Inzerce https://www.lekarna.cz/potraviny-jako-darek-pod-stromecek/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=potraviny-jako-darek-pod-stromecek

Rakovina slinivky břišní - „opomíjený“ zabiják mezi zhoubnými nádory

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 25907x )

Rakovina slinivky břišní je v současné době čtvrtou nejčastější příčinou úmrtí na zhoubné nádory. Jen v Evropě dosáhl v roce 2015 počet úmrtí pacientů s touto diagnózou počet 104 481. Po roce 2022 pak budou karcinomy slinivky břišní po karcinomu plic druhou nejčastější příčinou úmrtí. Přičemž statistická data z ČR uvádějí, že tento karcinom je 10. nejčastějším zhoubným onemocněním u mužů a 7. u žen.

shutterstock.com

Na nárůstu karcinomu slinivky břišní se podílí špatné stravovací návyky a špatný životní styl Čechů. Ukazuje se, že zvýšená konzumace uzenin a červeného masa přispívá k tvorbě nádorů, především právě v trávicím traktu.

Rakovina slinivky je poměrně agresivní druh rakoviny, která navíc díky svému anatomickému uložení bývá obvykle objevena až ve značně pokročilém stadiu a proto je prognóza pacientů s adenokarcinomem slinivky břišní velmi špatná. Současnými léčebnými metodami se tato nemoc velmi těžko řeší, pacientů přežije necelé jedno procento. Nejdůležitější příčinou krátkého přežití nemocných, po diagnostikování tohoto onkologického onemocnění, je pozdní diagnóza. Medián doby přežití pacientů s pozdně stanovenou diagnózou činí necelých 5 měsíců. Jistě výstražnou zprávou je, že v dnešní době stále nejsou k dispozici metody pro časné odhalení této zhoubné nemoci a také vývoj účinných léčebných možností zaostává za možnostmi v terapii ostatních maligních nádorů.

Přesná příčina vzniku karcinomu slinivky není známa. Výzkum ovšem ukazuje, že lidé s určitými rizikovými faktory mohou dostat karcinom slinivky pravděpodobněji než jiní. Rizikové faktory tedy znamenají něco, co zvyšuje možnost vzniku onemocnění.

U karcinomu slinivky studie zjistily tyto rizikové faktory:

 • věk – Pravděpodobnost vzniku karcinomu pankreatu stoupá s věkem. Většina těchto nádorů vzniká u lidí ve věku přes 60 let.
 • kouření – U kuřáků cigaret je dva až třikrát větší pravděpodobnost vzniku karcinomu slinivky než u nekuřáků.
 • cukrovka – Karcinom pankreatu je častější u lidí, kteří mají cukrovku.
 • mužské pohlaví - Karcinom pankreatu je diagnostikován častěji u mužů než u žen.
 • dědičnost – Risiko vzniku karcinomu pankreatu je třikrát vyšší u člověka, jehož matka, otec, sestra nebo bratr měly toto onemocnění. Také karcinom tlustého střeva a vaječníku u příbuzných představuje vyšší risiko pro vznik karcinomu slinivky břišní.
 • chronický zánět slinivky – Chronický zánět slinivky může zvyšovat riziko vzniku zhoubného nádoru ve slinivce.
 • Dle dalších studií může mít vliv na vznik karcinomu slinivky přítomnost určitých chemikálií na pracovišti nebo dlouhodobý příjem potravy bohaté na tuky.

Příznaky rakoviny slinivky

Karcinom slinivky je záludný v tom, že v počátečním stadiu nevyvolává žádné potíže. To je také příčina, proč se toto onemocnění často zjistí až v pokročilém stadiu.

Po bezpříznakovém období se objeví bezbolestné zežloutnutí. Pacient nemá žádné bolesti, ale má žluté oči, svědí ho kůže, začne mít černou moč a světlou stolici. Souvisí to s tím, že nádor uzavřel nebo přiuzavřel žlučové cesty, takže žluč se hromadí nad překážkou a drobné nitrojaterní žlučovody popraskají, žluč se začíná vylévat do krve, a proto pacient zežloutne. Druhým příznakem nádorového onemocnění je nevysvětlitelný úbytek na váze, to každý lékař zpozorní. Třetím příznakem může být někdy silná, ostrá bolest, která souvisí s tím, jak nádor tlačí na nervové pleteně v okolí páteře. Většinou pacient uvádí, že se mu uleví například v předklonu nebo vkleče, protože nádor se vahou odchýlí od páteře.

Jak nádor roste, může způsobovat tyto symptomy:

 • bolest v horní části břicha nebo v zádech
 • neobjasnitelné bolesti zad
 • zežloutnutí očního bělma a kůže a ztmavnutí moči
 • slabost
 • ztráta chuti k jídlu
 • nevolnost a zvracení
 • nechutenství a s tím spojený neobvyklý váhový úbytek
 • změny barvy a konzistence stolice (tzn. stolice jílovitá, průjmovitá)
 • záněty žil, které se opakují bez zjevného důvodu
 • nově vzniklý diabetes mellitus (cukrovka) 2. typu
 • rozvoji choroby mohou předcházet též projevy tzv. depresivního syndromu


Tyto symptomy neznamenají, že se musí jednat o karcinom slinivky. Infekce nebo jiné onemocnění mohou také způsobit tyto symptomy. Příčinu těchto potíží může zjisti pouze lékař. Proto každý s takovými příznaky by se měl dostavit k lékaři.

Jak se stanoví diagnóza karcinomu slinivky?

Lékař se nejprve ptá na pacientovu rodinnou a osobní anamnézu, pak provede celkové vyšetření a laboratorní testy. Dle nálezu pak doporučí některé z následujících metod:

 • CT vyšetření břicha - hloubkové rentgenové vyšetření na počítačovém tomografu
 • ultrasonografie(USG) břicha – vyšetření ultrazvukem
 • ERCP (endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie) – zavedení endoskopu přes ústa, jícen a žaludek do horní části tenkého střeva a znázornění žlučových a pankreatických kanálků kontrastní látkou
 • biopsie – odběr části tkáně na histologické vyšetření, provádí se cíleně při CT nebo USG vyšetření, dále při endoskopii, laparoskopii nebo operačním otevření dutiny břišní

Pokud se zjistí přítomnost karcinomu slinivky, je potřeba provést další vyšetření, aby lékař zjistil rozsah onemocnění - to znamená eventuální přítomnost dalších ložisek nádoru v těle.

Některá vyšetření pankreatu jsou nebolestivá, respektive neinvazivní – jedná se ultrazvuk, CT, magnetickou rezonanci. Nicméně jednu z nejpřesnějších metod současnosti představuje metoda mírně invazivní – endoskopický ultrazvuk (tzv. endosono). Jedná se o metodu endoskopickou, pro pacienta podobnou běžné gastroskopii (vyšetření žaludku ohebnou „hadičkou").

Rozdíl je v tom, že endoskop má na svém konci ultrazvukovou sondu a je tudíž možné vyšetřit slinivku ultrazvukem z bezprostřední blízkosti, pouze přes stěnu žaludku a dvanáctníku. Tato metoda (na rozdíl od výše zmíněných) umožňuje v případě potřeby i bezbolestný odběr vzorku tkáně na histologické vyšetření.

Jak se karcinom slinivky léčí?

Léčbu je nutno přizpůsobit každému pacientovi individuálně. Způsob léčby obecně pak závisí na velikosti nádoru, stadiu onemocnění, celkovém stavu pacienta a přidružených chorobách. Každý pacient je individuálním případem a jeho prognosa je závislá na mnoha okolnostech. Rozhodování o vhodném léčebném postupu je komplexní a každý pacient má možnost poradit se s odborníky na danou problematiku v jiném zdravotnickém zařízení a rozhodnout se, kde se chce podrobit léčbě.

V současné době karcinom pankreatu může být vyléčen pouze v časném stadiu, kdy ještě není rozšířen mimo slinivku.

V závislosti na typu a stadiu, karcinom pankreatu léčíme chirurgicky, pomocí chemoterapie nebo radioterapie.
U každého pacienta připadá v úvahu jedna nebo kombinace více uvedených léčebných metod. U pokročilého onemocnění, kdy již nelze ovlivnit průběh onemocnění výše uvedenými postupy je zvolena léčba paliativní. Paliativní léčba se snaží zlepšit kvalitu života účinnou kontrolou bolesti a dalších potíží, způsobených nemocí.

Chirurgie

Chirurg může odstranit postiženou část slinivky nebo slinivku celou. Rozsah chirurgického výkonu závisí na umístění nádoru a jeho velikosti.

 • Whippleova operace: provádí se v případě, kdy je nádor lokalizován v hlavě slinivky (nejčastější případ), chirurg odstraní hlavu slinivky společně s přilehlou části žaludku a tenkého střeva s žlučovými vývody a eventuelně další přilehlé tkáně
 • distální pancreatectomie: odstranění těla a ocasu slinivky, když se nachází tumor v této oblasti, společně se odstraní také slezina
 • totální pancreatectomie: chirurg odstraní celou slinivku, část tenkého střeva, žaludku, společné žlučové kanálky, žlučník, slezinu a přilehlé lymfatické uzliny

V případě, kdy nelze nádor kompletně odstranit a nádor znemožní odtok žluče a průchod dvanácterníkem, chirurg provede bypass. Tím se obnoví průchod šťáv zažívacím traktem a odstraní se žloutenka a bolesti plynoucí z blokády.
Žloutenku, způsobenou blokádou odtoku žluče, lze také odstranit nechirurgicky zavedením stentu do žlučových cest.

Radioterapie

Radioterapie je ozáření nádoru paprsky s vysokou energií, které poškozují nádorové buňky a zabraňují jejich růstu. Používá se jako samotná metoda nebo v kombinaci s chirurgickým výkonem, s chemoterapií nebo s oběma.
Jedná se o místní nebo-li lokální léčbu, která ovlivňuje vlastní nádorové ložisko a nikoliv celý organismus.
U karcinomu pankreatu se může použít tato metoda po operaci ke zničení nádorových buněk, které mohou přetrvávat v oblasti původního ložiska. Také může byt radioterapie použita za účelem zmírnění bolestí, které mohou být spojeny s neodstranitelným tumorem.
Léčba zářením trvá zpravidla více týdnů, ozařuje se vždy 5 dnů v každém týdnu.

Chemoterapie

Chemoterapie znamená použití speciálních léků, které ničí nádorové buňky. Jedná se o léčbu systémovou, která postihuje nádorové buňky v celém těle. Je možno ji aplikovat po chirurgickém výkonu za účelem zabránění vzniku metastáz. Tato léčba se nazývá jako doplňková neboli adjuvantní. Chemoterapii používáme také ke zmírnění příznaků nemoci, pokud nelze nádor chirurgicky odstranit a ke kontrole jeho růstu.
Chemoterapii podáváme v cyklech, mezi jednotlivými sériemi následuje různě dlouhé období na zotavení.
Léčbu je možno ve většině případů absolvovat ambulantně, jindy je nezbytná krátkodobá hospitalizace, závisí to zejména na druhu léčiva, způsobu podání a celkovém stavu pacienta.

V současné době je k dispozici také biologická léčba, která pro pacienty postižené tímto typem nádoru představuje novou naději.

Zdroj: www.linkos.cz

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/potraviny-jako-darek-pod-stromecek/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=potraviny-jako-darek-pod-stromecek

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 14 lidí

Mohlo by vás zajímat

Zánět slinivky břišní (pankreatitida)

Slinivka břišní je žláza s vnitřní i zevní sekrecí, uložená před páteří, za žaludkem a v těsném sousedství dvanáctníku, do kterého ústí její vývody. Vyrábí enzymy (bílkovinné katalyzátory) pro trávení všech základních živin - bílkovin (proteázy pepsin a trypsin), tuků (lipázy) i cukrů (amylázy).

Endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, ERCP

Je vyšetřovací a zároveň léčebná metoda pro choroby žlučových cest a slinivky břišní. Žlučové cesty vedou žluč z jater do tenkého střeva. Jejich průchodnost je pro dobrou funkci jater i celého organismu nesmírně důležitá.

Nemoci slinivky jsou většinou odhaleny pozdě

Polštářek pod žaludek. Tak si dříve lékaři vysvětlovali, jakou roli má tato žláza v lidském těle. Dnes se již ví, že její funkce je nenahraditelná.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce