Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=pece-o-zuby

Nesouhlasím s navrhovanou léčbou. Můžu jí odmítnout?

(18. května 2023, Redakce Ordinace.cz | přečteno: 1367x )

Stejně, jako má pacient právo na léčbu, má právo ji odmítnout. A to i v případě, že mu jde o život. Lékař by měl rozhodnutí pacienta respektovat, ale seznámit ho s možnými následky.

shutterstock.com

Ve chvíli, kdy váš zdravotní stav vyžaduje léčbu, máte jako pacient právo se rozhodnout, zda ji chcete či nikoli. K tomu potřebujete znát všechna fakta. Lékař by vám tedy měl o tom, co a proč s vámi zamýšlí, mluvit. Vysvětlit možnosti, postupy, případná rizika a výhody metod, které přicházejí v úvahu. Všechny informace vám musí sdělit takovou formou, abyste je měli šanci pochopit. Lékař by se tedy měl přizpůsobit vašemu rozpoložení, zohlednit, že můžete být ve stresu, vaše vnímání může být oslabeno bolestí či strachem. Neměli by také mluvit příliš učeně, ale tak, aby to bylo srozumitelné i laikovi. Vy byste se na oplátku měli spolehnout na to, že lékař postupuje v souladu s dostupnými poznatky lékařské vědy.

Svobodný a informovaný souhlas

Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva anebo v případě protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. Za děti rozhodují jejich rodiče či zákonní zástupci.

Váš souhlas s poskytnutím zdravotních služeb nebo s hospitalizací musí být učiněn svobodně a bez nátlaku.

Právo na odmítnutí léčby

V případě, že s léčbou nesouhlasíte, máte ze zákona právo ji odmítnout. Výjimku tvoří případy, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu. Za nezletilého pacienta rozhoduje zákonný zástupce a za pacienta s omezenou svéprávností soudem určená osoba (opatrovník). Než se však pacient rozhodne, že chce léčbu odmítnout, musí ho lékař srozumitelně informovat o jeho zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu v rozsahu a způsobem, ze kterého je zřejmé, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. 

Negativní revers

Pokud i nadále pacient odmítá vyslovit souhlas s léčbou (tzn. léčbu odmítá) a nejde o případ, kdy lze zdravotní služby poskytnout bez souhlasu, vyžádá si lékař písemné prohlášení, tzv. negativní revers. Toto prohlášení musí být vždy v písemné formě (nikdy v ústní) a stává se součástí zdravotnické dokumentace pacienta. Podepsáním negativního reversu pacient přijímá všechny následky, které vyplývají z odmítnutí léčby.

Odvolání souhlasu

Pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb odvolat, a to kdykoli – tzn. i v průběhu léčby. Toto odvolání také musí být v písemné podobě a rovněž se stává součástí zdravotnické dokumentace. Odvolání souhlasu však není možné, pokud již bylo započato provádění zdravotního výkonu, jehož přerušení může způsobit vážné poškození zdraví nebo ohrožení života pacienta.

Nemožnost vyjádřit souhlas

Může také nastat situace, kdy pacientův zdravotní stav nedovoluje vyjádření souhlasu, odvolání souhlasu nebo vyslovení nesouhlasu s poskytnutím zdravotních služeb. V takovém případě zaznamená zdravotnický pracovník do zdravotnické dokumentace nepochybný projev vůle pacienta. Tzn. uvede způsob, jakým pacient svou vůli projevil, a zároveň zaznamená zdravotní důvody, které pacientovi brání ve vyjádření.

Právo na učinění dříve vysloveného přání

Pacient může pro případ, kdy by se dostal do takového zdravotního stavu, ve kterém nebude schopen vyslovit souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím zdravotních služeb a způsobem jejich poskytnutí, tento souhlas nebo nesouhlas předem vyslovit (dále jen „dříve vyslovené přání“). Dříve vyslovené přání musí mít písemnou formu a musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem pacienta. Takto vyslovené přání se zaznamená do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi. Každý má právo sepsat své předem vyslovené přání, ve kterém si může zvolit i svého opatrovníka.

Práva a povinnosti pacienta a poskytovatele zdravotních služeb stanovuje zákon o zdravotních službách (č. 372/2011 Sb.).

Přihlaste se k odběru newsletteru
Získáte zdarma výběr těch nejlepších článků, které vám poradí ve zdraví i nemoci.
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=pece-o-zuby

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 567 lidí

Mohlo by vás zajímat

Kodex práv pacienta

Jaká jsou práva pacieta? Jsou vaše zkušenosti s jejich dodržováním dobré nebo špatné? Zapojte se do diskuse!

Na dovolenou jen s cestovním zdravotním pojištěním

Cestujete-li do zahraničí, sjednejte si cestovní pojištění. Ani po vstupu do EU vás v zahraničí neošetří zadarmo.

Jak se chovat při povodni

(připraveno s použitím oficiálního materiálu MV ČR)

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce