Inzerce https://www.lekarna.cz/chovatelske-potreby/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=chovatelske-potreby

HIV: Kdy a proč jít na test?

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 2931x )

Každý pátý HIV pozitivní v České republice o své infekci neví, protože nebyl otestován, 40 % HIV pozitivních je pak diagnostikováno v pozdním stádiu infekce. HIV neboli Human Immunodeficiency Virus je virus, který napadá jen lidský organismus a způsobuje deficit v imunitním systému, čímž omezuje jeho funkci. Virus HIV způsobuje onemocnění AIDS, nicméně ne u každého HIV pozitivního člověka se AIDS rozvine.

shutterstock.com

Počet lidí nakažených virem HIV v posledních měsících vzrůstá. Podle odborníků za to může rizikové chování mladých, kteří přestali hledět na svou bezpečnost. Vlivem moderní léčby, která dokáže život nemocných prodloužit i o několik desítek let, přestalo být pro ně onemocnění strašákem. Proto i k lékaři často přichází, až v okamžiku, kdy je nemoc plně rozvinuta. Je známo, že se virus HIV šíří hlavně v homosexuální komunitě, ale vzrůstá také počet nakažených heterosexuálů. Nejvíce ohroženou a rizikovou skupinou jsou osoby ve věku 18 – 25 let.

Virus HIV v těle napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství prudce klesne zhruba do šesti týdnů po nákaze. Potom se propad zastaví a situace se dočasně zlepší. Postupně však bílé krvinky ubývají a nemoc se zhoršuje, tato fáze může trvat po dobu tří až deseti let. Nemocní bez léčby umírají zpravidla do několika málo let, výjimkou nejsou ani pacienti, kteří zemřou při první oportunní infekci záhy po vzniku AIDS.

Účinná léčba dokáže onemocnění výrazně zpomalit, problémem ale je, že mnozí nemocní jsou nedisciplinovaní a neberou léky podle přesného plánu, tudíž je účinnost léků mnohem nižší, než ve skutečnosti může být.

Od nakažení po AIDS

Po infikování virem HIV pacient prochází několika stádii choroby. První stádium onemocnění se nazývá primoinfekce a projevuje se bolestí svalů, kloubů, horečkami, únavou a malátností. Po odeznění první fáze nastává tzv. latence, kdy postižený nepociťuje žádné projevy nemoci. Následně dochází ke zduření lymfatických uzlin a snížení výkonnosti imunitního systému. V období selhávání imunitního systému přichází pacient do tzv. symptomatické fáze B HIV infekce. Toto stádium nemoci je doprovázeno horečkami, průjmy, únavou a ztrátou tělesné hmotnosti. Poslední stádium je označováno jako „C“. V této fázi propuká onemocnění AIDS. Nakažený umírá na selhání imunitního systému v důsledku jinak běžně léčitelných chorob, například tuberkulózy.

Jak se může vir na člověka přenést?

Virus HIV se vyskytuje v tělních tekutinách, zejména v krvi, ve spermatu a v poševním sekretu. Je však velmi citlivý k zevním vlivům, ničí ho běžné fyzikální a chemické prostředky, např. teplota nad 60 stupňů, běžné dezinfekční prostředky i mýdlo. K získání nákazy musí do organismu člověka proniknout určité množství viru HIV, tzv. infekční dávka. Virus se nešíří při běžném kontaktu – například podáním ruky, polibkem, používáním stejného telefonního sluchátka nebo nádobí, během společného pobytu v místnosti, společným užíváním WC apod., takže nehrozí ani členům domácnosti, kteří s HIV pozitivním bydlí, ale nemají s ním sexuální styk a nesdílejí s ním injekčně drogy. I při drobných poraněních je nebezpečí nákazy nepravděpodobné.

Prakticky vyloučen je u nás v současné době přenos viru podáním infikované krve, krevních přípravků apod., protože se provádí testování u všech dárců krve, tělních tkání či orgánů. Toto testování samozřejmě pojišťovna hradí. Stejně tak hradí lékařem indikovaná vyšetření pacientů nebo test na HIV pozitivitu u všech těhotných žen.

Nejčastější cestou přenosu je nechráněný pohlavní styk (je přitom snazší přenos z nakaženého muže na ženu než naopak a velmi vysoké riziko je pro pasivního partnera při homosexuálním styku). Často se virus šíří krevní cestou mezi uživateli injekčních drog (při společném užívání jehel, stříkaček i roztoku drogy). Je také vhodné se vyhýbat nedostatečně sterilizovaným nástrojům při provádění některých kosmetických úkonů (tetování, piercing). Riziko, že se člověk infikuje virem HIV, který AIDS způsobuje, lze snížit na naprosté minimum „nerizikovým“ chováním.

Post-expoziční profylaxe (tzv. zaléčení)

PEP označuje využití antiretrovirotik po jednorázové vysoce rizikové situace, aby se zabránilo množení viru HIV a jeho šíření v těle. PEP je třeba zahájit co nejdříve, aby byla účinná – a to vždy do 3 dnů od možného vystavení viru. Pokud se domníváte, že jste byli před krátkou dobou vystaveni viru HIV, navštivte co nejdříve lékaře, abyste zjistili, jestli je pro vás PEP vhodná.

Co je PEP?

Zkratka označující postexpoziční profylaxi (ochranu) označuje použití anitretrovirových léků co nejdříve, avšak ne později než 72 hodin (3 dny), poté, co jste byli vystaveni viru HIV. Jejím cílem je minimalizovat možnost budoucí HIV pozitivity vystaveného. Zmíněná léčiva brání HIV v tvoření vlastních kopií a jeho šíření v těle. Obvykle se předepisují 2 až 3 léky a je nutné je brát 28 dní. PEP není vždy účinná. Nezaručuje totiž, že ten, kdo byl vystaven viru HIV, se vyhne nákaze uvedeným virem, ale významně snižuje toto riziko.

V Česku je užití PEP schopen posoudit a případně i předepsat pouze lékař některého z HIV center. Pokud máte pocit, že PEP potřebujete, volejte bez prodlení některé z HIV center a poraďte se na dalším postupu.

Seznam HIV center naleznete zde.

PEP není, až na některé výjimky, hrazen z veřejného zdravotního pojištění a pacient si ho musí hradit sám. Nejlevnější kombinace léků pro PEP se v České republice pohybuje okolo 5000,- Kč.

Kdy a proč jít na test?

Testy na HIV nikdy nezjišťují přítomnost viru v těle, ale sledují výskyt určitých specifických bílkovin. Těmito bílkovinami jsou protilátky (mezinárodně označované Ab) a antigeny (Ag). Antigeny se začnou v těle objevovat přibližně po třech týdnech od infekce. V této době začínají být detekovatelné testy. Asi o týden později tělo vytvoří tak velké množství protilátek, že antigeny již nejsou detekovatelné. Přibližně po šesti týdnech od infekce antigeny v těle začnou ubývat. Následně začínají být testem zjistitelné protilátky. Jednou vytvořené HIV protilátky nevymizí a lze je vždy testem odhalit. Test však již neumí zjistit, jak dlouhá doba od nákazy uplynula. Základní omezení testu: test by měl být proveden až po uplynutí tzv. imunologického okna. Délka imunologického okna závisí na typu testu (například u slinného testu je třeba dodržet tříměsíční interval), na momentálním zdravotním stavu testované osoby a dalších faktorech.

Mezi nejčastější důvody, které člověka vedou k provedení testu na HIV protilátky patří:

  • Trvale rizikové chování. V rámci poradenství lze alespoň doporučit, jak riziko snížit.
  • Nahodilé rizikové chování. Vhodné je provedení HIV testu za 2-3 měsíce po rizikovém chování. Po tu dobu je potřeba se chovat bezpečně (sexuální styk pouze s kondomem nebo abstinence).
  • Před vytvořením nového partnerského vztahu. Partneři by měli podstoupit vyšetření společně (pokud ten druhý není bez sexuálních zkušeností) a musí si být jisti, že se alespoň 2 měsíce před testem chovali bezpečně.
  • Všechny pohlavní choroby a zejména pak infekce s vředovitými projevy (herpes, ulcerace na genitálu, gonokokové infekce, syfilis, chlamydie, mykoplazmata) velmi zvyšují riziko přenosu HIV infekce mezi sexuálními partnery.

O vyšetření můžete požádat svého praktického lékaře, který nechá odebraný vzorek krve odeslat do laboratoře.

Testování na HIV je i v případech, kdy si ho vyšetřovaný pojištěnec sám vyžádá, pojišťovnou uhrazeno z veřejného zdravotního pojištění, v souladu se zákonem ale jen tehdy, když vyšetření 1) není anonymní a 2) je provedeno zdravotnickým zařízením, které má s danou pojišťovnou uzavřenou smlouvu. Částka za odběr a vyšetření, pokud byste trvali na anonymitě nebo navštívili nesmluvní zařízení, představuje cca 300–500 Kč, v některých zařízeních však méně.

Existují také organizace, které nabízejí bezplatné anonymní testování, a to i v terénu. Podrobnosti najdete například na www.hiv-testovani.cz. Možností získat potřebné informace je ale víc. Česká společnost AIDS pomoc, která také zajišťuje bezplatné testování v terénu a zřídila pražský Dům světla, provozuje nonstop linku pomoci AIDS na telefonním čísle 800 800 980 a webové stránky www.aids-pomoc.cz. Kontaktovat můžete i Národní linku pomoci AIDS (Help line AIDS) na telefonním čísle 800 144 444 a další informace najdete na webu Národního programu boje proti AIDS v České republice www.aids-hiv.cz.

Protilátky proti HIV se vytvářejí zpravidla 2–5 týdnů po nákaze, takže má-li být výsledek testu skutečně spolehlivý, musí uplynout cca 3 měsíce od rizikového chování. Výsledek testu budete znát nejpozději do 14 dnů.

V den testu....

Na test na HIV se nemusíte nijak zvlášť připravovat. Je dobré vypít dostatečné množství tekutin, sníží se riziko kolapsu při odběru. Musíte však mít minimálně dva měsíce od rizika, kvůli kterému se necháváte testovat.

Prevence proti HIV - PrEP

Letošní Světový den boje proti AIDS (1. prosince) připomíná význam dostupných preventivních služeb, které jsou naprosto klíčové pro zvládnutí šíření infekce HIV/AIDS. K moderním preventivním opatřením proti šíření viru HIV patří také pre-expoziční profylaxe (PrEP), tedy použití léků, které dokážou zabránit přenosu infekce bez ohledu na pohlaví či preferované sexuální aktivity.

Existují různé způsoby prevence nákazy infekcí HIV. Jednou z vysoce účinných a bezpečných forem je pre-expoziční profylaxe (PrEP). PrEP (neboli Pre-Expoziční Profylaxe či předléčení) představuje spolehlivou ochranu před infekcí HIV. Znamená podobnou revoluci v sexu, jakou přinesl kondom. Tato nová forma prevence spočívá v užívání jedné tablety denně, která Tě ochrání před nákazou HIV. Tableta obsahuje dvě léčiva (emtricitabin a tenofovir), která brání usazení viru HIV v těle. Podle amerických Center pro prevenci a kontrolu nemocí dosahuje každodenní užívání až 99% účinnosti proti přenosu HIV sexuální cestou. PrEP je ideálním řešením pro HIV negativní, kteří jsou ve vyšším riziku HIV nákazy – například mají HIV pozitivního partnera bez nedetekovatelné virové nálože nebo nepoužívají pravidelně kondom při análním sexu, ať už pro to mají jakýkoli důvod.

PrEP se musí užít před tím, než k riziku dojde.

PrEP není volně prodejný lék, je vázán na lékařský předpisAktuální cena PrEP se v lékárnách pohybuje od 600 do 1106 Kč za jedno balení (30 tablet). Cena průběžně kolísá.

Světový den boje proti AIDS

Světový den boje proti AIDS byl vyhlášen v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací. Jedná se o celosvětově významný den, jež slouží k osvětě o smrtelné nemoci AIDS, k povzbuzení boje proti ní a viru HIV a v neposlední řadě k uctění památky jeho obětí. Připadá každoročně na 1. prosince.

Zdroj: www.hiv-prevence.cz

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/chovatelske-potreby/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=chovatelske-potreby

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 494 lidí

Mohlo by vás zajímat

Inkubační doba HIV

Dobrý den! Zajímalo by mě jak dlouhá je inkubační doba při nakažení virem HIV, jak se prvotně projevuje a po jak dlouhé době, jaké jsou příznaky. Děkuji Vám za odpověď

Nová naděje pro prevenci přenosu nemoci AIDS?

Vypadá to, že přenosu HIV by mohl zabránit speciální vaginální gel.

Domácí sebetestování na HIV je podle odborníků nebezpečný nesmysl

Rychlostest na HIV vtrhl do českých lékáren podpořen mohutnou kampaní. Test vám skutečně prodají v lékárně bez receptu za několik stovek a je u něho velmi podrobný návod, ale do rukou laiků rozhodně nepatří. Odborníci před používáním testu k sebetestování varují a jejich postoj lze bez nadsázky uzavřít slovy: Je lepší jít na rande s kondomem než s testovací sadou.

Nemocní s HIV nejsou hrozbou, pokud respektují pravidla

V naší republice je virem HIV infikováno 1600 lidí. Nemoc se přitom objeví asi deset až patnáct let po nakažení virem Na HIV a AIDS zemřelo 2020 lidí. Poprvé byly příznaky nového onemocnění, které pak dostalo jméno AIDS, popsány v USA v roce 1981, o dva roky později lékaři objevili původce choroby, virus HIV. V tuto chvíli je podle odhadů na světě 39,5 milionu nakažených HIV.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce