Inzerce https://www.lekarna.cz/opalovaci-prostredky/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=opalovaci-prostredky

Nejčastější dotazy ohledně kýly

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 37203x )

Na co se potřebujete zeptat, pokud máte kýlu?

shutterstock.com

Jak časté jsou kýly?
Kýly jsou velice časté. Podle odhadů postihne kýla v průběhu života každého dvacátého člověka. V České republice se pak provádí asi 20 000 operací kýly ročně.

Co je to kýla?
Kýla je oslabení nebo protržení svalů břišní stěny, při němž se skrze oslabené místo může protlačit tuková tkáň nebo nějaký tělesný orgán, např. střevo. Ačkoli se kýly mohou vyskytnout na nejrůznějších místech na těle, nejčastěji se vyskytují v břišní stěně. Někdy se může oslabené místo v břišní stěně objevit hned při narození.

Co kýly způsobuje?
Mnoho kýl vzniká jako vrozený defekt, tzn. že oslabené místo v břišní stěně existuje již u novorozence. Pokud máte v břišní stěně oslabené místo, může tlak způsobený nadměrnou tělesnou hmotností, kašláním, zvedáním těžkých břemen nebo námahou vznikající při pohybu ve střevech odtlačit svaly od sebe a vzniklým otvorem se může protlačit některý z vnitřních orgánů nebo jiná tělesná tkáň. Jakmile k takovému protlačení dojde, bude se vzniklý defekt (kýla) dále zvětšovat až do doby, kdy bude provedena plastika.

Může kýlu způsobit zvedání těžkých břemen?
Možná jste slyšeli, že kýlu si přivodíte zvedáním těžkých předmětů. Jedná se však o velkou pověru. Zvedání těžkých předmětů a jiné namáhavé činnosti sice mohou kýlu zhoršit, ale nejsou její příčinou. Ve skutečnosti většina kýl vzniká v důsledku svalové ochablosti, která existuje ještě dlouho předtím, než se kýla vůbec objeví. Mnoho kýl existuje už od narození. Svalovou ochablost mohou způsobit také další faktory včetně pokročilého věku, zranění nebo operačních řezů prováděných při chirurgických zákrocích.

Kde se kýla objevuje?
Kýly se nejčastěji objevují v oblasti třísel, břicha, v okolí pupku nebo v blízkosti míst, kde byl v minulosti prováděn chirurgický zákrok. Více informací naleznete v části Druhy kýl.

Je nutné kýlu léčit?
V zásadě platí, že plastiku kýly je nutné a důležité provést. Pokud kýlu ponecháme neléčenou, samovolně nezmizí, bude se pravděpodobně zvětšovat a defekt bude stále bolestivější. Pokud máte podezření, že máte kýlu, navštivte lékaře. Lékař může případnou diagnózu potvrdit s probrat s vámi možnosti léčby.

Je kýlu vždy nutné odstranit chirurgicky?
Kýla se dá vyléčit pouze jedním způsobem: operací. Kýla samovolně nezmizí. Dobrou zprávou však je, že dnes jsou operační plastiky kýly rychlé, snadné a dokonce i trochu pohodlné. V závislosti na vaší anamnéze však chirurg nemusí vždy plastiku kýlu doporučit.

Jak chirurg plastiku kýly provádí?
V současnosti používají chirurgové pro plastiku kýly několik chirurgických postupů. Tyto postupy můžeme rozdělit do dvou základních kategorií: plastika pod napětím a plastika bez napětí. Váš lékař vám pro léčbu vaší kýly může navrhnout několik možných postupů. Pokud se seznámíte se všemi těmito možnostmi, budete schopni lépe se rozhodnout, který z možných chirurgických postupů je pro vás nejvhodnější. Další informace naleznete v části Druhy kýl.

Co je plastika pomocí ULTRAPRO* Hernia System?
ULTRAPRO Hernia System je prostředek pro provedení plastiky kýly. Tento systém se skládá ze tří navzájem propojených částí: záplaty aplikované na vnitřní plochu tkáně, která zajišťuje účinnou korekci břišní stěny z vnitřní strany, propojovacího prvku podobného zátce a svrchní záplaty v podobě ploché síťky, která břišní stěnu překrývá z vnější strany.

Jaké je srovnáníULTRAPRO Hernia System (UHS) s jinými dostupnými technikami a produkty?
ULTRAPRO Hernia System je sterilní, předtvarovaný trojrozměrný prostředek, který se skládá ze záplaty aplikované na svrchní plochu tkáně, která je s pomocí válce vyrobeného ze síťky připojena ke kruhové záplatě aplikované na spodní plochu tkáně. Další informace naleznete v části Použití síťky při plastice kýly.

Co je chirurgická síťka PROCEED®?
Síťka PROCEED je sterilní, tenká síťka z ohebného laminátu, která je určena pro použití při plastikách kýly a jiných plastikách svalové povázky. Další informace naleznete v části Inovace v oblasti sítěk.

Co je polypropylénová síťka PROLENE® 3D Patch?
Zdravotnický prostředek vyrobený z jednoho kusu síťky, který chirurgovi umožňuje provést bezpečnou plastiku kýly s nízkým profilem. Prostředek se skládá ze svrchní záplaty s trojrozměrnou spodní vrstvou ve tvaru diamantu. Spodní vrstva se vloží do "otvoru" nebo defektu kýly a poté chirurg zatáhne za vlákno připevněné ke spodku diamantu, aby se záplata mohla "roztáhnout". Když se prostředek roztáhne, spodní vrstva se zploští a vytvoří na spodní straně svalové stěny bezpečnou oporu.Další informace naleznete v části Inovace v oblasti sítěk.

Co je částečně vstřebatelná lehčená síťka ULTRAPRO®?
Síťka ULTRAPRO je vyrobena z přibližně stejného množství vstřebatelného a nevstřebatelného monofilního vlákna. Další informace naleznete v části Inovace v oblasti sítěk.

Mohu udělat něco pro to, abych zabránil/a opětovnému vzniku kýly?
Způsoby prevence opětovného vzniku kýly jsou především velice podobné způsobům pro předcházení jejímu vzniku. Nejlepší věc, kterou můžete pro prevenci vzniku kýly udělat, je dodržovat zásady zdravého životního stylu, vhodně se stravovat, nekouřit, pravidelně cvičit, udržovat si zdravou tělesnou hmotnost a zvedat břemena vhodným způsobem. Další informace o prevenci vzniku kýl naleznete v části Prevence kýly.

Hradí plastiku kýly zdravotní pojišťovna?
Vzhledem k tomu, že plastika kýly je zákrok, který je ze zdravotního hlediska nutný, hradí jej vaše zdravotní pojišťovna.

Jaký vliv má na kýlu kouření?
Chronický kašel způsobený drážděním plic v důsledku kouření může zvýšit riziko vzniku kýly. Kouření může mít také za následek recidivu kýly. U silných kuřáků existuje větší pravděpodobnost vzniku břišních kýl než u nekuřáků. Je tomu tak proto, že působením nikotinu může dojít k oslabení břišní stěny.

Mohu vzniku kýly zabránit?
Neexistuje žádný zaručený způsob, jak vzniku kýly zabránit. Kýla se může objevit u každého. Nejlepší věc, kterou můžete pro prevenci vzniku kýly udělat, je dodržovat zásady zdravého životního stylu, vhodně se stravovat, nekouřit, pravidelně cvičit, udržovat si zdravou tělesnou hmotnost a zvedat břemena vhodným způsobem. Další informace o prevenci vzniku kýl naleznete v části Prevence kýly.

Zmizí kýla sama od sebe?
Pokud kýlu ponecháme neléčenou, sama nezmizí, bude se pravděpodobně zvětšovat a bude stále bolestivější. Především však kýla může vyústit v závažnější, život ohrožující zdravotní komplikace.

Jsou kýly dědičné nebo vrozené?
Samotná kýla dědičná není. Od jednoho ze svých rodičů můžete zdědit náchylnost k oslabení svalů břišní stěny, ovšem kýla samotná je buď získaná, nebo vrozená. Pokud říkáme, že je kýla vrozená, znamená to, že je přítomná již při narození nebo k jejímu vzniku při narození dochází. Získané kýly vznikají fyzickým poškozením během života – při zvedání těžkých předmětů, při porodu, váhovém přírůstku nebo jiné námaze. Ke vzniku vrozené kýly dochází, pokud se narodíte s břišní stěnou, která je v některých oblastech oslabená. Téměř všechny dětské kýly jsou vrozeného původu. Také mnoho kýl u dospělých je vrozených – v takovém případě byla kýla původně příliš malá na to, aby mohla být zjištěna v útlejším věku.

Proč jsou muži náchylnější k výskytu kýly?
Muži jsou ke vzniku kýly náchylnější než ženy z důvodu odlišné anatomie. Dvě z míst, na kterých ke vzniku kýly dochází nejčastěji, mají u mužů a u žen odlišné funkce. Jedním z těchto míst je vnitřní prstenec, skrze který před narozením sestupují varlata. Pobřišnice – vak obklopující břišní dutinu – je dalším možným místem, kde se může oslabení vyskytnout.

Jaké jsou typické příznaky kýly?
Každá kýla probíhá jinak a příznaky kýly se mohou objevit náhle či postupně. U jednotlivých jedinců se také různí stupeň bolesti. Někteří lidé při vzniku kýly dokonce pocítí, jako by v jejich těle něco povolilo nebo prasklo. Mezi další příznaky může patřit následující:

  • pocity slabosti, tlaku nebo bolesti v břiše, třísle nebo šourku,
  • bulka nebo vypouklina na břiše, v třísle nebo na šourku, kterou je snáze vidět, když
  • zakašlete, a která po ulehnutí zmizí,
  • bolest při námaze, zvedání předmětů nebo kašli.

Jaký typ anestezie bude při zákroku použit?
Typ anestezie, která bude ve vašem případě použita, závisí na vaší celkové zdravotní kondici, druhu plastiky, která bude prováděna, a na zdravotnickém zařízení, ve kterém se operaci podrobíte. Většina laparoskopických zákroků vyžaduje celkovou anestezii. Plastiku s napětím a plastiku s použitím síťky je možné provést s použitím celkové, lokální, spinální nebo jiné anestezie. U většiny pacientů, u nichž je prováděna plastika kýly s použitím ULTRAPRO Hernia System, lze použít pouze lokální anestezii.

Jaká jsou rizika spojená s plastikou kýly?
Plastika kýly je většinou velice bezpečný zákrok, který způsobuje minimální komplikace. Jako při každém chirurgickém zákroku však při plastice může dojít ke vzniku infekce nebo krvácení. Riziko komplikací se zvyšuje, pokud pacient kouří, užívá drogy, pije nadměrné množství alkoholu, je velmi mladý nebo starý nebo má jiné zdravotní komplikace.
Existuje malé riziko, že při zákroku dojde k poranění střev, močového měchýře, cév nebo nervů nebo že se případně vytvoří rozsáhlá jizva.

Jak dlouho trvá rekonvalescence?
Délka rekonvalescence závisí na typu kýly, na chirurgickém postupu, který váš lékař použije, a na rozsahu vašich běžných tělesných aktivit. Ve většině případů je možné provést zákrok ambulantně, takže pacient odchází domů ještě tentýž den. Během několika prvních dnů po zákroku můžete pociťovat obtíže při chůzi, především při chůzi do schodů nebo ze schodů. Během prvního týdne nebudete také možná schopni řídit auto a provádět namáhavé činnosti. Někteří pacienti pociťují jenom velice malou bolest nebo obtíže a mohou se ke svým normálním činnostem vrátit během několika dní. U jiných pacientů může rekonvalescence trvat déle, zvláště pokud je jejich práce fyzicky namáhavá.

>Kdy se budu moci vrátit do zaměstnání?
Podle typu vašeho zaměstnání může úplné zotavení po operaci kýly trvat jeden až šest týdnů. Jak rychle se budete schopni vrátit do zaměstnání, závisí na typu práce, kterou děláte. Pokud je vaše zaměstnání fyzicky velmi namáhavé nebo pokud při práci musíte zvedat těžká břemena, budete se možná moci ke své práci vrátit až po několika týdnech. Pokud oproti tomu pracujete v kanceláři, možná se budete ke své práci schopni vrátit již po třech dnech. Požádejte o radu svého lékaře a zeptejte se ho, kdy se budete moci vrátit do zaměstnání a pokračovat ve svých běžných denních činnostech.

Kdy budu opět schopen řídit?

Pacientům po operaci se obecně nedoporučuje po dobu 48 hodin od zákroku řídit, protože v těle pacienta se stále ještě mohou vyskytovat zbytky přípravku použitého při anestezii. Při řízení by také mohlo dojít k namáhání pooperační rány, lékař vám proto může doporučit, abyste po operaci nějakou dobu neřídili. Také pokud berete léky proti bolesti, nebudete možná smět řídit nebo obsluhovat stroje. Pokud si nejste jisti, co smíte a nesmíte dělat, zeptejte se svého lékaře.

Kdy se budu moci opět věnovat sportu?
To závisí na sportovní aktivitě, které se věnujete – pokud se věnujete méně náročnému sportu, při kterém není vaše tělo vystaveno nárazům, budete moci opět sportovat během několika dnů. Ke sportům, které vyžadují větší tělesnou námahu, se budete moci vrátit během jednoho až dvou týdnů. Hráči, kteří se věnují náročným týmovým sportům, kdy dochází k častému fyzickému kontaktu, se ke svému sportu mohou vrátit již po dvou týdnech, pokud jim lékař nenařídí jinak.

Stručný přehled základních informací o použití jednotlivých typů sítěk.

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Tříselná kýla

Máme podezření , že má manžel v oblasti třísel kýlu. Když leží, tak je to neznatelné, ale když vstane, tak mu to jakoby "vyjede" a udělá se mu tam boule . Bude nutná operace, nebo se to dá řešit i jinak? Marie

Kýla

Kýla je vyklenutí pobřišnice vystýlající dutinu, které obsahuje tuk nebo střevní kličky, a který se vychlipuje skrze otvor nebo štěrbinu v břišní stěně, pánvi nebo v bránici (tzv. kýlní branku).

Kýla - banalita nebo skryté nebezpečí ?

Od první zmínky, jíž bylo vyobrazení léčby uskřinuté kýly v Chamurabiho zákoníku před 3700 lety se postoj k této banální afekci, otvoru ve stěně břišní, kterým vystupuje obsah břicha navenek pod kůži, nijak zásadně nezměnil.

Historie a metoda léčby kýl

Kýla se historicky řešila různě, až roku 1882 Bassini přišel s metodou, která byla široce přijata. Šlo o sešití okrajů defektů a štěrbin a vrstev stěny břišní, takže zanikl otvor – kýlní branka a výchlipka (vak) byl odstraněn a zašit. Tento princip se držel na výslunní 75 let.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce