Inzerce https://www.lekarna.cz/opalovaci-prostredky/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=opalovaci-prostredky

Seriál: Koupání v přírodě: Hrozí alergie, průjem, dermatitida

(MUDr. Vladimír Valenta | přečteno: 8277x )

Koupání v přírodě je bezpečné, pokud víte, kde se koupete. Ověřit si to můžete na speciálních webových stránkách, například Ministerstva zdravotnictví ČR.

agenturní fotky

A stojí to za to: ušetříte si minimálně nepříjemné zdravotní obtíže ze závadné vody. Protože ne všechny přírodní vodní plochy jsou vhodné ke koupání.

Abychom neohrozili zdraví své ani svých nejbližších, je nutno ke koupání ve volné přírodě využít pouze vodní plochy, kde je kvalita vody kontrolována a před vlastní návštěvou takového místa si ověřit, že kvalita vody je dle aktuálních informací ke koupání vhodná. Jsou to buď klasická koupaliště ve volné přírodě, nebo koupací oblasti.

Koupaliště ve volné přírodě: většinou případů provozuje soukromý subjekt (provozovatel) ve smyslu zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Jeho povinností je sledovat jakost vody v koupališti, výsledky laboratorních analýz předkládat místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví k posouzení a dále zajišťovat další služby na břehu související s tímto provozem – např. sběr odpadků, provoz záchodů, udržování čistoty ploch na koupališti aj.

Koupací oblasti: Jsou to povrchové vody, kam se „historicky“ chodí koupat velký počet obyvatel, avšak není zde provozováno koupaliště a sledování jakosti vody na těchto místech je povinností státu – potažmo krajských hygienických stanic. Na těchto plochách se nevybírá vstupné a ve většině případů zde není ani žádné doplňkové vybavení (chybí záchody, odpadkové koše, obvykle nejsou  k dispozici žádné vodní event. jiné atrakce k rekreačnímu vyžití návštěvníků apod.).

Výčet sledovaných vodních ploch je každoročně zveřejňován na webových stránkách krajských hygienických stanic i webových stránkách Ministerstva zdravotnictví formou  tzv. „Seznamu vod ke koupání“. Při zpracovávání tohoto seznamu je účastna i veřejnost – každoročně před zahájením letní rekreační sezony je návrh seznamu předložen veřejnosti k připomínkám a na základě uplatněných připomínek upraven a doplněn.

V České republice je takto sledováno cca 200 koupacích míst.

Jak často se měří voda?

MUDR.Valenta„Četnost sledování jakosti vody i hygienické limity sledovaných ukazatelů jsou pro oba typy koupání shodné – mikrobiologická kvalita vody a tzv. „viditelné znečištění“ je sledováno v koupací sezoně v četnosti lx měsíčně. V případě výskytu sinic na daném koupacím místě je nutno provádět sledování tohoto ukazatele v četnosti  1x za 14 dní. Jakost vody je hodnocena orgány ochrany veřejného zdraví podle platných legislativních předpisů a odborných hygienických doporučení. Výsledné hodnocení zohledňuje  smyslově postižitelné ukazatele jakosti vody (viditelné znečištění), výskyt sinic i výsledky mikrobiologických laboratorních analýz,“ říká MUDr. Valenta.

Na základě vyhodnocení těchto výsledků je pak kvalita vody zařazena do jedné z 5 jakostních kategorií a označena příslušným symbolem:

koupaliste1= Voda vhodná ke koupání: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci s vyhovujícími smyslově postižitelnými vlastnostmi.

koupaliste2 = Voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi: nezávadná voda s nízkou pravděpodobností vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi, v případě možnosti je vhodné se osprchovat.

koupaliste3 = Zhoršená jakost vody: mírně zvýšená pravděpodobnost vzniku zdravotních problémů při vodní rekreaci, u některých vnímavých jedinců by se již mohly vyskytnout zdravotní obtíže, po koupání se doporučuje osprchovat.

koupaliste4= Voda nevhodná ke koupání: - voda neodpovídá hygienickým požadavkům a pro uživatele představuje zdravotní riziko, koupání nelze doporučit zejména pro citlivé jedince uvedené v § 5 odst. 3 vyhlášky (tj. děti, těhotné ženy, osoby trpící alergií a osoby s oslabeným imunitním systémem).

koupaliste5 = Voda nebezpečná ke koupání: voda neodpovídá hygienickým požadavkům a hrozí akutní poškození zdraví, vyhlašuje se zákaz koupání.

Pokud se rozhodnete koupat na tzv. ostatních vodních plochách, které nejsou zahrnuty mezi výše jmenované jako plochy vhodné ke koupání, pak si musíte uvědomit, že kvalita vody z hlediska možného využití pro vodní rekreaci a koupání zde není nikým sledována. Koupání zde probíhá na vlastní riziko koupajícího se a zodpovědnost za koupání dětí na těchto plochách nesou rodiče !!!

Zdravotní rizika koupání v přírodě

Při koupání na vodních plochách ve volné přírodě je nutno si uvědomit, že vždy existují určitá zdravotní rizika. Kvalita vody v koupalištích ve volné přírodě i v koupacích oblastech je velmi „zranitelná“ a je vždy závislá na celé řadě faktorů: počasí, množství srážek, povětrnostních podmínkách, počtu koupajících se, ukázněnosti možných znečišťovatelů  apod. Pomineme-li úrazy, které si návštěvník zaviní většinou vlastní neopatrností, jde nejčastěji o riziko nákazy některou z infekčních nemocí, dále expozice škodlivým látkám, které produkují sinice nebo vznik cerkáriové dermatitidy. Původcem infekčních onemocnění jsou všudypřítomné bakterie a viry, které nelze z prostředí eliminovat. Většina těchto infekcí jsou banální žaludeční a střevní onemocnění, onemocnění uší, nosu, hrtanu a kůže. Jsou způsobeny zvýšeným mikrobiologickým znečištěním vody – jsou nalézány zvýšené hodnoty koliformních bakterií, Escherichia coli, salmonel a řady dalších bakterií nebo virů. Mohou se však vyskytnou i průjmová onemocnění s vážným průběhem, které bývají způsobeny enteropatogenní Escherichia coli O157. 

Největším problémem přírodních koupacích vod v České republice jsou sinice, z nichž řada druhů produkuje látky, které mohou způsobit zdravotní obtíže, včetně vážných otrav. Nadměrný výskyt sinic způsobuje především alergie. U koupajícího se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Sinice také produkují různé toxiny. Podle toho, kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními potížemi, přes bolesti hlavy, až po vážnější jaterní problémy. Lidé při koupání často nechtěně vypijí trochu vody (až 1 - 2 dl) a s ní i přítomné sinice (a také toxiny, které jsou v nich obsaženy). Riziko se zvyšuje u dětí, které vody vypijí zpravidla více a jejich tělesná hmotnost je menší. Pokud se sinice vyskytují v takovém množství, že netvoří vodní květ, není pravděpodobné, že po jednom vykoupání vznikne vážné onemocnění. Pokud se však ve vodě objeví masivní výskyt sinic, tvořící vodní květ je voda ke koupání ze zdravotního hlediska nevhodná a na takto postižených lokalitách je vyhlašován zákaz koupání.

V některých oblastech, kde je zvýšený výskyt vodních plžů a vodních ptáků (především  kachen) se můžeme setkat s výskytem tzv. cerkáriové dermatitidy. Jde o kožní onemocnění, které se projevuje nepříjemným svěděním kůže. Tzv. cerkárie, které se v určitém  vývojovém stadiu uvolňují z měkkýše do vody, se snaží najít vodního ptáka (nejčastěji kachnu), kde dokončují svůj vývoj. Pokud narazí cerkárie na koupajícího se člověka, pronikají do jeho kůže, v níž většinou zahynou. Vyvolávají však zánětlivou reakci na kůži, tvorbu makul (skvrn), papul (puchýřů) a erytému (zarudnutí kůže).

Zásady pro koupání v přírodě

Z důvodu předběžné opatrnosti je vhodné při koupání ve volné přírodě zachovávat některé zásady:

  1. dodržovat základní hygienické návyky,
  2. koupat se pouze na vodních plochách k tomuto účelu vyhrazených a kontrolovaných a před jejich návštěvou se informovat o jakosti vody ke koupání buď telefonicky nebo na webových stránkách příslušné krajské hygienické stanice, případně Ministerstva zdravotnictví.

Doporučujeme:
www.mzcr.cz – část Koupání v přírodě
http://geoportal.cenia.cz
www.turistic.cz
http://eoe.eea.europa.eu.  

Dáváte přednost koupání v přírodě? Napište nám do diskuse nebo na mail [email protected].

Celý seriál
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

První gynekologická prohlídka - co vás čeká?

Každá dívka by měla první gynekologické vyšetření absolvovat ještě před zahájením sexuálního života, a to i když nemá žádné problémy.

Ponocování vede ke zdravotním a sociálním obtížím

V poslední době zaznamenávají lékaři u nás i ve světě stále častější výskyt zpožděné spánkové fáze. Ponocování se týká nejen dospělých, ale v současnosti také dětí a mladistvých.

Výlet do Telče

Výlet do Telče.... Zuzana Lamačová

Pandemie negativně ovlivnila duševní zdraví. Pojišťovny přispívají na psychology

V obtížné covidové době stoupl výskyt duševních onemocnění, a rychlé rozpoznání a řešení těchto obtíží je zásadním krokem pro prevenci. I proto se rozhodly některé tuzemské zdravotní pojišťovny nabídnout klientům příspěvky na psychoterapie.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce