Inzerce https://cukrovka.lekarna.cz/?utm_source=ordinace&utm_media=leaderbord&utm_campaign=cukrovka
aplikace_alergie.png
Jak bojovat s alergií?
S aplikací AlergoStop můžete na alergii zapomenout
Připomíná léčbu a varuje před aktuálními alergeny. Více informací zde.
karusel_poradny_196px.jpg
POTŘEBUJETE RADU LÉKAŘE?
Nabízíme vám možnost jak ji rychle a pohodlně získat. Zeptejte se sami, nebo se podívejte na dotazy, které jsme již zodpověděli.

Chraňte své zdraví před slunečním zářením

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 11952x )

Kosmetické prostředky ke slunění

Léto, pláž, slunce …..miliony Evropanů zamíří na letní dovolenou a prázdniny za sluncem. Miliony občanů se rozhodují, jaký prostředek zvolí na ochranu proti slunečnímu záření.

Piktogram

Současné požadavky na kosmetické prostředky určené k ochraně proti slunečnímu záření, na způsob jejich aplikace a značení na obale jsou shrnuty v Doporučení Komise 2006/647/ES, o účinnosti prostředků na ochranu proti slunečnímu záření a o uváděných tvrzeních, která s nimi souvisí. Tento dokument Evropské komise je dostupný v českém jazyce na stránkách Europa.eu, stejně jako tisková zpráva Evropské Komise (IP/06/571) a memorandum (MEMO/06/185).

Proč se máme chránit proti slunečnímu záření ?

Ozónová vrstva stratosféry se ztenčuje a dochází ke zvýšenému průniku a dopadu slunečního záření na Zemi. Rizika pro zdraví člověka se tak zvyšují. Nadměrné či prudké slunění nebo zvýšená profesionální expozice má závažné negativní účinky na kůži a oči člověka, i na celý organismus.

Zvlášť nebezpečná je expozice slunečnímu záření u dětí nebo mladistvých osob. Dávky ultrafialové (UV) složky slunečního záření se během celého života sčítají a tak opakovaná expozice od dětství významně přispívá k možnému rozvoji rakoviny kůže v pozdějším věku. Je ale také pravdou, že malé dávky slunečního záření jsou nezbytné pro tvorbu vitaminu D, správné ukládání vápníku a metabolismus kostí.

Proč nám škodí sluneční záření když víme, že má pozitivní vliv na psychiku člověka, umožňuje i vidění a podmiňuje i základní životní rytmy ?

Sluneční záření, které dopadá na zemský povrch, zahrnuje zhruba 50 % viditelného záření, 45 % infračerveného záření s tepelnými účinky a 5 % ultrafialového (UV) záření, jehož účinky jsou pro člověka rizikové. UV záření na Zemi je tvořeno především UVA (90 - 99 %) s delší vlnovou délkou cca 320-400 nm a UVB zářením (1 - 10 %) s kratší vlnovou délkou, cca 290-320 nm.

Intenzita a složení slunečního záření značně kolísá. Závisí na ročním období a denní době, na znečištění atmosféry, na zeměpisné šířce, na nadmořské výšce atd. Uplatňuje se redukce UV záření ozónovou vrstvou stratosféry a pohlcování infračerveného záření vodními parami. Intenzita UV záření se naopak zesiluje odrazem od sněhu, ledovců, bílého písku, vodních ploch, a to až o 85 %. Například v nadmořské výšce 1500 m je intenzita záření asi o 20 % větší než na hladině moře. Oblaka pohlcují záření jen omezeně, v letních dnech proniká až 90% intenzity slunečního záření. UV záření proniká i do hloubky vodní plochy. Asi půl metru pod hladinou je stále intenzita asi 40% intenzity na hladině.

S těmito faktory je nutno počítat zejména u osob s tzv. nízkým fototypem, jejichž kůže je nápadně světlá, vlasy rezavé a oči modré. Jsou to osoby, které se při expozici slunečnímu záření vždy spálí a jejichž kůže nikdy nebo jen málokdy slabě zhnědne. U těchto osob by expozice slunečnímu záření bez použití ochranných prostředků neměla přesahovat 5-10 min. a nejlépe by se, podobně jako kojenci a malé děti, měli přímé expozici vyhnout vůbec.

Která jsou nejvážnější zdravotní rizika, která plynou z expozice slunečnímu záření respektive jeho UV složky

Jako první se po nadměrné expozici objevuje solární zánět kůže se známým zarudnutím a otokem kůže. Je způsobován UVB složkou slunečního záření. Také při rozvoji různých typů rakoviny kůže se uplatňuje především UVB záření, i když podíl UVA není zanedbatelný. UVA záření má delší vlnovou délku a proto proniká hlouběji do kůže. Negativně se podílí na předčasném stárnutí kůže s tvorbou vrásek a vzniku deformací hlubších vrsev kůže. Obě složky ultrafialového záření potlačují při zvýšené expozici reakce imunitního systému.

Snížená imunita zvyšuje nejen riziko nádorů, ale i řady oportunních infekcí, např. virových. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že i použití účinných ochranných přípravků s faktorem 15 a vyšším má jen velmi omezený ochranný účinek pro imunitní systém. Přirozenou ochrannou reakcí kůže na sluneční záření je ztluštění kůže, a to zejména její rohové vrstvy, a rozvoj pigmentace kůže.

Sluneční záření má i některá rizika pro zrakový orgán člověka. Při vyšší expozici dochází k navození zánětu spojivky a případně i rohovky se ztrátou průhlednosti. Při chronické expozici může být navozen i tzv. šedý zákal čočky a objevuje se ztráta zrakové ostrosti. Při chybění čočky nebo po operativní náhradě vlastní čočky čočkou umělou je možný průnik UV záření až do nejhlubších částí oka a poškození sítnice.

Další rizikovou skupinu představují nemocní, kteří jsou léčeni některými fotosensibilizujícími látkami, které zvyšují citlivost na UV záření. Jde např. o některá antibiotika jako tetracyklin, psychofarmaka jako chlorpromazin, sulfonamidy, některá antirevmatika a další. U nich dramaticky stoupá riziko všech negativních účinků slunečního záření.

Co všechno by měla zahrnovat ochrana při slunění ?

Měla by zahrnovat včasnou a opakovanou aplikaci prostředků na kůži v dostatečném množství a s přiměřenou výší ochrany proti UVA i UVB složce slunečního záření. Aby bylo dosaženo ochrany vyznačené ochranným slunečním faktorem, je třeba aplikovat 2 mg/cm2 , což může představovat na pokrytí celého těla cca 6 čajových lžiček nebo až třetinu menší lahvičky (tj. asi 36g). Aplikaci ochranného prostředku je třeba provést 20-30 min. před zahájením slunění a důsledně opakovat s přihlédnutím k frekvenci koupání nebo intenzity pocení. Jako nejdelší interval opakované aplikace je možno akceptovat cca 2 hodiny.

Je třeba myslet i na ochranu zraku použitím protislunečních brýlí, zajistit dostatečný přívod tekutin a zajistit i vhodnou pokrývku hlavy. Významnou úlohu mají i prostředky určené k péči o kůži po slunění, jejichž úkolem je hydratace, regenerace a zklidnění podrážděné osluněné kůže.

Je třeba vyhnout se slunění v době nejvyšší intenzity, tj. v době mezi 11-15h.

U přípravků ke slunění pro děti je doporučován ochranný faktor SPF 15 – 30 i vyšší, kterého se obvykle docílí kombinací jak UV filtrů chemických, které záření absorbují, tak mechanických UV filtrů minerálních, které záření odrážejí. Kůže dětská je citlivější a prostupnější pro UV záření, než je kůže dospělých osob, a nemá ještě vyvinuty všechny přirozené ochranné mechanismy v dostatečné výši. Ochranný film je třeba obnovovat častěji než u dospělých a nejlépe je nevystavovat děti přímému slunění vůbec. Děti na slunci musejí mít vždy pokrývku hlavy i sluneční brýle. I jejich zrak je proti záření méně odolný než zrak dospělých.

Co to je sluneční ochranný faktor SPF a co udává?

Hodnota SPF zjednodušeně vyjadřuje násobky doby pro relativně bezpečný pobyt na slunci, aniž dojde k navození solárního zánětu kůže se zrudnutím kůže. Tato doba se pro neošetřenou kůži pohybuje pro osoby s fototypy kůže II-III, které jsou v naší zeměpisné šířce obvyklé, v rozmezí 5-10 minut, u velmi tmavého fototypu kůže IV max.30 minut.

Prostředek označený např. SPF 10 by měl zajistit prodloužení doby bezpečného pobytu na slunci, aniž dojde k navození solárního zánětu kůže, zhruba desetkrát. Jako nejnižší přípustná ochrana u prostředku, který bude deklarovat ochranu proti slunečnímu záření, je stanovena hodnota SPF 6. Pro měření výše ochrany u daného ochranného prostředku existují celosvětově uznávané metody, které jsou základem pro zpracování norem EN a ISO.

Doporučení Komise 2006/647/ES zavádí nové požadavky na způsob značení výše ochrany, který je srozumitelný pro spotřebitele. Nově musí každý prostředek zajistit nejen ochranu proti UVB záření, ale i ochranu proti UVA záření. Ochrana proti UVA záření musí představovat minimálně jednu třetinu hodnoty udávané pro ochranu proti UVB. Pro značení výše ochrany proti UVB se používají 4 kategorie: nízká (SPF 6-10), střední (SPF 15-25), vysoká (SPF 30-50) a velmi vysoká SPF (50+). Kromě značení kategorie je možno nadále uvádět i konkrétní hodnotu SPF.

Tvrzení jako "ochrana po celý den", "sluneční blok" nebo "100% ochrana" jsou nepřípustná, neboť se nezakládají na pravdě. 100% výši ochrany proti negativním účinkům slunečního záření nelze dosáhnout a žádný kosmetický prostředek ji nezajistí. Navíc se většinou jedná o čistě komerční údaj, neboť výrobek deklarující SPF 15 absorbuje 93% dopadajícího UVB záření, výrobek deklarující SPF 30 absorbuje 97% a výrobek s deklarací vyšší než SPF 50 již prakticky vyšší ochranu nezajistí. Naopak je vhodné na obale uvádět varování jako : "Nezůstávejte na slunci příliš dlouho, i když jste použili ochranné prostředky", "Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci", „Přehnaná expozice slunci poškozuje vaše zdraví", „Aplikujte prostředek před zahájením slunění", „Opakujte aplikaci vždy po koupání nebo při pocení", "Snížení aplikovaného množství prostředku snižuje stupeň ochrany" a další.

Pro dobrou srozumitelnost varování se doporučuje Komise použít piktogramy, které vyjadřují:  1. Vyvarujte se slunečnímu záření v době poledne.
  2. Nevystavujte kojence a malé děti přímému slunci.
  3. Chraňte se oděvem, klobouk a brýle poskytují další ochranu.
  4. Aplikujte ochranné prostředky v dostatečném množství a opakovaně.Prostředek poskytuje ochranu proti UVA v požadované výši.Řada výrobců kosmetických prostředků zařadila filtry ultafialového záření (UV filtry) i do receptur běžných kosmetických prostředků, které se aplikují na nechráněná místa lidského těla. V současné době jsou na trhu dostupné výrobky nejen pleťové a dekorativní kosmetiky, ale i výrobky vlasové kosmetiky, které obsahují UV filtry, přestože v řadě případů specifickou výši ochrany v podobě slunečního ochranného faktoru (SPF) neuvádějí. Výrobci kosmetických prostředků se tak snaží přispět k ochraně spotřebitele v souladu se strategií ochrany před nežádoucími účinky slunečního záření.

Odhaduje se, že jen na trzích zemí EU se ročně prodá za cca 1,3 miliardy EUR kosmetických prostředků určených k ochraně spotřebitele proti slunečnímu záření a jejich spotřeba se každoročně zvyšuje. Evropská Komise ve svém prohlášení zdůrazňuje, že ochrana zdraví spotřebitele ve smyslu adekvátní účinnosti prostředků ke slunění je významnou záležitostí ochrany veřejného zdraví. Orgány ochrany veřejného zdraví v České republice soustavně provádějí státní kontrolu na trhu ČR a prověřují doklady o účinnosti kosmetických prostředků určených k ochraně proti slunečnímu záření a správné vyznačení výše a rozsahu ochrany na etiketě výrobků.

Převzato ze stránek Ministerstva zdravotnictví ČR

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Anketní otázka

Obáváte se cukrovky?

62%
38%
Zatím hlasovalo 189 lidí
Inzerce https://cukrovka.lekarna.cz/?utm_source=ordinace&utm_media=adbox&utm_campaign=cukrovka
reklama https://www.lekarna.cz/vanocni-darky-pro-dedecka-a-babicku/?utm_source=ordinace&utm_medium=intext_scyscraper&utm_campaign=Vanoce_prarodice

Mohlo by vás zajímat

Úloha výživy v prevenci nádorových onemocnění

Neexistuje snad žádná oblast výživy, která by byla tak bohatá na informace, jako oblast vztahu výživy k rakovině a současně žádná oblast, kde by se vyskytovalo tolik dezinformací, poskytujících klamnou naději pro pacienty s nádorovým onemocněním. Všechny údaje o nových zaručeně účinných protinádorových látkách, získané na laboratorních zvířatech, hlavně na hlodavcích, je třeba brát se značnou rezervou.

Histologické vyšetření

Je mikroskopické vyšetření malého kousku tkáně, který byl předem odebrán z Vašeho těla. Vzorek se odebírá z nemocného orgánu.

Nemoci kůže

Kůže je největší lidský orgán, který má kromě estetické funkce i řadu dalších důležitých úkolů.

Maligní melanom

Maligní melanom je jedním z nejzhoubnějších nádorů vůbec. Vzniká převážně v kůži z buněk produkujících pigment melanin (z tzv. melanocytů), ale vzácně se může vytvořit i v dalších orgánech tyto buňky obsahující, např. v oku, zažívacím traktu...

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

20. ledna 2008, 12:04:30

ahoj...jsem v prváku na konzervatoři, hra na flétnu..asi pře 14ti dny mě začala pobolívat…

19. října 2010, 18:39:30

Stando, naštvat nás vždy může jen inteligent. A to bohužel zde není splněno. Zkusím…

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce