aplikace_alergie.png
Jak bojovat s alergií?
S aplikací AlergoStop můžete na alergii zapomenout
Připomíná léčbu a varuje před aktuálními alergeny. Více informací zde.
Zuby_180x115.jpg
Nakupte v akci a zásobte se! Zubní kartáčky, pasty, vody a další. Více informací zde.

karusel_poradny_196px.jpg
POTŘEBUJETE RADU LÉKAŘE?
Nabízíme vám možnost jak ji rychle a pohodlně získat. Zeptejte se sami, nebo se podívejte na dotazy, které jsme již zodpověděli.

Nejčastější zimní úrazy

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 7067x )

Většina zimních úrazů je spojena se zimními sporty, zejména s lyžováním, jízdou na snowboardu, sáních nebo bruslením. Nejčastěji se jedná o poranění končetin. Při pádu se snažíme chránit rukama, a proto se setkáváme nejvíce se zlomeninami horních končetin. Při pádech na záda u sjezdového lyžování nebo jízdě na snowboardu dochází k poranění páteře, a to nejen samotných obratlů, ale také k poškození míchy. Nebezpečí v zimním období hrozí také starším lidem, kteří velmi často trpí osteoporózou a zraní se při chůzi na zledovatělém povrchu.

shutterstock.com

O jaké zranění se jedná a jak poskytnout první pomoc?

Poranění končetin

Podvrtnutí – distorze

Jedná se o poranění kloubních vazů nebo kloubního pouzdra nepřímým úrazem, nejčastěji prudkým pohybem. Nejvíce postiženými klouby jsou kotníky a zápěstí.

Příznaky

 • omezení hybnosti postiženého kloubu
 • bolestivost
 • otok a v závažnějším případě i krevní výron

První pomoc

Poraněnou končetinu nezatěžujeme, přiložíme elastický obvaz a ledujeme (lze použít igelitový sáček naplněný vodou a kostkami ledu). Pokud se stav nelepší, je nutné dopravit poraněného k lékaři, aby se vyloučila případná zlomenina nebo závažnější poškození měkkých tkání.

Čtěte také: Odškodnění za úrazy na chodnících

Vykloubení – luxace

Jedná se o poranění kloubu, ke kterému dochází při působení velkého násilí. Kloubní plochy se dostanou mimo kontakt a nedotýkají se. Vykloubení postihuje nejčastěji rameno, palec ruky, prsty.

Příznaky

 • bolestivost
 • nemožnost pohybu v postiženém kloubu
 • nepřirozené postavení končetiny
 • otok
 • hematom v okolí kloubu
 • ztráta funkčnosti

Může být velmi obtížné odlišit vykloubení od zlomeniny. Obě poranění mohou být přítomna současně.

První pomoc

Postižený kloub zafixujeme v tzv. úlevové poloze, která je pro poraněného nejméně bolestivá, končetinu nenapravujeme, chladíme a zajistíme transport do zdravotnického zařízení.

Čtěte také: Lyžařské desatero - prevence proti úrazům

Zlomenina – fraktura

Je poranění, při kterém dochází k porušení kontinuity kosti vlivem působení velkého násilí. Zlomená kost může velmi závažně poranit cévy, měkké tkáně a nervy. U zlomenin dlouhých kostí dochází ke krvácení z cév okolní tkáně a z dřeně poraněné kosti.

Příznaky zlomeniny

1. Nejisté

 • bolestivost
 • otok
 • hematom
 • porucha funkčnosti
 • deformace

2. Jisté

 • úlomky kosti v ráně
 • patologická pohyblivost
 • typická deformace
 • krepitace (chrastění) při pohmatu

První pomoc

Poraněnou končetinu provizorně zafixujeme vždy v celém rozsahu (přes dva klouby), k fixaci lze použít tělo poraněného (ruku fixujeme k trupu a u dolních končetin nám zdravá končetina slouží jako dlaha pro poraněnou). U otevřené zlomeniny nikdy neodstraňujeme z rány cizí tělesa ani úlomky kosti, ránu pouze zakryjeme. Defigurované končetiny NIKDY nenapravujeme. Poraněnému NIKDY nepodáváme tekutiny a léky per os (ústy)!!! Stále sledujeme vitální funkce a celkový stav poraněného a zajistíme transport do zdravotnického zařízení.

Čtěte také: Lehká sádra - alternativa klasické sádry

Poranění páteře a míchy

K poranění páteře dochází nejčastěji při působení extrémního násilí. V zimním období se s těmito úrazy nejčastěji setkáváme u lyžařů a snowboardistů. Při těchto sportovních aktivitách by proto mělo být samozřejmostí používání ochranných pomůcek, které výrazně snižují riziko zranění. Hlavní nebezpečí u poranění páteře spočívá v následném poškození míchy zhmožděním, krvácením nebo jejím přerušením. K poškození míchy však může dojít i bez zjevného poranění páteře. Každé poranění páteře považujeme za velmi závažné a snažíme se zajistit maximální šetrnost při ošetřování. Nejzranitelnější oblastí je oblast krční páteře a přechod mezi hrudní a bederní páteří.

Příznaky poranění páteře a míchy

U pacienta při vědomí

 • silné bolesti v poraněné oblasti
 • deformity
 • krevní podlitiny

V případě poranění míchy nastupují k těmto příznakům i neschopnost pohybu, porucha citlivosti (mravenčení), změna vnímání (teplo jako chlad, šimrání jako bolest…), ztížené dýchání, inkontinence.

Pokud je poraněný v bezvědomí, je nutné po úrazu VŽDY myslet na možné poranění páteře a míchy a podle toho s poraněným manipulovat, aby nedošlo k poškození nešetrným vyprošťováním nebo transportem.

První pomoc

Poraněného při vědomí se snažíme verbálně uklidnit a požádáme ho, aby se nehýbal, manipulujeme s ním pouze nezbytně nutně (uvolnění dýchacích cest, přerušení úrazového děje…). Do příjezdu ZS stabilizujeme krční páteř – klekneme si za hlavu poraněného, uchopíme ji oběma rukama a udržujeme v neutrální poloze, kdy je vyrovnána s krkem a páteří, předloktí si opřeme o stehna, abychom ruce udrželi v klidu. Manipulaci s poraněným by mělo provádět více lidí, aby byla znehybněna podélná osa těla a nedocházelo k ohýbání nebo k rotacím v průběhu podélné osy těla.

U poraněného v bezvědomí zajistíme průchodnost dýchacích cest, stále sledujeme reakce poraněného a vitální funkce, v případě nutnosti neodkladně zahájíme KPR, která má vždy přednost před stabilizací páteře.

Čtěte také: Řídnutí kostní hmoty není radno podceňovat

Poranění hlavy a mozku

Nejčastější příčinou poranění hlavy a mozku je působení velkého násilí na tuto oblast. Zranění jsou ohroženi přímým (primárním) nebo nepřímým (sekundárním) poškozením mozku. Tato poranění lze rozdělit na poranění obličeje a měkkých tkání a poranění lebky a CNS.

Poranění obličeje a měkkých tkání

Tato poranění vznikají obvykle přímým působením síly na oblast obličeje (úder, prudký náraz). Může přitom dojít k rozlámání obličejových kostí s následným krvácením z nosu a úst. Poraněný je ohrožen vdechnutím krve nebo cizích těles (zuby, kostní úlomky…) do dýchacích cest.

Příznaky

 • viditelné deformity na obličeji
 • vadný skus při zlomenině dolní čelisti
 • masivní krvácení
 • výrazný otok
 • zvýšená sekrece tkáňové tekutiny
 • částečná nebo úplná neprůchodnost dýchacích cest – částečná neprůchodnost se projevuje namáhavým zrychleným dýcháním, které může být doprovázeno „bubláním“ nebo tzv. stridorem; u úplné neprůchodnosti neslyšíme a necítíme dech poraněného, bezprostředně po úrazu můžeme pozorovat velmi namáhavé dýchací pohyby hrudníku, které se vytrácejí, poraněný upadá do bezvědomí, nastupuje zástava dýchání a oběhu.

První pomoc

 • vyčištění dutiny ústní
 • zástava krvácení
 • při bezvědomí a bezdeší neodkladně zahájíme KPR, pokud se opakovaně nepodaří zajistit dýchací cesty a poraněného prodechnout, provádíme bez přerušení nepřímou srdeční masáž
 • zajistíme transport do zdravotnického zařízení

Poranění lebky a CNS

Vznikají působením hrubého násilí (náraz, úder, pád, tlak…).

 • Přímé (primární) poškození – je způsobeno přímo úrazem mozku a vede k bezprostředním škodám.
 • Nepřímé (sekundární) poškození – vzniká jako následek nitrolebních komplikací. Některým poškozením je možné cílenou neodkladnou péčí zabránit nebo je zmírnit.

Příznaky poranění lebky a CNS

 • hlavním příznakem je porucha vědomí, může se objevit tzv. lucidní interval, kdy po počátečním bezvědomí dochází k přechodnému zlepšení stavu, poraněný je při vědomí a může působit zcela normálním dojmem a poté dochází ke zhoršení stavu s hlubokým bezvědomím
 • zvracení
 • porucha dýchání, oběhu
 • nestejné zornice (širší zornice je obvykle na straně utlačení mozku)
 • poruchy hybnosti a citlivosti
 • křeče nebo ochrnutí končetin a obličejového svalstva

První pomoc

U pacienta při vědomí

 • poloha na boku se zvýšenou horní polovinou těla
 • ošetření otevřených poranění
 • trvalé sledování vitálních funkcí
 • rychlý transport do zdravotnického zařízení

U pacienta v bezvědomí

 • zástava krvácení
 • zajištění vitálních funkcí, příp. neodkladné zahájení KPR
 • transport do zdravotnického zařízení

Nejdůležitějším faktorem v souvislosti se zimními úrazy zůstává prevence

V praxi to znamená umět přizpůsobit chování dané situaci. U zimních sportů je to důsledné používání ochranných pomůcek, které dokážou zmírnit následky úrazu nejen u dětí, ale i u dospělých. U seniorů se to týká zejména jejich pohybu venku. Měli by využívat pomůcky usnadňující pohyb (např. protiskluzové nástavce na hůl atd.) nebo doprovod jiné osoby.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Inzerce
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 247 lidí

Mohlo by vás zajímat

Poranění hrudníku

Mezi vnitřní orgány, které jsou tímto ohroženy počítáme především srdce a plíce, ale také velké cévy, které se v hrudníku nalézají.

Poranění krku, páteře a míchy

V některých případech se poranění páteře vyskytuje společně s poraněním míchy.

Poranění lebky a mozku

Zlomenina lebeční spodiny se buď neprojeví vůbec, nebo se může projevit krvácením z úst, nosu, nebo ucha.

Vánoce se vyplatí nepodcenit

Vánoce je období, kdy se průměrný nešika dostává do kontaktu s předměty, které po ostatní roční období nepotřebuje a které mohou být doslova kamenem úrazu.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

20. ledna 2008, 12:04:30

ahoj...jsem v prváku na konzervatoři, hra na flétnu..asi pře 14ti dny mě začala pobolívat…

19. října 2010, 18:39:30

Stando, naštvat nás vždy může jen inteligent. A to bohužel zde není splněno. Zkusím…

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce