Inzerce https://www.lekarna.cz/maminka-a-pece-o-dite/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=maminka-a-pece-o-dite

Aplikační formy antiastmatik

(Mgr. Petra Šlezarová | přečteno: 16079x )

shutterstock.com

Aplikační formy antiastmatik

Astma je chronický zánětlivý proces, který vzniká na podkladě atopické (atopos řecky jiný, odlišný) reakce organismu. Terapie astmatu je dlouhodobý proces, přičemž k dosažení kontroly onemocnění musí být léčba užívána pravidelně a nikoli pouze v době potíží. Správná léčba může vést k výraznému zlepšení funkce plic a zabránit jejich dalšímu poškozování.

Obecně jsou antiastmatika používána jednak k rychlé úlevě od dušnosti (tzv. bronchodilatancia) - jsou používány rovněž k prevenci vzniku očekávaných potíží. K dlouhodobé léčbě se používají protizánětlivě působící látky (hlavně kortikoidy). Používané jsou jak lékové formy, z nichž se účinná látka na místo svého účinku dostává přes trávicí trakt (př.tablety, sirupy) a dále potom lékové formy, které jsou podávány místně (topicky), což jsou inhalační lékové formy. Z těchto inhalačních lékových forem je látka aplikována pomocí inhalačních pomůcek.

Správná aplikace antiastmatik je základem úspěšné terapie astmatu. Existuje několik inhalačních aplikačních forem antiastmatik, které se liší svým způsobem použití. Pokud je daná inhalační forma používána nesprávným způsobem, do plic se dostane pouze málo účinné látky a léčba potom nemusí být úspěšná. V důsledku toho, že není dosažena kontrola astmatu, pacient dostává přípravky s vyššími dávkami účinných látek.

V následujícím textu jsou uvedeny návody na správné použití inhalačních lékových forem antiastmatik.
Pokud si nejste jisti, zda používáte inhalační pomůcku správně požádejte svého lékaře, nebo lékárníka, aby Vám poradil.

Obecně jsou inhalační formy rozděleny na dvě skupiny:

  • Aerosoly
  • Práškové lékové formy

Obecná pravidla aplikace antiastmatik:

  • Před aplikací je vždy třeba hluboce vydechnout, ne do inhalační pomůcky.
  • Pevně rty sevřít nástavec, tak aby účinná látka neunikala při inhalaci.
  • Vdechnout účinnou látku -- viz. konkrétní návod uvedený dále.
  • Zadržet dech a potom pomale vydechnout.

Inhalační pomůcky je třeba udržovat v čistotě, aby se zabránilo komplikacím léčby (př.infekce ústní dutiny). Postupy jsou rovněž uvedeny dále v textu.

1. Aerosoly (př. Aldecin, Atrovent...)

Před použitím je třeba důkladně protřepat inhalátor. Dávkovač aerosolu je třeba držet dnem nahoru, sevřít pevně rty náustek a mírně zaklonit hlavu. Na začátku hlubokého pomalého nádechu je třeba stisknout nádobu směrem dolů a tím dojde k uvolnění jedné dávky. Je třeba pokračovat v nádechu. Zadržet minimálně na 5 vteřin dech. Vyjmout náustek z úst a pomale vydechnout. Nasadit ochranný kryt.

Náustek je třeba udržovat v čistotě, a to omýváním teplou vodou. Při použití saponátu nebo mýdla je třeba náustek vždy opláchnout vlažnou vodou.

Easy breathe (př.Beclazone)

Plastikový dávkovač je sestrojen tak, aby současně s nádechem došlo k uvolnění účinné látky bez nutnosti stlačení přípravku:

A/ Inhalace bez prodlužovacího nástavce.

Před použitím je třeba nádobku protřepat pohybem nahoru a dolů. Držte tlakovou nádobku dnem vzhůru a odklopte ochranný kryt ústního aplikátoru. Nejprve normálně vydechněte a pak vložte do úst konec aplikátoru a pevně ho sevřete mezi rty. Zároveň se ujistěte, že vaše ruce neucpávají otvory na dně nádobky a že ji stále držíte dnem vzhůru. Nyní pomalu vdechujte přes ústní aplikátor, když se začne uvolňovat účinná látka nesmíte přestat v aplikaci a pokračovat až do hlubokého nádechu. Vyjměte aplikátor z úst a zadržte dech nejméně na 10 vteřin a pak potom pomale vydechněte.

Pokud máte předepsanou více než jednu dávku -- počkejte minutu a pak opakujte postup od začátku.

B/Při inhalaci s prodlužovacím nástavcem (tzv.optimiser):

Opět je třeba protřepat nádobku. Sundejte kryt a nasaďte prodlužovací nástavec. Dále následuje obdobný postup jako při inhalaci bez prodlužovacího nástavce Nejprve následuje pomalý výdech. Pak do úst vložte volný konec prodlužovacího nástavce a sevřete rty (otvory musí zůstat volné). Nadechněte se až do hlubokého nádechu, zadržte dech a pomale vydechněte. Potom odstranit prodlužovací nástavec, zavřít ochranný kryt.

Udržování čistoty:

Omývejte pouze dolní část plastikového obalu. Horní část ani hliníkovou nádobku nikdy neomývejte. Po omytí je třeba nechat obal vysušit. Potom teprve sestavit opět dohromady. Omývání plastikového obalu by mělo být prováděno 1x týdně.

2. Práškové inhalační formy:

Diskhaler(př.Becodisk, Ventodisk)

Sejměte ochranných kryt z náustku inhalační pomůcky a držte ji ve vodorovné poloze. Vložte do ní kruhový zásobník -- blistr obsahující účinnou látku. Zvedněte víčko inhalační pomůcky kolmo tak, až plastový hrot propíchne jednu jamku s účinnou látkou. Zakloňte mírně hlavu, vložte inhalační pomůcku do úst, tak aby byla mezi zuby a nebyl přitom zakryt vydechovací otvor náustku. Zhluboka a plynule vdechujte a po každém vdechnutí zadržte dech. Vyjměte inhalační pomůcku z úst a potom plynule vydechněte. Povytáhněte a potom opět zasuňte náustek tak, aby se blistr natočil na dávku s nižším pořadovým číslem. Blistr se má propíchnout až před další inhalací.

Turbuhaler (př.Flixotide, Oxis, Pulmicort)

Množství aplikovaného léčiva je malé, proto je možné, že nepocítíte, že vdechujete účinnou látku.

Odšroubujte a sejměte ochranný uzávěr. Turbuhaler držte ve svislé poloze otočnou rukojetí směrem dolů, inhalátor naplňte účinnou látkou tak že otočíte rukojetí na jednu stranu až na doraz a potom zpět do původní polohy. Vydechněte a držte přitom náustek mimo ústa. Potom dejte inhalátor (nebo náustek) do úst, stiskněte rty a nadechněte se zhluboka ústy. Před výdechem vyndejte inhalátor z úst a vydechněte. Při více inhalacích opakujte postup od začátku. Na konci aplikace našroubujte ochranný uzávěr. Vnější část Turbuhaleru čistěte každý týden suchým hadříkem, nikoliv vodou.

Diskus (př.Flixotide, Seretide)

Posunutím páčky na inhalační pomůcce se otevře malý otvor a tím se uvolní účinná dávka, která je připravena ke vdechnutí. Po uzavření inhalační pomůcky se páčka automaticky vrátí do své původní polohy.

Otevřete pomůcku, přičemž kryt držíte v jedné ruce. Palcem druhé ruky zatlačíte jezdec co nejvíce dozadu. Natavte inhalační pomůcku, tak aby byl náustek otočen směrem k Vám. Tlačte páčku směrem od sebe dokud neuslyšíte cvaknutí. Po každém zatlačení je připravena dávka k inhalaci. Při vlastní inhalaci nejprve vydechněte (ne do inhalátoru). Potom přiložte náustek a zvolna vdechujte přes inhalační pomůcku. Odložte inhalační pomůcku, zadržte dech a pomalu vydechněte. Po ukončení inhalace vsuňte palec do jezdce a posuňte ho co nejvíc k sobě. Po uzavření se páčka automaticky vrátí do své původní polohy (uslyšíte zaklapnutí).

Někdy je účinná látka k dispozici v tobolkách, které jsou rovněž určeny k inhalaci, jako např. u přípravku Intal. Zde se inhalace provádí pomocí tzv. Spinhaleru.

Spinhaler držte se svislé poloze a rozšroubujete ho. (Spinhaler má tři části: horní část s posuvnou manžetou, vrtulka s dříkem,náustek s ocelovým trnem). Podržte náustek a zasuňte pevně žlutou polovinu tobolku do pohárku vrtulky. Horní část Spinhaleru pevně zašroubujte. Jednorázovým posunutím šedé manžety propíchněte tobolku (Spinhaler přitom držte ve svislé poloze, náustkem dolů) a šedou manžetu posuňte zpět nahoru. Před použitím vyzkoušejte, zda jsou horní část i náustek pevně zašroubovány. Spinhaler držte stranou od úst a vydechněte. Zakloňte hlavu, náustek sevřete pevně rty až k bílému prstenci a hluboce se nadechněte, tak aby vzduch procházel Spinhalerem a prášek z tobolky pronikl až do plic Spinhaler vyjměte a držte jej stranou od úst, zavřete ústa a zadržte na okamžik dech, vydechněte. Použitou tobolku vyhoďte. Spinhaler se doporučuje 2x týdně rozebrat na jednotlivé části a omýt vlažnou vodou, otřepat a nechat pořádně vysušit.

Jednotlivé postupy jsou také společně s ilustracemi popsány v příbalových letácích k jednotlivým léčivým přípravkům.

Mgr. Petra Šleszarová

partner_1.png

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/
Partner rubriky Alergie
Partner rubriky Alergie

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/vzdalena-odborna-pece/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=vzdalena-odborna-pece

Mohlo by vás zajímat

Průduškové astma

ASTMA je onemocnění, které bylo popisováno již ve středověku jako choroba nedostatkem dechu, nemoc se stíženým dechem. Dnes víme, že astma je onemocnění dýchacích cest, založené na podkladě chronického zánětu průdušek, který je spojen s projevy zvýšené citlivosti a zvýšené reaktivity průdušek a s projevy zúžení dýchacích cest ...

Senná rýma

Senná rýma patří mezi alergická onemocnění. Postihuje nosní sliznici a oční spojivky.

Alergie

Když se řekne alergie, vybaví se každému buď uslzený, usmrkaný a kýchající člověk v pylové jarní a letní sezóně.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce