Inzerce https://www.lekarna.cz/maminka-a-pece-o-dite/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=maminka-a-pece-o-dite

Předčasné dospívání může mít nepříjemné fyzické i psychické důsledky

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 13238x )

Předčasná puberta označuje nástup dospívání dříve, než je obvyklé (před 8. rokem věku u dívek a před 9. rokem věku u chlapců).

shutterstock.com

Normální puberta (normální dospívání)

Za normálních okolností probíhá puberta u většiny dívek mezi 10. a 13. rokem. Prvním viditelným projevem je obvykle počátek vývoje mléčných žláz a tím i zvětšování prsů (většinou ve věku 10,5–11 roků), následuje vývoj pubického ochlupení. Může tomu ale být i naopak. První menstruační krvácení (menarché) se u dívek obvykle dostavuje mezi 11. a 14. rokem, u většiny našich dívek ve věku 12,5–13 roků (normální rozmezí 10–15 roků).

U chlapců s normálním pohlavním vývojem se nejprve zvětšují varlata, potom penis a objevuje se pubické ochlupení. K těmto změnám dochází mezi 10. a 14. rokem. Ochlupení v podpaží a prohloubení hlasu se objevuje u chlapců typicky mezi 13. a 16. rokem.

Průměrný věk začátku puberty se u dívek a chlapců liší pouze o 6 měsíců, může se však jednat o rozdíl i několika let. Tento rozdíl může souviset i s tím, že časné známky puberty u chlapců bývají méně nápadné než u dívek. Zvětšování varlat zpravidla unikne pozornosti rodičů, zvětšování prsů u dívek je zřejmé, a nebývá proto přehlédnuto. Doba od počátku puberty k úplnému dozrání se pohybuje mezi 18 měsíci a 5 lety.

Růstové urychlení v pubertě závisí na tvorbě růstového hormonu a pohlavních hormonů. Při poruše tvorby některého z těchto hormonů je růstový výšvih (růstový spurt) narušen. U dívek dochází k urychlení růstu brzy po začátku dospívání, po menarché se růst již zpomaluje. U chlapců růstový spurt začíná později, přibližně uprostřed puberty.

POKUD PUBERTA NASTUPUJE U DÍVEK PŘED 8. ROKEM A U CHLAPCŮ PŘED 9. ROKEM, JE NEZBYTNĚ NUTNÉ VYHLEDAT ODBORNÉHO LÉKAŘE A URČIT PŘÍČINU PŘEDČASNÉHO DOSPÍVÁNÍ. POZORNOST A VYŠETŘENÍ ZASLUHUJE I ZAČÁTEK PUBERTY U DÍVEK MEZI 8.-9. ROKEM A U CHLAPCŮ MEZI 9.-10. ROKEM.

Čtěte také: Syndrom ruka – noha – ústa (HFMD)

Pravá předčasná puberta

Pravá předčasná puberta může být nazývána také jako centrální předčasná puberta. Ve většině případů (zejména u dívek) se jedná o takzvanou idiopatickou centrální předčasnou pubertu, což znamená předčasné dospívání z "neznámé příčiny". Vzácněji mohou být příčinou předčasného dospívání cysty nebo nádory na spodině mozku, jiné onemocnění mozku a centrálního nervového systému nebo se může jednat o druhotný projev a následek jiného onemocnění a jeho léčby. 

Jak již bylo řečeno, předčasná puberta označuje nástup dospívání dříve, než je obvyklé (před 8. rokem věku u dívek a před 9. rokem věku u chlapců). U pravé předčasné puberty se hormonální regulace a sled vývoje pohlavních znaků shoduje s normální pubertou, rozdíl spočívá pouze v dřívější době nástupu pubertálních změn.

Předčasně dospívající dítě může být zpočátku vyšší a celkově mohutnější než jeho vrstevníci a spolužáci ve třídě. Vzestup tělesné hmotnosti souvisí s předčasným pubertálním urychlením růstu (s růstovým spurtem). Urychleno je ale také kostní zrání. Vyšší vzrůst předčasně dospívajícího dítěte neznamená, že toto dítě bude vysoké i v dospělosti. Naopak, není-li včas zahájena léčba, může dojít k předčasnému uzávěru růstových štěrbin, předčasnému ukončení růstu a tedy k menšímu vzrůstu, než by odpovídalo dědičným předpokladům. Cílem léčby je proto nejen dočasně zastavit předčasný pubertální vývoj, ale i oddálit uzávěr růstových štěrbin a prodloužit dobu růstu.

Předčasné dospívání provází i řada dalších problémů. Jedná se o změny v psychice a chování (předčasný zájem o druhé pohlaví, vzrušivost, sebeukájení (onanování)). Tyto "problémy" přicházejí u ostatních dětí až v období normální puberty. Obtíže bývají i s poruchou soustředění ve škole a se začleněním do dětského kolektivu.

Vzhledem k tomu, že příčinou předčasného dospívání mohou být onemocnění mozku a centrálního nervového systému, může odborný dětský lékař nebo dětský endokrinolog doporučit kromě odborných vyšetření i RTG vyšetření hlavy, CT (vyšetření počítačovým tomografem) nebo MR (magnetickou rezonancí) k upřesnění diagnózy. Mozkové cysty a nádory působící pravou předčasnou pubertu jsou častější u chlapců než u dívek, proto je podrobné vyšetření u chlapců vždy nezbytně nutné. Velmi důležité je také udělat rentgenový snímek zápěstí. Dle stupně zralosti zápěstních kostí se určuje takzvaný kostní věk, který ukazuje, jak je dítě staré biologicky. Podle stupně odlišnosti od kalendářního věku dítěte lze odhadnout jeho konečnou tělesnou výšku.

Pravá předčasná puberta je asi 10× častější u dívek než u chlapců, s opožděnou pubertou je tomu naopak.

Čtěte také: Sledujme růst našich dětí

Předčasná pseudopuberta

Jedná se o předčasný vývoj pohlavních znaků vlivem tvorby pohlavních hormonů, avšak jiným mechanizmem, než je tomu u normální puberty. Příčinou je onemocnění nadledvin nebo pohlavních žláz (cysty, nádory, porucha tvorby hormonů při vrozené enzymové poruše nebo jiná příčina). Odlišení je obvykle možné díky jinému pořadí vývoje druhotných pohlavních znaků než u normální puberty (například vývoj ochlupení u chlapců nebo zvětšení penisu bez současného vývoje varlat). Předčasná pseudopuberta se vyskytuje u dívek i u chlapců. U chlapců může být předčasná pseudopuberta také podmíněna některými hormonálně aktivními nádory mozku, jater, varlat a nadledvin nebo se může jednat o projev zvýšené tvorby androgenů v nadledvinách vlivem hormonální poruchy. Předčasnou pseudopubertu mohou mít také dívky s cystou vaječníku, s hormonálně aktivními nádory nadledvin a pohlavních žláz, obdobně jako u chlapců též při hormonální poruše a zvýšené tvorbě androgenů v nadledvinách. Léčba těchto stavů směřuje především k odstranění příčiny, a tím i k odstranění zdroje tvorby pohlavních hormonů.

Čtěte také: Musí se za děti platit regulační poplatek na pohotovosti?

Ostatní varianty předčasného dospívání (neúplné formy)

Předčasná telarché    - předčasný vývoj prsů

Jedná se o jednostranný nebo oboustranný předčasný vývoj prsů. Vyskytuje se nejčastěji u dívek v kojeneckém období a může vzácně přetrvávat do věku 3–4 let. Počátek může být zjištěn již v prvních měsících života (mnohdy navazuje na novorozenecké období). Tento stav je spojován s vlivem mateřských hormonů (přestupujících do plodu v těhotenství) a přechodem mateřských hormonů do mléka v období kojení. V takových případech telarché obvykle ustupuje po ukončení kojení. Předčasná telarché může ale vzniknout též vlivem tvorby vlastních pohlavních hormonů u normálních zdravých dívek při pomalejším nástupu "zpětné vazby" hormonální regulace, k níž po narození dochází. U některých dívek byly nalezeny cysty vaječníku produkující estrogeny. Může se ale také jednat o zvýšenou citlivost mléčných žláz a tkáně prsů na estrogeny, jejichž hladiny nepřevyšují normální hladiny v těle.

Současně se nevyskytují ostatní projevy předčasného dospívání, růst dívky je normální.

Velikost prsů se může měnit (zvětšování a zmenšování) v intervalech 4–6 týdnů.

Je nutné odlišit tuto nezávažnou diagnózu od pravé předčasné puberty. Žádná léčba není nutná, provádí se jen pravidelné sledování. Tento stav obvykle "samovolně vyhasne" během jednoho nebo dvou let. Růst a definitivní tělesná výška nejsou nepříznivě ovlivněny. Puberta nastupuje v normálním věku, plodnost je normální.

Předčasná adrenarché

Jedná se o vývoj pubického ochlupení a/nebo i axilárního ochlupení (ochlupení v podpaží), které u dítěte obvykle začíná mezi 6. a 9. rokem, a to jak u chlapců, tak i u dívek. Pubické ochlupení zde předchází před vývojem ostatních pubertálních znaků, to znamená před vývojem varlat a penisu u chlapců a před vývojem prsů u dívek nastupujícím v obvyklém věku.

Může se objevit i mírné urychlení růstu spolu s mírným a nevýznamným urychlením kostního věku.

Jedná se normální projev vývoje nadledvin, stav nevyžaduje žádnou léčbu, jen sledování. Diagnosticky je významné odlišit tuto nezávažnou formu předčasného dospívání od pravé předčasné puberty či od předčasné pseudopuberty. Obvykle je nutné endokrinologické vyšetření k upřesnění podstaty této odchylky.

Izolovaná předčasná menarché (první menstruační krvácení)

Jedná se o vzácné případy dívek, u nichž začíná menstruace před 10. rokem věku bez dalších známek pohlavního zrání. Krvácení může být jednorázové nebo se opakuje v pravidelných intervalech i několik let a potom mizí. V obvyklém věku dochází k normální pubertě včetně nástupu menstruace. Diagnózu může odborný lékař určit až po vyloučení ostatních příčin předčasné tvorby ženských pohlavních hormonů a/nebo po vyloučení jiné příčiny krvácení z pochvy.

Čtěte také: Růstové bolesti

Léčba předčasné puberty

Cílem léčby předčasné puberty je omezit produkci gonadotropinů v hypofýze, respektive pohlavních hormonů v pohlavních žlázách a tedy zastavit vývoj primárních i sekundárních pohlavních znaků a s pubertou spojených změn chování a současně zabrzdit předčasný růst. K léčbě se používají analoga GnRH, steroidní hormony a antiandrogeny.

U některých dětí s velkou pravděpodobností nízké tělesné výšky v dospělosti může být vhodná souběžná léčba analogem gonadoliberinu a růstovým hormonem. Jedná se zejména o děti se závažnou poruchou růstu následkem nitroděložního opoždění růstu, nebo o děti s prokázanou nedostatečnou tvorbou růstového hormonu. V takových případech je odložení nástupu puberty výhodou, umožňuje prodloužení doby růstu (nastává pozdější vyzrávání růstových plotének a tím i uzávěr růstových štěrbin). 

Důležitou součastí léčby je i psychologická podpora nemocného dítěte.

Léčba předčasné puberty je v rukou zkušeného dětského endokrinologa.

Zdroj: www.fnmotol.cz

thermeeno_500x150_3_v2.jpg
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/
Partner rubriky Dětské nemoci
Partner rubriky Dětské nemoci

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/vzdalena-odborna-pece/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=vzdalena-odborna-pece

Mohlo by vás zajímat

Vysoký krevní tlak ohrožuje také děti

Vysoký krevní tlak není jen záležitostí dospělých. Hypertenzi může mít i dítě. V dětském věku znamená zvýšený krevní tlak (hypertenze) krevní tlak, který přesahuje normální hodnotu krevního tlaku zdravých dětí stejného pohlaví, věku a výšky při alespoň při 3 opakovaných měřeních ve 3 různých dnech.

Fenylketonurie je vzácná metabolická porucha, která vyžaduje doživotní dietu

Fenylketonurie je vrozená porucha metabolismu. Diagnostika nemoci probíhá již v prvních dnech života. Fenylketonurii není možné vyléčit, ale při dodržování speciální diety, mohou postižení jedinci vést relativně plnohodnotný život.

Jak správně léčit nachlazení u dětí

Podobnou situaci už zažil asi každý rodič. Dítě se vrátí ze školy či školky, je trochu malátné a stěžuje si na únavu nebo bolest hlavy. Potom si zaleze do postýlky a častokrát jej přemůže spánek. Když pak rodiče sáhnou dítěti na čelo, je jim vše jasnější. Zvýšená teplota nebo dokonce horečka bývá projevem virového onemocnění - nachlazení či chřipky.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce