Inzerce https://www.lekarna.cz/vyprodej-opalovani/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=vyprodej-opalovani

Slovníček pojmů, které souvisí s kýlou

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 24309x )

shutterstock.com

Brániční (hiátová) kýla
Kýla vznikající na oslabeném či otevřeném místě na bránici – svalu oddělujícím hrudní dutinu od dutiny břišní. Tento druh kýly způsobuje zpětné pronikání žaludečních šťáv do jícnu, což může vést k pálení žáhy, bolesti a poškození jícnu. Chirurgický zákrok k odstranění této kýly je většinou složitější a může vyžadovat delší hospitalizaci.

Břišní kýla
Viz kýla v jizvě.

Břišní stěna
Vrstva svalové, tukové a jiné tkáně tvořící břicho.

Epigastrická kýla
Vzniká uprostřed břišní stěny v oblasti nad pupkem. Častěji se objevuje u mužů než u žen.

Femorální kýla
Přestože daleko častěji postihuje ženy, může se objevit i u mužů. Tento druh kýly se tvoří těsně pod tříselným záhybem, většinou v důsledku těhotenství nebo porodu. Spodní část třísla je oslabená, a střevní klička tak může sestoupit do femorálního kanálu, prostoru v blízkosti femorální žíly odvádějící krev z nohy. U těchto kýl existuje větší riziko vzniku časných komplikací (jako uskřinutí nebo zaškrcení) než u kýl tříselných. Po diagnostikování femorální kýly se proto silně doporučuje provést včas plastiku, aby se těmto komplikacím předešlo.

Kanyla
Tenká trubička, která se používá při laparoskopické plastice kýly. Trubička se zavede malým řezem do břicha a umožňuje tak přístup do břišní dutiny. Touto trubičkou chirurg zavede laparoskop. V průběhu zákroku se většinou zavádějí ještě další kanyly, aby mohl chirurg plastiku kýly správně provést a překrýt místo defektu kusem síťky.

Kýla
Kýla (hernie) vzniká tak, že v důsledku oslabení nebo protržení břišních svalů část vnitřní výstelky břišní dutiny tlačí na oslabené místo břišní stěny, kde se vytvoří malý vak podobný balónu. Do tohoto vaku se může protlačit střevní klička nebo břišní tkáň, čímž se pod kůží vytvoří znatelná bulka. Tlak tkáně na oslabené místo může způsobovat velkou bolest a nepříjemné pocity.

Kýla v jizvě
Tato kýla se může objevit po několika týdnech, měsících, či dokonce letech na místě předchozího chirurgického zákroku a její velikost se různí od malého až po rozsáhlý a komplexní defekt. Domníváte-li se, že máte kýlu v jizvě, vyhledejte svého lékaře. Pokud se totiž tyto potíže neléčí, může se kýla zvětšovat a bude velmi obtížné ji odstranit. Též se označuje jako břišní kýla.

Kýla v tříselné oblasti
Kýla, která se tvoří v oblasti třísel – inguinální (tříselná) nebo femorální kýla. Tento druh kýl může provázet bolest, která vystřeluje do horního stehna nebo do šourku.

Laparoskopická plastika
Při laparoskopickém zákroku chirurg malým řezem zavede do břicha laparoskop (úzký nástroj se zdrojem světla a zvětšovací čočkou). Pomocí laparoskopu může chirurg kýlu vyšetřit a umístit na vnitřní část břišní stěny záplatu ze síťky. Tento zákrok se označuje jako dorzální plastika kýly. Odlišuje se od tradičních druhů plastiky prováděných s pomocí síťky (popsaných výše), při nichž se síťka umisťuje na vnější stranu břišní stěny.

Neprůchodná kýla
Viz uskřinutá kýla.

Nepřímá tříselná kýla
Kýla, k níž dojde v důsledku přirozeného oslabení vnitřního tříselného prstence. Jedná se o nejčastější tříselnou kýlu, zahrnující dvě třetiny těchto defektů.

Nereponibilní kýla
O nereponibilní kýle hovoříme, pokud dojde k zachycení střevní kličky v prostoru kýly a vzniklou vybouleninu nelze vyrovnat. Nereponibilní kýly jsou často velmi bolestivé a vyžadují okamžitý lékařský zásah.

Oboustranné kýly
Kýly tvořící se symetricky na obou stranách břicha nebo třísel.

Plastika bez napětí
Chirurgický postup, při němž je prováděna plastika bez napětí, používá při zákroku kousek síťky k ucpání nebo přemostění místa defektu. Americká asociace chirurgů považuje tento typ plastiky za zlatý standard. Je pravděpodobné, že vám pro plastiku vaší kýly lékař doporučí některý z chirurgických postupů v této kategorii.

Plastika pomocí ploché síťky
Chirurg nejprve provede řez v oblasti nad kýlou, poté použije záplatu vyrobenou z ploché plastové síťky a přišije ji ke tkáni obklopující kýlu.

Plastika pod napětím
Plastika kýly s napětím byla po dlouhou dobu pro pacienty trpící kýlou jediným dostupným chirurgickým řešením. Při tomto postupu chirurg provede řez v oblasti břicha nacházející se nad kýlou, vtlačí vystupující tkáň zpět do správné pozice v břišní dutině a následně šitím otvor uzavře. Tento typ plastiky označujeme jako plastiku pod napětím, protože stehy neboli sutury vytvářejí na obou okrajích defektu napětí, kterým jej udržují uzavřený. Toto napětí může však bohužel pacientovi způsobovat bolesti a nepohodlí, které jsou větší než v případě jiných chirurgických postupů pro plastiku kýly. Z tohoto důvodu se plastika kýly s napětím doporučuje pouze u dětí nebo v případě velmi malých kýl.

Plastika s použitím trojrozměrné síťky
Zdravotnické prostředky používající trojrozměrnou síťku, jako např. ULTRAPRO Hernia System a PROLENE* 3D Patch (oba systémy vyrábí ETHICON, společnost skupiny Johnson & Johnson), se skládají ze dvou vrstev síťky, které jsou navzájem spojené spojovacím prvkem.

Plastika typu „plug and patch“ (český ekvivalent?)
Léčba tříselných kýl pomocí této techniky je podobná plastice pomocí ploché síťky. Vhodným produktem je prostředek ULTRAPRO* Plug.

Pobřišnice (peritoneum)
Vnitřní výstelka břišní dutiny podobající se vaku.

Předstěra břišní (omentum)
Vrstva tuku, která pokrývá střeva uvnitř břišní dutiny.

Přenesená bolest
Bolest související s kýlou a vystřelující do oblasti boků, zad, nohy, nebo dokonce dolů do oblasti genitálií.

Přímá tříselná kýla
Důsledek oslabení stěny tříselného kanálu. Vzniká nejčastěji u mužů starších 40 let. Stěna tříselného kanálu se nachází těsně pod vnitřním tříselným prstencem.

Pupeční kýla
Pupeční kýla vzniká v blízkosti pupku, kde existuje přirozené oslabení v místě, kde byly napojeny cévy pupeční šňůry. Tento typ kýly se může vyskytovat u kojenců při narození nebo těsně po něm a může samovolně vymizet do věku tří až čtyř let. U některých jedinců však může oslabené místo přetrvávat po celý život, a pupeční kýla se tak může u mužů, žen i dětí rozvinout kdykoli v průběhu života. U dospělých pupeční kýly samovolně nevymizí a mohou se v průběhu času zhoršovat. Pupeční kýly mohou někdy vzniknout v důsledku přílišného nitrobřišního tlaku způsobeného nadváhou, silným kašlem nebo v důsledku těhotenství.

Reponibilní kýla
Kýla vyznačující se vybouleninou, kterou pacient může vyrovnat lehnutím si nebo jemným zatlačením zpět. Tento typ kýly bezprostředně neohrožuje zdraví pacienta, kýla však může být bolestivá, a pokud není léčena, může se v průběhu měsíců či dokonce let zhoršovat.

Sérom
Sterilní nahromadění tělní tekutiny, která se shromažďuje v prázdném prostoru tkáně. Ke vzniku séromu může dojít po plastice kýly, kdy sérom vznikne v důsledku zánětu tkáně a obranných tělesných mechanismů.

Síťka
Síťka se používá při plastikách kýly bez napětí a při laparoskopických plastikách. Síťka je sterilní tkaný materiál vyrobený ze syntetického polymeru, např. z polypropylenu, a dalšího biologicky vstřebatelného vlákna. Bývá také označována jako záplata nebo mřížka a vyznačuje se velkou pevností a mechanickou odolností při extrémně malé tloušťce materiálu. Síťka je měkká a ohebná, a snadno se tedy přizpůsobí tělesným pohybům, poloze těla i velikosti operované oblasti. Síťka se umisťuje těsně pod defekt břišní stěny nebo přes něj a na své místo se připevňuje pomocí několika stehů. Síťka slouží jako jakási „kostra“, kterou organismus pacienta obalí novou tkání, a nakonec srůstá s okolními tkáněmi. Pacient za normálních okolností přítomnost síťky nijak nepociťuje a vzhledem k tomu, že je plastika bez napětí, probíhá rekonvalescence a návrat k běžným tělesným činnostem rychleji než v případě plastik s napětím.

Síťka PROCEED
Síťka Proceed je sterilní, tenká síťka z ohebného laminátu, která je určena pro použití při plastikách kýly a jiných plastikách fasciálních defektů. (český ekvivalent?)

Síťka PROLENE 3D Patch
Viz Druhy plastik kýly.

Síťka ULTRAPRO
Síťka ULTRAPRO je vyrobena z přibližně stejného množství vstřebatelného a nevstřebatelného monofilního vlákna.

Spermatický provazec (nadvarle)
U mužů a chlapců se ve spermatickém provazci nacházejí cévy a nervy, které propojují břišní dutinu s varlaty.

Střevo
Část dlouhé trubice vedoucí od žaludku do konečníku. Střeva nám pomáhají trávit potravu.

ULTRAPRO Hernia System
Systém ULTRAPRO Hernia System je sterilní, předtvarovaný trojrozměrný zdravotnický prostředek, který se skládá ze záplaty aplikované na svrchní plochu tkáně, jež je s pomocí válce vyrobeného ze síťky připojena ke kruhové záplatě aplikované na spodní plochu tkáně.

Šourek
Část mužských rozmnožovacích orgánů, ve které jsou uložena varlata.

Tříselná kýla
Nejčastější druh kýly postihující dospělé. Objevují se v části břišní stěny nazývané tříselný kanál a vyskytují se daleko častěji u mužů než u žen. Touto oblastí totiž musejí u mužů před narozením sestoupit varlata, a dochází tak k přirozenému defektu zvanému vnitřní tříselný prstenec, z nějž se při nesprávném uzavření může vyvinout kýla. Není-li tříselný prstenec správně uzavřen, do otvoru prstence se může vtlačit některá část břišní dutiny (například střevo) a způsobovat bolest nebo vytvořit bulku. Tříselné kýly se objevují ve spodní části břicha těsně nad ohybem nohy, poblíž stydké oblasti nebo v její těsné blízkosti. Někdy se mohou objevit na obou stranách stydké oblasti – tyto případy se označují jako oboustranné tříselné kýly.

Tříslo
Oblast nacházející se mezi břichem a stehnem.

Uskřinutá kýla
Stav, kdy v kýle uvízly tkáně. Říká se mu též nereponibilní kýla a jde o velmi závažný stav, protože často může vést k přiškrcení orgánů.

Vnitřní tříselný prstenec
Oblast, kterou musí u mužů po narození sestoupit varlata, tudíž přirozeně oslabené místo, kde se snadno mohou tvořit kýly. V důsledku toho se do otvoru prstence může vtlačit část obsahu břišní dutiny (například střevo) a způsobovat bolest nebo vytvořit bulku.

Vrozená kýla
Kýla přítomná již od narození. Tvoří se v místech, kde je břišní stěna oslabena. Téměř všechny dětské kýly jsou vrozeného původu.

Zaškrcená kýla
Část střeva nebo jiné tkáně, která v prostoru kýly pevně uvízne a dojde v ní k přerušení krevního oběhu. Zaškrcená kýla může vést ke vzniku gangrény. Zaškrcená kýla je velmi nebezpečná a vyžaduje okamžitý chirurgický zásah, při němž je uskřinutí odstraněno a je provedena plastika kýly.

Získaná kýla
Kýla způsobená fyzickým poškozením během života – při zvedání těžkých předmětů, při porodu, váhovém přírůstku nebo jiné námaze.

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Kýly

Vznik kýl souvisí s celkovou stavbou břišní stěny, která je tvořena směrem z vnitřní strany tenkou pobřišnicí, pevnými vazivovými vrstvami (fasciemi), svaly a vrstvami podkožního tuku a kůže, avšak v některých místech je již od narození břišní stěna u každého zeslabena a v těchto místech se pak kýly nejčastěji vyskytují.

Tříselná kýla

Máme podezření , že má manžel v oblasti třísel kýlu. Když leží, tak je to neznatelné, ale když vstane, tak mu to jakoby "vyjede" a udělá se mu tam boule . Bude nutná operace, nebo se to dá řešit i jinak? Marie

Historie a metoda léčby kýl

Kýla se historicky řešila různě, až roku 1882 Bassini přišel s metodou, která byla široce přijata. Šlo o sešití okrajů defektů a štěrbin a vrstev stěny břišní, takže zanikl otvor – kýlní branka a výchlipka (vak) byl odstraněn a zašit. Tento princip se držel na výslunní 75 let.

Co je to laparoskopie?

Laparoskopickou metodiku lze obecně použít i při vyšetřování či operaci v jakékoliv tělní dutině. Jmenuje se pak samozřejmě jinak ale jedná se o stejný princip (např. artroskopie pro nitrokloubního výkony torakoskopie nebo videotorakoskopie (VTS) pro totéž v dutině hrudní, mediastinoskopie pro oblast mezihrudí, cystoskopie pro oblast močového měchýře apod.).

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce