Inzerce https://www.lekarna.cz/specialni-nabidka/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=specialni-nabidka

Věnujte pozornost svým očím, zaslouží si to!

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 469x )

Světový den zraku, který se koná pravidelně vždy druhý čtvrtek v říjnu, má za cíl lidi upozornit na problematiku související se zdravím očí. Tento rok připadá na 8. října a jeho letošním hlavním tématem je „Naděje ve zrak“. Ruku na srdce: Kdy jste byli naposledy na prohlídce u očního lékaře?

NeoVize

Zrakové vady a onemocnění ohrožují lidi po celé zeměkouli a právě Světový den zraku se snaží na tato rizika upozornit a nabádá, abychom se o zdraví svých očí pečlivě starali – vždyť se jedná o nejdůležitější smysl, jímž zachycujeme až 80 % okolních vjemů! Díky dobře dostupné a kvalitní lékařské péči mají Češi oproti obyvatelům z jiných koutů světa výhodu, že většinu potíží lze úspěšně řešit. Přesto mnozí z nich zanedbávají návštěvu očního lékaře a vystavují se tím zbytečnému riziku komplikací.

Jaké oční vady vás mohou trápit?

  • Krátkozrakost (myopie): Špatné vidění vzdálených předmětů postihuje až třetinu české populace! Jak se řeší? Lze korigovat brýlemi nebo kontaktními čočkami s „minusovými“ dioptriemi, které posunou obraz na sítnici, a ten se stává ostrým. Trvalé odstranění problémů umožňuje laserová operace.
  • Dalekozrakost (hypermetropie): Špatné vidění nablízko trápí asi desetinu populace. Oko je příliš krátké nebo dochází k nedostatečné lomivosti čočky. Světelné paprsky se v důsledku toho sbíhají až za místem nejostřejšího vidění a na sítnici dopadá rozostřený obraz. Jak se řeší? „Plusovými“ brýlovými či kontaktními čočkami, které posouvají obraz na sítnici. Do pěti dioptrií lze korigovat laserovými refrakčními zákroky, vyšší dioptrické vady se trvale odstraňují nitroočními zákroky.
  • Astigmatismus: Až 60 % populace má nerovnoměrně zakřivené některé optické plochy, zpravidla oční rohovky. Pacienti vnímají svět okolo jako pokřivený a deformovaný, vedle snížené ostrosti zraku mají problémy s vnímáním hloubky, prostoru, detailů a kontrastu. Jak se řeší? Nejčastěji speciálními brýlovými skly s takzvanými cylindry. Je možné se jej definitivně zbavit prostřednictvím laserové operace, u lidí nad 45 let se dá vyměnit deformovaná čočka za umělou.
  • Tupozrakost (amblyopie): Často bývá diagnostikována u dětí. Léčbu je zapotřebí zahájit nejpozději do osmého roku věku, ale ideálně už ve třech letech – jinak může zůstat natrvalo. Jak se řeší? Kromě nošení brýlí také prostřednictvím pleoptických cvičení, která donutí pracovat postižené oko. Zdravé oko se zakrývá okluzorem, čímž je vyřazeno z činnosti – a nemocné oko je potom nuceno zpracovávat veškeré zrakové vjemy. 
  • Vetchozrakost (presbyopie): Oční čočka stářím ztrácí svou přirozenou pružnost a kolem 40. roku se proto zhoršuje ostření nablízko. Jak se řeší? Vada se koriguje brýlemi či kontaktními čočkami. Protože se často zhoršuje i vidění na dálku a střední vzdálenost, je třeba brýle střídat, anebo používat multifokální skla. Možná je také operace PRELEX (Presbyopic Lens Exchange – Presbyopická výměna čočky), při které je původní oční čočka nahrazena za umělou. Lze se tak úplně zbavit závislosti na brýlích.
  • Šedý zákal (katarakta): Většinou postihuje osoby starší 65 let, po 75. roce věku se podle statistik objevuje u více než tří čtvrtin populace. S přibývajícími léty se oční čočka zakaluje, takže postižení vidí, jako by měli před očima záclonu. Mohou být také citliví na světlo a mít zkreslené barevné vnímání. Jak se řeší? Rychlou a bezbolestnou operací, během níž se zakalená čočka vymění za umělou.
  • Zelený zákal (glaukom): Je způsoben postupným odumíráním vláken zrakového nervu, která přenáší zrakové informace ze sítnice do mozku. Pokud se poškodí, dochází k částečné nebo dokonce úplné ztrátě zraku. Navíc i člověk s výrazně pokročilým zúžením zorného pole může mít dobrou centrální zrakovou ostrost, takže si problému sám nevšimne. Jak se řeší? Glaukom odhalí vyšetření na přístroji zvaném OCT (optická koherentní tomografie). Díky včasnému zachycení lze zhoršování zraku zabránit léky či operací. Již odumřelá vlákna ale nahradit nelze.
  • Diabetická retinopatie: Nadměrné množství glukózy v krvi ucpává a poškozuje jemné cévy, což mimo jiné postihuje také sítnici, která je jimi protkaná. Diabetickou retinopatií v různém stupni závažnosti po dvaceti letech trvání cukrovky trpí 65 až 99 % diabetiků. Jak se řeší? Jedinou účinnou prevencí je kompenzace cukrovky, u pokročilejších stupňů diabetické retinopatie přichází na řadu operační zákrok pomocí laseru.
  • Poškození sítnice:Sítnice je nejdůležitější a také nejcitlivější částí oka a její onemocnění je vždy velmi závažné, často nevratné a může vést až ke ztrátě zraku. Jak se řeší? U věkem podmíněné makulární degenerace existuje suchá forma, na niž bohužel neexistuje dosud léčba, a vlhká forma, jíž lze ovlivnit biologickou léčbou. Závažné je také odchlípení sítnice, které může být zapříčiněno degenerací sítnice, úrazy, nádory či záněty. V tomto případě může zachránit zrak pouze operace.
  • Keratokonus: Vinou oslabení kolagenních vláken v rohovce se tato vlákna prodlužují, což negativně ovlivňuje tvar rohovky... Dochází k jejímu postupnému vyklenutí a ztenčování, nejčastěji v dolní polovině. Pro onemocnění je typická krátkozrakost, a také vysoký nepravidelný astigmatismus. Jak se řeší? Implantací rohovkových implantátů, tzv. keraringů. Jde o polokruhovitý implantát ze speciálního umělého materiálu – polymetylmetakrylátu. Po jeho implantaci do rohovky se sníží její zakřivení, a tím dojde i ke zlepšení nekorigovaného vidění.

Světem se šíří epidemie myopie...

Pokud jde o krátkozrakost, tedy myopii, rozmáhá se nejen v asijských zemích, ale i v západním světě. Odborníci dokonce hovoří o „epidemii krátkozrakosti“ a odhadují, že se tato vada vyskytuje u zhruba 800 milionů až 2,3 miliardy obyvatel zeměkoule – a počet osob s touto vadou každým rokem rapidně narůstá. Vyšší a vysoká krátkozrakost je ovlivněna genetikou a ani současný životní styl očím neprospívá...
„Například dlouhodobé čtení a práce na krátkou vzdálenost vyžaduje ostrý obraz do blízka; ten u očí zajišťuje zvýšená akomodace čočky, tedy změna mohutnosti optického systému oka. K této činnosti je nutné udržet ostrý sítnicový obraz, což vede k růstu oční koule a vzniku nebo postupnému zhoršování krátkozrakosti,“ popisuje Doc. MUDr. Šárka Skorkovská, CSc., primářka brněnské Oční kliniky NeoVize. Vliv na rozvoj očních chorob má i stále se prodlužující délka života, jelikož stárnutí s sebou přináší také rozvoj nemocí. Čím je tedy početnější skupina seniorů, tím je také vyšší četnost výskytu oční choroby v populaci. Jde zejména o rozvinutý šedý zákal či věkem podmíněnou makulární degeneraci – onemocnění centra sítnice. Ta je nejčastější příčinou slepoty u lidí nad 60 let v západní Evropě a Severní Americe. Pokud bychom hovořili o celosvětově nejčastější příčině oslepnutí, prvenství si drží právě šedý zákal neboli katarakta – způsobuje ztrátu zraku u přibližně 22 milionů lidí.  Ve vyspělých zemích jej naštěstí lze jednoduše odstranit výměnou zakalené čočky za umělou.
Dříve se šedý zákal operoval až v pokročilé fázi, dnes ale operaci doporučujeme hned v okamžiku, kdy katarakta začne pacientům překážet a omezovat je v jejich každodenním životě. Ve věkové skupině nad 65 let je odstranění šedého zákalu nejčastějším očním chirurgickým zákrokem. Dnes se jedná již o rutinní operaci. Provádí se ambulantně, trvá okolo čtvrt hodiny a je bezbolestná. Umělé nitrooční čočky nám navíc umožňují odstranit nejen šedý zákal, ale také dioptrie. Čím je ale stádium pokročilejší, tím je zakalená čočka tvrdší a její vyjmutí pro chirurga náročnější,“ vysvětluje docentka Skorkovská, proč se zákrokem neotálet.

Starejte se o svůj zrak!

Statistiky uvádějí, že zhruba každý třetí Čech nosí brýle nebo kontaktní čočky. Věk lidí, které trápí nějaká forma dioptrické vady, navíc neustále klesá. Stoupá i počet lidí se šedým zákalem - ve věku nad 75 let má šedý zákal různého stupně až 70 procent Čechů. Preventivní prohlídky, které dokáží oční vadu odhalit včas a usnadnit její léčbu, přitom Češi neustále podceňují.
„Velký podíl na růstu počtu lidí s dioptrickou vadou a zároveň snižování jejich věku má dnešní moderní doba, konkrétně životní styl, stres, nedostatek spánku, počítače, mobily, nedostatečná ochrana očí a podceňování preventivních prohlídek u očního lékaře. Podle dostupných průzkumů až třetina Čechů zanedbává preventivní prohlídky a k očnímu lékaři se většinou dostaví, až když mají problém. Podle statistik dokonce 10 procent Čechů nenosí brýle, i když by je potřebovali,“ řekl Pavel Stodůlka, přednosta sítě očních klinik Gemini.

Po 40. roce věku, kdy téměř každý člověk potřebuje brýle alespoň na čtení, by měli lidé docházet na oční vyšetření pravidelně jednou za dva roky.
 „Samozřejmě při akutních stavech, jako je zhoršené vidění, zánět oka nebo úraz, by měli pacienti vyhledat očního lékaře co nejdříve. I když má ale člověk pocit, že vidí bez jakéhokoli omezení, neměl by se ordinaci očního lékaře vyhýbat. Včasné odhalení jakéhokoli problému je pro jeho léčbu zásadní. Pokud se tak nestane včas, může to mít pro zrak nezvratné následky, v krajních případech může pacient i oslepnout,“ uvedl Pavel Stodůlka.

V České republice máme na rozdíl od mnoha jiných zemí světa dostupnou špičkovou oční péči, a to od zkušených doktorů až po nejmodernější přístroje. Je však důležité, aby každý vzal odpovědnost za svůj zrak do vlastních rukou. Existuje řada faktorů, které mají dopad na zdraví očí, ať už jde o dostatek čerstvé zeleniny a ovoce či vyvarování se kouření, jež zvyšuje riziko výskytu některých očních onemocnění. Očím neprospívá ani klimatizace v létě a nadměrné topení v zimě. A nezapomínejte ani na používání ochranných brýlí při pracích, ohrožujících zrak (např. broušení, sekání, sváření, příprava hašeného vápna...). Právě úrazy stojí za poškozením zraku jako je odchlípení sítnice. Kdo denně pracuje na počítači, měl by do svého režimu zařadit pravidlo 20/20/20. Tedy po každých dvaceti minutách hledění na monitor se nejméně na dvacet vteřin zadívat na bod vzdálený minimálně dvacet stop, což odpovídá zhruba šesti metrům. Uleví se tak zaostřovacím svalům, procvičí se oči a zabrání se jejich vysychání.

Češi kupují špatné brýle

Vedle důležitosti preventivních prohlídek se Světový den zraku snaží upozornit i na důležitost správného výběru korekční pomůcky. Ani v nákupu dioptrických brýlí ale Češi nevynikají.
„Problémem může být zejména pořizování takzvaných hotových brýlí v internetových obchodech, drogériích nebo na benzínových pumpách. Pokud se lidé problémy se zrakem rozhodnou řešit pouze na vlastní pěst a nikdy nenavštíví očního lékaře, mohou si zadělat na vážné problémy. Některá poškození zraku mohou být i nevratná,“ varovala Jarmila Šneidrová, lékařka zlínské oční kliniky Gemini.

Volně prodejné brýle bez předpisu jsou určeny pouze na čtení a lidé by je měli používat jen krátkou dobu, například při čtení etiket v obchodě, nikoli jako hlavní brýle, jak se velmi často stává.
„Hotové brýle by měl jejich majitel nosit bez přestávky maximálně hodinu. Hlavním problémem volně prodejných brýlí je to, že nejsou přesně nastavené na oči konkrétního člověka a mohou někdy spíše uškodit než pomoci. Špatně vycentrované brýle mohou způsobit šilhání, bolesti hlavy nebo rychlejší únavu. Navíc existují lidé, kteří kromě brýlí na blízko potřebují i brýle na dálku - takové například v drogerii koupit nelze,“ doplnil Pavel Stodůlka.

Využijte Světový den zraku a přijďte na bezplatné měření očí!

Pilířem správné péče o zrak ovšem zůstávají pravidelné návštěvy očního lékaře – přesto prevenci podstupuje pouze necelá třetina populace. Navíc kvůli obavám z nákazy koronavirem nyní mnozí lidé prohlídky odkládají a vystavují se tak riziku možných komplikací.
„Přitom při zanedbání pravidelných kontrol už u dětí hrozí vznik tupozrakosti, která je později nevratná. U dospělých pak může dojít k zanedbání glaukomu – zeleného zákalu. Pokud se v takovém případě léčba promešká, může být i pozdě. Na preventivní prohlídky by neměli zapomínat především lidé s vyšším rizikem nějaké oční choroby – například silně krátkozrací, diabetici, anebo ti, v jejichž rodině se vyskytl zelený zákal nebo degenerace sítnice. Ale i pouhé špatné dioptrie mohou způsobit silné bolesti očí a hlavy,“ připomíná primářka Skorkovská. V dospělosti se vyšetření očním lékařem doporučuje minimálně jednou za čtyři roky do 45 let věku, a jednou za dva roky po 45. roce.

Využijte proto Světový den zraku a vyrazte na prohlídku!

„U příležitosti Světového dne zraku budeme 8. a 9. října provádět bezplatné měření zraku. Zároveň pokud pacient v těchto dnech zavolá, může se objednat na měření zdarma i na libovolný jiný termín,“ informuje MUDr. Valešová z pražské kliniky DuoVize. Nechat si zkontrolovat zdraví svých očí můžete i v brněnské klinice NeoVize.
„Dne 8. října budeme od 7:30 do 15:30 hodin přijímat pacienty bez objednání – u každého provedeme bezplatné preventivní vyšetření očí,“ doplňuje primářka Skorkovská.

banner_ks_poradna.jpg
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/specialni-nabidka/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=specialni-nabidka

Anketní otázka

Potýká se někdo z vaší rodiny s Alzheimerovou chorobou?

50%
50%
Zatím hlasovalo 4 lidí

Mohlo by vás zajímat

Využití laseru v očním lékařství

Uplatnění laserových technologií znamenalo výrazný pokrok v mnoha oblastech medicíny, což beze zbytku platí i o oftalmologii. Pokroky v očním lékařství a medicíně vůbec jsou dlouhodobě úzce spjaty s vývojem nových přístrojů, jejichž zavedení do praxe následně umožňuje vypracování progresivních diagnostických a terapeutických postupů. Nejinak tomu bylo i s lasery, které záhy zaujaly významné místo v léčbě mnoha očních nemocí a v poslední době se uplatňují i při vyšetřování.

REFRAKČNÍ VADY (krátkozrakost, dalekozrakost, astigmatismus, presbyopie-vetchozrakost)

Mezi lidmi jsou refrakční vady spíš známé jako oční nebo optické vady.

Odchlípení, čili amoce sítnice

Sítnici si pro zjednodušení lze představit jako tenkou blanku, která je zevnitř v celém rozsahu přiložena ke stěně očního bulbu. Na její vnitřní plochu nasedá sklivec, což je rosolovitá hmota vyplňující větší část vnitřku oka.

Šedý zákal čili katarakta

Šedý zákal, odborně nazývaný katarakta, je onemocnění, při kterém dochází v důsledku degenerativních změn v oční čočce ke snížení její průchodnosti pro světelné paprsky a tím ke zhoršení její průhlednosti.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce