Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=pece-o-zuby

Kdo má nárok na lázně a jaké jsou typy úhrad

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 35652x )

Lázeňskou léčbu doporučuje podle zdravotního stavu pacienta jeho ošetřující lékař(specialista). Na základě tohoto doporučení vystavuje návrh praktický lékař dotyčného pacienta, nebo jeho ošetřující lékař během hospitalizace. Lékař také navrhne formu (komplexní nebo příspěvková) a u komplexní péče i lázeňské místo.

shutterstock.com

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče ve zdravotnických zařízeních, která se nacházejí v místě výskytu přírodního léčivého zdroje nebo na území s klimatickými podmínkami příznivými k léčení, a při poskytování péče jsou tyto přírodní léčivé zdroje nebo příznivé klimatické podmínky využívány. Při předepsané komplexní péči hradí zdravotní pojišťovna standardní rozsah léčby, ubytování, stravy a také dopravu pacientům, jejichž zdravotní stav neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotní dopravní služby (sanitky). U příspěvkové péče hradí pojišťovna jen léčbu, zbytek je na pacientovi. Návrh posuzuje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.

Rozsah léčby podle seznamu

K tomu, aby byla lázeňská léčebně rehabilitační péče zcela hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění je nutné splnit několik podmínek. Pravidla pro poskytování lázeňské péče jsou určena zákonem o veřejném zdravotním pojištění, konkrétně jeho přílohou č. 5 Indikační seznam pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči. Ten stanoví nemoci, u nichž lze lázeňskou léčebně rehabilitační péči poskytnout, jakým způsobem, délku základního i opakovaného léčebného pobytu pro jednotlivé indikace, četnost opakovaného léčebného pobytu, možnost prodloužení pobytu a další odborná kritéria vztahující se k jednotlivým indikacím.

V případě, že pacient se zamítnutím, nebo změnou návrhu na lázeňskou péči nesouhlasí, má možnost se odvolat. Odvolání proti rozhodnutí revizního lékaře je třeba zaslat zdravotní pojišťovně.

Výběr konkrétního lázeňského místa se řídí zmíněnou vyhláškou MZ ČR. Ta uvádí indikační zaměření lázeňských míst, ve kterých se nachází přírodní léčivý zdroj nebo klimatické podmínky vhodné k léčbě nemocí. Stanoví také pro jednotlivé indikace obsahové náležitosti návrhu na lázeňskou péči, indikační předpoklady, kontraindikace, odborná kritéria včetně potřebných vyšetření i obor specializace lékaře, který takovou péči doporučuje.

Kontraindikací, které mohou zabránit pobytu v lázních je několik. U celkem častých nemocí oběhového ústrojí, nemocí z poruch výměny látkové a žláz s vnitřní sekrecí (včetně diabetu!) a u nemocí dýchacího ústrojí je to závislost na nikotinu. Alespoň roční abstinence nikotinu je pak u některých indikací podmínkou pro opakovaný pobyt v lázních.

Další kontraindikací je nadváha. Redukce hmotnosti může být i podmínkou pro navržení a následné schválení lázeňského pobytu např. pro pacienty s potížemi pohybového ústrojí.

Jaké jsou typy úhrad lázeňské péče?

Lázeňská léčebně rehabilitační péče je poskytována výhradně jako následná lůžková péče. Hrazena je buď jako komplexní, nebo příspěvková.

To, zda lázeňská péče bude poskytnuta jako komplexní (plně hrazená) nebo příspěvková, vyplývá z výše uvedených legislativních norem, kterými se lékař musí řídit.

Komplexní lázeňská léčebně rehabilitační péče

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči zdravotní pojišťovna hradí náklady na léčení, ubytování a stravování ve standardní úrovni nasmlouvané s poskytovateli lázeňské péče. Ubytování je poskytováno dle možnosti a kapacity lázní ve dvou kategoriích (kategorie A, kategorie B). Obě kategorie představují 2lůžkový pokoj se základním vybavením, přičemž v kategorii A je sociální zařízení přímo součástí pokoje, v kategorii B je dostupné v rámci ubytovacího objektu. Jakékoliv jiné vybavení pokoje (jednolůžkový pokoj, televize, lednice apod.) je posuzováno jako nadstandard.

Při komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péči dopravu do lázeňského zařízení a zpět hradí pojišťovna pouze v případě, že zdravotní stav pacienta podle vyjádření ošetřujícího lékaře, který tuto dopravu indikuje, neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití dopravní zdravotní služby.

Pobyt průvodce u komplexní lázeňské léčebně rehabilitační péče se hradí pouze v případě, kdy jeho nezbytnost potvrdí revizní lékař (náklady za průvodce hradí zdravotní pojišťovna pacienta).

Příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče

Druhým typem je příspěvková lázeňská léčebně rehabilitační péče. Zde zdravotní pojišťovna hradí pouze standardní léčení a ostatní výdaje za lázeňský pobyt si pacient platí sám. Finanční výdaje jsou u příspěvkového pacienta různé, a to podle délky jeho léčebného pobytu, dále podle kvality ubytování a také podle ročního období, které si pro lázeňské léčení vybere.

Na oba zmíněné typy lázeňského léčení musí být návrh schválen revizním lékařem.

Třetím typem je lázeňská péče, která se ze zdravotního pojištění nehradí. Jde o samoplátce, kteří si pobyt v lázních hradí sami. Tento typ lázeňské péče není schvalován revizním lékařem.

Pobyt v odborných dětských léčebnách a v ozdravovnách zdravotní pojišťovna hradí plně, dopravu opět jen v indikovaných případech. Návrh na tuto péči podává registrující praktický lékař, praktický lékař pro děti a dorost nebo ošetřující lékař při hospitalizaci a musí ho potvrdit revizní lékař pojišťovny.

Délka lázeňského pobytu

Doba platnosti návrhu na komplexní péči je jeden měsíc od data jeho vystavení (I. stupeň naléhavosti, který zahrnuje případy, kdy je pacient přeložen z nemocničního lůžka přímo na lázeňské léčení), nebo tři měsíce od data jeho vystavení (II. stupeň naléhavosti). Během této doby musí pacient nastoupit lázeňské léčení. Děti do 18 let musejí nastoupit lázeňské léčení nejpozději do 6 měsíců od data vystavení návrhu.

Délka lázeňského pobytu je stanovena pro každou indikaci samostatně, a to na 21 nebo 28 ošetřovacích dnů, na dobu komplexního léčení je pacientovi vystavena pracovní neschopnost. Pacient je lázeňským zařízením o nástupu informován nejpozději pět pracovních dnů před dnem určeného nástupu lázeňského léčení.

Současně mu jsou zaslány další informace týkající se lázeňského léčení (kde se bude hlásit, možné způsoby dopravy, co je třeba mít s sebou, že musí být na celou délku lázeňského léčení vybaven léky, které permanentně užívá, a informace o možnostech nadstandardní péče s výší úhrad).    

Poplatek za lázeňský pobyt

Poplatek za lázeňský pobyt, který náleží obci, kde se lázeňské zařízení nachází, zaplatit musíte, a to podle zákona o místních poplatcích (max. 15 Kč/den). Tomuto poplatku nepodléhají osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, které jsou držiteli průkazu ZTP/P a jejich průvodci, dále osoby mladší 18 let a starší 70 let. 

Lázeňská zařízení zajišťují na části své ubytovací kapacity klientům ubytování v definovaných standardech, bez jakéhokoli doplatku za pojištěncem nevyžadované nadstandardní vybavení ubytovacích kapacit (např. vybavení pokoje televizí, lednicí, případně jednolůžkový pokoj). Standardem je dvoulůžkový pokoj s příslušenstvím (kategorie A) nebo bez příslušenství (kategorie B). Může se ale stát, že tyto standardní kapacity bez doplatku jsou zcela naplněny.

Poskytování nadstandardního ubytování a služeb je vždy záležitostí dohody mezi poskytovatelem a pojištěncem – jestliže pojištěnec sám požádá o nadstandardní ubytování a služby, nebo lázeňské zařízení před nástupem na lázeňské léčení tento nadstandard nabídne a pacient s tím souhlasí. Služby nad rámec standardu si hradí sám pojištěnec.

Pokud vám lázeňské zařízení nabízí nadstandardní ubytování či služby, za které si máte připlatit a vy s tímto návrhem nesouhlasíte, obraťte se přímo na toto lázeňské zařízení a vyjádřete svůj nesouhlas. Není povinností klienta tuto nabídku přijmout.

Pak je nutné, aby se pojištěnec obrátil na svou zdravotní pojišťovnu, která mu najde jiný lázeňský dům, případně místo podle indikačního seznamu, který určuje, kde se které choroby léčí. Pokud byla důvodem pro navržený typ ubytování plná obsazenost lázní ve „standardu“, bylo by v některých případech možno vyjednat jiný termín nástupu na léčbu. Stane-li se, že pacient odmítne hradit doplatek za nadstandard a lázeňské zařízení nemá po celou dobu platnosti jeho návrhu volné standardní lůžko, musí jeho návrh odeslat na další uvedené lázeňské zařízení, které může pacienta léčit. Doba platnosti návrhu je u komplexní lázeňské péče tři měsíce od data vystavení návrhu navrhujícím lékařem.

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=pece-o-zuby

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 582 lidí

Mohlo by vás zajímat

Internet mění tvář amerického zdravotního pojištění

Internet nabízí mnoho výhod pro americké pojištěnce.

Na dovolenou jen s cestovním zdravotním pojištěním

Cestujete-li do zahraničí, sjednejte si cestovní pojištění. Ani po vstupu do EU vás v zahraničí neošetří zadarmo.

Jak se chovat při povodni

(připraveno s použitím oficiálního materiálu MV ČR)

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce