Inzerce https://www.lekarna.cz/vyprodej-opalovani/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=vyprodej-opalovani

Brožura MZ ČR - IV. A občan se ptá

( Ministerstvo zdravotnictví České Republiky | přečteno: 13144x )

Kapitola reálných otázek občanů a odpovědí ministerstva zdravotnictví na téma poplatky a doplatky. Brožura NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 je zveřejněna se souhlasem Ministerstva zdravotnictví ČR.

shutterstock.com

aneb kapitola reálných otázek občanů a odpovědí ministerstva zdravotnictví na téma poplatky a doplatky

Vybrali jsme pro vás jenom malou část typických otázek, s nimiž se na ministerstvo v uplynulých měsících obrátili občané, anebo které naši pracovníci zodpovídali v různých on-line diskusích na internetu. Pokud máte jakékoliv další otázky, pro sím neváhejte a napište na ministerstvo, nejlépe prostřednictvím mailu na [email protected] nebo na klasickou poštovní adresu: Ministerstvo zdravotnictví – odbor komunikace s veřejností, Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2.

Bude se platit za recepty na antikoncepci?

Za položku na receptu (= výdej jednoho druhu léku) v případě, že se bude jednat o antikoncepci, poplatek platit nebudete, protože antikoncepce není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Uhradíte tedy plnou cenu antikoncepce, ale ne poplatek.

Ráda bych se zeptala, jak to bude s prohlídkami v době těhotenství?

Prohlídky v době těhotenství jsou osvobozeny od poplatků.

Popište mi prosím, jak má lékař postupovat, když pacient zaplacení poplatku odmítne?

Určitě se někdy lékaři stane, že mu pacient nezaplatí, a on ho bude muset přesto ošetřit, protože půjde o neodkladný problém. Pokud se pak na platbě nedohodnou, vzniká pacientovi dluh a je pouze na lékaři, jakým způsobem ho bude vymáhat. Může se například více lékařů spojit a dluhy vymáhat společně. Nepředpokládáme ale, že s neplatiči bude nějaký zvláštní problém, nebyl ani na Slovensku, ani v Německu, ani v jiných zemích, kde byly poplatky zavedeny.

Budu platit jen první návštěvu u doktora nebo i ty další, na které mne doktor objedná? Např. skoro všichni kojenci chodí pravidelně (i několikrát týdně) na rehabilitaci. To budou platit za každou návštěvu?

Na první otázku zní odpověď ano, zaplatíte za každou návštěvu u lékaře, při níž vám bude provedeno klinické vyšetření. Na další otázky zní odpověď ne, neboť kojenec a ani žádný jiný pacient za fyzioterapii (rehabilitaci) prováděnou tak, jak popisujete, neplatí.

Nechávám si předepisovat léky na rok dopředu. Bude to možné i nadále, nebo budu každé čtvrtletí stát na recept frontu u lékaře?

Léky pro chronické pacienty bude možné předepsat na tzv. opakovaný recept, který Vám lékař vystaví tak, že si na něj budete moci svůj lék vyzvednout v lékárně několikrát (počet opakování stanoví vyhláška). Současně bude omezen počet balení jednoho léku, které lze předepsat na jednu položku na jednom receptu.

Bude pacient dostávat doklad o úhradě poplatků? Jak budou probíhat u lékaře platby?

Účtenku od lékaře dostanete pouze, pokud o to požádáte. Od regulačních poplatků očekáváme, že poklesne počet návštěv u lékaře a že tedy bude mít více času na pacienty, kteří to skutečně potřebují. Administrace poplatků je čistě technickou záležitostí a jsme si jisti, že se s ní šikovní čeští lékaři snadno vyrovnají. Zvládli to už jejich kolegové v jiných evropských zemích.

Můj bratr chodí každý týden k psychiatrovi na injekci, již několik roků. To bude pokaždé platit?

Platí se pouze za klinické vyšetření. Pokud Váš bratr opravdu dostane jenom injekci, nebude platit nic.

Je pravdou, že poplatky za recepty nejsou stanoveny zákonem pro všechny lékárny? Je možné, že řetězové lékárny nebudou muset poplatky vybírat.

Není to pravda. Poplatky jsou povinna vybírat všechna zdravotnická zařízení, včetně lékáren. Ukládá jim to zákon – a to dokonce pod hrozbou pokuty.

Děti chodí k logopedovi, budou platit za každou návštěvu?

Ano, v případě, že se jedná o klinické vyšetření logopeda, bude zpoplatněno částkou 30 Kč. Nejedná se tedy například o pouhé procvičování výslovnosti.

Myslíte, že by bylo možné platit kartou? Ušetřilo by to spoustu práce a opravdu u sebe mnoho lidí nenosí hotovost.

V budoucnosti to tak určitě bude. Nejspíš bezhotovostní platbu kartou nabídnou některá větší zdravotnická zařízení. Zákon to nevylučuje, jedná se spíše o otázku technického vybavení.

Budou platit poplatky také chronicky nemocní, má je snad „zachránit“ limit nebo sledování systémem IZIP?

Chronicky nemocní budou platit za návštěvu u lékaře (s výjimkou takzvaně dispenzarizovaných dětí - které to jsou, stanoví vyhláška). Chronicky nemocné ochrání limit, který dopad poplatků zmírňuje. Pokud celková částka uhrazená pojištěncem (nebo jeho zákonným zástupcem) za poplatky za návštěvu u lékaře ve výši 30 korun, za poplatky za položku na receptu ve výši 30 korun a započitatelné doplatky na léky předepsané na recept a hrazené částečně ze zdravotního pojištění překročí v kalendářním roce limit ve výši 5 000 korun, je zdravotní pojišťovna povinna uhradit pojištěnci částku, o kterou je tento limit překročen. Systém internetové zdravotní knížky (IZIP) s poplatky vůbec nesouvisí.

Komu zůstanou vybrané poplatky?

Poplatky zůstanou tomu, kdo je vybírá. Čili lékaři, nemocnici či lékárně. U lékařů a nemocnic by tuto skutečnost měly zohlednit zdravotní pojišťovny při vyjednávání o úhradách zdravotní péče na rok 2008. V případě lékáren bude příjem z poplatků kompenzován snížením obchodních přirážek na léky, z čehož budou profitovat pacienti díky nižším cenám a nižším doplatkům, zejména u drahých léků.

Celý život jsem si platil zdravotní pojištění a teď mám ještě navíc platit poplatky. K čemu mi to tedy je, když musím platit dvakrát?

Odvody na zdravotní pojištění nepředstavují platbu za poskytnuté služby, ani předplácení těchto služeb. Ony opravdu jenom vyjadřují solidaritu nás všech s nemocnými. Protože nikdo nemůže vědět, zda tím nemocným, nebo dokonce vážně nemocným nebude už za hodinu nebo zítra ráno právě on sám, a protože je léčba některých onemocnění nesmírně drahá, existuje povinné veřejné zdravotní pojištění. Pokud sečteme všechny odvody na zdravotní pojištění, kterými obohatí občan společný fond v průběhu deseti let, dostaneme se například k částce 250 až 300 tisíc korun. Za jediný den strávený na jednotce ARO v nemocnici by v případě vážného stavu stejný člověk takovou sumu „utratil“ za jediný den!

Jak dlouho musí minimálně trvat vyšetření lékařem, aby vznikl nárok na poplatek ve výši 30 Kč (od 1.1.2008)? A co když mi sestra napíše recept a lékaře ani neuvidím?

Regulační poplatek 30 Kč se platí jenom v tom případě, že lékař provede klinické vyšetření. Samu dobu trvání vyšetření si určí sám lékař podle nálezu, nikoliv ministerstvo. Lékař má ale samozřejmě k dispozici jisté vodítko v podobě takzvaného seznamu výkonů. Sjednání termínu či podání receptu mezi dveřmi opravdu klinickým vyšetřením nejsou, tudíž za ně ani nic neplatíte. Navíc z titulu pracovních povinností sestra recepty správně sama ani vystavovat nesmí.

Budou při poplatcích nějak zvýhodněni lidé, kteří pracují rizikově? U některých povolání je určitě daleko vyšší možnost zranění, než třeba v kanceláři.

Péčí o lidi, kteří jsou vystaveni určitým zdravotním rizikům v souvislosti se svým zaměstnáním, se zabývá celá jedna velká lékařská disciplína - pracovní lékařství. Málo se ví, že za předcházení těmto rizikům jsou odpovědní především zaměstnavatelé. Oni by měli vytvářet takové pracovní podmínky, a případně ve spolupráci se specialisty z oblasti pracovního lékařství nabízet takové preventivní programy, které budou rizika vznikající na pracovišti maximálně omezovat.

Jak se vůbec poplatky u lékaře slučují s Listinou lidských práv a svobod, se článkem 31? A podle ústavy má také každý z nás právo na ochranu zdraví. Občané mají na základě veřejného pojištění právo na bezplatnou zdravotní péči a na zdravotní pomůcky za podmínek, které stanoví zákon.

Poplatky jsou plně v souladu s touto listinou, protože, jak sám správně citujete, ústava, i při své velkorysosti, počítá s tím, že veřejné zdroje jsou omezené, a proto ukládá zákonodárcům právo bezplatnou zdravotní péči upravit zákonem. A to je to, co činíme. Již od startu systému veřejného zdravotního pojištění v roce 1993 se platí doplatky na léky nebo na zdravotnické prostředky a některé zdravotní služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění vůbec.

Ráda bych se zeptala, zda budu muset platit u lékaře za svého syna. Ve třetím měsíci prodělal akutní zánět ledvin, od té doby pravidelně docházíme do nefrologické poradny. Tam budu muset také platit? A pokaždé, když synovi stoupne teplota nad 38 °C, musíme donést k obvodní lékařce na kontrolu moč, jestli jsou ledviny a močové cesty v pořádku. Tak by mě zajímalo, zda za každou kontrolu moči budu muset platit.

„Kontrola moči“ je laboratorní vyšetření a ta jsou všechna od poplatků osvobozena. Naopak zpoplatněna 30 korunami je návštěva lékaře, pokud je spojena s klinickým vyšetřením (čili není to podání papíru mezi dveřmi, ale řádná prohlídka). Děti s některými vybranými diagnózami, pro které jsou dlouhodobě sledovány (takzvaně dispenzarizovány), budou osvobozeny i od poplatku návštěvy u lékaře, který je léčí pro tuto diagnózu. Jakých konkrétních diagnóz se to týká, určuje vyhláška, kterou musí lékař znát.

Budu platit za ambulantní péči v nemocnici a u specialisty mimo nemocnici?

Za návštěvu ambulance v nemocnici se při provedení klinického vyšetření poplatek 30 korun platit bude, je to stejné, jako když navštívíte ambulantního lékaře - specialistu mimo nemocnici. Výjimkou je situace, kdy je pacient v nemocnici hospitalizován, pak platí 60 korun za den pobytu v nemocnici, ale už nikoliv případné vyšetření v ambulanci během této hospitalizace.

Můj pes užívá léky určené primárně pro lidi. Budu za něj platit nějaké regulační poplatky?

Zvířata, ani pokud jsou to vaši nejmilejší příslušníci společně sdílené domácnosti, si neužívají výhod veřejného zdravotního pojištění, čili se na ně ani nevztahují žádné regulační poplatky. Pro nemilovníky zvířat dodáváme, že si jejich majitelé platí všechno ze své kapsy.

Budu platit také za návštěvu fyzioterapeuta s magisterským vzděláním? A pokud ano, bude to za každou návštěvu?

Pokud budete klinicky vyšetřen lékařem - odborníkem v oboru fyziatrie, budete platit 30 korun. Bude-li lékař provádět bez klinického vyšetření jen například mobilizační techniky, poplatek se nehradí. Poplatek se nehradí také v případě, že se jedná například o fyzikální terapii, kterou provádí fyzioterapeut s magisterským vzděláním.

Mám letošní poukaz na křížkové lázně, ale protože je kapacita roku 2007 plná, mohu podle sdělení lázní tamní léčbu nastoupit až po 1.1.2008. Jak to bude s platbou? Nemohu přece za to, že lázně jsou naplněné až do konce roku.

I pacient hospitalizovaný přes Silvestra v nemocnici ještě 31.12.2007 platit 60 Kč za pobyt nebude, ale od 1.1.2008 už ano. Poukaz na křížkové lázně (tedy komplexní lázeňskou péči) přechází do příštího roku a nemohla–li jste jej (byť i nikoli vlastním zaviněním) využít letos, je třeba se podřídit právním normám platným od roku příštího.

Přestože pacient odmítne zaplatit, lékař ho ošetřit musí. I v neakutním případě? Má to logiku? Dále pak chcete nutit lékaře, aby žaloval každého neplatiče pro 30 Kč. To opravdu myslíte vážně?

Určitě se někdy lékaři stane, že někdo nezaplatí a on ho bude muset ošetřit, protože půjde o neodkladný problém. Je to obdoba ošetření bezdomovců. Je tedy pouze na lékaři, aby se rozhodl, zda a jak dluh vymáhat. A pokuty? Chrání lékaře před nekalou konkurencí jiných lékařů, kteří by založili svoji prosperitu na zásadním nevybírání poplatků. Proto pokuta až do výše 50 tisíc korun. Co jiného by mohlo „zabrat“ na velkou polikliniku nebo řetězec? Jde tu o postih opakovaných a soustavně nevybíraných poplatků Normální lékař, kterému se občas nepodaří poplatek vybrat, se žádné pokuty bát nemusí.

Do nemocnice se dostanu cizí vinou, třeba po nezaviněné dopravní nehodě. Kdo bude platit můj pobyt, následné návštěvy u lékaře a mé léky?

Situace bude zcela analogická jako v jiných oblastech. Ten, kdo Vám způsobil dopravní nehodu, Vám musí uhradit vzniklou škodu, včetně Vašich výdajů na léčení, kam samozřejmě poplatky patří. Nemocnici, lékaři i lékárnám budete samozřejmě platit Vy a záleží na Vašich právnících, co na viníkovi nakonec vymůžou.

Porod je přece přirozený proces, proč za něj platit, když to není nemoc?

Ano, jistě máte pravdu. Porod není nemoc, přesto je hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Probíhá v nemocnici, tedy ve zdravotnickém zařízení a pobyt maminky a dítěte je spojen s určitými doprovodnými či nezdravotnickými náklady. To je vyváženo zárukou kvalifikované pomoci a dostupnosti špičkových přístrojů, které zaručují bezpečí novorozence i jeho maminky, nezřídka i záchranu jejich života.

Proč platí poplatky i ty nejmenší děti? Není to scestné?

Tato otázka svádí k bizarní představě, jak kojenec v ordinaci sahá někam do plínek a vytahuje naspořené penízky … Za dítě samozřejmě platí poplatek rodiče (nebo samoživitel rodič, nebo zákonný zástupce). Náklady, které tak rodinám vzniknou, jsou z velké části kompenzovány úlevami v daňové oblasti.

Zajímalo by mne, jak je naplánováno vybírání těch poplatků. To bude u dveří nějaké kasička nebo sestřička bude mít peněženku jako vrchní v restauraci? Nebylo by lepší, kdyby se ten poplatek platil například jednou měsíčně složenkou a hlídala by jej zdravotní pojišťovna?

U regulačních poplatků je důležité, aby je pacient platil v okamžiku, kdy zdravotní péči „konzumuje“, čili při návštěvě u lékaře, při vyzvedávání léku v lékárně a podobně. Jde o to, aby si v okamžiku spotřeby zdravotní služby uvědomil, že ta něco stojí. To by mělo vést ke změně jeho chování. Způsob výběru si vyřeší každé zdravotnické zařízení tak, aby to pro něj a pro pacienty bylo co nejjednodušší.

Zapomněli jste také dát do reformy poplatek za každou návštěvu obchodu!

Oceňujeme snahu o vtip. Váš příměr by seděl jenom v tom případě, že byste u lékaře, tak jak jste zvyklý v obchodě, platil plnou cenu. Někdy je to 600 Kč za prohlídku, jindy půl milionu za den na anesteticko-resuscitačním oddělení. Proto nejsou zdravotnická zařízení obchody a proto existuje veřejné zdravotní pojištění.

Co se stane s neuhrazenými poplatky, pokud pacient umře?

Poplatky se mohou stát pohledávkou v rámci dědictví (analogie s úmrtím například klienta domova pro seniory).

Bude platit i člověk, který je třeba dva roky v kómatu?

Ano, i takovému člověku běží důchod nebo jiné příjmy ze sociální oblasti a může se tedy (prostřednictvím svých zákonných zástupců) podílet na úhradě péče alespoň 60 korunami za den.

2 x

Jak je to s placením DPH u poplatků?

Poplatky u lékaře, za návštěvu pohotovosti a za den pobytu v nemocnici nejsou předmětem DPH. U lékáren je DPH již zahrnuta do poplatku ve výši 30 Kč.

Platí se za ozařování při radioterapii na onkologii?

Ne.

Mám dceru alergika, astmatika a měsíčně doplácím na její léky 2 000 Kč. Zatímco feťáky, alkoholiky a gamblery léčíme zadarmo. Mohl byste mi to pomoci pochopit že dítě, které nemůže za to, že se narodilo nemocné, si léčbu musí platit, zatím co oni si za to můžou sami a mají to zdarma. Jaké je procento úspěšně vyléčených? Myslím, že jsou to vyhozené peníze, které by se daly využít lépe. Děkuji a prosím nemluvte mi nic o solidaritě, vždyť kdo je solidární s mojí dcerou.

Nevíme, kde jste dospěl k závěru, že léčíme lidi nemocné závislostí „zadarmo“. Ale to, že je léčíme za podobných podmínek jako jiné nemocné, má své velmi dobré důvody, etické, ekonomické i zdravotní. Protože Vás patrně nepřesvědčíme žádnou etikou, poukážeme pouze na to, že společnost, která tyto nemocné vytěsňuje a nestará se o ně, se vystavuje obrovskému riziku, např. šíření infekčních nemocí, zvýšené trestné činnosti apod. Neberte to prosím nijak osobně, ale nikdo si nemůže být jist, zda se právě jeho dítě najednou neocitne ve špatné společnosti, nepodlehne vábení alkoholové, drogové, či jiné závislosti. Zaslouží si takové dítě naši pomoc? Pokud ano, jak rozlišíme jednoho nemocného od druhého? Jak odlišíme kdo si svoji závislost „zavinil“ a kdo „nezavinil“. Uvádíte, že musíte měsíčně doplácet na léky pro svoji dceru 2 000 Kč. Právě proto, že jsme si velmi dobře vědomi, že jsou v České republice – i přes proklamace předcházejících ministrů zdravotnictví – vážně nemocní lidé, kteří doplácejí příliš vysoké částky za své léky, prosadil ministr Tomáš Julínek v poslanecké sněmovně zcela nový institut ročního limitu 5 000 Kč na započitatelné doplatky na léky plus na poplatky za návštěvu lékaře a za položku na receptu. Pokud tedy vaše dcera doplácí 2 000 Kč měsíčně na léky, které skutečně potřebuje, což ročně představuje 24 000 Kč, v příštím roce ve skutečnosti zaplatíte 5 000 Kč a ušetříte za celý rok 19 000 Kč. Otázkou však je, co všechno do této částky počítáte Vy. Zda tam nejsou některé podpůrné léky, či vitamíny. Nicméně, pokud bychom toto odečetli, vychází výsledná částka pro Vás velmi dobře. Pokud Vám tedy stát garantuje, že ročně nezaplatíte více než 5 000 Kč za léky, jejichž cena je několikanásobně vyšší, pak je na místě mluvit o solidaritě společnosti s Vaší dcerou.

 

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Diskuse k článku
jitaul

dobrý den, přečetla jsem si článek a chci se jen zeptat jestli jsem dobře pochopila, že když jdu 4.1. 08 na kontrolu k dětské lékařce, která mu napíše doporučení na rentgen plic, nebudu hradit nic jak u ní tak nic na rentgenu? Děkuji moc za odpověď

Mirka

Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,zda budu platit poplatek i za napsaní receptu na antikoncepci.K lékaři na vyšetření nejdu. Děkuji.

Iveta

Musí můj syn platit poplatek 30 Kč při každé aplikaci vakciny na alergologii?


Celkový počet příspěvků v diskusi: 12. Vstoupit do diskuse.

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Internet mění tvář amerického zdravotního pojištění

Internet nabízí mnoho výhod pro americké pojištěnce.

Kodex práv pacienta

Jaká jsou práva pacieta? Jsou vaše zkušenosti s jejich dodržováním dobré nebo špatné? Zapojte se do diskuse!

Jak se chovat při povodni

(připraveno s použitím oficiálního materiálu MV ČR)

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce