Inzerce https://www.lekarna.cz/potraviny-jako-darek-pod-stromecek/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=potraviny-jako-darek-pod-stromecek

Nejčastější zimní úrazy

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 6262x )

Většina zimních úrazů je spojena se zimními sporty, zejména s lyžováním, jízdou na snowboardu, sáních nebo bruslením. Nejčastěji se jedná o poranění končetin. Při pádu se snažíme chránit rukama, a proto se setkáváme nejvíce se zlomeninami horních končetin. Při pádech na záda u sjezdového lyžování nebo jízdě na snowboardu dochází k poranění páteře, a to nejen samotných obratlů, ale také k poškození míchy. Nebezpečí v zimním období hrozí také starším lidem, kteří velmi často trpí osteoporózou a zraní se při chůzi na zledovatělém povrchu.

shutterstock.com
Z NABÍDKY LÉKÁRNA.CZ

O jaké zranění se jedná a jak poskytnout první pomoc?

Poranění končetin

Podvrtnutí – distorze

Jedná se o poranění kloubních vazů nebo kloubního pouzdra nepřímým úrazem, nejčastěji prudkým pohybem. Nejvíce postiženými klouby jsou kotníky a zápěstí.

Příznaky

 • omezení hybnosti postiženého kloubu
 • bolestivost
 • otok a v závažnějším případě i krevní výron

První pomoc

Poraněnou končetinu nezatěžujeme, přiložíme elastický obvaz a ledujeme (lze použít igelitový sáček naplněný vodou a kostkami ledu). Pokud se stav nelepší, je nutné dopravit poraněného k lékaři, aby se vyloučila případná zlomenina nebo závažnější poškození měkkých tkání.

Čtěte také: Odškodnění za úrazy na chodnících

Vykloubení – luxace

Jedná se o poranění kloubu, ke kterému dochází při působení velkého násilí. Kloubní plochy se dostanou mimo kontakt a nedotýkají se. Vykloubení postihuje nejčastěji rameno, palec ruky, prsty.

Příznaky

 • bolestivost
 • nemožnost pohybu v postiženém kloubu
 • nepřirozené postavení končetiny
 • otok
 • hematom v okolí kloubu
 • ztráta funkčnosti

Může být velmi obtížné odlišit vykloubení od zlomeniny. Obě poranění mohou být přítomna současně.

První pomoc

Postižený kloub zafixujeme v tzv. úlevové poloze, která je pro poraněného nejméně bolestivá, končetinu nenapravujeme, chladíme a zajistíme transport do zdravotnického zařízení.

Čtěte také: Lyžařské desatero - prevence proti úrazům

Zlomenina – fraktura

Je poranění, při kterém dochází k porušení kontinuity kosti vlivem působení velkého násilí. Zlomená kost může velmi závažně poranit cévy, měkké tkáně a nervy. U zlomenin dlouhých kostí dochází ke krvácení z cév okolní tkáně a z dřeně poraněné kosti.

Příznaky zlomeniny

1. Nejisté

 • bolestivost
 • otok
 • hematom
 • porucha funkčnosti
 • deformace

2. Jisté

 • úlomky kosti v ráně
 • patologická pohyblivost
 • typická deformace
 • krepitace (chrastění) při pohmatu

První pomoc

Poraněnou končetinu provizorně zafixujeme vždy v celém rozsahu (přes dva klouby), k fixaci lze použít tělo poraněného (ruku fixujeme k trupu a u dolních končetin nám zdravá končetina slouží jako dlaha pro poraněnou). U otevřené zlomeniny nikdy neodstraňujeme z rány cizí tělesa ani úlomky kosti, ránu pouze zakryjeme. Defigurované končetiny NIKDY nenapravujeme. Poraněnému NIKDY nepodáváme tekutiny a léky per os (ústy)!!! Stále sledujeme vitální funkce a celkový stav poraněného a zajistíme transport do zdravotnického zařízení.

Čtěte také: Lehká sádra - alternativa klasické sádry

Poranění páteře a míchy

K poranění páteře dochází nejčastěji při působení extrémního násilí. V zimním období se s těmito úrazy nejčastěji setkáváme u lyžařů a snowboardistů. Při těchto sportovních aktivitách by proto mělo být samozřejmostí používání ochranných pomůcek, které výrazně snižují riziko zranění. Hlavní nebezpečí u poranění páteře spočívá v následném poškození míchy zhmožděním, krvácením nebo jejím přerušením. K poškození míchy však může dojít i bez zjevného poranění páteře. Každé poranění páteře považujeme za velmi závažné a snažíme se zajistit maximální šetrnost při ošetřování. Nejzranitelnější oblastí je oblast krční páteře a přechod mezi hrudní a bederní páteří.

Příznaky poranění páteře a míchy

U pacienta při vědomí

 • silné bolesti v poraněné oblasti
 • deformity
 • krevní podlitiny

V případě poranění míchy nastupují k těmto příznakům i neschopnost pohybu, porucha citlivosti (mravenčení), změna vnímání (teplo jako chlad, šimrání jako bolest…), ztížené dýchání, inkontinence.

Pokud je poraněný v bezvědomí, je nutné po úrazu VŽDY myslet na možné poranění páteře a míchy a podle toho s poraněným manipulovat, aby nedošlo k poškození nešetrným vyprošťováním nebo transportem.

První pomoc

Poraněného při vědomí se snažíme verbálně uklidnit a požádáme ho, aby se nehýbal, manipulujeme s ním pouze nezbytně nutně (uvolnění dýchacích cest, přerušení úrazového děje…). Do příjezdu ZS stabilizujeme krční páteř – klekneme si za hlavu poraněného, uchopíme ji oběma rukama a udržujeme v neutrální poloze, kdy je vyrovnána s krkem a páteří, předloktí si opřeme o stehna, abychom ruce udrželi v klidu. Manipulaci s poraněným by mělo provádět více lidí, aby byla znehybněna podélná osa těla a nedocházelo k ohýbání nebo k rotacím v průběhu podélné osy těla.

U poraněného v bezvědomí zajistíme průchodnost dýchacích cest, stále sledujeme reakce poraněného a vitální funkce, v případě nutnosti neodkladně zahájíme KPR, která má vždy přednost před stabilizací páteře.

Čtěte také: Řídnutí kostní hmoty není radno podceňovat

Poranění hlavy a mozku

Nejčastější příčinou poranění hlavy a mozku je působení velkého násilí na tuto oblast. Zranění jsou ohroženi přímým (primárním) nebo nepřímým (sekundárním) poškozením mozku. Tato poranění lze rozdělit na poranění obličeje a měkkých tkání a poranění lebky a CNS.

Poranění obličeje a měkkých tkání

Tato poranění vznikají obvykle přímým působením síly na oblast obličeje (úder, prudký náraz). Může přitom dojít k rozlámání obličejových kostí s následným krvácením z nosu a úst. Poraněný je ohrožen vdechnutím krve nebo cizích těles (zuby, kostní úlomky…) do dýchacích cest.

Příznaky

 • viditelné deformity na obličeji
 • vadný skus při zlomenině dolní čelisti
 • masivní krvácení
 • výrazný otok
 • zvýšená sekrece tkáňové tekutiny
 • částečná nebo úplná neprůchodnost dýchacích cest – částečná neprůchodnost se projevuje namáhavým zrychleným dýcháním, které může být doprovázeno „bubláním“ nebo tzv. stridorem; u úplné neprůchodnosti neslyšíme a necítíme dech poraněného, bezprostředně po úrazu můžeme pozorovat velmi namáhavé dýchací pohyby hrudníku, které se vytrácejí, poraněný upadá do bezvědomí, nastupuje zástava dýchání a oběhu.

První pomoc

 • vyčištění dutiny ústní
 • zástava krvácení
 • při bezvědomí a bezdeší neodkladně zahájíme KPR, pokud se opakovaně nepodaří zajistit dýchací cesty a poraněného prodechnout, provádíme bez přerušení nepřímou srdeční masáž
 • zajistíme transport do zdravotnického zařízení

Poranění lebky a CNS

Vznikají působením hrubého násilí (náraz, úder, pád, tlak…).

 • Přímé (primární) poškození – je způsobeno přímo úrazem mozku a vede k bezprostředním škodám.
 • Nepřímé (sekundární) poškození – vzniká jako následek nitrolebních komplikací. Některým poškozením je možné cílenou neodkladnou péčí zabránit nebo je zmírnit.

Příznaky poranění lebky a CNS

 • hlavním příznakem je porucha vědomí, může se objevit tzv. lucidní interval, kdy po počátečním bezvědomí dochází k přechodnému zlepšení stavu, poraněný je při vědomí a může působit zcela normálním dojmem a poté dochází ke zhoršení stavu s hlubokým bezvědomím
 • zvracení
 • porucha dýchání, oběhu
 • nestejné zornice (širší zornice je obvykle na straně utlačení mozku)
 • poruchy hybnosti a citlivosti
 • křeče nebo ochrnutí končetin a obličejového svalstva

První pomoc

U pacienta při vědomí

 • poloha na boku se zvýšenou horní polovinou těla
 • ošetření otevřených poranění
 • trvalé sledování vitálních funkcí
 • rychlý transport do zdravotnického zařízení

U pacienta v bezvědomí

 • zástava krvácení
 • zajištění vitálních funkcí, příp. neodkladné zahájení KPR
 • transport do zdravotnického zařízení

Nejdůležitějším faktorem v souvislosti se zimními úrazy zůstává prevence

V praxi to znamená umět přizpůsobit chování dané situaci. U zimních sportů je to důsledné používání ochranných pomůcek, které dokážou zmírnit následky úrazu nejen u dětí, ale i u dospělých. U seniorů se to týká zejména jejich pohybu venku. Měli by využívat pomůcky usnadňující pohyb (např. protiskluzové nástavce na hůl atd.) nebo doprovod jiné osoby.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/potraviny-jako-darek-pod-stromecek/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=potraviny-jako-darek-pod-stromecek

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 9 lidí

Mohlo by vás zajímat

Poranění elektrickým proudem - práce, domácnost, elektrické vedení

Poranění elektrickým proudem je častým typem poranění, se kterým se můžeme setkat i na ulici, doma, kdekoliv ve městě, v práci, ale i v přírodě. Poškození se projeví různým stupněm bezvědomí, křečemi, hluchotou, slepotou, poruchami hybnosti nebo čití.

Poranění hrudníku

Mezi vnitřní orgány, které jsou tímto ohroženy počítáme především srdce a plíce, ale také velké cévy, které se v hrudníku nalézají.

Poranění krku, páteře a míchy

V některých případech se poranění páteře vyskytuje společně s poraněním míchy.

Poranění lebky a mozku

Zlomenina lebeční spodiny se buď neprojeví vůbec, nebo se může projevit krvácením z úst, nosu, nebo ucha.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce