Inzerce https://www.lekarna.cz/opalovaci-prostredky/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=opalovaci-prostredky

genetika

Právě teď si můžete povídat s genetičkou prim. MUDr. Janou Židovskou, CSc. z Ústavu biologie a lékařské genetiky VFN a 1. LF.

Chat na téma „genetika“ proběhl 12. června 2004

01:39:14   admin (neregistrovaný uživatel)

mistnost byla uzavrena

01:39:14   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor se odhlasil

01:39:14   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor se odhlasil

01:39:14   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana Židovská se odhlasil

01:39:14   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana Židovská se odhlasil

01:39:14   admin --> Laura (neregistrovaný uživatel) » Laura

Vítejte v živé diskusi!

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana se odhlasil

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana se odhlasil

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Děkuji za pozvání, takový zájem mne mile překvapil.

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Soník se odhlasil

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Soník se odhlasil

01:39:13   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Děkuji všem věrným čtenářům za účast a Vám, paní primářko, za trpělivost a vyčerpávající odpovědi. Doufám, že nám zachováte přízeň a někdy příště se opět shledáme. Přeji všem hezký zbytek dne  

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Na závěr ode mne: Za všechno nemohou naše geny a nejsou samy o sobě tím co z nás dělá to, čím jsme...

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

oprava telefonu 22496 7171-2.

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Jana: opakuji kontakt odd. lék. genetiky, Ke Karlovu 2, P2, 22406 7171-2.

01:39:13   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Pomalu končí nám vymezený čas, prosím o poslední dotazy a odpovědi.

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Huntingtonova choroba je dominantně dědičné neurodegenerat. onemocnění CNS projevující se mimovolními pohyby, psych. příznaky a demencí, s nástupem v dospělém věku. Riziko přenosu na potomky je 50%, jen je známý a lze testovat. Je to řídké onem. 3-10 na 100 000 obyvatel, rodový výskyt je obv. masivní - takže pokud v rodině není nebojte se jí.

01:39:13   Jana (neregistrovaný uživatel)

Prosím, na jako číslo se mám ozvat?

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

JanaKonkrétní geny u psychos zatím zjišťovat nelze, lze pouze stanovit pravděpodobnost přenosu "dispozice" např. z rodiče na ně, kdy na projevu této dispozice se jistě kromě genet. podílí řada dalších faktorů. Pokud máte konkr. problém, ozvěte se, to je na delší pohovor.

01:39:13   Soník (neregistrovaný uživatel)

Mohla byste nám stručně vysvětlit pojem"Huntingtonova choroba"?

01:39:13   Jana (neregistrovaný uživatel)

Ještě jednou: prosím Vás, jde třeba zjistit, jestli to dítě má gen, kt tuto psych. nemoc způsobuje, nebo alespoň sklony k této nemoci?

01:39:13   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Dovoluji si upozornit, že vstupujeme do posledních 10 minut našeho milého posezení. 

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Tom se odhlasil

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Tom se odhlasil

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

pokrač. Jana definice dg. jednotek - kde je hranice normy? Velmi hrubě lze odhadnout např. riziko pro potomky pac. s sch na 9%, pro jeho vnuky na 3%, přičemž záleží na počtu pac. v rodině.

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Jita se odhlasil

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Jita se odhlasil

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Jana: Psychické poruchy jistě nemají jednotnou příčinu a jde o velmi heterogenní a často velmi nejasně klinicky definované jednotky. Velmi málokdy může jít o efekt jednoho genu,např. u některýc demencí jako je Huntingtonova choroba, naopak u psychos jde o blíže neujasněné vztahy více možná epistatickýc genů s vlivem prostředí, jde o velmi komplikoanou problematiku ke zkoumání, právě pro nejasné

01:39:13   admin --> h (neregistrovaný uživatel) » h

Vítejte v živé diskusi!

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

h vstoupil do mistnosti

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

h vstoupil do mistnosti

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

To je na článek, který jsem mimochoden brzy po "Dolly" publikovala v Čas. lék. českých, citaci v hlavě však nemám. Klonování ve smyslu vytvoření identické kopie jedince pokládám za vědecky i eticky sporné, nicméně tzv. terapeutické klonování může najít své uplatnění např. v náhradách tkání a totální zákazy asi nikdy nic nevyřeší. Spíše je třeba jasná regulace a velká opatrnost vůči zneužití.

01:39:13   Jana (neregistrovaný uživatel)

Paní primářko, chtěla jsem swe zeptat, na kolik procent je přibližně dědičná schizofrenie, demence, nebo jiné psych. poruchy tohoto druhu?

01:39:13   admin --> Jana (neregistrovaný uživatel) » Jana

Vítejte v živé diskusi!

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana vstoupil do mistnosti

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana vstoupil do mistnosti

01:39:13   admin --> Marie (neregistrovaný uživatel) » Marie

Vítejte v živé diskusi!

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Marie vstoupil do mistnosti

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Marie vstoupil do mistnosti

01:39:13   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Jita:jsem klinický genetik, pracující v ambulantní praxi s širokou klientelou, více orientovaný na některá neurodegenerativní onemocnění, polycystosu ledvin a nádory, takže moje zapojení do výzkumu (granty) souvisí s rolí klinického genetika, ne laboratorního odborníka a není těžištěm práce.

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Eva Hačeská se odhlasil

01:39:13   admin (neregistrovaný uživatel)

Eva Hačeská se odhlasil

01:39:13   admin --> Eva Hačeská (neregistrovaný uživatel) » Eva Hačeská

Vítejte v živé diskusi!

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Eva Hačeská vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Eva Hačeská vstoupil do mistnosti

01:39:12   Jita (neregistrovaný uživatel)

Jaký je Váš názor na klonování a zvlášť na klonování lidstva. Děkuji

01:39:12   Soník (neregistrovaný uživatel)

Zabýváte se i genetickým výzkumem?

01:39:12   admin --> Jita (neregistrovaný uživatel) » Jita

Vítejte v živé diskusi!

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Jita vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Jita vstoupil do mistnosti

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Je důležité zda šlo o vyječníky, děložní hrdlo či tělo, a zda u obou byl stejný nádor, také je nutno ověřit rodokmen do 3-4 generace ohledně ca gynek. ale i prsu, tl. střeva apod. Genet. příčina sje u nádorů obecně spíše řídká, 5-10% případě a opak. výskyt může být skutečně náhodný. Opět vhodná konzultace nad zprávami o sestrách a rodině.

01:39:12   Soník (neregistrovaný uživatel)

U 2 sester kolem 45 let byla zjištěna rakovina (s odstupem 5let)ženských orgánů.Je pravděpodobnost gen.zatížení?Četla jsem v odb.časopise,že i když je výskyt rakoviny v rodině vícečetný,nemusí být příčina v dědičnosti

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Pozn. opravuji DNA analýzy - Ži

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Za 25let došlo k prudkému rozvoji především metod molekulární genetiky (DNSA analýzy) a molek. cytogenetiky), které paletu možných vyš. rozšářily a zpřesnily, nicméně stále není vyšetřitelná zdaleka každá genetická vada či nemoc. Pokrok však lze očekávat, genetiky je jedním z nejdynamičtějších oborů s dopadem do všech odvětví medicíny.

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Michaela pokrač.: Tyto situace ošetř. lékař obvykle za důvod k dopor. pokládá, pokud ne, lze výjimečně přijmout klienta i bez dopor., ani pak obvykle není nutná přímá platba.

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Genetické vyš. či lépe řečeno konzultace se nejčastěji doporučuje při výskytu vady nebo dědič. onem. u dotyčné osoby či v její rodině, ev. u jejího plodu, v případě poruch reprodukce (sterilita, potraty), užívání léků či jiní nežád. vlivy v grav., vyjímečně před ní. Další indiakcí je věk těhot. ženy nad 35let či patologické hodnoty biochem. či UZ vyš. v grav. Tato situace obv. ošetř. lékař sám

01:39:12   admin --> Moderátor (neregistrovaný uživatel) » Moderátor

Vítejte v živé diskusi!

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor se odhlasil

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor se odhlasil

01:39:12   Soník (neregistrovaný uživatel)

Dá se srovnávat gen.vyšetření před 25lety a teď?Mám na mysli,že třeba tehdy gen.metodami nebylo zjistitelné tolik co teď.

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Soník? Určitě by byla vhodn genet. konzultace nad nálezy matky - zřejmě někde na genetice byla. Pokud jsou její a také otcovy nálezy v normě, skutečně není nutné specif. opatření u Vás. Ev. se objednejte.

01:39:12   Michaela Rúžová (neregistrovaný uživatel)

Paní doktorko, dále by mně zajímalo co může být podnětem ke genetickému vyšetření( doporučení lékaře nebo dobrovolné), zda se platí a co všechno se dá genetickým vyšetřením zjistit?

01:39:12   Soník (neregistrovaný uživatel)

Matka měla 3potraty,nevl.sestra 1.U matky zjišťovali příčinu,ale na nic nepřišli.Je mi 25let, ale během velmi blízké doby dítě neplánuji.Mám ale obavu z komplikací v těhotenství.Měla bych se nechat dopředu geneticky vyšetřit(tedy před těhotenstvím)?Gynekoložka mi řekla,že mám čekat až otěhotním.

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Michaela R.: Myslím, že jde o dotaz pro gynekologa, určitě bych v tomto směru nehledala signál genet. vady. Při opakování se obraťe na svého gynek.

01:39:12   Michaela Rúžová (neregistrovaný uživatel)

Právě před měsícem se mi objevila cysta na pravém ovariu, ale po odeznění menstruace se ztratila. Jinak v rodině nikdy podobná vrozená vada nebyla.

01:39:12   admin --> Soník (neregistrovaný uživatel) » Soník

Vítejte v živé diskusi!

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Soník vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Soník vstoupil do mistnosti

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Michaela: Vždy je ošidné vyjadřovat se konkrétně k výši rizika bez hlubší znalosti rodokmenu, ev. dalších problémů pac. apod., ale obecně lze řífci že rozštěpy rtu a nebo rtu a patra jsou tzv. multifaktoriálně podmíněné vady, kde krome určité predispozce hrají roli vlivy zevní. Velmi obecně lze říci, že riziko pro vaše děti je jen lehce zvýšeno, ale opět nabízím posouzení při návštěvě.

01:39:12   admin --> Tom (neregistrovaný uživatel) » Tom

Vítejte v živé diskusi!

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Tom vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Tom vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura se odhlasil

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura se odhlasil

01:39:12   Michaela Rúžová (neregistrovaný uživatel)

Vážená paní doktorko! Je mi 21 let a do dvou let bych si přála založit rodinu. Mám ovšem mladšího bratra, který se narodil s vrozenou vadou -roštěpem patra a rtu. Byla jsem upozorněna, že šlo o prvotně genetickou vadu a není vyloučeno, že se podobně postižené dítě narodí i mně. Zajímalo by mě, jak velká je tato pravděpodobnost? Děkuji Vám.

01:39:12   admin --> Michaela Rúžová (neregistrovaný uživatel) » Michaela Rúžová

Vítejte v živé diskusi!

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Michaela Rúžová vstoupil do mistnosti

01:39:12   admin (neregistrovaný uživatel)

Michaela Rúžová vstoupil do mistnosti

01:39:12   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Laura: doporučení gynek., praktika či jiného odborníka je pro nás dost potřebným dokladem pro platbu pojišťovnou, nicméně lze v odůvodněných příp. udělat výjimku. Obvykle však sehnat. tzv. "výměnný poukaz" se slovy "prosím genet. vyš." nebývá problém.

01:39:11   Laura (neregistrovaný uživatel)

Bez doporučení gynekologa není možné se k Vám objednat?

01:39:11   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Laura dodatek: s doporučením gynekologa či prakt. lékaře.

01:39:11   admin --> none (neregistrovaný uživatel) » none

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

none vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

none vstoupil do mistnosti

01:39:11   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Petra: Potrat, ať spontánní či zamlklý je bohužel dost častým neúspěchem těhot. cca u 10-15% žen, takže příčiny jsou velmi různosrodé a často jde o komplexní působení více vlivů. Genetickou příčinu zcela vyloučit nelze, ale obvykle se po ní pátrá při 2 a více neúspěších, pokud v rodině ženy a partnera nejsou další okolnosti, hodné zřetele. Lze se ojjednat ke konzultaci na tel. 22496 7171-2 s dopoy

01:39:11   admin --> Laura (neregistrovaný uživatel) » Laura

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:39:11   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

FIDU:K dotazu ohledně pooper. šoku se necítím kompetentní vyjádřit.Nicméně je zřejmé, že gentické predispozce hrají roli v daleko více patolog. procesech, než se mohlo zdát před pár lety. Pokud by se jednalo o nádor nadledvin, jde o situaci jinou, s mozností konkrétnějšího genet. vyjádření.Pokud jste příliš znepokojena, lze se objednat na tel. 22496 7171 s dokumantací pacientů..

01:39:11   Petra (neregistrovaný uživatel)

Dobrý den, prošla jsem si 1 zmlklým těhotenstvím a ráda bych se zeptala zda je nějaká pravděpodobnost, že by se mohlo jednat o genetickou poruchu. Děkuji

01:39:11   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

FDU: Slovo kongenitální tedy vrozená vada nemusí zákonitě znamenat vadu dědičnou, pokud nemá syn jiné problémy, tak jde zřejmě o isolovaný problém s ojedinělým výskytem v rodině, příčina? Jasnější vyjádření však pokládám za seriosní dát ev. po posouzení všech okolností z objekr. dokumantace , lze se objednat na tel. 22496 7171-2.

01:39:11   Jana Židovská (neregistrovaný uživatel)

Laura: jistě by bylo u vás vhodné genetické vyšetření, které kromě detailního sestavení rodokmenu a zvážení př. rizik obnáší obvykle chromozomální vyš. obou partnerů, ev. další specifická vyš. dle situace. Centra IVF sama tyto služby v příp. neúspěchu dost běžně vyžadují, je možné, že u vás zatím preferují jiný přístup. Ev. se lze přímo obrátit na tel. našá ambulance 22496 7171-2.

01:39:11   admin --> Petra (neregistrovaný uživatel) » Petra

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Petra vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Petra vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin --> Moderátor (neregistrovaný uživatel) » Moderátor

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor se odhlasil

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor se odhlasil

01:39:11   Laura (offline) (neregistrovaný uživatel)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, mám za sebou několik IVF a transferů embryí, ale dosud se mi nepovedlo otěhotnět. Mohla by to být způsobeno nějakou genetickou poruchou? A jak vůbec genetické vyšetření probíhá?

01:39:11   FIDU (offline) (neregistrovaný uživatel)

Můj syn má asi od 3 měsíců kmitavé pohyby očí. Diagnozu má stanovenou jako horizontální kongenitální nystagmus. Musí se jednat skutečně o vrozenou vadu a tedy dědičnou? Lze nějakým způsobem tuto skutečnost zjistit? Dnes je mu 15 let.

01:39:11   FIDU (offline) (neregistrovaný uživatel)

Můj otec(73 let) i bratr (30 let) mají v úmrtním listu příčinu smrti selhání nadledvinek, pooperační šok. Může jít o dědičné sklony a mám se obávat možnosti vzniku problémů třeba i u mých dětí? Lze nějakým vyšetřením tyto sklony odhalit? Děkuji za odpověď.

01:39:11   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Vítám vás, paní primářko, hned vám pošlu první dotazy.

01:39:11   admin --> Jana Židovská (neregistrovaný uživatel) » Jana Židovská

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana Židovská vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Jana Židovská vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

none se odhlasil

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

none se odhlasil

01:39:11   admin --> none (neregistrovaný uživatel) » none

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

none vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

none vstoupil do mistnosti

01:39:11   Moderátor (neregistrovaný uživatel)

Dovoluji si vás opět všechny přivítat po odmlce našich diskusí. Prosím o strpení, než se paní primářka přihlásí.

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura se odhlasil

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura se odhlasil

01:39:11   admin --> Laura (neregistrovaný uživatel) » Laura

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Laura vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin --> Moderátor (neregistrovaný uživatel) » Moderátor

Vítejte v živé diskusi!

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

Moderátor vstoupil do mistnosti

01:39:11   admin (neregistrovaný uživatel)

mistnost byla otevrena

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce
Chcete zdravě spát?
Stáhněte si voucher s 10% slevou na zdravotní matrace a polštáře Magniflex a využijte jej při nákupu v Showroomech Magniflex nebo v síti certifikovaných obchodních partnerů Magniflex po celé ČR.

banner_voucher_sleva_magniflex

Mohlo by vás zajímat

Příběh Olgy: Omdlela na dovolené v Řecku – mohla za to vzácná nemoc

Lékaři Olze odhalili vzácnou a někdy velmi závažnou nemoc kosterních svalů – myozitidu

Ponocování vede ke zdravotním a sociálním obtížím

V poslední době zaznamenávají lékaři u nás i ve světě stále častější výskyt zpožděné spánkové fáze. Ponocování se týká nejen dospělých, ale v současnosti také dětí a mladistvých.

Máte před menstruací chuť na sladké? Mohou za to hormony

Každá žena pravděpodobně zná nutkavou potřebu jíst těsně před menstruací zvýšené množství sladkých a nezdravých potravin. Jedná se o běžné příznaky premenstruačního syndromu, který v určité fázi cyklu postihuje více než 90 procent žen. Proč je touha po čokoládě v tomto období tak silná a jak omezit přejídání?

Pandemie negativně ovlivnila duševní zdraví. Pojišťovny přispívají na psychology

V obtížné covidové době stoupl výskyt duševních onemocnění, a rychlé rozpoznání a řešení těchto obtíží je zásadním krokem pro prevenci. I proto se rozhodly některé tuzemské zdravotní pojišťovny nabídnout klientům příspěvky na psychoterapie.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce