Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=pece-o-zuby

Před nástupem do nemocnice si prostudujte svá práva

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 9583x )

Můžete si vybrat nemocnici podle toho, jakou má pověst. Můžete si zvolit i lékaře, kterému důvěřujete. Jak rychle vás ale musí ošetřit?

shutterstock.com

Platforma zdravotních pojištěnců vydala v souvislosti s nařízením vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb sadu doporučení. JUDr. Ondřej Dostál, z této platformy radí, jak se zachovat v případě, kdy kvůli zdravotním problémům musíte vyhledat zdravotnické zařízení.

 1. Při vzniku zdravotních problémů si můžete zvolit smluvního poskytovatele zdravotních služeb (právo dle § 11 zákona 48/1997 Sb.). Můžete si zvolit kteroukoliv ze smluvních nemocnic své zdravotní pojišťovny. Seznam smluvních nemocnic poskytne zdravotní pojišťovna. Do nemocnice by vás měl obvykle doporučit praktický lékař a zaslat nemocničnímu lékaři informace o dosavadní léčbě. Toto doporučení však není nezbytnou podmínkou přijetí do nemocnice.
 2. V nemocnici vás lékař vyšetří a zhodnotí váš zdravotní stav. Je povinen vás poučit o možnostech léčby, jejich alternativách a rizicích (právo dle § 31 zákona 372/2011 Sb.). Máte právo klást doplňující dotazy, které je lékař povinen zodpovědět.  Zeptat byste se měli hlavně na to, zda je zahájení léčby naléhavé a jaká jsou případná rizika z prodlení. O vašem stavu, o potřebě péče a o podaném poučení učiní lékař záznam do zdravotnické dokumentace (povinnost dle § 53 zákona 372/2011 Sb.).
 3. Pokud je váš stav neodkladný nebo akutní (§ 5 odst. 1 zákona 372/2011 Sb.), žádné čekací doby z nařízení vlády se neuplatní, naopak musíte být léčeni „ve lhůtě odpovídající naléhavosti potřeby péče“, tedy zpravidla zahájí léčbu ihned (právo dle § 40 zákona 48/1997 Sb., obdobně § 2 odst. 3 Nařízení vlády). Neodkladnou péči jsou dle zákona nejen „bezprostřední ohrožení života“ (např. silné krvácení po autohavárii), ale též stavy, které by „k vážnému ohrožení zdraví pouze mohly vést“ (např. podezření na krvácení do mozku, které je třeba potvrdit či vyvrátit vyšetřením), a dokonce i stavy, které „způsobují náhlou nebo intenzivní bolest“ (např. vážnější onemocnění kloubů). U takových stavů se nečeká.
 4. Lékař v nemocnici vám sestaví tzv.individuální léčebný postup (§ 3 zákona). Nejde-li o neodkladný stav, určí lékař „lhůtu časové dostupnosti“; délka této lhůty nesmí být nepřiměřená, naopak musí být „lékařsky odůvodnitelná a vycházet z objektivního lékařského posouzení současného zdravotního stavu pojištěnce, anamnézy a pravděpodobného průběhu jeho nemoci, bolestivosti nebo povahy jeho onemocnění“. (§ 2 odst. 2 Nařízení vlády). Lhůta nesmí být nikdy delší než maximální lhůta dle tabulek v Nařízení vlády, avšak pokud to pacientův stav vyžaduje, musí ji lékař stanovit kratší. Délku čekací lhůty a medicínské úvahy, které jej vedly k jejímu stanovení, zapíše lékař do zdravotnické dokumentace.
 5. Lhůta začíná běžet následujícího den poté, co vás lékař vyšetřil a léčbu předepsal. Pokud léčba není v této lhůtě zahájena, můžete se obrátit na vedení nemocnice se stížností. Současně byste měli informovat svou zdravotní pojišťovnu a žádat o zjednání nápravy.
 6. Pro potřeby jednání je dobré, abyste si opatřili podklady, tedy výpis či kopii ze své zdravotnické dokumentace. Nepotřebujete kopie celé dokumentace, určitě však bude potřebovat: záznam o vyšetření a popis zdravotního stavu, záznam o poučení o rizicích, včetně rizik z prodlení, záznam o individuálním léčebném postupu, zejména o stanovené čekací lhůtě a jejím medicínském zdůvodnění. Máte právo do dokumentace nahlédnout a ofotit si ji (dnes lze i na některé mobilní telefony), případně požádat nemocnici, aby pro vás kopie za úplatu pořídila. Právo na nahlížení do dokumentace stanoví zákon 372/2011 Sb. v § 65.
 7. Veškeré stížnosti či podněty pojišťovnám, nemocnicím či úřadům je radno podávat tak, aby to bylo později možno prokázat. Tedy nejlépe písemně doporučeným dopisem, nebo e-mailem s elektronickým podpisem. Je také možné donést písemný dokument na podatelnu a nechat si na jeho kopii „orazítkovat“ jeho přijetí. Pro urychlení je možno též domluvit se s příslušným pracovníkem ústně či telefonicky, ale s tím, že písemný podnět je zaslán a očekává se na něj oficiální písemná odpověď.
 8. Pokud vedení nemocnice neodpoví a léčba stále nebyla zahájena, případně vás odmítne, je na místě stěžovat si zdravotní pojišťovně. Pro to zákon nestanoví formální postup, vhodné je však napsat písemnou stížnost na neléčení, požadovat zajištění zahájení léčby ve smluvní nemocnici a přiložit kopie záznamů ze zdravotnické dokumentace. Pokud je váš stav naléhavý, je vhodné to uvést. Zdravotní pojišťovna by se měla bezodkladně spojit se smluvní nemocnicí a problémy za pojištěnce vyřešit - ve smlouvě s nemocnicí k tomu má dostatek právních nástrojů a sankcí.
 9. Pokud zdravotní pojišťovna neodpoví či vás odmítne, je namístě podat na Ministerstvo zdravotnictví stížnost (§ 45a zákona 48/1997 Sb.), opět v písemné podobě, s popisem situace a doloženými kopiemi zdravotnické dokumentace a podaných stížností. Současně, zejména pokud prodlení narůstá, může být vhodné podat soudní žalobu, kterou se domáháte po smluvní nemocnici, aby splnila svou povinnost a zahájila léčbu. Hrozí-li velké zdravotní riziko, může být vhodné využít tzv. předběžné opatření, kterým soud může nemocnici nařídit provedení neodkladných kroků ještě dříve, než proběhne vlastní řízení a padne rozsudek.
 10. Může se stát, že lékař nesprávně vyhodnotí vás stav, například nerozpozná vůbec potřebu léčby či stanoví v „individuálním léčebném postupu“ příliš dlouhou čekací dobu. Můžete požádat jiného lékaře o tzv. druhý názor (právo dle § 28 odst. 3 zákona 372/2011 Sb.), případně si může zvolit jinou smluvní nemocnici své pojišťovny. Po změně nemocnice určí její lékař novou lhůtu v souladu s Nařízením vlády, případně vás začne léčit ihned, stal-li se váš zdravotní stav mezitím neodkladným.
 11. Vznikla-li nesprávným postupem lékaře, vedení nemocnice či pracovníků zdravotní pojišťovny újma na vašem zdraví, přísluší vám náhrada škody či zadostiučinění za újmu na osobnostních právech (stres, pocit bezmoci či ztráty lidské důstojnosti, strach ze zdravotních následků čekání). Toho se můžete domáhat soudní žalobou.

Zdroj: www.zdravotnipojistenci.cz

Podávali jste už někdy stížnost na lékaře? Napište nám to v diskusi pod článkem nebo na mailu redakce@ordinace.cz.

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/pece-o-zuby/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=pece-o-zuby

Anketní otázka

Zatím hlasovalo 569 lidí

Mohlo by vás zajímat

Internet mění tvář amerického zdravotního pojištění

Internet nabízí mnoho výhod pro americké pojištěnce.

Objednávání pacientů přes IT

Praktičtí lékaři v Británii zkouší interaktivní způsob objednávání pacientů přes digitální televizi. Pilotní projekt ve městě South Yorkshire se zatím ukazuje jako úspěšný.

Jak se chovat při povodni

(připraveno s použitím oficiálního materiálu MV ČR)

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce