Inzerce https://www.lekarna.cz/doprava-zdarma/?utm_source=ordinace&utm_medium=leaderboard&utm_campaign=doprava-zdarma

Ucpaná nebo prasklá céva – dva "viníci" mozkové mrtvice

(MUDr. Jiří Štefánek | přečteno: 61625x )

Mozkové mrtvice dělíme na dvě základní skupiny – ischemické a krvácivé. Ischemické nejčastěji způsobuje ucpání mozkové tepny krevní sraženinou, krvácivé, které bývají závažnější, prasknutí cévy v mozku. Právě přesná diagnostika příčin je nezbytnou podmínkou pro správnou léčbu.

shutterstock.com

Diagnostika mozkové mrtvice


Diagnózu cévní mozkové příhody (= mozkové mrtvice) by měl stanovit neurolog, a to na podkladě anamnézy (tj. co a jak se pacientovi přihodilo), po provedení neurologického vyšetření a za použití zobrazovacích metod. V diagnostice je cenná zejména počítačová tomografie (CT) mozku. Tato zobrazovací metoda je v současné době dostupná i v okresních nemocnicích, je rychlá a s dobrou účinností umí rozlišit cévní mozkovou příhodu ischemickou od krvácivé. To má pak význam pro léčbu, protože léčebné postupy se budou u obou typů mozkových příhod poněkud odlišovat. CT mozku má jisté omezení u ischemické mozkové příhody, umí ji totiž zobrazit až s odstupem několika hodin (desítek hodin). Pokud tedy u člověka s klasickými příznaky mozkové mrtvice provedeme CT mozku se zdánlivě normálním nálezem, měli bychom předpokládat ishemickou mozkovou mrtvici a CT za několik hodin zopakovat. Na takto zopakovaném CT se již ložisko mrtvice obvykle objeví. Krvácivou mozkovou příhodu umí CT mozku naopak zobrazit velice spolehlivě a bez časového prodlení.

Ischemická cévní mozková příhoda


Tato cévní mozková příhoda je způsobena poškozením mozkových buněk nedostatkem kyslíku (tj. ischemií). Tvoří asi 80 % mozkových příhod. Dochází k ní nejčastěji při uzávěru některé z tepen mozku krevní sraženinou.

Příčiny ischemické mozkové příhody


1. Velmi častou příčinou vzniku krevní sraženiny je proces zvaný ateroskleróza. Mechanismus je v podstatě obdobou ischemické choroby srdeční a srdečního infarktu. V tepnách zásobujících mozek může stejně jako ve všech ostatních tepnách v těle docházet k výše zmíněnému procesu aterosklerózy. Podstatou aterosklerózy je postupné zužování průsvitu tepen vlivem ukládání cholesterolu v cévních stěnách. Zúžení tepny nemívá vzhledem k dobrému cévnímu zásobení mozku významnější dopad. Za jistých okolností se ovšem může v místě aterosklerotického zúžení vytvořit krevní sraženina, která cévu náhle zcela ucpe. V jiném případě se může sraženina utrhnout a proud krve ji zanese hlouběji do mozku, kde dojde k ucpání jiné cévy. Část mozku zásobená ucpanou cévou přichází o kyslík a buňky začínají odumírat. A zde leží zásadní rozdíl oproti infarktu myokardu. Buňky srdeční svaloviny při srdečním infarktu bez kyslíku vydrží několik hodin a na lékařský zákrok je dost času. Buňky mozkové vydrží bez kyslíku naživu jen několik minut a účinná pomoc tak v podstatě ani není možná. Lékaři se pak již mohou jen snažit, aby poškození bylo co možná nejmenší.

2. Kromě aterosklerózy se na vzniku ischemických mozkových příhod v nezanedbatelné míře podílí i jedna z poruch srdečního rytmu, tzv. fibrilace síní. Jde o nejčastější poruchu srdečního rytmu u lidí vyššího věku, která se projevuje rychlým kmitáním srdečních síní. Fibrilace síní je často zcela bezpříznaková, ale narušená pohyblivost srdečních síní může mít nepříjemné následky. V srdci se totiž může vytvořit sraženina, která se může následně utrhnout a ze srdce se krevními cévami dostat do některé z mozkových tepen, kterou ucpe.

Léčba ischemické mozkové mrtvice


O léčebném postupu by měl rozhodnout atestovaný neurolog. Většinou se provádí konzervativní postup, tj. podávání léků. Používají se léky proti srážení krve (obvykle aspirin a antikoagulační léky jako je nízkomolekulární heparin), které brání zvětšování sraženiny. Kromě toho se podávají infuze s léky, které zvyšují prokrvení mozku a tím zlepšují zásobení nervových buněk kyslíkem a živinami (např. agapurin). Své využití mají i léky s pozitivním účinkem na funkci neuronů (např. piracetam, geratam). Vychází se přitom z filozofie, že určitému poškození mozku sice nezabráníme, ale výše uvedenou terapií se postaráme, aby škody byly co nejmenší. Při této terapii se může podařit zachránit mnoho narušených nervových buněk, které by jinak odumřely, a to může vést ke značnému zlepšení stavu. Výsledky jsou nicméně nepředvídatelné. Poškození může být někdy tak rozsáhlé, že ani správně podávané léky nemají kýžený efekt.

Pokud to stav pacienta dovolí, lze zvážit i agresivnější léčebný postup a tím je tzv. trombolýza. Trombolýza je proces, při kterém se do krevního řečiště postiženého vpíchne látka, která sraženinu v mozku rozpustí. Zdánlivě dokonalá metoda má ovšem i řadu vážných nedostatků – za prvé jí nikdy není možné aplikovat včas. Nervové buňky začnou při nedostatku kyslíku umírat do několika minut a určitému poškození mozku proto ani trombolýza neumí zabránit. Aby měla trombolýza alespoň nějaký uspokojivý účinek, musela by být provedena nejpozději do 6 hodin od mrtvice. Kromě toho trombolýza naruší proces srážení krve v organismu, a proto je spojená s vysokým rizikem vnitřního krvácení. Nelze tak vyloučit situaci, že trombolýza rozpustí mozkovou sraženinu, a následně způsobí krvácení do mozku. Z těchto důvodů musí být trombolýza indikována s velkou opatrností podle přísných kritérií a užívá se jen u malého procenta lidí s ischemickou mrtvicí.Krvácivá cévní mozková příhoda


Krvácivé CMP tvoří asi jen 20 % všech mrtvic, jsou však mnohem vážnější než ischemické mozkové příhody.

Příčiny krvácivé mozkové příhody


Krvácivé mozkové příhody jsou způsobeny prasknutím cévy v mozku. Proud krve se vyvalí ven z cévy a mechanicky poškodí okolní mozkové struktury. Základní příčinou je dlouhodobě neléčený vysoký krevní tlak, který je v narušení malých mozkových cév nejvýznamnější. Je to logické – protéká-li tekutina v trubicích pod velkým tlakem, zvyšuje se riziko prasknutí stěny trubice. Svou roli hrají někdy i genetické předpoklady spojené s vrozeným oslabením cévních stěn mozku. Stěny cév se pak vlivem třeba i normálního krevního tlaku začnou vydouvat a vznikají výdutě cév nazývané aneuryzmata. Stěny těchto aneuryzmat snadněji praskají a pak vzniká velmi nebezpečná forma krvácivé mozkové příhody. Až do prasknutí se aneuryzmata nijak neprojeví a u celé řady lidí jsou aneuryzmata mozkových tepen nalezena až při pitvě jako zcela náhodný nález.

Léčba krvácivé mozkové mrtvice


Léčbu můžeme rozlišit na konzervativní a neurochirurgickou. Samotná konzervativní léčba se provádí ve většině případů. Za prvé se podávají léky snižující nitrolební tlak a zabraňující vzniku otoku mozku (manitol, kortikoidy). Kromě toho se používají podobné léky jako u konzervativní léčby ischemické mozkové příhody. Jejich účelem je ochránit mozkové buňky utlačené objemem zakrváceného ložiska. Velmi opatrný a individuální musí být přístup ke krevnímu tlaku – je nutné ho pomocí léků udržet na středních hodnotách. Příliš vysoký krevní tlak může způsobovat další krvácení, naopak příliš velké snížení krevního tlaku může zhoršit tok krve a kyslíku do mozku.

Neurochirurgický zákrok se obvykle provádí v případě, kdy oblast krvácení svým objemem utlačuje mozek. Zároveň musí být ovšem oblast krvácení snadno přístupná, tj. musí se nacházet co nejblíže povrchu mozku. Neurochirurg se snaží krvácení zastavit a zároveň nahromaděnou krev vypustit, aby se snížil nitrolební tlak.Rehabilitace po mozkové mrtvici


Intenzivní a časná rehabilitace je velice důležitý aspekt léčby obou typů mozkové mrtvice. Mozek je orgán schopný se ledasčemu přizpůsobit a zdravé mozkové buňky umí do jisté míry převzít funkce po těch poškozených. Rehabilitaci bychom měli chápat jako komplexní rehabilitační proces všech narušených funkcí (pohyb, řeč, paměť), který by měl zaručit postiženému co největší soběstačnost, umožnit jeho návrat do společnosti a zajistit co možná nejlepší kvalitu života. Rehabilitace může probíhat na nemocničních odděleních, kde je pacient po mozkové mrtvici hospitalizován (obvykle neurologie a interní oddělení), k intenzivnější a dlouhodobější rehabilitaci v horizontu týdnů až měsíců pak slouží speciální rehabilitační ústavy.Čtěte příště: Jak snížit riziko mozkové příhody


Nenechte si ujít skutečný příběh Josefa Edera, kterým přispěl do diskuse. Je v něm všechno: fakta, emoce, názor. Najdete ho zde. Držíme palce!


Pokud jste byli nuceni se vypořádat s mozkovou příhodou nebo se staráte o někoho po mozkové mrtvici, podělte se o své zkušenosti s ostatními v diskusi nebo nám svůj příběh napište!
Diskuse k článku
Josef Eder
34x

Ano,i mojí ženu postihla v červenci minulého roku mozková příhoda.Symptomy této příhody se však projevovaly již dříve.Dvojité vidění,fibrilace srdce a den předem mravenčení v paži..Bohužel zdvojené viděni nebylo lékaři indikováno jako možnost narušení cévního řečiště a nutno také říci,že fibrilace srdce byla léčena jen medikamenty..Bohužel ředění krve probíhalo pouze anopyrinem ačkoliv nemocniční neurolog po hospitalizaci ženy se podivoval .Nutno podotknout,že při postižení ženy jsem byl u ní a okamžitě přivolal záchrannou službu,která ji odvezla do 1 a čtvrt hodiny vzdálené nemocnice na neurologii.Zde se jí dostalo okamžité pomoci..Po třech týdnech pobytu byla 10 dní doma i když nechodící a plně odkázána na všechny hygienické úkony s tím spojené..Léčba probíhala medikamenty a posléze ji sanita odvezla do Krajské nemocnice v Ústí nad Labem,kde byla hospitalisována na rehabilitačním oddělení.Zde jí opravdu doslova pomohli na nohy.Jejich přístup,bohužel k omezenému počtu pacientů,je příkladnou péčí o lidi postižené touto civilisační chorobou.Vzhledem k tomu,že měla žena každý den návštěvu rodinných příslušníků jak v okresní tak v krajské nemocnici,kteří se jí snažili alespoň krátce rozptýlit a ona sama měla silnou vůli se nemoci nepoddat,po třech týdnech jsem si ji odvážel domů již chodící a její stav se od té doby podstatně zlepšil.Je to i tím,že v místě funguje soukromá rehabilitační služba placená Pojišťovnou a tak ob den rehabilituje a připravuje se na následnou lázeňskou léčbu a rehabilitaci.. Ano,vím,že je ještě množství lidí,kterým se takovéto péče nedostane,protože ne všechny naše nemocnice mají vybavené rehabilitační neurologická oddělení.A to je podle mne velký nedostatek našeho zdravotnictví..Věk postižených touto civilisační chorobou je stále nižší a mnohdy je léčba opravdu "během na dlouhou trať".Mnohde se dostanou postižení na normální oddělení nemocnic,kde jim lékaři nejsou schopni odborně pomoci....Říká se,že po boji je každý generál.I já jsem se jim stal..Vice si všímám projevů u svých blízkých,více se zajímám o tento druh nemoci,více o něm s přáteli mluvím a šířím tak osvětu,které není nikdy dost..A těm,kteří u svých blízkých nebo na sobě zpozorují některé symptomy mozkové příhody radím:Nepodceňujte tuto skutečnost..Navštivte ihned zdravotnické zařízení . A těm,kteří mohou jenom trochu-navštěvujte své blízké nebo kamarády alespoň na chvíli a potěšte je v jejich případném utrpení,Vlejte jim do žil novou naději na další život.Potřebují to jako sůl!

Irena Tesařová
2x

Jednoho dne mi matka zatelefonovala,že se motá,padá,ale podařilo se ji dostat k telefonu.Během 1 hodiny jsem ji odvezla do nemocnice, již ji bylo lépe,došla po svých.Byla umístěna na obyč pokoj.Během 2 hodin když šla na wc,se plně rozvinula CMP, matka zapadla za mísu,odkud ji těžko dostávali. Na vyšetření mozku ji poslali až den před propuštěním z nemocnice s tím,že mi zašlou výsledek vyšetření.Dodnes jej nemám,o matku se starám 10 let,je naprosto bezmocná.Nedávno jsem začala pátrat po výsledku vyšetření,nemocnice v Turnově,kde byla matka hospitalizována,mi tvrdila,že matka byla v Liberci,ale není to pravda,přes VZP jsem zjistila,že byla v Jičíně.Zažili jste větší binec? Oni ani nevěděli,kam pacientku vezou,dokonce i po 10 letech si nedokázali udělat pořádek, prostě se vyšetření ztratilo.Podle čeho ji tedy psali léky,když nevěděli stav ? Lékař je asi bystrozraký,že vidí do hlavy.Na vyšetření ji přeci měli odvét hned a ne,když už se nemohla hýbat.Veterinář dá větší péči psu nebo kočce,než dal lékař mojí matce.A věřte,že bude hůř.

Jarka
4x

Mému tátovi je 92 let. Nějakou dobu bere léky na vysoký krevní tlak. Všimla jsem si, že mu srdce vibruje zrychleně a nepravidelně. Od února tohoto roku se silně potil, byl s tím i u doktora, ale nic. Pak se začal motat a odvezli jsme ho do nemocnice. Tam jsme se dostali po vyšetření na interně cca 3 hodiny na neurologii. Tam u udělali CT mozku , zjistili drobné nálezy, dostal do dalších 5 hodinách nějakou kapačku, na kterou reagoval je mi lépe, už nepotím a za dalších 10 minut není to ono, není mi dobře. Pak ho odeslali z nemocnice domů, takže jsme přijeli až v 0,30 hodin domů. Za dalších 14 dní jsme ho vezli znovu do nemocnice, 3 hodiny interna, pak vyšetření na neurologii. Sdělili mi, že tyto staré pacienty nechtějí dávat do postele a hospitalizovat protože pak se jim nechce vstát. Takže jsem jeli opět domů. Za dalších 14 dnů spadnul na zem na záda a jelo se opět. Tentokrát ani operátorka na 155 nebyla nadšená, protože je to prý starý člověk. Dovezli ho na vozíku, protože se silně motal a nemohl chodit. Tento stav přetrvává dodnes, kdy ho mám po 14 dnech doma. Domů chtěl sám protože se tam s ním nic nedělo a dostával léky. Léky které dostával kromě těch co bere ovykle byl: 3 x denně Cavinton 50mg. Doma mi padá a neudrží rovnováhu a pláče. Jinak je po stránce interní na svůj věk velice zdravý. Nevím si s ním rady, zdali neměl zůstat v nemocnici delší dobu. Tady jde o to, že neudrží rovnováhu a proto padá. Dotaz zní, co s tou ztracenou rovnováhou, prý se to léčí pitím vody a polykáním leků. My máme léky Cavinton 50mg 3x denně a na doma mu přidali Geratam 800 mg 2xdeně 1 tableta. Táta pije vodu jako duha a neustále se počárává, protože nestačí dojít na WC. Když jsem ho přivezla domů , tak spadl přede dveřmi do bytu a lezli jsme po čtyřech. Na těle má 0,5 m modřiny po těch pádech. Prosím o radu, sama jsem si vzala lék Geratam a je to nic, nic nepozoruju a ted jak se s tím má vyléčit starší člověk? Kamarád mi sdělil že Geratam se polyká 3 x denně. ráno 3 tablety, v poledne 2 tablety a večer 1 tableta - účinek je až za 14 dnů. Je pravda, že po propuštění z nemocnice nám nabídili následnou péči na 14 dnů. Pry je to zadarmo a platí to pojištovna. Bylo to až velice kontrastující s tím, jak jsme nemohli žádnou lékařskou péči a dozor pro něho ¨, který to před 1 měsícem potřeboval a prosil o pomoc, dostat. Pochopila jsem okamžitě že tady nejde o tohoto člověka, ale o velice zajímavé prachy za následnou péči od zdravotní pojištovny. Prosím o radu, přece se nemohu uzdravit pitím studené vody a polykáním léků, které ani žádnou účinnost nemají.


Celkový počet příspěvků v diskusi: 6. Vstoupit do diskuse.

Přidat nový komentář

Inzerce https://www.ordinace.cz/clanek/odborne-poradny-na-ordinace-cz/

Mohlo by vás zajímat

Snížení hladiny cholesterolu lecitinem?

Na snížení hladiny cholesterolu užívám asi 2 roky LECITIN. V současní době začínám užívat v rámci HST(hormonální substituční terapie) hormonální preparát s hormonem estrogen (KLIANE). Náhodou jsem se právě dočetla, že lecitin mimo jiné snižuje hladinu nadbytečných estrogenů a proto bych chtěla znát názor odborníka, zda mohu současně užívat oba zmíněné preparáty (Lecitin x Kliane). Děkuji.

Dotaz na aterosklerozu

Potřebovala bych zjistit něco o Ateroskleroze a jejich rizikových faktorech?

Cholesterol

Cholesterol je základním stavebním kamenem stěn buněk, ale také nutností pro tvorbu především pohlavních hormonů, hormonů nadledvin a žlučových kyselin.

Nejčtenější články

Nejnovější témata

Nejnovější diskuze

19. června 2008, 10:54:48

Dobrý den .Ano opět bych přestával kouřit bez šidítek ,.Vážím si sám sebe a nebudu se…

28. června 2008, 09:42:17

Hele ty nulo ty ještě žiješ? Dofám ,že nekouříš.kam jedeš na dovolenou ? Nebolí tě oči…

28. června 2008, 09:57:08

Tak vážení poděkujte Karlovy slíbil jsem mu pro zdar Vašeho odvykání ale spíše pro něho…

Naši partneři

Inzerce