Inzerce https://www.lekarna.cz/opalovaci-prostredky/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=opalovaci-prostredky

Bipolární afektivní porucha - 1. část - jak se pozná, jak probíhá a čím je způsobena?

(MUDr. Tomáš Novák | přečteno: 124953x )

Pro toto vážné duševní onemocnění jsou typická opakující se období chorobně zvýšené nálady a aktivity, které se nazývá mánie, období chorobně pokleslé nálady a výkonnosti neboli deprese a období, kdy je nálada a fungování normální. Jak vlastně toto celoživotní onemocnění vzniká, jak probíhá, jak se pozná a zejména, jaká jsou největší rizika spojená s bipolární poruchou?

shutterstock.com
Bipolární afektivní porucha (dále zkracováno jako "bipolární porucha") je vážné duševní onemocnění, které obvykle začíná v období dospívání a časné dospělosti. Poruchou onemocní přibližně každý stý člověk v populaci a muži i ženy jsou postiženi stejně často. Lidé s bipolární poruchou zažívají v průběhu svého života opakující se období (epizody) chorobně zvýšené nálady a aktivity, které se nazývá mánie, období chorobně pokleslé nálady a výkonnosti neboli deprese a období, kdy je nálada a fungování normální. Přestože je hlavním příznakem onemocnění porucha nálady, narušeno bývá také celkové prožívání, chování a kvalita života nemocného. Dříve se toto onemocnění nazývalo maniodepresivní psychóza.  
Průběh onemocnění je velmi různorodý a mezi nemocnými se může významně lišit, stejně tak se může závažnost nemoci měnit i v průběhu života konkrétního člověka. Bipolární porucha je považována za onemocnění celoživotní a obtíže se mohou vrátit i po dlouhodobém období dobrého fungování. U většiny nemocných se častěji objevují deprese než mánie.

Jak se bipolární porucha pozná?


V současné době neexistuje žádné vyšetření krve nebo mozku, pomocí kterého by lékař dokázal bipolární poruchu bezpečně určit. Diagnóza bipolární poruchy se stanovuje na základě důkladného psychiatrického vyšetření duševního stavu. Stejně důležité jsou i informace o průběhu obtíží během života. K upřesnění některých údajů mohou také významně přispět blízké osoby nemocného.

Mánie


Začátek mánie je obvykle spojen s příjemným pocitem zvýšené energie, kreativity, společenskosti a se sníženou potřebou spánku. Nálada se ale může rychle změnit v extrémně zvýšenou nebo podrážděnou a pro daného člověka nápadně neobvyklou. Lidé v této fázi obvykle ztrácí náhled na svůj stav a odmítají si připustit, že je něco v nepořádku. Mánie způsobuje vážné narušení každodenního fungování pacienta, ale významně zatěžuje i jeho okolí. V průběhu mánie se typicky objevují tyto příznaky:
•    Neobvykle zvýšená nebo podrážděná nálada
•    Snížená potřeba spánku
•    Zvýšená hovornost
•    Zvýšená aktivita a tělesný neklid
•    Proud myšlenek, které se tak rychle střídají, že může být obtížné je sledovat
•    Roztěkanost, roztržitost, rychlé střídání aktivit
•    Uskutečňování okamžitých nápadů, nezodpovědné, riskantní nebo nevhodné chování
•    Nápadně zvýšené sebevědomí a snížená sebekritičnost
•    Při těžké mánii se mohou objevit tak zvané psychotické příznaky jako bludy (např. nevývratné přesvědčení o zvláštních, nadpřirozených schopnostech) nebo halucinace (např. hlasy, které sdělují jedinci, že je vyvolenou osobou).

Deprese


Deprese může začínat pozvolna a nenápadně. Zpočátku se obvykle objevuje pokles nálady, zhoršení spánku a zvýšená unavitelnost. Jasně vyjádřená deprese již zřetelně zhoršuje každodenní fungování, schopnost pracovat, studovat či se věnovat zájmům. Mohou se objevit sebevražedné myšlenky. Také během deprese může člověk ztratit náhled a depresi pak nevnímá jako nemoc, ale jako svou neschopnost, lenost nebo trest. V průběhu deprese se typicky objevují tyto příznaky:
•    Smutná, depresivní nálada, která nemá zřejmý důvod
•    Zvýšená únava i při běžných činnostech
•    Ztráta nebo pokles zájmu a radosti z činností, které dříve radost přinášely
•    Ztráta sebedůvěry, pocity neschopnosti, selhání
•    Prožívání nebo sdělování výčitek, které jsou často neopodstatněné a přehnané
•    Pocity zhoršení paměti, soustředění a nerozhodnost
•    Nechutenství a pokles váhy
•    Zhoršení spánku
•    Sebevražedné myšlenky nebo chování
•    Při těžké depresi se mohou objevit psychotické příznaky jako bludy (např. nevývratné přesvědčení o vlastní neschopnosti a hříšnosti) nebo halucinace (např. hlasy, které sdělují jedinci, že způsobil katastrofu).

Rizika spojená s bipolární poruchou


•    Sebevražda: Riziko je vysoké především v průběhu deprese, zvláště objeví-li se pocity selhání, viny či bezvýchodnosti situace. Nejúčinnější pomocí je včasná léčba deprese, ve vážných případech i hospitalizace.   
•    Zneužívání alkoholu a dalších návykových látek: Vedle rizika závislosti zhoršuje nadužívání návykových látek prokazatelně také průběh nemoci a šanci na uzdravení (častější a delší mánie a deprese, které se navíc hůře léčí).
•    Finanční problémy a problémy se zákonem: V mánii se může člověk v důsledku snížené sebekontroly a velikášství zadlužit, podepsat nevýhodnou smlouvu, fyzicky někomu ublížit nebo poškodit cizí majetek. Následky mohou být vážné.
•    Úrazy a zdravotní problémy: Nezodpovědné nebo riskantní chování v mánii může vést k vážným úrazům (např. při dopravních nehodách či při rvačce). Nechutenství a zanedbávání péče o sebe v depresi může vést ke zdravotním problémům.
•    Pracovní a vztahové problémy: Ztráta zaměstnání, nedokončené vzdělání, problémy s navazováním a udržením vztahů, rozpad manželství mohou být též důsledkem mánie či deprese. Nemoc přináší zátěž nejen pro člověka samotného, ale i pro jeho okolí.

Jaké jsou příčiny bipolární poruchy?


Bipolární porucha je onemocnění dědičné, často se vyskytuje v rodinách. K rozvoji bipolární poruchy dochází na základě vrozené dispozice (zranitelnosti), která se kombinuje s vlivy prostředí a s dopady různých životních událostí. Vrozená (zděděná) dispozice se projeví odchylkami ve fungování nervových buněk v oblastech mozku, které odpovídají za kontrolu emocí. Lidé s takovou dispozicí jsou pak více citliví k emocionální a fyzické zátěži (stresu), k užívání návykových látek, k narušení denních rytmů nebo k hormonálním výkyvům (např. během puberty nebo u žen po porodu). Dědičnost a vlivy prostředí a životních událostí se sčítají a k rozvoji nemoci dochází v okamžiku, když celková zátěž překročí kritickou hranici.
Onemocnění se proto rozvine jen u části osob s dědičným rizikem k nemoci. Pro děti rodičů s bipolární poruchou je riziko nemoci odhadováno přibližně na 10 – 20 %.
Bohužel v současnosti stále neexistuje vyšetření (genetické či jiné), které by dokázalo spolehlivě určit, kdo v budoucnu onemocní a kdo ne.

Spouštěče deprese a mánie


Situace a události, které bezprostředně předcházejí rozvoji mánie nebo deprese, nazýváme spouštěče. Nejsou příčinou nemoci, ale významně rozhodují o jejím průběhu.
Spouštěčem se může stát:
•    událost spojená s výraznými emocemi (rozchod s partnerem, nemoc v rodině, dokončení školy, úspěch v zaměstnání apod.)
•    situace, kdy dochází k narušení denních rytmů (ponocování před zkouškami, flám s konzumací alkoholu či drog, cestování přes časová pásma, změna ročního období apod.).
Velmi žádoucí je nevystavovat se zbytečně těmto situacím, posilovat svou schopnost zvládání stresu a zátěže a aktivity plánovat.

Celý seriál
Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Diskuse k článku
viki
8x

Dobrý den . Je nezvratitelná skutečnost , že maniodepresivní psychoza je jedním z nejtěžších onemocnění z oblasti psychických nemocí duše živích bytostí . Nazývat ji však komerčním úslovím afektivní porucha , je podle mě nesprávné a zavádějící názvosloví . Rozhodně nemůžu souhlasit s názorem pana doktora s PCP . Nevím , postupuje li věda , i když v této oblasti je to velmi obtížné , správným směrem , nezůstává stále , při starších metodách léčby , bez přímého osobního přístupu ke každému člověku , a nezařazuje ho často i omylem , do předem vymezených škatulek , odpovídajících třeba jen v jednom náznaku dané nemoci , a hned je rozhodnuto . Pak začne různě rychlý nástup léčby , léčivy dané skupiny chorob . Správné zaléčení , aby nemoc měla dobrou prognozu na léčbu , a i konečné vyléčení u více případů , než je tomu doposud , jako je tomu v jiných vyspělejších zemích světa , kde i personál je vybírán , a prochází testy kultu etického chvání k takto obzvláště nešťasně dočasně postiženým osobnostem , který jimi nikdy neopovrhuje , ale chová se k nim lépe , než pomalu sám k sobě . To tady chybí stále . Uvádí to v mylný dojem celou širokou veřejnost , o onemocněních tohoto typu . Do povědomí se dostává neúplná skutečnost celých jednotlivých onemocnění . Vím přibližně , co prožívá pacient s depresí , nebo maniodepresivní psychozou , jaké to může být nesnesitelné utrpení . ALE přisoudit , nebo přiřknout , těmto onemocnělým (ne nemocným ) , že jsou postižení , a takovým chováním , že jsou např . jednoznačně nebezpeční svému okolí , je nesmysl . Podívejte se kolem sebe , kolik je tady , mezi námi , právě nikdy neléčených , psychicky OPRAVDU nemocných lidí , a bez obav žijí , na postech jim nepříslušejícím . Klidně ničí svým přístupem k ostatním právě to jejich psychické zdraví . Nezkusili jste třeba podivnou změnu v chování pacientů přisoudit tolik vychvalovaným farmakům nových generací , údajně s malým počtem výskytu vedlejších účinků , nebo dokonce úplně bez nich . S tím se už vůbec nedá SOUHLASIT . Mají vedlejší účinky , někdy i stejné , nebo jinak se projevující , než farmaka předchozích generací . A jejich potlačení jinými léky , které mohou vyvolat právě ještě zhoršený projevu stávajícího onemocnění , je velice častým jevem . Pacient se dostane do kruhu , a neví jak z něho ven . Každý má danou svou vlastní citlivost na příjem léčiv určitého druhu , podle stavu jiných tělesných orgánů , než je lidský mozek . I ten má svoje specifické chemicko-impulsní reakce , kde je vždy jištěn a vylepšován výsledek kvality funkce mozku jakousi zpětnou vazbou , připodobnitelnou procesům při činnosti zařízeních v mikroelektronice .

Katka
1x

Příspěvek byl odstraněn administrátorem diskuse z důvodu porušení Pravidel diskuse Ordinace.cz.

viki
5x

Dobrý den . Je nezvratitelná skutečnost , že maniodepresivní psychoza je jedním z nejtěžších onemocnění z oblasti psychických nemocí duše živích bytostí . Nazývat ji však komerčním úslovím afektivní porucha , je podle mě nesprávné a zavádějící názvosloví . Rozhodně nemůžu souhlasit s názorem pana doktora s PCP . Nevím , postupuje li věda , i když v této oblasti je to velmi obtížné , správným směrem , nezůstává stále , při starších metodách léčby , bez přímého osobního přístupu ke každému člověku , a nezařazuje ho často i omylem , do předem vymezených škatulek , odpovídajících třeba jen v jednom náznaku dané nemoci , a hned je rozhodnuto . Pak začne různě rychlý nástup léčby , léčivy dané skupiny chorob . Správné zaléčení , aby nemoc měla dobrou prognozu na léčbu , a i konečné vyléčení u více případů , než je tomu doposud , jako je tomu v jiných vyspělejších zemích světa , kde i personál je vybírán , a prochází testy kultu etického chvání k takto obzvláště nešťasně dočasně postiženým osobnostem , který jimi nikdy neopovrhuje , ale chová se k nim lépe , než pomalu sám k sobě . To tady chybí stále . Uvádí to v mylný dojem celou širokou veřejnost , o onemocněních tohoto typu . Do povědomí se dostává neúplná skutečnost celých jednotlivých onemocnění . Vím přibližně , co prožívá pacient s depresí , nebo maniodepresivní psychozou , jaké to může být nesnesitelné utrpení . ALE přisoudit , nebo přiřknout , těmto onemocnělým (ne nemocným ) , že jsou postižení , a takovým chováním , že jsou např . jednoznačně nebezpeční svému okolí , je nesmysl . Podívejte se kolem sebe , kolik je tady , mezi námi , právě nikdy neléčených , psychicky OPRAVDU nemocných lidí , a bez obav žijí , na postech jim nepříslušejícím . Klidně ničí svým přístupem k ostatním právě to jejich psychické zdraví . Nezkusili jste třeba podivnou změnu v chování pacientů přisoudit tolik vychvalovaným farmakům nových generací , údajně s malým počtem výskytu vedlejších účinků , nebo dokonce úplně bez nich . S tím se už vůbec nedá SOUHLASIT . Mají vedlejší účinky , někdy i stejné , nebo jinak se projevující , než farmaka předchozích generací . A jejich potlačení jinými léky , které mohou vyvolat právě ještě zhoršený projevu stávajícího onemocnění , je velice častým jevem . Pacient se dostane do kruhu , a neví jak z něho ven . Každý má danou svou vlastní citlivost na příjem léčiv určitého druhu , podle stavu jiných tělesných orgánů , než je lidský mozek . I ten má svoje specifické chemicko-impulsní reakce , kde je vždy jištěn a vylepšován výsledek kvality funkce mozku jakousi zpětnou vazbou , připodobnitelnou procesům při činnosti zařízeních v mikroelektronice .


Celkový počet příspěvků v diskusi: 8. Vstoupit do diskuse.

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Úzkost a strach

Jedná se o jevy, které jsou vlastní každému člověku, samy o sobě mají ve své podstatě ochranný význam. Umožňují jedinci reagovat včas na hrozící nebezpečí, kterému může organismus čelit buď bojem a nebo útěkem. Proto ne každý takovýto příznak lze "psychiatrizovat", tzn. považovat jej za příznak duševní nemoci.

Kalendárium - Listopad

Nastává nám měsíc marného čekání na trochu slušné počasí, měsíc marného čekání na několik slunečních paprsků na zamračené obloze. Všichni víme, že kam nechodí slunce, tam chodí lékař.

Deprese - co to je a u koho se vyskytuje?

Deprese (dříve nazývaná melancholie) je onemocněním duše, ale také celého těla. Jde o závažnou psychickou poruchu, která postihuje až 10 % obyvatelstva. Ve své nejtěžší formě se projevuje smutnou a sklíčenou náladou, která způsobuje nemocnému duševní trýzeň a bolest.

Deprese

Až deset procent obyvatel trpí depresemi, které se projevují smutkem, sklíčeností a ve výsledku i dušení bolestí.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce