Inzerce

Máte diabetes? Ohrozit vás může i obyčejná chřipka.

26. listopadu 2016, Redakce Ordinace.cz   |   přečteno: 8573x

Nastalo období zvýšeného výskytu chřipkových onemocnění. U diabetiků je obranyschopnost těla snížená hlavně tam, kde pacient nemá svoji chorobu plně pod kontrolou. Jsou-li vyšší hladiny cukru v krvi, je organismus náchylnější k infekci. Průběh jakéhokoliv infekčního onemocnění je u diabetika i při správné léčbě vždy komplikovanější a delší. O to větší význam má prevence.

foto: shutterstock.com

Diabetes je onemocnění, které se projevuje zvýšenou hladinou cukru v krvi (tzv. hyperglykémií). Zapříčiňuje ho nedostatečné působení hormonu inzulinu v cílových buňkách, kdy se sníží transport cukru do buněk a ty pak trpí nedostatkem energie. Z toho důvodu se zvyšuje uvolňování cukru z jater. Diabetici musí dbát o své zdraví a životní styl a udržovat cukr v krvi na přijatelné úrovni.

Čtěte také: Hyperglykémie – vysoká hladina cukru v krvi

Bohužel i v případě správně vedené a dodržované léčby diabetu může vlivem akutních infekčních onemocnění, včetně obyčejné chřipky, dojít k rozkolísání koncentrace krevního cukru a celkové dekompenzaci pacienta s cukrovkou. Jeho zdravotní stav se tak může výrazně zhoršit a vyžádat si dokonce hospitalizaci v nemocnici,“ říká MUDr. Jitka Kuchařová z Interní a diabetologické ambulance v Mělníku.

Diabetik a chřipka

Velké zvýšení nebo naopak snížení cukru v krvi pak může ohrozit i život pacienta. Jedním z takových životu nebezpečných onemocnění je pro diabetiky chřipka. Lidé s diabetem jsou k chřipkové nákaze daleko náchylnější. Během chřipkové sezóny mají až 6x vyšší pravděpodobnost, že onemocní. Pro jejich organismus je následně obtížnější se s infekcí vypořádat. Dalším problémem je, že chřipka může zároveň jejich diabetes zhoršit. Diabetici jsou rovněž více ohroženi zápalem plic, který se může při chřipce rozvinout. Jsou častěji hospitalizováni a až s 3x vyšší pravděpodobností než zdravé osoby mohou na následky chřipky a jejích komplikací zemřít. U diabetiků s přidruženým kardiovaskulárním onemocněním se odhaduje 240x větší riziko úmrtí způsobené právě chřipkou.

Jak tedy chřipce předcházet?

1. Dodržovat diabetickou dietu a ostatní léčebná opatření

Čím blíže budou hladiny cukru v krvi normálním hodnotám, tím bude menší riziko onemocnění chřipkou. Cílové hodnoty, jichž je třeba dosáhnout, určí náš ošetřující lékař podle typu cukrovky, věku, pohlaví, celkového zdravotního stavu.

2. Provádět pravidelná měření

Pokud je pacient vybaven glukometrem, je třeba pravidelně kontrolovat hladinu cukru v krvi. V ostatních případech je účelné sledovat přítomnost cukru v krvi nebo moči pomocí diagnostických proužků. Jak často tato měření provádět určí váš ošetřující lékař.

3. Vyhýbat se místům, kde se shromažďuje větší množství lidí

Chřipka se šíří kapénkovou infekcí tedy vzduchem od nakaženého jedince. U pacientů v produktivním věku obvykle nelze toto jednoduché uskutečnit. Pokud musíte být v místnosti mezi větší skupinou lidí, pak krátce, ale intenzivně větrejte. Dodržujte hygienické návyky - pečlivě umývejte ruce, chraňte ústa a nos při kašli nebo kýchání.

4. Očkování proti chřipce

Nemocní cukrovkou jsou z hlediska výskytu chřipkových onemocnění rizikovou skupinou obyvatel. Tyto pacienty je možné očkovat proti virům chřipky, jejichž výskyt se v daném roce očekává. Očkování se provádí na podzim. Diabetik musí požádat svého ošetřujícího lékaře o očkování včas. Účinnou prevencí je pravidelné každoroční očkování. Tělo si po něm vyrobí protilátky a posléze při setkání s živým chřipkovým virem jeho imunitní systém spustí rychlou obrannou reakci, která virus zneškodní. I přesto, že očkování dokáže výrazně snížit výskyt chřipkového onemocnění a až ze 70 % zabránit případné hospitalizaci, je očkována necelá polovina diabetiků.
„Očkování proti chřipce je pro pacienty s diabetem vhodné. Rozhodně bych jej doporučila starším diabetikům a pacientům s diabetem, kteří již mají pokročilé komplikace svého onemocnění,“ dodává MUDr. Kuchařová. Pacienti s cukrovkou patří mezi rizikové skupiny, které mají nárok na očkování proti chřipce zdarma, stačí o něj včas požádat svého ošetřujícího lékaře.

Čtěte také: Mýty a fakta o očkování proti chřipce

5. Chránit se před prochlazením a dbát na dostatečný přísun vitamínů

Prochlazení a nedostatek vitamínů činí člověka vnímavějšího k infekčním onemocněním. Nejlepším zdrojem vitamínů, zejména vitamínu C, je syrová zelenina a ovoce. Tam, kde nelze zajistit dostatečný přísun vitamínů v potravě, přistupujeme k podávání vitamínových preparátů.

6. Dostatek spánku a pohybu

Velmi důležitý je dostatek spánku a relaxace, což činí organismus odolnější vůči nemocem. Imunitu také posílí pravidelný pohyb včetně aktivity venku, na čerstvém vzduchu a přirozené otužování. Vyhýbejte se dlouhodobé pracovní zátěži a stresu.

Jak postupovat, když chřipka již propukla?

Pokud onemocníte akutním infekčním onemocněním jako například virózou, chřipkou, zánětem dýchacích cest, angínou, močovou infekcí a podobně, může toto onemocnění zvýšit hladinu krevního cukru v krvi (glykémii). To může vést k závažným zdravotním komplikacím, zejména jestliže je onemocnění doprovázeno horečkou, zvracením, průjmy či nechutenstvím. Je tedy důležité o tomto problému vědět co nejvíce a být na něj připraven.

Více ohroženi jsou pacienti s diabetem 1. typu, protože nemají žžádný svůj vlastní inzulin nebo jen zbytkovou tvorbu (sekreci) a jsou plně závislí na aplikaci inzulinu.

1. Chřipku nepřecházet

Objeví-li se u diabetika, přes veškerou opatrnost příznaky chřipkového onemocnění, je nebezpečné nemoc přecházet. Jak bylo naznačeno výše, mohly by se u diabetika rychle rozvinout závažné komplikace. Riziko jejich vzniku je dvakrát vyšší než u zdravé osoby stejného věku. Mimoto se nemocný stává zdrojem infekce pro své okolí. Přecházení chřipky je nezodpovědnost a bezohlednost vůči sobě i druhým. Nutný je klid na lůžku, dostatek spánku, případně podávání léků snižujících horečku, vitamínu C. Má-li pacient chřipku a přitom je objednán na kontrolu ke svému diabetologovi, bude vhodnější odložit ji na dobu, až bude zdráv. Případné problémy, které se mohou v průběhu nemoci objevit, lze probrat s lékařem telefonicky.

Pokud musíte vyhledat lékaře např. na pohotovosti, který vás nezná, nezapomeňte mu sdělit, že máte cukrovku. Pokud si kupujete léky, zeptejte se lékárníka, zda jsou vhodné i pro diabetiky, pozor - některé léky jako acylpyrin nebo některá antibiotika mohou snížit hladinu krevního cukru. Měli byste mít u sebe vždy seznam trvale užívaných léků a sdělit to lékaři, který vás nezná, nebo to sdělit všem lékařům, kteří o vás pečují, pokud dojde ke změně v léčbě.

Pamatujte, že v době rekonvalescence jste nejvíce náchylní k onemocnění. Období zotavování po nemoci by mělo být dvakrát delší než doba nemoci.

2. Dostatečný příjem tekutin

Při chřipce i jiných onemocněních se hladiny cukru v krvi většinou zvýší. Překročí-li množství cukru v krvi, tzv. ledvinný práh, cukr začne odcházet z těla močí. Při tom s sebou strhává vodu. Tak se vytvoří větší množství moči, než je nutné. Ztráty vody močí i pocením je třeba pečlivě doplňovat. Je nezbytné pít alespoň 3 litry tekutin denně. Vhodné jsou bylinkové čaje, černý či zelený čaj, minerální vody, voda ochucená citronem, káva z melty apod. Nápoje by měly být samozřejmě neslazené nebo slazené umělým sladidlem.

3. Provádět pravidelná měření

Jak často se v tomto případě měřit? Je účelné změřit se hned na počátku onemocnění. Buď glukometrem, má-li ho diabetik k dispozici, nebo diagnostickými proužky pro měření cukru z krve nebo moči. Je třeba zároveň sledovat přítomnost ketolátek v moči. Při akutním onemocnění se hladina krevního cukru obvykle zvyšuje, je tedy vhodné provádět selfmonitoring glykémie častěji, abyste měli informaci pro úpravu dávek inzulinu nebo léků. Měření provádějte maximálně jednou za dvě až tři hodiny. Dále pak postupovat podle naměřených hodnot. Jestliže jsou vyšší, než je stanovený léčebný cíl, nebo jsou v moči ketolátky, je nutná telefonická konzultace s ošetřujícím lékařem (diabetologem). Jsou-li ketolátky v moči a pacient zvrací, je nezbytná okamžitá hospitalizace.

Čtěte také: Selfmonitoring u diabetu je pro efektivní léčbu klíčový

4. Co nejpřesněji dodržovat léčebná opatření

Je třeba si uvědomit, že jakákoliv nemoc vyvolává v organismu stresovou reakci, při které se vylučují hormony působící opačně než inzulin. Játra uvolňují cukr, přes jeho vysokou hladinu přítomnou v krvi. Zvyšuje se také odolnost tkání vůči účinkům inzulinu. Buňky svalové, jaterní a tukové nemohou bez dostatečného účinku inzulinu získávat energii z cukru. Začnou štěpit tuky, a tak mohou vznikat v těle ketolátky. Jejich kyselý charakter prohlubuje rozvrat látkové přeměny.

I když při chřipce pacient méně jí, bude pravděpodobně potřebovat stejnou nebo vyšší dávku inzulinu. Jestliže k léčbě cukrovky stačila doposud dieta nebo antidiabetické léky, může se stát, že bude na přechodnou dobu třeba aplikovat inzulin. Úpravu léčebného režimu při chřipce je nezbytné provádět vždy po poradě se svým diabetologem nebo lékařem, který vaši cukrovku léčí.

Zdroj: www.stop-chripce.cz,

www.diabetickaasociace.cz

Držíte dietu, a přesto si chcete pochutnat? Lékaři ověřené recepty, vhodné pro nemocné, najdete na www.receptnazdravi.cz.
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Potřebujete se poradit s lékařem o svém zdravotních stavu? Jeho odpověď obdržíte do 3 pracovních dnů. Napsat lékaři

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Vyhledat lékaře
Vyhledat zdravotnické zařízení
Druh zařízení:
Co nejblíže k:
Inzerce
loading...
Inzerce
Partner rubriky Cukrovka (diabetes mellitus)
Partner rubriky Cukrovka (diabetes mellitus)
Nové články emailem
Anketa
Co považujete za nejvhodnější způsob podpory posílení imunity dítěte?
Zatím hlasovalo 248 lidí.
Inzerce
Inzerce
Inzerce
Aktuální diskuse
  • ABC (ElektroMyoGrafie neboli EMG) 16. září 2019, 18:40:31

    Byla jsem na emg opakovaně (elektrody i jehly), jednalo se o emg ruky (1 x) a krku (celkem asi 10… Diskutovat

  • Jana (Úzkost, deprese) 16. září 2019, 20:02:12

    Dito, je prosím Persen na lékařský předpis, nebo koupím jen tak v lékárně? A za jak dlouho… Diskutovat

  • Katarínka (Citalec a Neurol-zkušenosti s užíváním) 17. září 2019, 14:05:24

    Tak to je super, presne nemozme to zakriknut :-) Diskutovat

Napsali jste nám

Děkujeme Vám za všechny dotazy a připomínky.
Vaše redakce

Naši partneři
Inzerce
Tato stránka využívá cookies pro vaše lepší procházení webové stránky. Tím, že na stránkách setrváte, souhlasíte s jejich používáním. Více zjistíte zde.