Inzerce https://www.lekarna.cz/akce-3-za-cenu-2/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=akce-3-za-cenu-2

Lékařské fórum: Zájem o homeopatii roste

( Romana Žatecká | přečteno: 18769x )

S výsledky průzkumu názorů pacientů na téma Homeopatie jsme oslovili lékaře, lékaře-homeopaty i lékárníky. Jejich seznam je uveden níže stejně jako jejich odpovědi v celém znění. Za jejich upřímné názory a čas, který nám věnovali, jim uctivě děkujeme.

shutterstock.com
Z NABÍDKY LÉKÁRNA.CZ

Lékařského fóra na téma Homeopatie se zúčastnili:

MUDr. Zuzana Čajková, Ordinace klasické homeopatie v Olomouci

MUDr. Galina Krejčová, Ordinace léčby bolestí ÚVN Praha

MUDr. Petr Houška, Homeopatická medicína a psychoterapeutické konzultace, Plzeň.

MUDr. Nina Benáková, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK Praha:

Prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc., Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové

Doc. MUDr. Jan Plzák PhD., Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Fakultní nemocnice v Motole

MUDr. Jaromil Gillár, ordinace kardiologie a interního lékařství v Liberci

MUDr. Lucie Valešová, DuoVize oční klinika Praha

MUDr. Jiří Holečko, Ambulance civilizačních nemocí a specializované výživy

MUDr. Helena Krajčíková, praktický lékař pro dospělé, Stříbro

Mgr. Dagmar Drábiková, Lékárna Harmonia Svitavy

Mgr. Darina Vašíčková, Lékárna Harmonia Vyškov

 

● Pacienti by uvítali, kdyby homeopatii užívali lékaři ve svých ordinacích. Co si o tomto řešení myslíte, je reálné?

MUDr. Zuzana Čajková: Bylo by to reálné, ovšem je třeba, aby lékař homeopatii dobře ovládal. Obávám se, že při dnešním pracovním zatížení lékařů alopatů (tj. zabývajících se klasickou medicínou) již je málo prostoru a času podívat se na problém pacienta očima lékaře homeopata. Ale při dobré znalosti homeopatie to samozřejmě je reálné a mnozí si tak počínají.

MUDr. Galina Krejčová: Záleží na každém lékaři, zda si najde cestu k homeopatii a přijde mu zajímavé tuto metodu vyzkoušet. Do klasické ordinace „vnikne“ homeopatie někdy tak, že pacient hlásí zlepšení po podání homeopatického léku. Lékař se pak obrátí na homeopata, co že mu to dal a zda může používat lék i u jiných svých pacientů. Velmi aktivní bývají pediatři, kteří si bez hlubší znalosti homeopatie pořídí do ordinace nosody očkovacích látek a podávají je podle návodu homeopata jako ochranu před vedlejšími účinky dané vakciny Někdy se klasičtí lékaři zajímají přímo o možnost léčby v rámci svého oboru. Je to cesta individuálního přerodu lékaře, který se pak hlouběji ponoří do studia homeopatie a začne ji i praktikovat. Sám přijde na to, že se takto dá podat lék akutní, ale v běžné praxi nenajde dostatek času na hledání individuálního léku.

MUDr. Petr Houška: Toto řešení v naší zemi aktuálně není moc reálné, určitě ne ve větším měřítku, protože relativně velmi málo lékařů se studiu a praxi homeopatie věnuje na dostatečně dobré úrovni. Řešením by bylo více homeopatii mezi lékaři propagovat na vědecké půdě a přestat s diletantskou infantilní rivalitou ze strany zástupců konvenční medicíny. Nabídnout lékařům kvalitní postgraduální studium a hlavně začlenit homeopatii do řádného studia na lékařských fakultách, stačilo by zpočátku formou propedeutiky v jednom či dvou semestrech.

Prof. Lubomír Opletal: Myslím, že to reálné je, ale já to zásadně nepodporuji, protože to nepokládám z hlediska medicíny za objektivní.

Doc. Jan Plzák: Ano

MUDr. Lucie Valešová: Ne

 

● Jakým poměrem se zajímají pacienti o tradiční léčbu a alternativní postupy?

Z. Čajková: Pracuji v ordinaci klasické homeopatie jako profesionální lékař homeopat. Navštěvují mě tedy pouze zájemci o homeopatický způsob léčení.

G. Krejčová: Ve své ordinaci praktikuji homeopatii, akupunkturu a EAV. Přicházejí většinou pacienti kompletně vyšetření klasickou medicínou, kteří chtějí přejít na léčbu nekonvenční.

P. Houška: Ošetřuji jen pacienty, kteří dávají jednoznačnou přednost homeopatii. U mne je to metoda první volby téměř ve všech případech, na homeopatii se specializuji.

L. Opletal: Pacienti se zajímají o jakoukoliv léčbu, která zmírní jejich zdravotní komplikace, případně jim vrátí zdraví, bude se jim zdát jako „neškodná“ a budou na ni mít. To je naše běžná snaha, když onemocníme, ale někdy zneužívaná. Bohužel, terapeutický terén nedovede využít komplementárních metod medicíny, jak by si zasluhovala, ale stále dělí věci na černé a bílé. Obrazem jednoho takového dělení je i homeopatie. Jak lékaři, tak farmaceuti ji propagují, ačkoliv pro to nemají absolutně žádné vědecké doklady a jeví se mi to proto jako zpátečnické. Vezměte si, že např. z 5 g kořene se vyrobí 100 000 kuliček, přičemž v ceně je bezvýznamná pomocná látka, něco rutinní a ne vysoce kvalifikované práce a obrovská část zisku. Jestliže za těchto podmínek stojí 1 balení homeopatika na jednu kúru bezmála totéž co jedno balení „slabého“ Augmentinu, pak je vhodné vzít rozum do hrsti a zamyslet se.

J. Plzák: Ano

J. Gillár: Výjimečně z nich vyleze, že byli u nějakého léčitele.

MUDr.Lucie Valešová: Ano.

 

● Jak jsou dle Vašeho vnímání pacienti informovaní o homeopatii ve srovnání s uplynulým rokem?

Z. Čajková: Vzhledem k rozvíjející se osvětě veřejnosti o této léčebné metodě (formou článků, přednášek, zvyšujícího se počtu nabídek vzdělávacích kursů a seminářů pro zájemce, a také informací, které lidé získávají díky internetu)  se informovanost postupně zvyšuje.

G. Krejčová: Pacienti jsou stále informovanější, matky dítek vzdělané, mnohdy již s osobní dobrou zkušeností s podáním akutního léku.

P. Houška: Registruji zřetelný, i když nikterak dramatický nárůst zájmu o homeopatii ze strany pacientů, tedy informovanost zřejmě pomalu roste.

 

● Nabízíte pacientům homeopatickou léčbu aktivně, nebo ji sami vyžadují?

Z. Čajková: Pacient si mne sám vyhledá.

G. Krejčová: Nikomu nic nenutím; pokud není pacient rozhodnutý, vybíráme podle potíží, zda začneme s akupunkturou na bolesti, nebo se budeme hned zabývat hledáním, proč vznikly a co jimi tělo říká.

P. Houška: Obojí.

 

● Pacienti dle průzkumu sahají po homeopatikách proto, že odmítají chemické preparáty, chtějí omezit vedlejší účinky nebo běžná léčba je dlouhodobě neúspěšná. Jaký je váš názor? 

Z. Čajková: Ano, to je vše pravda. Lidé mají většinou špatné zkušenosti s chemickými léky, obávají se neblahých vedlejších účinků a často jsou v rozpacích ze skutečnosti, že léky užívají dlouhodobě a neregistrují zlepšení svého zdravotního stavu. Nebo k homeopatovi přicházejí proto, že přes veškerá provedená vyšetření s negativními nálezy se stále necítí dobře a s jejich potížemi si klasičtí lékaři nevědí rady.

G. Krejčová: Většina pacientů přichází s obavami, že klasické léky mají tolik vedlejších účinků, že z nich mají obavy a chtějí své potíže řešit jinou cestou.

P. Houška: Ano, to bývají dva z nejčastějších důvodů, které dovedou pacienty k úvahám o homeopataii nebo jiných dalších léčebných metodách, které ještě nedokázala konvenční medicína zařadit do své palety možností. Lepší by ale bylo nabídnout pacientům homeopatii už dříve tam, kde je to pro ně zvlášť vhodné. To ale vyžaduje znalost homeopatie ze strany lékařů.

L. Opletal:  Pokud uvedení řečníci chtějí, aby tomuto slovnímu chtíči byla přisouzena pravdivost, pak musí doložit důkaz, který je jednoduchý: statisticky průkazné randomized, double blind placebo controlled clinical trial a to ne rozhodně jednu. Pokud vím, homeopaté nic takového, co je běžné u alopatie nepředložili a nebudou schopni předložit, takže v nejlepším případě je možné tuto celou kauzu označit jako „chtivou smyšlenku“ a dobrý kasovní trhák. Pokud takový doklad předložili, moc se jim omlouvám, protože to nevím, což je opravdu moje vina, ale vím, že je to v takovém případě 8. div světa, se kterým stojí za to se seznámit. Slušná medicína musí být založena na důkazech. Až bude v CERNu prokázán energetický otisk molekuly a podán důkaz o objektivních a reprodukovatelných principech homeopatie, pak je nutností nás všech dostat ji mezi královské vědy.

J. Plzák: Každý má právo volby.

J. Gillár: V oboru kardiologie šanci pro homeopatika nevidím.

L. Valešová: Ano, v těchto případech se lidé o ni zajímají, stejně jako o čínskou medicínu.

 

● Nejčastěji respondenti sahají po homeopatikách v případech chřipky, nachlazení, alergií a hlavně u dětí a s účinkem homeopatik jsou spokojeni. Jaký je váš názor? 

Z. Čajková: Velmi často jde o opakovaná nachlazení u dětí, alergické projevy včetně ekzémů apod. Rodiče se chtějí vyhnout u dětí  opakované antibiotické terapii, protože vidí, že se infekty vracejí. Dobře zvolená homeopatika přinesou nejen úlevu od potíží, ale zvednou energetický potenciál, zlepší obranné síly organismu, imunitu. Homeopatická léčiva mají široký záběr působnosti, ovšem jedná se léčbu individuální, čili „šitou člověku na míru“. Vhodně vybrané léky jsou schopny pomoci i u rozmanitých poruch psychických, u projevů hyperaktivity, neklidu, strachu a podobně. Jedná se o zcela originální, přírodní léčebnou metodu. Je šetrná, účinná, bez vedlejších účinků a bez vzniku závislosti psychické či fyzické. Má své nezastupitelné místo v dnešním světě tím více, čím více narůstá míra znečištění našeho civilizovaného světa v jeho nejrůznějších podobách.

G. Krejčová: Mám podobnou zkušenost. Když pacienti zjistí, že jim pomohla homeopatika při akutních obtížích, rozhodnou se hledat hlubší lék s cílem pochopit, proč jsou oslabení a pečlivě vybraným individuálním lékem tak nastartují svoje samoregulační pochody a tak posílí následně i svoji imunitu. Zharmonizují se tak na úrovni psychosomatické.

P. Houška: V mé praxi to tak není, léčím homeopatií spíše vážnější a chronické případy a jejich akutní exacerbace.

L. Opletal:  Když jsou spokojeni, ať si je užívají. Nevědomost hříchu nečiní, ale před komplikacemi nechrání. Mám pouze jednu zkušenost: když moje pubertální dítě onemocnělo mononukleózou – bylo to před 13 lety, doporučená homeopatická léčba stála už tehdy přes 400 Kč a jaterní testy to změnilo po týdnu k hranici p 0,05, takže nevýznamně. Přesedlali jsme na Flavobion, jaterní testy se po týdnu braní tohoto alopatika normalizovaly na slušnou úroveň.

J. Plzák: Jestliže jsou spokojeni, tak je to správná volba.

J. Gillár: Nezkoušel jsem to, věř a víra Tvá Tě vyléčí. Virosa léčená trvá týden, neléčená 7 dní. S homeopatiky při chřipce nemám u sebe ani v rodině žádnou zkušenost

L. Valešová:  Neznám nikoho, komu by homeopatie pomohla, myslím, že jde více o placebo.

MUDr. Helena Krajčíková:  Je vědecky dokázáno, že homeopatie je nesmysl, já s tím souhlasím a svým pacientům to nedoporučuji. Některá homeopatika pomohou na běžné nachlazení, je to placebo efekt při viróze, která sama ustoupí.

MUDr. Jiří Holečko: Homeopatie nemůže nikomu pomoci, může poškodit, což jsem opakovaně viděl. Homeopatie neřeší příčinu obtíží, ale jejich následky, tedy se od klasické medicíny (ve filozofickém přístupu) moc neliší. Lidé chápou (zatím v malém počtu). že klasická medicína je často "vyčerpaná". Pouze omylem se dostávají k homeopatii. Homeopatie je blbost a slepá ulička.

MUDr. Nina Benáková, Dermatovenerologická klinika 1. LF UK Praha: Homeopatika pacientům nedoporučuji, odporuje to zásadám objektivní medicíny a zdravého rozumu.

 

Lékárníci:

Mgr. Dagmar Drábiková, Lékárna Harmonia Svitavy:

Patřím k „aktivním informátorům“, k homeopatii mám vztah. Přičichla jsem k ní u bývalého zaměstnavatele díky PharmDr. Pokladníkové, která patřila k průkopníkům homeopatie na Svitavsku, věnovala se jí aktivně přes 20 let. Díky jejím homeopatickým úspěchům jsem se s problematikou více seznámila a absolvovala intenzivní půlroční kurz. Proto ji dnes nabízím  jako další alternativu léčby kromě klasických přípravků.

V posledních dvou let se povědomí o homeopatii  obecně výrazně rozšířilo, ne všichni na ni slyší, ale přibývá pacientů, kteří vyzkoušeli a jejich odezva je pozitivní..

Ve zkušenostech pacientů jasně vedou homeopatika na chřipkové stavy, náchlady, kašel, rýmu, posílení imunity (spíše období od podzimu do jara) a následně alergie od jarního období. Na všechny nejběžnější potíže, se kterými se v lékárně setkáváme, existuje homeopatická varianta, pak už je na zkušenostech lékárníka, jak si s danou problematikou poradí a co v expedici preferuje.

U pacientů vede jednoznačně Oscillococcinum coby nejznámější imunopreparát a pomocník při léčbě chřipkových stavů, indikací je u něj spousta. Následují ho na kašel polykomponenty Stodal a novější preparát Drosetux a na třetím místě je Arnica montana, základní monokomponent celé homeopatie s širokou škálou využití

 

Mgr. Darina Vašíčková, Lékárna Harmonia Vyškov:

Dost pacientů mne v lékárně žádá o něco k  tělu šetrnějšího. Případně přicházejí s tím, že klasická léčba nezabírá a hledají jinou cestu. U homeopatik je možnost kombinace s klasickou léčbou a doplňky stravy, účinky se neovlivňují. Jsou to slabé dávky vhodné pro děti (kojence,batolata), těhotné, kojící, seniory atd. Už proto vidím růst zájmu o homeopatii - je v podvědomí lidí, ne každý ji třeba už zkusil, ale už o ní alespoň slyšel. Homeopatii nabízíme i na poruchy spánku a usínání, na celkové zklidnění při stresech. V poslední době jde na odbyt přípravek, který zvyšuje tvorbu mléka. Homeopatie je oblíbená i v přípravě na porod a potom v období kojení.

Přečtěte si také

Výsledky průzkumu názorů pacientů zde

Informace o homeopatické léčbě hledejte zde

Napište nám do diskuse nebo na [email protected].

 


 

Partnerem tohoto projektu je Boiron, největší světový výrobce homeopatických přípravků.
Boiron

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

LDL-aferéza

LDL-aferéza je přístrojová léčebná metoda, která umožňuje selektivní odstranění cholesterolu z krve pacienta. Je v současné době nejúčinnější a přitom bezpečnou metodou léčby zvýšené koncentrace cholesterolu v krvi - hypercholesterolémie.

Toxoplazmóza

Původce onemocnění: Toxoplasma gondii. Parazit se složitým vývojovým cyklem a řadou morfologicky odlišných stádií. Infekčním stádiem je oocysta, která se vytváří pouze ve střevě nakažené kočky (event. jiných kočkovitých šelem) a je vylučována trusem.

Po šedesátce je třeba manažera v první linii vystřídat

Rozhovor Dr. Vladimíra Finsterleho s MUDr. Janem Burianem, bývalým ředitelem FN Brno.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce