Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=pece-o-zuby

Závislost na hrách způsobuje obezitu, ale i problémy se srdcem

( Redakce | přečteno: 21183x )

Dětí, které tráví hodiny u počítače, je stále víc. Bohužel si tím škodí psychicky i fyzicky. Lékaři varují, že pravidelné vysedávání před monitorem má vliv na vznik obezity, ale i na problémy se srdcem.

shutterstock.com
Z NABÍDKY LÉKÁRNA.CZ

V dnešní době se s počítačem setkáváme na každém kroku. A to nejen v práci, ale často představuje i zdroj zábavy. Počítač a s ním spojené technologie nám nabízejí nejrůznější možnosti, jak trávit volný čas. Díky počítači a připojení na internet z pohodlí domova nakupujeme, povídáme si s přáteli, uzavíráme nová přátelství, čteme denní tisk, hledáme zajímavosti a mnoho dalšího. Na druhou stranu můžeme tomuto trendu propadnout natolik, že na určité počítačové činnosti začneme být závislí.

U počítačů sedí denně milióny dětí

V rámci studie World internet project v České republice udávalo hraní her přes 70 % adolescentů. K velmi populárním druhům on-line her patří tzv. MMORPG – Massively multiplayer on-line role playing game (masivní multiplayerové online hry na hrdiny). Podle údajů vedených na serveru MMOGChart (http://mmogchart.com) existuje přes 16 miliónů předplacených účtů, které jsou využívány pro vstup do her. A to mluvíme pouze o placených hrách. Kolik dalších miliónů se připojuje k neplaceným hrám, nám zbývá už jen domýšlet. K hráčsky nejoblíbenější on-line hře pak patří „World of Warcraft“.
Spolu s narůstajícím počtem připojených hráčů on-line her, roste i počet lidí, kteří své hraní přestanou ovládat a stanou se na něm závislí. A protože počítačové hry se těší velké oblibě u dětí a mladých, týká se tento problém především jich. Samozřejmě ale vášnivé hráče najdeme i mezi dospělými a i těm se stává, že své hráčství přestanou mít pod kontrolou.
Závislost na on-line hrách je problém, o kterém se příliš nemluví. To ale neznamená, že neexistuje. Naopak, závislých, a především pak dětí a mladých lidí, přibývá. Také proto vznikly informační stránky www.KonecHry.cz, které chtějí na tento problém poukázat. Rodiče zde naleznou rady, odkazy, testy a v diskuzi si budou moci vzájemně předat své zkušenosti. Zároveň byly spuštěny také stránky pro mladé.

Co to je závislost?

Když se řekne závislost, představíme si nejčastěji drogově závislého člověka. Závislost se ale může projevovat v mnoha dalších oblastech. Kromě závislosti na užívání určité látky můžeme být závislí na konkrétní činnosti.
Mluvíme o chronické poruše, která se rozvíjí na pozadí přirozené touhy člověka po změně vědomí, myšlení, vnímání nebo prožívání. Vzniká nekontrolovatelné nutkání opakovat své chování bez ohledu na dlouhodobé následky. Dochází ke ztrátě kontroly nad svým chováním a prohlubuje se stav nelibosti při přerušení. Negativních důsledků stále přibývá a postupně dochází až k narušení schopnosti fungovat v reálném světě. Závislost se může projevovat u látek nebo chování, které vedou k pocitům intenzivní úlevy, potěšení, zapomnění na problémy a starosti, zbavují od bolesti nebo naopak jsou užívány pro zvýšení výkonnosti.

Závislosti můžeme dělit také na fyzické a psychické
Často je fyzická složka vnímána jako důležitější, to je ale omyl. Odvykací stavy, tedy příznaky z vysazení látky či činnosti, jsou sice náročné a mohou být i nebezpečné, ale odezní během několika dní až týdnů. Naopak psychická složka závislosti je mnohem hůře ovlivnitelná. Její zvládnutí může trvat i mnoho měsíců nebo let. Vyžaduje zásadní změnu v uvažování, vztazích, prostředí a životě.
Psychická závislost je duševní stav, který se projevuje přáním látku nebo činnost opět požívat. Je často závislostí na některé okolnosti, které užívání látky nebo určitou činnost provázejí – společnost, prostředí a rituál. Psychická závislost je nejsilnějším faktorem, který vede k opětovnému nadměrnému užívání.
Fyzická závislost je stav organismu, který vzniká zpravidla dlouhodobějším a častým užívaní látky nebo činnosti. Organismus při přerušení užívání reaguje příznaky z vysazení látky či činnosti.

Jak je to se závislostí na on-line hrách?

Závislost na on-line hrách se řadí do skupiny závislostí na internetu nebo počítači. A protože internet poskytuje mnoho možností, závislost se může projevit různě. Nejenom jako hraní her (především pak on-line her), ale také často jako chatování, brouzdání nebo například on-line nakupování. V dnešní době stále nových technologií a rychlého vývoje se objevují stále nové možnosti.
Se světem on-line her se otevírá virtuální realita, která nabízí zdánlivou možnost vytvářet si jiný (lepší) svět. V něm je možné prožívat dobrodružství, realizovat své představy a dosáhnout úspěchu a ocenění mnohem snadněji, příjemněji a za kratší dobu než v reálném životě. Virtuální svět nabízí lákavou možnost dosahovat snadno a pohodlně cílů nebo prožít napětí.
Dnes již většina mladých lidí a dětí někdy vyzkoušela počítačovou hru. Hra dokáže velmi rychle strhnout a může být velmi obtížné od ní odejít. Největším rizikem pro vyvolání závislosti jsou takzvané MMORPG (Massively multiplayer online role playing game), tedy masové internetové hry. Jednotliví hráči se při nich vžívají do nejrůznějších hrdinských rolí a setkávají se prostřednictvím internetu s ostatními.
Pokud dítěti pořídíte počítačovou hru, například strategickou, stráví u ní ze začátku možná poměrně hodně hodin, ale hra má svůj začátek a konec. Časem ohraná hra omrzí a dítě ji odloží. Avšak hry typu MMORPG tím, že jsou v nich neustále přítomni hráči, se stále mění a vyvíjejí a nemá tak vlastně svůj konec. Realita on-line hry pokračuje, i když hráč opustí hru a odpojí se z internetu. U hráče tak vzniká stále silnější touha být připojen co možná nejdéle, aby „o něco nepřišel“. Kromě této nutkavé potřeby mu hra poskytuje dosažení úspěchů v poměrně krátkém čase a hráč si tak může kompenzovat neúspěchy z reálného života. Podle odborníků ale kritériem chorobného on-line hráčství není jen počet hodin strávených ve hře, ale spíše ztráta sociálních vztahů a sociálního fungování ve skutečném světě. Hráče postupně přestává zajímat cokoliv z jeho běžného života. Nemůže odolat pokušení věnovat všechen svůj volný čas, a nejen ten, virtuálnímu prostoru.

A jaké jsou faktory ukazující na hrozící závislost?

 • Hra baví hráče dlouhodobě stále stejně, zatímco u jiných po čase nadšení a zájem novou hru opadá.
 • Hráč zanedbává hygienu a jídlo, práci či učení; naopak využívá stimulační drogy, aby udržel svou pozornost.
 • Přednost je dávána mezilidským vztahům vytvořeným přes internet před reálnými.
 • Hráč má nutkavé myšlenky na hraní.
 • U hráče se projevuje nervozita, když někde není přístup k internetu.
 • Hráč ztrácí zájem o okolní dění a reálný svět.
 • Poruchy spánku.

Zdravotní rizika závislosti na počítačových hrách
Ač to na první pohled není zřejmé, s hraním on-line her jsou spojena i zdravotní rizika fyzické povahy. Ta jsou tím větší, čím silněji se u hráče projevuje závislost. Lidé a zejména děti jsou méně aktivní, více času tráví sedavým způsobem, a to s sebou přináší zdravotní rizika spojená se vznikem nadváhy nebo obezity, onemocněními pohybového systému a kardiovaskulární nemoci.

 • Hraní má vliv i na pravidelnou stravu a dostatečný pitný režim. Hráči se nestarají dění kolem sebe, stravují se nárazově a nepijí dostatek tekutin, což má negativní vliv na jejich správný tělesný vývoj.
 • Z poruch pohybového systému se nejčastěji objevují bolesti šíje a ramen, bolesti bederní páteře a bolest zápěstí.
 • Dlouhé hodiny před monitorem silně zatěžují zrak. Nejčastějšími projevy jsou napětí očí, jejich únava, podráždění, zčervenání, rozmazané či dvojí vidění.
 • Zvukové efekty vytvářející „správnou atmosféru“ ve hře mohou poškozovat sluch.
 • Zaujetím ze hry hráč vynechává základní hygienické návyky.

Sociální rizika
U tzv. nelátkových závislostí, tedy návykových činností, mezi které on-line hry patří, dopady v sociální oblasti často převyšují nad zdravotními. Hráč stále více žije ve svém „virtuálním světě“ a postupně se mu rozpadá ten skutečný.

 • U dětí a mladých se výrazně zhoršuje prospěch ve škole.
 • Dochází ke zhoršování vztahů v rodině a partnerských vztazích.
 • Hráč se přestává vídat se svými přáteli a postupně je ztrácí. Okruh jeho přátel se redukuje pouze na spoluhráče.
 • Se vzrůstajícím časem, který hře lidé věnují, omezují veškeré ostatní aktivity, tedy zájmy, koníčky a sport. Ty postupně redukují, až je nakonec zcela opouštějí.
 • Hráčům se zároveň mění představa o tom, jak funguje společnost. Především u dlouhodobého hraní her založených na budování nových civilizací a světů, ztrácí závislý pojem o fungování v reálném světě.

Psychické změny
U závislosti na on-line hrách se neprojevují specifické psychické poruchy jako u závislostí na drogách nebo alkoholu. Změny se týkají zejména životního způsobu.

 • Vlivem formování virtuální postavy prožívá hráč jinou identitu, vytváří postavu s vlastnostmi, které v reálném světě nemá.
 • Hraní poskytuje velké množství emocí, především vypjatých – napětí, riziko, ale i úspěch.
 • Hráčům se konfrontace s realitou zdá nezajímavá, šedá, obyčejná, nic neříkající.
 • Zažívá pocity frustrace a depresez toho, že by měl žít v reálném světě, kde je vše mnohem obtížnější.
 • Dalším negativním důsledkem závislosti na on-line hrách jsou poruchy paměti. Hraní her vyžaduje velmi dobrou krátkodobou paměť, a to na úkor dlouhodobé.

U hráčů se rozvíjí pocit, že mají události pod kontrolou. Závislí přesouvají své návyky ze hry do reality, která je však odlišná od té ve hře a dochází ke konfliktnímu chování.

Desatero pro rodiče mladých hráčů

 • Věnujte svým dětem dostatek pozornosti, povídejte si s nimi, hrajte si s nimi, zajímejte se o to, co je baví, co chtějí, kam směřují, co se jim nelíbí či co je trápí. Respektujte je jako svébytné bytosti a podporujte jejich osobnostní růst.
 • Dejte svým dětem osobní příklad aktivního a smysluplného trávení volného času. Zapojujte je do společných volnočasových aktivit, motivujte je k rozvíjení jejich koníčků, sportů či uměleckých aktivit.
 • Sledujte chod celého rodinného systému a snažte se jej (sami či za pomoci odborníků) udržovat v souladu a rovnováze. Krize a konflikty mezi rodiči se často promítnou jako problémy jejich dětí.
 • Vytvářejte společně s dětmi jejich svět takový, aby neměly potřebu vytvářet si nový ve virtuálním prostoru.
 • Oceňujte je, a to nejen za výkon. Dejte jim najevo lásku za to, jací jsou. Dítě se tak naučí mít zdravě rádo sebe sama, mít zdravé sebehodnocení a nebude si muset kompenzovat svou zdánlivou nedostatečnost ve virtuálním světě, kde se proměňuje za hrdiny či obávané padouchy.
 • Umožněte jim zažívat každodenní drobné úspěchy. Nezahrnujte je výčty jejich nedostatků, chyb a neúspěchů. Nebudou mít potom potřebu uspokojovat svou touhu po úspěchu ve virtuálním světě, kde restart umožní i zmrtvýchvstání a vynulování totálního krachu.
 • Učte své děti zdravému užívání PC a internetu. Jděte jim příkladem, než byste zakazovali a nařizovali.
 • Využívejte softwarové i hardwarové prostředky k zamezení přístupu ke stránkám s obsahem nevhodným pro děti. Sledujte pravidelně to, co vaše děti na internetu dělají. Pokud toto pravidlo zavedete hned od začátku, přijmou ho děti mnohem lépe.
 • PC a internet je dnes běžná součást života, umožněte dětem si osvojit zdravé dovednosti práce s internetem, limitujte však čas trávený hrami, chatováním a podobnými činnostmi na maximálně půlhodinu denně a v tom buďte důslední.
 • Pokud se přesto u vašeho dítěte objeví problém s nepřiměřeným užíváním internetu (hry, chatování, brouzdání), nezavírejte před tím oči. Současně však přijměte svůj díl odpovědnosti a nenahlížejte na to jako na výlučný problém vašeho dítěte, nýbrž jako na symptom, jímž se projevuje nějaký problém ve fungování celé vaší rodiny.
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Diskuse k článku
Martin
3x

Dobrý den, právě jsem dočetl Váš článek a musím s pár body nesouhlasit. Postupně Vám je tady napíšu: > Závislost na hrách způsobuje obezitu - To musím říct, že spíš ne, když už hraji na počítači asi 8 let, mám 186 cm a 65 kg. > Hráč se přestává vídat se svými přáteli a postupně je ztrácí. Okruh jeho přátel se redukuje pouze na spoluhráče - Víte, ono to je těžký, když i Vaši přátelé se stanou vašimi spoluhráči :). Normálně na tom tak špatně nejsem, klidně bych si šel hrát ven, jenže to by se muselo chtít ostatním. Vážně, hraní sám se sebou není tak super, jako hraní s ostatními - proto hrajeme na počítači. >Se vzrůstajícím časem, který hře lidé věnují, omezují veškeré ostatní aktivity, tedy zájmy, koníčky a sport. Ty postupně redukují, až je nakonec zcela opouštějí - No to zas tak není vůbec pravda, je vidět, že ten kdo to psal, tak se kouká na tu větší část lidí. Normálně s kamarády hrajeme hry a pak jdeme spolu na koníčky (Někdy sám, protože nemáme stejný koníčky). Znám hodně lidí, kteří hrají hry a pak jdou na koníčky. Navíc, když se dívám, že je to napsáno v roce 2008, tak to nebylo zas tak hrozné jako dnes v roce 2014. >Z poruch pohybového systému se nejčastěji objevují bolesti šíje a ramen, bolesti bederní páteře a bolest zápěstí - Pokud u počítače hráč neumí sedět, je to jeho problém. >Hráč zanedbává hygienu a jídlo, práci či učení; naopak využívá stimulační drogy, aby udržel svou pozornost - Tohle musí být případ nějakého postiženého člověka, normální hráč vydrží hrát klidně celou noc bez použití drog a ostatních látek. >Dalším negativním důsledkem závislosti na on-line hrách jsou poruchy paměti - To si ani nemyslím. Naučil jsem se spoustu anglických slovíček jen díky hrám a pak jsem měl možnost napsat je do testu. Také když hrajete nějakou vojenskou FPS (First person shooter - Střílečka z první osoby) tak tam jsou zbraně a o nich info. Dozvěděl jsem se hodně infa o třeba Kalashnikovi, nebo že existuje Berreta nebo Glock. Hraní není zas tak špatné, jak se na to lidé dívají. Dokonce se tím dá i vydělávat. Podívejte se na hry jako League of Legends nebo DotA2 nebo Hearthstone. Velmi populární hry. Hrají se šampionáty s výhrou 2.000.000 $ a to není sakra moc jen za to, že hrajete a jste v tom dobrý. Doufám, že jsem nic nevynechal. Loučím se s Vámi, Martin, hráč počítačových her.

Pepa

Martine, tento článek jsi špatně pochopil. Nejsi závislý, jsi jen hráč. A tento článek vypráví právě o závislých... Tudíž ano, máš pravdu v tom, že nepociťuješ všechny negativa z článku na sobě, tím Tvoje reakce končí, i když je mimo mísu.

Josef
1x

S tímto tvrzením, budu asi muset nesouhlasit. V celém článku není náznak toho, že by autor popisoval příznaky pouze u postižených.


Celkový počet příspěvků v diskusi: 6. Vstoupit do diskuse.

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Toxoplazmóza

Původce onemocnění: Toxoplasma gondii. Parazit se složitým vývojovým cyklem a řadou morfologicky odlišných stádií. Infekčním stádiem je oocysta, která se vytváří pouze ve střevě nakažené kočky (event. jiných kočkovitých šelem) a je vylučována trusem.

Po šedesátce je třeba manažera v první linii vystřídat

Rozhovor Dr. Vladimíra Finsterleho s MUDr. Janem Burianem, bývalým ředitelem FN Brno.

Závislost na hrách způsobuje obezitu, ale i problémy se srdcem

Dětí, které tráví hodiny u počítače, je stále víc. Bohužel si tím škodí psychicky i fyzicky. Lékaři varují, že pravidelné vysedávání před monitorem má vliv na vznik obezity, ale i na problémy se srdcem.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce