Inzerce https://www.lekarna.cz/vse-za-99/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=vse-za-99

S diabetem na cestách

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 12270x )

Stále více diabetiků tráví svou dovolenou v zahraničí, u teplých moří a v krajinách s horkým podnebím. Předpokladem bezpečnosti je cílevědomá příprava, která musí vycházet z reálného zhodnocení zdravotních a fyzických možností diabetika a tomu úměrné volbě pobytu.

shutterstock.com
Z NABÍDKY LÉKÁRNA.CZ

Základní zásadou je nepřeceňovat své síly. Pro adekvátní volbu místa pobytu je potřebné získat informace o průměrných teplotách, ubytovacích a stravovacích možnostech, o hygienických podmínkách a o dostupnosti lékařské pomoci. Rizikové pro diabetika mohou být krajiny s vysokými teplotami, kde vzniká nebezpečí dehydratace, či nadměrná fyzická aktivita, na jakou není diabetik zvyklý.

Čtěte také: Prediabetes je závažným varováním, že přijde cukrovka

Kontrolní vyšetření u lékaře

Kontrolní vyšetření lékařem 2 až 3 týdny před cestou je nezbytné pro posouzení současného stavu kompenzace diabetu. Pokud jsou nutné významnější změny v léčbě, týká se to především inzulinoterapie, neměly by se realizovat těsně před cestou. Lékař dá potřebné instrukce o tom, jakou zátěž si může diabetik na dovolené dovolit a ověří se schopnosti diabetika, zda a jak se vyrovná s případnou hypoglykémií a hyperglykémií. Velmi důležité je, aby lékař vystavil stručnou zprávu o stavu a léčení diabetu v anglickém jazyku. Ve zprávě by měla být uvedena adresa a telefonické či e-mailové spojení s ordinací.

Zdravotní pojištění

Je radno si před cestou do zahraničí uvědomit, že diabetes přináší zvýšené zdravotní riziko, proto je zapotřebí před odjezdem uzavřít zdravotní pojištění do zahraničí. Nikdy si nemůžeme být jisti, že kvůli diabetu budeme muset v zahraničí vyhledat lékařské ošetření nebo dokonce zůstat v nemocnici. K tomu stačí i běžné průjmové onemocnění se zvracením, které člověk bez diabetu snadno překoná sám, pro diabetika však může být důvodem k hospitalizaci. Léčebné výlohy jsou v zahraničí většinou mnohonásobně vyšší než u nás. Kdo nemá pojištění uzavřeno, zaplatí za ošetření v hotovosti a jeho tuzemská zdravotní pojišťovna mu po návratu proplatí jen ekvivalent za léčení v tuzemsku - tedy jen zlomek skutečně zaplacené ceny.

Léky, inzulín a aplikační technika

Výbava na cestu pochopitelně zahrnuje všechny léky, které diabetik pravidelně či příležitostně užívá. Je třeba vypočítat spotřebu pro celou dobu pobytu a mít dvojnásobnou zásobu léků. Pro případ ztráty se doporučuje mít sebou originální obal nebo příbalový letáček léku, aby získání náhrady v cizině bylo adekvátní.

Pečlivou pozornost je třeba věnovat inzulinu. Lahvičky, patrony či cartridge inzulinu udržují svou účinnost v pokojové teplotě nejméně jeden měsíc. V oblastech s průměrnou teplotou nad 25°C se má inzulin přechovávat v ledničce, je nutno však vyloučit možnost zmrazení. Inzulin při cestování je třeba chránit před přímým sluncem a vysokou teplotou. Při cestě autem nebo autobusem se nejlépe přepravuje pod sedadlem, nepatří do kufru.

Bez ohledu na to,  jak inzulín aplikujeme,  je vhodné vzít si do zásoby několik inzulínových stříkaček. Využijeme je v případě poruchy aplikátoru či pumpy.

K výbavě na cestu patří náhradní baterie pro glukometr event. pro inzulinovou pumpu a všechny dezinfekční a další prostředky, které doma používá diabetik při léčbě inzulinem a kontrolu glykémie.

Pro odvrácení nastupující hypoglykémie musí být dosažitelné sladké nápoje nebo sušené potraviny. Injekční kit glukagonu nemá chybět ve výbavě diabetika, který nepozná nástup hypoglykémie a má rizika hypoglykemického komatu.

Čtěte také: Hypoglykémie - nízká hladina krevního cukru

Cestování letadlem

Před cestováním letadlem je dobré se poradit se svým lékařem ohledně změny režimu při přesunu v časových pásmech. Je nutné si častěji kontrolovat hladinu glykémie. Pokud se diabetik léčí inzulínem, musí mít do letadla zvláštní potvrzení, které mu na požádání vystaví ošetřující lékař. Potvrzení by mělo obsahovat jméno, číslo cestovního dokladu (pasu), typ vaší cukrovky a jmenovitý seznam pomůcek, které s sebou vezete (včetně zásobního inzulínu, léků k léčbě, Glukagenu atd.). U pomůcek, jako je glukometr či inzulínová pumpa, je třeba uvést také jejich výrobní číslo. Obvykle má být potvrzení vystaveno v angličtině, pokud však cestujete mimo Evropu, je dobré jej mít i v jazyce, který v místě, kam chcete letět, znají víc.

Při odjezdu počítejte s dostatečnou časovou rezervou na odbavení na letišti, které bude provázeno dotazy personálu na pomůcky k léčbě diabetu, jež vezete s sebou. Na letištích kontrolují nejen to, zda s sebou nevezete nějaký zakázaný předmět (kupříkladu nůž), ale i jaké vezete tekutiny. Zásobní inzulín proto nechte v originálním obalu s příbalovým letákem a označte ho svým jménem a údaji stejnými jako na letence. Takto popište i ostatní pomůcky k léčbě cukrovky.

Balení inzulínu umístěte do uzavíratelného plastového sáčku s kapacitou menší než jeden litr. Inzulin je potřeba vždy brát s sebou do letadla do příručního zavazadla (v zavazadlovém prostoru by mohl být vystaven nepříznivě nízkým teplotám - nízká teplota by jej mohla poškodit). V osobním zavazadle lze přepravovat 227 gramů tekutých léků na lékařské potvrzení a 113 gramů ostatních tekutých léků. Glukometr a proužky také není vhodné vystavovat nízkým teplotám v zavazadlovém prostoru, aby nedošlo k jeho poškození, navíc jej můžete v průběhu letu potřebovat. Uživatel inzulínové pumpy by měl raději požádat o vizuální prohlídku než procházet detekčním rámem, protože není dostatek praktických zkušeností o vlivu magnetického pole rámu na funkci pumpy. Před každou cestou také pamatujte na pojištění inzulínové pumpy.

Letušku informujte, že máte diabetes, zvláště pokud cestujete sami. Během letu pijte přiměřeně (o něco více než obvykle) vody. Vynechejte nápoje s obsahem kofeinu a alkoholu.
Pozor na časová pásma! Jako diabetici jste zvyklí užívat léky v určitém rytmu. Letíte-li na východ, den se zkrátí, takže možná budete potřebovat méně inzulinu. A naopak.

Obsah příručního zavazadla:
 • inzulin a stříkačky (plus odpadní nádobka na použité jehly a testovací proužky),
 • glukometr s testovacími proužky,
 • perorální léky,
 • inzulinová pumpa, inzulínové pero, baterie, infuzní souprava, katétr, jehly,
 • léky proti nevolnosti,
 • glukagon pro případ potřeby,
 • kartičku informující o jeho onemocnění, seznam užívaných léku a nejlépe i kontakt na jeho diabetologa,
 • dobře zabalená svačina (sušenky, sýr, ovoce, rozinky, džus, kostkový cukr) pro případ hypoglykemie.

Pokud cestuje diabetik s doprovodem, tyto osoby by měly být poučeny, jak se zachovat v případě komplikací a vhodné je také je zásobit balením inzulinu.

Při delším letu mějte na paměti syndrom tzv. economy class - syndrom dlouhého sezení se skrčenýma nohama (nebezpečí flebotrombózy). Jako prevenci by se měl diabetik během letu několikrát projít uličkou, aby zabránil městnání krve v nohou při dlouhém sezení.

Čtěte také: Selfmonitoring u diabetu je pro efektivní léčbu klíčový

Zdravotní komplikace

Po příjezdu do hotelu je třeba oznámit, že návštěvník má cukrovku a potřebuje dietní stravu. Denní režim diabetika o dovolené má vycházet z jeho zdravotních dispozic a liší se pochopitelně podle jeho trénovanosti či přítomnosti orgánových komplikací. Radikální změna režimu a přehánění tělesné námahy až do únavy jsou vždy škodlivé. Dlouhé pěší túry, dlouhé plavání v moři a náročné sportovní výkony vedou ke snižování hladiny glukózy v krvi a hrozí hypoglykémie. Při výletech v horkých končinách je při zvýšeném pocení nebezpečí dehydratace, pokud není zajištěn dostatečný příjem tekutin, nejlépe minerálek. Při pobytu u moře je třeba pamatovat na riziko přehřátí a úžehu, ze kterých se diabetik vzpamatovává hůře a pomaleji. Diabetik by se měl vyhýbat přímému vystavení slunci mezi 10. a 14. hodinou. Mezi další nástrahy pobytu zejména v jižních zemích patří bodnutí hmyzem s možným následkem kožních infekcí a vznik plísňových infekcí. Proto je dobré mít sebou repelenty a antimykotické masti pro vtírání do meziprstních prostorů nohou. Častou komplikací pobytu v jižních zemích jsou průjmy, způsobené defektní vodou či potravou. Ochranou je pití vody jen z uzavřených lahví, vyhýbat se kostkám ledu v nápojích a nepožívat potraviny a ovoce z pouličních stánků. Při vzniku přidruženého horečnatého onemocnění, se kterým si diabetik sám rychle neporadí, nesmí váhat s přivoláním lékařské pomoci.

Péče o nohy

 • Nohy je třeba kontrolovat každý den, v případě otlaků opakovaně. Je třeba prohlédnout chodidlo i místa mezi prsty (i s pomocí zrcátka).
 • Je vhodné udržovat kůži vláčnou pomocí speciálního krému na nohy, popřípadě pleťového mléka (vyhýbáme se však prostorům mezi prsty).
 • Nechoďte nikdy naboso, používejte vždy vhodné ponožky. Po jejich natažení se ujistěte, že na nich není záhyb. Před obutím prohlédněte boty, zda dovnitř nezapadl nějaký předmět (kamínek apod.).
 • Nechoďte naboso po horkém povrchu (pláž), před koupelí vždy testujte teplotu vody např. loktem, dříve než do ní vložíte nohy.
 • Objeví-li se defekt, vyhledejte lékaře.

Čtěte také: Diabetická noha: Jak předejít nejhoršímu - amputaci

Sportování

Dovolená je také časem sportu. Sportujeme-li pravidelně celý rok, jistě snadno upravíme dávkování inzulínu na každodenní plavání, potápění, surf a další radovánky u moře, stejně jako na vysokohorské tůry v Alpách či v Tatrách. Někteří, zejména některé mladé dívky a ženy, však přes rok sportují jen málo. U nich může náhlá pohybová aktivita na dovolené či o prázdninách vést k rychlému poklesu potřeby inzulínu i na polovinu původního množství.

Na co nesmí diabetik zapomenout:

 1. Zvolit místo pobytu odpovídající jeho zdravotním dispozicím.
 2. Lékařskou zprávu a legitimaci zdravotní pojišťovny v angličtině.
 3. Dvojnásobné množství léků než odpovídá délce pobytu.
 4. Potřeby pro bezpečnou aplikaci inzulinu a kontrolu glykémie, náhradní baterie.
 5. Balíček první pomoci pro drobná poranění.
 6. Pamatovat na riziko hypoglykémie při výletech a sportech.
 7. Pamatovat na riziko dehydratace a přehřátí při pobytu v teplých krajích.
 8. Chránit nohy před vznikem puchýřů, drobných poranění a plísní.
 9. Nepřeceňovat své síly.
 10. Neváhat přivolat lékaře při horečnatém onemocnění.
Diabetu a všemu s ním spojenému se věnuje náš speciál cukrovka.lekarna.cz, kde se dozvíte další zajímavé a lékaři ověřené informace, novinky a tipy z oboru diabetologie .
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Diabetická retinopatie

Jednou z komplikací cukrovky jej postižení sítnice. Právě diabetická retinopatie je jednou z hlavních příčin oslepnutí ve vyspělých zemních světa.

Poruchy potence u diabetiků

Sexuální život významně ovlivňuje kvalitu života většiny lidí, včetně nemocných s diabetem mellitem. Právě poruchy sexuálního života, poruchy potence patří mezi častě obtíže, kterých se diabetici obávají. Zatímco u žen se sexuální poruchy pozorují zřídka, dokonce není ani ovlivněna jejich plodnost. U mužů jsou sexuální poruchy mnohem častější.

Komplikace cukrovky

Mám cukrovku 1. typu již 9 let, píchám si inzulín čtyřikrát denně a je mi 30 let. Nedávno na pravidelné kontrole u mé lékařky mi bylo sděleno, že dle výsledků vyšetření krve a moči mi začínají hůře pracovat ledviny. Chtěla jsem se touto cestou zeptat, jak na sobě laickým pohledem mohu tyto zhoršené změny pozorovat.Měla jsem asi před rokem poměrně silný zánět očních spojivek. Oční lékařka mi předepsala sterilní oční mast MAXITROL a sterilní oční kapky CILOXAN. Vše mi velmi dobře zabralo, ale jen asi na 3 měsíce. Od té doby se mi zánět vrátil asi pětkrát, čemuž se oční lékařka podivovala. Ví o tom, že jsem diabetička. Může můj zdravotní stav mít na opakovatelný zánět vliv? Jana

Diabetes mellitus, úplavice cukrová, lidově cukrovka

Diabetes mellitus představuje skupinu chronických onemocnění, která mají různý mechanismus vzniku a projevují se poruchou metabolismu cukrů, tuků a bílkovin.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce