Inzerce https://www.lekarna.cz/potraviny-jako-darek-pod-stromecek/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=potraviny-jako-darek-pod-stromecek

Průkazka pro těhotné

( Jarmila Dočkalová | přečteno: 147523x )

Po prokázání těhotenství je vystavena těhotenská průkazka a každá mamina začne navštěvovat poradnu pro těhotné. Průkazka je doklad, a proto by ji měla každá budoucí maminka nosit stále u sebe...

Po prokázání těhotenství je vystavena těhotenská průkazka a každá mamina začne navštěvovat poradnu pro těhotné.

Průkazka pro těhotné

Průkazka je doklad, a proto by ji měla každá budoucí maminka nosit stále u sebe. Je srovnatelná s jakýmkoliv jiným dokladem (občanským průkazem, pasem...), navíc je snad i důležitější v tom, že je zde zaznamenáno maminčino těhotenství, její zdravotní stav a vše, co je důležité vědět pro případ, že by snad budoucí maminka sama nemohla komunikovat a přitom by byla nezbytná zdravotní pomoc.

Těhotenská průkazka samozřejmě slouží lékaři k zanesení všech důležitých údajů týkajících se těla budoucí maminy a jejího těhotenství, ale každá těhulka by se v ní měla také sama umět orientovat a znát alespoň základní údaje. Proto se v ní i vy naučíte číst...

První strana TP (těhotenské průkazky):

Tato strana je srozumitelná: jméno a příjmení, bydliště a rodná čísla obou rodičů nemusíme objasňovat. Do tabulky o předchozích porodech, potratech a  interrupcích se  zapisují údaje o  všech těhotenstvích a  krátce o  jejich průběhu - např. 6.12.2000 hoch 3500 g, 50 cm, spontánní porod hlavičkou, VIII/1999 AB.SPONT. v 12.t.gr. (spontánní potrat ve 12.týdnu těhotenství).
Do dolní tabulky se plánují návštěvy u lékaře v poradně pro těhotné.

Druhá strana TP:

Setkáte se v ní se spoustou cizích slov, kterým možná nerozumíte. Tedy:

Tabulka všeobecná anamnéza:
PRIMIPARA = žena, která bude poprvé rodit
HYPERTENZIVNÍ CHOROBA = vysoký krevní tlak
STERILITA = neplodnost
DIABETES = cukrovka
ANOMÁLIE DĚLOŽNÍ = vrozené odchylky tvaru dělohy

Tabulka předchozí těhotenství:
CERKLÁŽ = steh na děložním čípku - v průběhu těhotenství může dojít k předčasnému otevírání děložního čípku a nebezpečí předčasného porodu, či potratu. Z tohoto důvodu se děložní hrdlo (děložní čípek) uzavře kruhovým stehem, který se asi měsíc před termínem porodu odstraní.
HYPOTROF = plod s výrazně nižší porodní váhou, než by měla odpovídat jeho stáří, většinou tyto narozené děti jsou normálně zralé a jsou i v termínu porozené, ale mají malou porodní váhu (např. kolem 2000 - 2500g).
PERINATÁLNĚ ZEMŘEL = novorozenec zemřel před porodem, při něm nebo těsně po porodu.
RH (ABO) PROTILÁTKY = protilátky, které se vytvořily v krvi matky proti krvinkám plodu.
GESTÓZA = onemocnění matky při těhotenství - zvláště v jeho 3.trimestru, doprovázené otoky (E - edémy), bílkovinou v moči (P - protein), vysokým krevním tlakem (H - hypertenze). Může být také označována jako preeklampsie.
OPER. POROD = porod ukončen operační technikou:

  • SECTIO CAESAREA - císařský řez
  • VEX - podtlakový zvon
  • FORCEPS - kleště

Tabulka nynější těhotenství:
KONTRAKCE = stahy děložní
HRDLO = čípek děložní (uzávěrový aparát dělohy)
ZOONÓZY = infekční onemocnění přenášená zvířaty
GLYKOSURIE = přítomnost cukru v moči
Hb v III. trimestru 9g = snížená hodnota krevního barviva hemoglobinu
HYDRAMNION = množství plodové vody - oligohydramnion - malé množství plodové vody, polyhydramnion - velké množství plodové vody
NEPRAVIDELNÉ POLOHY = jiné uložení plodu než hlavičkou - KP - konec pánevní (zadečkem), příčka - příčná poloha plodu.

Třetí a čtvrtá strana TP:

PÁNEV - změření zevních pánevních rozměrů - může upozornit na velké odchylky od normy, maminky s úzkou pánví by možná nemohly normálně porodit dítě z důvodu nepoměru porodních cest a hlavičky děťátka - porod by se musel ukončit císařským řezem.
BWR - vyšetření krve na syfilis.
SKUPINA a Rh matky
PROTILÁTKY - pokud je Rh faktor matky negativní, musí se vyšetřit častěji během těhotenství protilátky ( viz 2.strana TP ), zda se jich nevytvořilo větší množství, což by ohrožovalo život plodu.
FENYLKETONURIE = vrozená odchylka látkové výměny. Ne vždy se tento test provádí, protože se sleduje už desetiletí u novorozenců, takže riziko, že by se mohlo objevit u těhotné ženy je minimální.

Dolní tabulka této dvoustrany je určena pro zápisy pravidelných kontrol v poradně: datum, týden těhotenství, váha těhotné, otoky, vyšetření moči na bílkovinu a cukr, změření tlaku krve, zaznamenání pohybů plodu a později srdečních ozev plodu (OP), výška děložního fundu = růst těhotenství od spony stydké k nejvýše uloženému bodu dělohy, poloha plodu - hlavičkou, koncem pánevním či jinak, vnitřní nález = gynekologické palpační vyšetření děložního čípku, kolposkopické a cytologické vyšetření se provádí v počátku těhotenství v zrcadlech k vyloučení rakoviny děložního čípku. Každý nález potvrdí lékař svým podpisem.

Pátá strana

Následující strana je vlastně pokračováním předchozí - doplňují se zde další vyšetření, např. krve k vyloučení vrozené vývojové vady odebírané v 16. týdnu těhotenství - tzv. TRIPLTEST - odběr krve na AFP - alfafetoprotein (produkují ho fetální orgány - játra a žloutkový váček plodu), HCG - choriový gonadotropin (reguluje funkci žlutého tělíska v časném těhotenství), E - estriol (v II. polovině těhotenství posuzuje funkci placenty a stav plodu). Velmi stručně lze říct, že podle výsledných hodnot lze zhodnotit nebezpečí vývinu vrozené vývojové vady plodu - např. tzv. Downova syndromu.

K dalším nezbytným vyšetřením krve patří vyšetření na HIV a HbsAg (žloutenku typu B).

Šestá a sedmá strana TP:

Stránka s nbsp;grafy

Je tvořena speciálním grafem - GRAVIDOGRAMEM. Vyznačují se do něj hodnoty váhového přírůstku ( červ. barva) - ten by neměl být vyšší za celou dobu těhotenství více jak 15 kg. Uvědomíme - li si, že na plod, plodové obaly, plodovou vodu a placentu připadá za celé těhotenství přibližně 8 kg, něco pojme tekutina, co získá budoucí maminka vlivem otoků ke konci těhotenství, získáme váhu asi 12 kg. Takže pokud těhulka nabírá astronomickým tempem kg a dosáhne přírůstku na váze ke konci těhotenství vyšší jak 20 kg, může si po porodu spílat jen sama sobě za svou nadměrnou postavu.

SYMFYSA FUNDUS - zaznamenává se vzdálenost od spony stydké po nejvyšší bod těhotné dělohy (fundus). Průměrnou hodnotu označují nepřerušované linky.

CERVIX - SCORE (CS) - v dolní části dvoustrany je tabulka (zeleně) zaznamenávající stav děložního čípku, tzv. uzávěrového aparátu dělohy. Normální čípek je tuhý, uzavřený v celé své délce 2-4 cm, směřuje dozadu = CS 0. Čím blíž je porod, tím více se čípek posunuje do středu, zkracuje se, měkne, otevírá se, tlak plodu na uzávěrový aparát sílí. Stav čípku se hodnotí bodově: malá změna je hodnocena 1, výraznější 2. CS je jejich součtem. Počítá se při každém gynekologickém vyšetření, výsledek se zapisuje do sloupku označeného příslušným týdnem těhotenství. Dole je vyznačena kritická hranice v jednotlivých týdnech. Její překročení znamená varování, že hrozí předčasný porod či potrat. U donošeného těhotenství informuje CS o připravenosti porodních cest. Pokud je hodnota CS vyšší než 7 bodů, lze uvažovat o indukci porodu = umělém vyvolání porodní činnosti.

Osmá a devátá strana TP:

ULTRAZVUKOVÉ VYŠETŘENÍ - během těhotenství se provádí asi 3x - v počátku těhotenství k jeho potvrzení, délky, eventuálně stanovení termínu porodu (ve 12. týdnu těhotenství je stanoven jeden z nejpřesnějších údajů termínu porodu). Většinou v této době je už prokázáno, že se jedná o živý zárodek (ASP+ ).

Ve 20. týdnu těhotenství se provádí podrobnější ultrazvukové vyšetření - potvrdí se, že srdce má 4 dutiny, je patrné překřížení velkých tepen, uložení placenty, množství plodové vody, celkový vývoj plodu - páteř, ruce, nohy…, vyloučí se vrozené vývojové vady, eventuelně se dá určit pohlaví plodu. Často se používají zkratky - BPP = biparetální průměr (velikost hlavičky), AP = anterioposteriorní = předozadní průměr hrudníku, FL = velikost stehenní kosti atd.

Třetí vyšetření se většinou provádí po 30. týdnu těhotenství - uložení plodu (1 plod hlavičkou), celkově 30+5 (odpovídá 30.týdnu těhotenství + 5 dnů),váha 1600 g, struktury pravidelné, normhydramnion (normální množství plodové vody), placenta na přední straně dělohy, nezralá (dozrává do 38. týdne těhotenství). Například takto může vypadat ultrazvukové vyšetření v 30. týdnu těhotenství.

AMNIOSKOPIE = optická vyšetřovací metoda, při níž se posuzuje kvalita (barva) plodové vody (čirá s bílými vločkami = normální, zkalená nebo zelená = ohrožení pro plod, porod je vhodné uměle vyvolat). Provádí se většinou po termínu porodu.

KARDIOTOKOGRAFIE = grafické zaznamenávání srdečních ozev plodu v závislosti na činnosti dělohy. Doporučuje se natáčet asi 14 dnů před termínem porodu až po porod.

Desátá strana TP:

O tom, že si každá těhulka umí přečíst RADY PRO TĚHOTNÉ, nikdo nepochybuje. Jiná věc je, zda si je opravdu přečte.

Důležité je vědět, které doklady potřebuje mamina s sebou do porodnice, aby si příliš nezkomplikovala další život po porodu a mohla se plně věnovat děťátku. Musí mít s sebou těhotenskou průkazku, průkazku pojišťovny a občanský průkaz. Pokud je vdaná, je třeba mít i oddací list. Pokud ne a bude normálně udávat otce dítěte, je vhodné, aby si ještě v těhotenství spolu s otcem dítěte zašla na matriku v místě bydliště, oba si s sebou vzali rodné listy a občanské průkazy a před matrikářem společně stvrdili svým podpisem prohlášení o otcovství a jménu dítěte.

Toto prohlášení s sebou vezme do porodnice. Budoucí maminka si tak ušetří spoustu nepříjemností s vyřizováním otcovství po narození dítěte. A ještě jedna věc je dobrá vědět. Pokud jste čerstvě rozvedené a od rozsudku rozvodu neuplynula doba 300 dnů, bude vaše dítě, byť by otec byl někdo jiný, považováno za dítě vašeho bývalého manžela. I v tomto případě je vhodné předejít této nepříjemnosti společným prohlášením s otcem dítěte nebo rychlým sňatkem.

Jedenáctá a dvanáctá strana TP:

Vyšetření KREVNÍHO OBRAZU (KO) - mělo by se provádět 2 - 3x za těhotenství.
PSYCHOPROFYLAXE = předporodní příprava.
TĚLOCVIK pro těhotné = součástí předporodní přípravy.
Záznamy o HOSPITALIZACI = krátké stručné zaznamenání pobytu v nemocnici během těhotenství.
PLICNÍ - zaznamenání, zda se v rodině neobjevila tuberkulóza.
ZUBNÍ vyšetření by měla absolvovat každá těhulka z důvodu možného zánětu v zubu, který je třeba včas ošetřit a tím zabránit rozsevu infekce do celého těla.
OBVODNÍ a odborní lékaři - komplexní vyšetření se zaznamenáním anamnézy o těhotné (operace, alergie, infekční nemoci, trvale užívané léky…) a včetně EKG záznamu.

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Diskuse k článku
Pája

toto vysvětlení se vám moc povedlo...Pro nás skoro maminy je to moc fajn,když víme co všechno se vlastně kolem nás děje.....a aspon víme co ty názvy vlastně znamenají....je to moc fajn....dík.....!!!!

ZK

Děkuji moooc za vysvětlení všech těch zkratek a cizích slov:-)

ZK
1x

Děkuji moooc za vysvětlení všech těch zkratek a cizích slov:-)


Celkový počet příspěvků v diskusi: 7. Vstoupit do diskuse.

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/potraviny-jako-darek-pod-stromecek/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=potraviny-jako-darek-pod-stromecek

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 2 lidí

Mohlo by vás zajímat

Sekundární prevence v prenatální péči

Sekundární prevencí nazýváme soubor prenatálních vyšetření, jejíž cílem je zjistit, zda se plod vyvíjí správně. Tato informace je důležití jak pro rodiče, tak i pro lékaře, kteří se budou po porodu o dítě starat.

Prenatální diagnostika

Tři až pět dětí ze sta se rodí s vrozenou vývojovou vadou. Většinou se jedná o děti mladých a zdravých nepříbuzných rodičů bez jakékoliv zátěže v rodině.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce