Inzerce https://www.lekarna.cz/vyprodej-opalovani/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=vyprodej-opalovani

Jak správně ošetřit drobná poranění

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 2931x )

Mezi drobná poranění patří úrazy, které se nám přihodí zejména v domácnosti při běžné práci, ale také v zaměstnání a během sportovních nebo odpočinkových aktivit. Obvykle nevyžadují odborné lékařské ošetření a zvládneme si je ošetřit sami.

Dobrá rada
shutterstock.com
Z NABÍDKY LÉKÁRNA.CZ

Ošetření drobných poranění velmi často podceňujeme a některá dokonce ošetřujeme špatně na základě mylných domněnek přetrvávajících z minulosti. Přitom správné ošetření má vliv na délku hojení i na vzhled jizvy. Nekvalitní ošetření rány může totiž vést ke vzniku infekce, opakovanému krvácení nebo k vytvoření již zmíněné jizvy. Mezi vnitřní faktory ovlivňující hojení i drobných poranění patří lokalita a celkový zdravotní stav poraněného (např. nemocní s diagnózou diabetes mellitus).

Drobné rány bývají obvykle povrchového rázu v rozsahu několika milimetrů či centimetrů. Jejich typ se rozlišuje podle vzniku, existují poranění řezná, sečná, bodná, zhmožděná nebo tržná s hlubším poškozením. Mezi povrchové rány pak patří praskliny, odřeniny a puchýře. Do drobných zranění se mohou řadit i rozsahem menší popáleniny 1. a 2. stupně. Tato poranění se zpravidla dobře hojí do tří týdnů, což je standardní doba fyziologického hojení akutní rány.

Ošetření drobných poranění

V minulosti se zpravidla rány ošetřovaly dezinfekcí prostředkem ve spreji nebo roztoku a následného krytí. V současné době však máme k dispozici moderní a efektivnější dekontaminační prostředky, které se užívají podle typu rány

První krok ošetření rány spočívá ve zmírnění nebo zastavení případného krvácení použitím antiseptického roztoku buď formou obkladu, nebo pomocí prostředku s hemostyptickými účinky. Antiseptický nebo dekontaminační roztok mechanicky a s minimální traumatizací odloučí nečistoty včetně zbytků sražené krve z rány a bezbolestně zpřehlední rozsah poškození. U drobných poranění navíc poměrně rychle utlumí bolest. Po cca 20–30 minutách, kdy necháme roztok s gázou přiložený k ráně, dochází obvykle k zastavení krvácení. Poté lze zhodnotit, zda úraz vyžaduje ošetření specialistou a je nutné navštívit zdravotnické zařízení. Prostředky k podpoře zástavy krvácení urychlují reakci srážení krve, a proto je vhodné je na ráně ponechat do dalšího převazu. Následně je zapotřebí ránu převázat a správně vybrat tzv. terapeutické krytí. V ošetření drobných poranění jsou praktickými prostředky pro snadnější snímání, snížení bolesti, prevenci vzniku infekce, urychlení čistění rány včetně celkového hojení.

Interval převazu

Akutní rány by pacienti měli alespoň v prvních dnech převazovat denně, mimo jiné i kvůli kontrole objektivní situace v ráně. Postupně se doba převazu při nekomplikovaném hojení převazuje v závislosti na místo, kde se zranění nachází, až na 2–5 dnů.

Ne vždy je nutné nechat ránu dýchat

Fixace a obvaz rány představuje důležitou součást jejího ošetření včetně ovlivnění hojení. Ne vždy se musí rána hojit s co největším ponecháním poranění na vzduchu a s maximální podporou vysoušení. Naopak překrytí i drobné rány společně s vhodným terapeutickým krytím prezentuje klinicky ověřený způsob efektivního hojení.

Pro rychlou fixaci existují rychloobvazy se savým polštářkem a fixací po obvodu v různých velikostech. Hned po úrazu je ideální zafixovat ránu pomocí obinadla nebo celoplošné elastické náplasti. Sníží se tím bolest i riziko dalšího poranění.

Prostředky k ošetření poranění

Antiseptické a dekontaminační roztoky (Prontosan, Aqvitox, DebriEcasan, Actimaris, Octenilin, Betadine, Microdacyn): jsou pestrou skupinou, používanou před samotnou aplikací léčivého krytí nebo tam, kde je nutné provádět častější převazy několikrát denně. Jejich význam spočívá v použití krátce po úrazu a při komplikacích vývoje poranění, jako je stagnace nebo zhoršení vzhledu rány. 

Hemostyptika (Traumacel dry, Traumacel Pulvis): slouží k zástavě krvácení. Po aplikaci se neodstraňují z rány, neboť se obvykle při reakci plně vstřebávají v závislosti na množství prosakující krve nebo sekrece z rány. Aplikují se až po dekontaminaci rány roztokem nebo alespoň pitnou vodou.

Antiseptické mřížky (Inadine, Physiotulle, Atrauman Ag, Bactigras, Xeroform, Cutimed sorbact, Actilite): představují základ při ošetření drobných úrazů. Jejich síťová struktura má za úkol snížit přilnavost k ráně a usnadnit snímání krytí z poranění. „Přischlé“ krytí je právě častým problémem pro postiženého spolu se zvýšenou citlivostí (bolestí) a obavami z nového traumatu při odstranění léčivého materiálu. Antiseptická látka uvnitř mřížky má preventivní i léčivý charakter. Uvolňuje se rychle do rány a tím se zvyšuje její účinnost. Vyžadují savé krytí nad mřížku k zachycení sekretu včetně následné fixace (polštářek s fixací po obvodu, obinadlo). 

Hydrokoloidy (Granuflex, Granuflexthin, Comfeel, Nu-dermpo 3): jsou materiály svým vzhledem imitující kůži. V kontextu s malými ránami představují ošetření bez nutné fixace, k přirozenému odloučení, odstranění krust a k použití v situaci, kdy rána jasně vykazuje dobré známky hojení, má minimální sekreci. V tuto dobu je vhodné provádět převaz zhruba po 3 dnech. V podstatě je možné doporučit hned po úrazu použití antiseptické mřížky a následně po několika dnech, při zlepšení rány, aplikaci hydrokoloidu. 

Terapeutická krytí ve sprejové formě (Argogen spray, Biospray): jsou praktickou pomůckou k rychlé aplikaci včetně použití na povrchová plošná poranění s minimální sekrecí. 

Polymery se stříbrem (Mepilex Ag, Askina Calgitrol Ag): jsou v ošetření drobných poranění určitou nadstavbou a krytím, které má pro pacienta větší pohodlí, tj. lepší efekt, absorpci sekretu, zklidnění bolesti a dobré snímání. Vzhledem k ceně a typu materiálu jsou učeny pro výměnu po dvou a více dnech. 

Masti a pasty s antiseptickou látkou (Braunovidon, Betadine mast, Askina Calgitrol pasta): oproti již zmíněným mřížkám nedochází k tak rychlému uvolnění antiseptické látky do rány a při zvýšené sekreci mohou ránu spíše macerovat. Uplatnění nalézají u poranění bez sekrece či s nízkou sekrecí nebo tam, kde lokalita vyžaduje časté převazy. Zcela pochopitelně vyžadují sekundární krytí a fixaci. Pokud do druhého dne poranění nevykazuje známky zlepšení, zklidnění rány, je vhodné mast zaměnit za mřížku s antiseptickou látkou.

Hydrogely (Flamigel, Hemagel, Biodress H gel): mají za úkol zvlhčit poranění, případně odstranit zbytky neživé tkáně, kterými jsou krusty nebo nekrózy. Často doplňují jiný (základní) materiál s tím, že hydrogel je aplikován na spodinu poranění a druhou vrstvu poskytují například antiseptické mřížky, mřížky bez aktivní látky, případně jiné terapeutické materiály. Účelem kombinace hydrogelu a dalšího materiálu je zabránit vsáknutí vodné zahuštěné látky do savého krytí. Pokud dojde k absorpci hydrogelu, pochopitelně se snižuje efekt jeho působení. Přesto někteří výrobci v určitých případech doporučují aplikaci hydrogelu v tenké vrstvě s cílem vytvoření vzhledu filmu na pokožce. V tomto případě se však nejedná o hydrataci rány. Hydrogely jsou výborným pomocníkem v hojení ran, ale opět (tak jako v případě mastí) se tato indikace týká nenáročných poranění s častým doplněním hydrogelu.

Mřížky a krytí se silikonem (Mepitelone,Suprasorb silicon, Askina SilNetpo 3): jsou elegantním materiálem ovlivňujícím i vzhled jizvy. Jejich indikací jsou klidné rány s minimální kontaminací. 

Kolageny (Biopad, Promogran, Suprasorb C): použití kolagenů v ošetření drobných poranění má uplatnění v situacích, kdy z různých důvodů je nutné hojení maximálně urychlit (dovolená, plánovaný operační zákrok, společenská událost a jiné). Kolageny se postupně podle množství sekrece uvolňují a vstřebávají do rány.

Ošetření puchýře

Puchýř v kontextu s malými poraněními představuje poškození kůže vzniklé tlakem nebo teplem. Vždy dochází k narušení kůže, která se dříve nebo později sama odloučí nebo dojde k odkrytí při další manipulaci. Při aplikaci terapeutického krytí na puchýř je vlastně hojena plocha, která se následně odloučí, místo prostoru, na kterém později vznikne nová kůže. Jedna z variant léčby nabízí dezinfekci povrchu puchýře, uvolnění obsahu (jehla) a ošetření puchýře antiseptickou mřížkou. Pokud již došlo k mechanickému porušení části krytu, je vhodné naopak odstranit celou poškozenou část a dát průběh účinku antiseptického krytí současně se savým materiálem. Převazy jsou podle množství sekrece zpočátku prováděny denně.

Drobná poranění představují dobře se hojící rány. Avšak v případě zpomaleného hojení, přetrvávající bolesti nebo opakovaného krvácení je vhodné včas navštívit lékaře. 

Všechny terapeutické materiály, savá krytí a různé druhy fixace je možné koupit volně bez předpisu lékaře v lékárně. Základní antiseptické materiály a další terapeutická krytí doplňující výběr by měla být součástí vybavení na dovolenou, lékárničky v domácnosti a průvodcem na cestách.

Zdroj: www.praktickelekarenstvi.cz

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Popáleniny

Popáleniny mohou být velmi závažným poraněním, proto byste se měli naučit je správně ošetřit.

Obecné zásady první pomoci

Cílem této první pomoci je pomoci ohroženému tak, abychom předešli komplikacím a zmírnili následky poranění nebo postižení.

Boj o přežití aneb několik slov úvodem

Zatímco zvířata přicházejí v průměru až o 80 % svého potomstva, člověku se naopak podaří vychovat 70-80 % svých dětí.

První pomoc - defibrilace

Při podezření na zástavu oběhu krve (náhlé bezvědomí, zástava dechu, nehmatné pulzace na tepnách krku) je nutno ihned zahájit resuscitaci stlačováním hrudníku a dýcháním z úst do úst.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce