Inzerce https://www.lekarna.cz/specialni-nabidka/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=specialni-nabidka

Zbavte se své závislosti, zdravotní pojišťovna vám přispěje na odvykání kouření

( Redakce Ordinace.cz | přečteno: 3829x )

V České republice žije okolo dvou milionů kuřáků. Podle posledních dat Českého statistického úřadu v roce 2016 utratili čeští kuřáci za tabák celkem 94 miliard korun. Kouření má přitom negativní dopad nejen na zdraví populace, ale působí rovněž značné ekonomické ztráty. Ty, jež se své závislosti na nikotinu chtějí zbavit, podporují i zdravotní pojišťovny.

shutterstock.com

Dopad kouření na zdraví i ekonomiku

Kouření má nepříznivý vliv na nemocnost, pracovní neschopnost, invaliditu i úmrtí české populace. Je příčinou asi 30 % onkologických onemocnění, asi 15 % kardiovaskulárních onemocnění a přibližně 80 % chronických plicních nemocí. V Česku kouří okolo dvou milionů lidí, přičemž největší skupinu tvoří mladí lidé. Největší počet kuřáků (téměř třetina) je ve věkové kategorii 15 až 24 let, ve skupině 55 let a více let pak kouří 18 % osob. Podíl kuřáků v populaci se u nás v posledních letech stabilně pohyboval mezi 28 až 32 %, od roku 2015 pak mírně klesl na 25 %.

Kouření má však nejen zdravotní, ale i ekonomické důsledky. Nevyplácí se samotným kuřákům, ale ani státu, protože náklady spojené s kouřením, jsou mnohonásobně vyšší než výnos ze spotřební daně. Dle odhadů tvoří ekonomické ztráty způsobené kouřením v ČR 118 miliard korun ročně. Z toho asi 22 miliard korun tvoří zdravotní péče kvůli následkům kouření.

Čtěte také: Dopad kouření na zdraví

Odborná pomoc je účinnější

Léčba odvykání kouření spočívá v psychobehaviorální intervenci (tj. dotazování pacienta, kdy nejčastěji kouří a v jakých situacích sahá po cigaretě) a ve farmakoterapii (tj. užívání léků k potlačení abstinenčních příznaků).

Závislost na tabáku je možné u nás léčit ve 40 centrech specializovaných na tuto oblast, dalších zhruba 150 lékáren poskytuje poradenství, kuřákům je k dispozici více než 200 vyškolených ambulantních lékařů. Statistiky ukazují, že intenzivní odborná léčba má daleko lepší výsledky. Zatímco pacienti, kteří užívají léky šest měsíců pod dohledem odborníků, mají až 70% šanci na úspěch, naproti tomu mezi kuřáky, kteří se snaží přestat kouřit bez pomoci, uspěje pouze čtyři až pět osob ze sta.

Čtěte také: Kouření pohledem neurologa

31. května – Světový den bez tabáku. Zbavte se své závislosti, zdravotní pojišťovna vám přispěje na odvykání kouření

Z prostředků veřejného zdravotního pojištění nejsou hrazeny žádné přípravky k léčbě závislosti na nikotinu, zdravotní pojišťovny však nabízí v rámci preventivních programů pro zdraví možnost využít příspěvků na podporu odvykání kouření. Když si však nikotinové náplastizakoupíte sami bez doporučení lékaře, žádná z pojišťoven vám je neproplatí.

Všechny zdravotní pojišťovny, které příspěvek na odvykání kouření poskytují, totiž požadují, aby se klient léčil v některém pracovišti Centra pro závislé na tabáku nebo pod dozorem lékárníka specialisty z lékárny poskytující konzultace k odvykání kouření.

Seznam pracovišť naleznete na webových stránkách Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

Příspěvky zdravotních pojišťoven na odvykání kouření

Jediná pojišťovna, která tento příspěvek nenabízí je Revírní bratrská pokladna.

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

ČPZP poskytuje svým pojištěncům příspěvek na odvykání kouření až 1000,- Kč ročně. Příspěvek je určen na:
 • nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků, zakoupených v lékárně. Za volně prodejné podpůrné přípravky se považuje náhradní léčba nikotinem ve formě: náplastí, pastilek, ústního spreje, žvýkaček apod.
 • léčiva na odvykání kouření

Příspěvek je poskytnut v průběhu nebo po ukončení léčby, a to na základě potvrzení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory, a to výhradně po nebo v době léčby. Seznam lékařů, Center pro závislé na tabáku a odborných lékárníků je k dispozici na stránce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.

Realizace příspěvku:

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

 • Výpisu z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu.
 • Občanského průkazu.
 • Potvrzení lékaře o léčbě závislosti na tabáku
 • Dokladu o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2018 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

Čtěte také: Kouření a jeho vliv na dutinu ústní

Oborová zdravotní pojišťovna

Své klienty, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, finančně podporujeme. Při vyplnění Žádosti o čerpání kreditu STOP kouření doplněné potvrzením o léčbě či ukončení léčby závislosti na tabáku ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku proplatíme našim klientům náklady na Champixa prostředky určené k odvykání kouření, a to až do výše 4000 Kč.

Podmínky čerpání kreditu

 1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
 2. Kredit je určen žadatelům - pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.
 3. Kredit lze čerpat pouze jednorázově.
 4. Kredit je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKONTA.
 5. O kredit lze žádat do 31.12.2018.
 6. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31.12.2018 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

Všeobecná zdravotní pojišťovna

Příspěvek až 2 500 Kč pro váš život bez cigaret

PODMÍNKY ÚČASTI V PROGRAMU PRO KLIENTY VZP

 • Maximální výše příspěvku pro jednoho pojištěnce je stanovena na 2 500 Kč v rámci trvání programu.
 • Příspěvek je poskytnut pojištěnci VZP, který: nemá evidovaný dluh na pojistném a penále na veřejné zdravotní pojištění, a pokud je OSVČ, doložil ve stanovené lhůtě přehled o svých příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení.

Příspěvek je poskytován na:

 • nehrazený léčivý přípravek předepsaný lékařem z Centra pro léčbu závislosti na tabáku
 • volně prodejné léčivé přípravky – náhradní léčba nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje, žvýkačky zakoupené na doporučení odborného konzultanta lékárníka specializovaného na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření.

Příspěvek je poskytnut po skončení, případně v době léčby uskutečněné na doporučení:

 • ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku dle seznamu a po předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018
 • odborného konzultanta odborného pracoviště (lékárny) České lékárnické komory specializované na odbornou činnost v lékárně – poradenském centru pro odvykání kouření dle seznamu a po předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky s datem vystavení od 1. 1. do 30. 11. 2018.
 • Délka trvání léčby je do 12 kalendářních měsíců.

Žadatel o příspěvek předkládá k žádosti:

 • originál doporučení, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta
 • originál platebního dokladu o úhradě léčivých nebo podpůrných přípravků.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Příspěvek 500 korun je možné čerpat dvakrát v roce, vždy po ukončení léčby, která probíhá minimálně tři měsíce. Peníze lze proplatit po předložení zprávy o výsledku léčení (negativní test na CO) a dokladu o zaplacení.

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Pojištěnec ve věku od 18 let, který si zakoupí léčivé přípravky na podporu odvykání kouření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 500 Kč na položky z následujícího výběru:
 1. vareniclin (CHAMPIX)
 2. žvýkačky, náplasti, cucavé pastilky, sprej (NICORETTE)
 3. náplasti, cucavé pastilky (NIQUITIN)

Specifické podmínky:

 1. doložení potvrzení o léčbě z Centra pro závislé na tabáku slzt.cz a/nebo z poradenského centra pro odvykání kouření (ČLnK akreditované lékárny)
 2. příspěvek bude posuzován minimálně po druhé návštěvě pojištěnce v centru.
 3. nákup možný pouze v lékárně nebo z Centra pro závislé na tabáku,
 4. vzorová kartička je k dispozici na webu, na klientských pracovištích a ve vybraných pracovištích.

Vojenská zdravotní pojišťovna

Klientům od 16 let poskytne 400 Kč jednou za rok na protikuřáckou kúru v některém z center pro odvykání kouření. Příspěvek bude poskytnut na základě potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby.

Co je třeba předložit:

 • Vyplněnou a podepsanou žádost
 • Originál dokladu o úhradě odvykací léčby s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem centra pro odvykání kouření.
Pro kompletní znění podmínek kontaktujte svoji pojišťovnu.

Chcete přestat s kouřením? Víme, že to není jednoduché a my vám s tím pomůžeme. Nabízíme velké množství přípravků, které vám odvykání usnadní. Nakupte online na Lékárna.cz.

Léky a doplatky

Vyhledejte lék pomocí jeho celého názvu nebo jeho části. V databázi najdete kompletní příbalovou informaci daného léku a průměrný doplatek v lékárně.

Např.: wobenzym
Poraďte se s lékařem

Podívejte se na zveřejněné odpovědi o zdraví a nemocech. Všechny odpovědi

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Chcete mít přehled
o novinkách na ordinaci.cz

Objednejte si zdarma náš pravidelný zpravodaj.

Inzerce https://www.lekarna.cz/specialni-nabidka/?utm_source=ordinace&utm_medium=square&utm_campaign=specialni-nabidka

Anketní otázka

Byli byste ochotni darovat stolici?

69%
31%
Zatím hlasovalo 182 lidí

Mohlo by vás zajímat

Vydržíme nekouřit?

MUDr. Evou Králíkovou, CSc.,Ústav hygieny a epidemiologie, 3. ledna 2002

Kdo se rozhodne přestat kouřit, nemusí se bát kil navíc

Hubnutí můžeme podpořit zařazením léku zvyšujícího pocit sytosti a vydanou energii.

Tabák

Většina kuřáků se domnívá, pokud si je ochotna připustit škodlivost kouření, že nikotin je z celé cigarety nejškodlivější.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce