a samotný výkon IVF. Pojišťovna hradí jednotnou dávku léků (u rekombinantních preparátů: Puregon, Gonal F, u základních preparátů: Fostimon). Metoda IUI je hrazena pojišťovnou maximálně šestkrát ročně.


Uvedené ceny jsou vypočteny jako průměr obvyklých cen v ČR. Pokud se ani po třech, resp. čtyřech cyklech ženě nepodaří otěhotnět nebo již žena přesáhla věk 40 let, musí si páry léčbu hradit zcela samy. Cena jednoho uzavřeného cyklu IVF se pro samoplátce pohybuje mezi 26 000 Kč a 35 000 korunami. Cena se může lišit kvůli množství a typu použitých léků a náročnosti některých laboratorních technik. Léčebný cyklus lze opakovat nejdříve po uplynutí 3 měsíců. Nekompletní cyklus IVF přerušený před punkcí vaječníků stojí 990 Kč; cyklus přerušený po punkci vaječníků, v případě, že vajíčka nebyla získána, stojí 7 900 Kč. Za cyklus, ve kterém nedošlo k oplodnění vajíček, zaplatíte 11 600 Kč.


Výkony, které v ČR nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění:


 • asistovaný hatching (AH) pro 2 embrya: 2 000 až 6000 Kč (AH je metoda, která spočívá v šetrném otevření obalu embrya laserem, což zvyšuje šanci na úspěšné uchycení embrya v děloze. Indikací k AH je věk pacientky nad 35 let, opakované nedosažení těhotenství po transferu kvalitních embryí nebo také zvýšená hladina FSH u pacientky. AH může pacientce doporučit embryolog také v případě, že zjistí, že obal embrya je silnější).
 • ICSI do 10 oocytů: okolo 7 000 Kč (ISCI = Intracytoplasmatická injekce spermie: ISCI je technika, při které je pomocí speciálního přístroje (mikromanipulátoru) vpravena jediná spermie přímo do cytoplazmy vajíčka. Užívá se v případě, že partnerovi spermie mají nízkou koncentraci a jsou málo pohyblivé. Technika ISCI se používá např. při získání spermií chirurgickým odběrem z varlete, při opakovaném selhání oplození v předchozích cyklech nebo je-li neplodnost podmíněna imunologicky).
 • ICSI nad 10 oocytů: okolo 10 000 Kč
 • prodloužená kultivace embryí nad 48 hod: 2 000 až 7 000 Kč
 • zamrazení spermií bez medicínské indikace včetně ročního skladování: 500 až 2 000 Kč
 • zamrazení nadbytečných embryí a jejich roční skladování: 1 000 až 3 000 Kč
 • 1 dávka spermií od dárce: 1 000 až 3 000 Kč
 • rozmražení embryí a jejich přenos do dělohy - KET: 2 000 až 10 000 Kč
 • Katetr k embryotransferu: 1 000 Kč
 • mikromanipulace spojená s odběrem spermií při MESA (odběr spermií z nadvarlete), TESE (odběr spermií z tkáně varlete): 8 000 až 15 000 Kč
 • odměna za ušlý zisk dárkyním oocytů - buněk, z kterých se vyvíjejí vajíčka: přibližně 22 000 (Oplodnění s darovanými vajíčky se doporučuje ženám, u kterých není možné získat nebo použít jejich vlastní vajíčka - nemají vaječníky, jejich vaječníky předčasně ukončily činnost, mají některé dědičné choroby s mitochondriální dědičností, jejichž nositelkou je vždy žena).
 • za darovaná embrya příjemkyně zaplatí: 6 000 až 10 000 Kč
 • nativní cyklus (bez hyperstimulace): 4 000 až 10 000 Kč (Nativní cyklus je typ mimotělního oplodnění v rámci přirozeného menstruačního cyklu zcela bez hormonální stimulace nebo pouze s minimální stimulací, která má podpořit růst 1 až 2 folikulů. Tato metoda je vhodná spíše pro mladší ženy, které samy ovulují a příčinou jejich neplodnosti jsou neprůchodné vejcovody nebo horší spermiogram partnera. Není vhodný pro starší ženy a ženy, u nichž vaječníky nereagují dobře na hormonální léčbu).
 • minimální hormonální stimulace: 2 000 až 8 000 Kč (cena samozřejmě závisí na spotřebě léků).


Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Diskuse k článku
Natálie

Děkuji za přehledový článek, který mi pomohl utřídit si informace, které jsem měla o metodách asistované reprodukce z jinýc zdrojů.

HeDva
17x

Všechny moc zdravím! Dne 25. ledna 2010 jsem podstoupila embryotransfer v Pronatalu Praha, po 14 dnech těhotenský test vyšel pozitivně a 23. února nás čeká 1. ultrazvuk. Samozřejmě, že vím, že to může dopadnout jinak než si člověk přeje, ale aspoň se něco děje. S manželem jsem cca 12 let. Jak jste lidičky zvládali vy hormonální přípravu na IVF, měli jste nějaké potíže po transferu a jak dlouho jste byli v pracovní neschopnosti?

zuzana
6x

chtěla bych darovat sve vajička, ale bylo mě řečeno když budu mit 36let tak to už nejde poradite my zda existuje nemocnice ktera tyto věci děla když mam tolik roku děkuji za odpoved , pište [email protected]


Celkový počet příspěvků v diskusi: 1512. Vstoupit do diskuse.

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Sekundární prevence v prenatální péči

Sekundární prevencí nazýváme soubor prenatálních vyšetření, jejíž cílem je zjistit, zda se plod vyvíjí správně. Tato informace je důležití jak pro rodiče, tak i pro lékaře, kteří se budou po porodu o dítě starat.

Dědičné poruchy a vrozené vývojové vady

Downův syndrom, Turnerův syndrom, poškození plodu zarděnkami, nebo některými léky užívanými v těhotenství - to všechno jsou choroby, které řadíme mezi dědičné poruchy a vrozené vývojové vady.

Prenatální diagnostika

Tři až pět dětí ze sta se rodí s vrozenou vývojovou vadou. Většinou se jedná o děti mladých a zdravých nepříbuzných rodičů bez jakékoliv zátěže v rodině.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce